DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

neděle 4. prosince 2016

Interview s udavačkou

Na úvod ten rozhovor Zuzany Vlasaté v Deníku Referendum obsahuje jednu dobrou zprávu: Věra Nováková, autorka trestního oznámení na Martina Konvičku a jedna z předních bojovnic proti svobodě slova v České republice, již není státní zástupkyní. Okolnosti její resignace širší veřejnosti známy nejsou; nestřízlivé by bylo předpokládat, že jí byla nadřízenými intimována informace, že aktivismus se s úřadem státního zástupce neslučuje, realističtější je myslet si, že odstoupila, protože pocítila své pracovní povinnosti jako příliš svazující pro to, čemu by se chtěla věnovat naplno, tedy aktivismu a udávání.

Interview je pozoruhodné tím, že není strukturováno do otázek a odpovědí, ale je jakýmsi paralelním proudem konvergentních a proplétajících se názorů tazatelky a tázané. Např. věta Zdá se totiž, se si uživatelé sociálních sítí zdaleka neuvědomují závažnost svých výroků a neustále je zaměňují se svobodou projevu, není součástí odpovědi, nýbrž překvapivě otázky; odpověď je pak pouhou afirmací, vyslovením souhlasu s řečeným.

Rozhovor je pozoruhodný a rozhodně si ho přečtěte. Obě dámy jsou viditelně šťastné, jak se v České republice daří omezovat právo na demokratickou diskusi, aniž by si thematisovaný fakt, že Tomáš Ortel v jakési soutěži vyhrál druhou cenu bez toho, že by uměl zpívat, jen protestní silou svých textů, promítly do formy poznatku, že je-li tomu tak, musejí být už lidé naštvaní skoro stejně, jako byli v 80. letech.

A protože patří k dobré tradici tohoto blogu udělit tu-a-tam příležitostnou cenu, činíme tak i nyní a dekorujeme Zuzanu Vlasatou, autorku rozhovoru, mimořádnou Cenou žurnalistické kvality Jaroslava Kojzara. Blahopřejeme!

sobota 3. prosince 2016

Kárné rozhodnutí ve věci advokáta Petra Kočího bylo zrušeno

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí odvolacího kárného senátu České advokátní komory v kause advokáta Petra Kočího, kterému byla uložena stotisícová pokuta za námitku podjatosti vůči bývalému znalci Michalu Mazlovi. Žádné další podrobnosti zatím známy nejsou.

Hyenismus

Ten Langáškův judikát jsem shodou okolností četl v létě, když byl nový, v souvislosti s vytvořením svého archivu úřední desky rozhodnutí NSS. Nyní, téměř po půl roce, si jej povšimli na Novinkách a s určitou mírou pro žurnalisty symptomtické prostoduchosti jej tam reflektují.

čtvrtek 1. prosince 2016

Tomáš Zelený dostal zpět svůj počítač

Kdo čekal, že policie pod tlakem hrozící exekuce poskytne aktivistovi V. M. známému pod přezdívkou Tomáš Zelený vysouzené informace, chyboval. Vrátila mu arci poslední – a nejdůležitější – věc zabavenou při domovní prohlídce provedené vloni v dubnu, jeho notebook obsahující cenná data. Nyní tedy lze ústavní stížnost vzít zpět a čekat, jakou částku na náhradě škody a nemajetkové újmy přizná navždy podezřelému za nezákonnou prohlídku soud.

středa 30. listopadu 2016

Všechnu moc Agrofertu!

Můj názor na agenta Státní bezpečnosti Andreje Babiše je všeobecně znám a netřeba příslušná epitheta rozhojňovat. Umírněně tedy shrnuji, že je to gauner – celoživotní.

Přesto jsem byl šokován, když jsem dnes zjistil, že existuje portál


na kterém si lze ověřit, zda určitá účtenka, po zadání několika údajů z ní, byla nebo nebyla vložena do systému elektronické evidence tržeb (EET). Jednou udavač, navždy udavač, budiž, od Babiše nic jiného nečekám, avšak přeneseno do českého prostředí si umím představit, co toto prolomení důvěrnosti vztahů mezi podnikatelem a finanční správou přinese: stát, kde vrchnostenské dráby nahradí systém vzájemně se físlujících občanů, či spíš už zase jen poddaných, kteří budou finančním úřadům sami dodávat dostatek skutkového materiálu pro daňové kontroly. Další otázkou je, že nikdo nezaručí bezpečnost takto shromážděných dat před Agrofertem, jenž se takto stává největším, nejmocnějším a fakticky institucionalisovaným nepřítelem demokracie v této zemi.

Na protest proti zavedení EET jsem se rozhodl ukončit činnost e-shopu na stránkách našeho Sudetoněmeckého krajanské sdružení. XML a SOAP bych nejspíš naprogramovat zvládl, obojí ostatně používám kupř. při replikaci insolvenčního rejstříku, avšak rozhodně nemíním poskytovat komukoli, natožpak soukromému podnikateli, důvěrné informace, na které by právo mít neměl.

Stavovská popotahovaná advokátky Samkové nekončí

Případ Kláry Samkové a jejího projevu ve Sněmovně pokračuje. Česká advokátní komora si na výzvu tajemníka Ladislava Kryma vyžádala plné znění projevu, který do té doby (domněle) neznala, a požádala Samkovou o vyjádření k němu. Její odpovědi nemohu ničeho vytknout: sám bych to nenapsal lépe.

A mám pro ni inspiraci: než příště něco veřejně řekne, měla by kopii zaslat Komoře a požádat o dobrozdání, zda je politický názor z řečeného plynoucí pro českého advokáta v r. 2016 přípustný, pokud možno i se stanovením záruční lhůty, tedy jak dlouho takovým ještě zůstane; jak známo kupř. z let 1938–9, kdy byl zakázán výkon advokacie Židům, názory řečené stavovské organisace mají tendenci k jisté časové nestálosti.

Německá inspirace

Kontextuální extremismus a extremistická numerologie patří k nemnoha oborům, kde se od českých odborníků může učit celý svět. Němečtí soudruzi, jak patrno z článku, zvládají sice základy oboru a nedají se kupř. zviklat argumenty extremistů, že MU-SS v poznávací značce automobilu je odkazem na námět reklamy a 420 je číslo, které je napadlo úplně náhodou, ale jsem přesvědčen, že kdyby video vzaly do rukou skutečné špičky a světové kapacity v boji proti extremismu typu Josefa Zouhara, nezůstala by opomenuta ani jedna nevhodně překřížená větvička na vánoční jedli a kbelík na hlavě sněhulákově.

Tady je to celé; přejeme příjemné závadové zážitky!