DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 20. ledna 2010

Nad jedním chybným rozsudkem NSS

V rozsudku ze dne 30. 11. 2009, č. j. 8 Ans 4/2009-119, řešil Nejvyšší správní soud situaci, kdy žadatel o osvobození od soudního poplatku v žádosti neuvedl, že je (spolu)vlastníkem nemovitého majetku. Soud prvního stupně, nám dobře známý senát 8 Ca Městského soudu v Praze, proto žádost o osvobození jako neúplnou zamítl, a kasační soud tento postup aproboval a uvedl: "dobrodiní zákona umožnit přístup k soudům i osobám nemajetným, které nemají možnost získat prostředky na soudní poplatek, nelze zneužívat, a to především, jak učinil stěžovatel, neuvedením úplných a pravdivých informací ohledně svého majetku".

Tento závěr však není ústavně konformní. Zásada nulla poena sine lege praevia platí i pro sankce procesní, a tak, nestanoví-li příslušný procesní předpis (v tomto případě OSŘ), že neúplnost prohlášení o majetku přikládaného k žádosti o osvobození může být důvodem nepřiznat žadateli osvobození i v případě, že by jinak přiznáno být mělo, je závěr NSS zřetelnou svévolí, dále akcentovanou faktem, že příslušný formulář neobsahuje v tomto smyslu žádné poučení.

Dotčeného stěžovatele osobně neznám, avšak věřím, že ve svém úsilí neumdlí a obrátí se na Ústavní soud, který by s trochou štěstí mohl ústavněprávní dimensi věci rozpoznat.

Jestliže by se tento druh rozhodování stal standardem, mohlo by to mít celkem dramatické následky i pro žádosti zcela legitimní: vzpomínám si, že legendární soudkyně Městského soudu v Praze Dagmar Stamidisová, o níž by se dalo právem tvrdit, že kdyby hloupost nadnášela, museli by jí v jednací síni vypolstrovat strop, před časem mému klientovi zamítla žádost o osvobození od soudního poplatku s odůvodněním, že žadatel v přehledu svého majetku neuvedl, že je jednatelem s. r. o., takže jeho prohlášení je neúplné a nepravdivé.

7 komentářů:

 1. S tím ostře nesouhlasím. Pokud se někdo prohlašuje za chudého, ačkoliv chudým není, tak je to podvod, a nic na tom nemůže změnit ani snaha příliš extensivně vykládat poučovací povinnost soudu.

  NSS rozhodl správně; neformalisticky.

  OdpovědětVymazat
 2. To je absolutně nepřípustný voluntarismus. Podle vás by mohl soud rozhodnout, že žaloba se zamítá, protože žalobce urazil samosoudce.

  OdpovědětVymazat
 3. Houfným převáděním družstevních a státních (nájemních) bytů do osobního vlastnictví vznikla početná vrstva chudých milionářů. Jsou sice vlastníky nemovitosti s vysokou hodnotou, ale ta je nerealizovatelná - lze sice byt prodat, ale tím dotyčný přijde o bydlení. Úvaha o poučení je zábavná - většina trestních věcí by touto chybou přišla o věcný důkazní základ, protože poučením o právech v průběhu počátečních úkonů se PČR nezabývá, to přijde na řadu až při protokolaci.

  OdpovědětVymazat
 4. Drahomischlensky29. ledna 2010 10:30

  Argumentace zásadou nulla poena je zcela zcestná a nemá v interpretaci OSŘ co dělat. Nepřiznání osvobození od SOP není trestem. Nicméně lze s obdobným výsledkem argumentovat vázáností státních orgánů právem (čl. 2/2 Listiny).
  Rovněž mám zato, že je správné trestat lháře (trochu juspozitivismu do toho :-). Seznám-li ve vyjádření o majetku nepravdu, mám zato, že CELÉ vyjádření je lživé, nic neprokazující - a nemaje žádné osvědčení o majetku, žádost zamítnu. Souhlasím s NSS.

  OdpovědětVymazat
 5. Možná jste již slyšel o procesních sankcích, např. o kontumačním rozsudku. Nepřiznat osvobození od poplatku za situace, kdy pro to jsou všechny hmotněprávní předpoklady, je příkladem procesní sankce jako z učebnice.

  Nepravdivost údajů v žádosti o osvobození není podle zákona důvodem k nepřiznání, v tom je jádro pudla. Jakmile bude, lze rozhodovat demonstrovaným způsobem, do té doby je to svévole.

  OdpovědětVymazat
 6. Nepřiznat osvobození od poplatku za situace, kdy pro to jsou všechny hmotněprávní předpoklady, je příkladem procesní sankce jako z učebnice.

  Skáčete z formálního pojetí pravdy na materiální a zase naopak. Hmotněprávní předpoklady sice mohou být splněny, ale žadatel lhal; jeho věrohodnost je omezena (ne-li zcela vyloučena) a nelze po soudu žádat, aby zkoumal materiální pravdu.

  OdpovědětVymazat
 7. Skáčete z formálního pojetí pravdy na materiální a zase naopak.

  V OSŘ v této souvislosti nic o formální pravdě není; přečtěte si § 138 OSŘ. Dokonce tam ani není povinnost účastníka něco prokazovat, pouze to navrhnout.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>