Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Před třemi týdny jsem upozornil na chybný rozsudek osmého senátu Nejvyššího správního soudu ve věci osvobození od soudního poplatku.

V rozsudku č. j. 3 As 28/2009-147 rozhodoval NSS o podobné kasační stížnosti a opět ji zamítl; v tomto případě ovšem správně. Subtilní, nicméně určující, rozdíl mezi oběma situacemi je v tom, že zatímco první žadatel o osvobození opomněl soudu oznámit, že je (spolu)vlastníkem nemovitostí, druhý žadatel nesplnil zákonnou podmínku a nedoložil mu údaje dosvědčující oprávněnost žádosti o osvobození.

A tak zatímco v prvém případě byla procesní sankce svévolí, ve druhém byla správnou a přiměřenou aplikací zákona.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)