DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

středa 27. srpna 2014

Smír aneb Škrhola a jeho kancléř

Von porád čekal, že něco přijde, zpívala kdysi v jedné ze svých předměstských odrhovaček Věra Nerušilová. Právě takovým mi připadá spor Pavla Hasenkopfa o neautorství Klausovy amnestie: jako by Hasenkopf v mladistvé naivitě neustále očekával, že se Miloš Zeman a jeho lidé, notabilně kancléř Vratislav Mynář, změní, přiznají chybu a snad se i omluví, neuvědomuje si, že na protivníka je dlužno nazírat přibližně jako na jednotku loupežníků v Mrazíkovi.

Přestože byl uzavřen smír, a to smír soudní podle § 99 OSŘ, vzápětí prohlásil Mynář, že Hrad dosáhl nad Hasenkopfem velkého vítězství a přinutil žalobce vzít žalobu zpět (to se přirozeně nestalo, zpětvzetí žaloby následuje pouze po mimosoudním smíru – dohodě o narovnání – a ani tehdy neznamená, že by byl žalobce neúspěšný).

Jestliže jsme na celý spor, jakož i na Zemanovo presidentské působení jako takové, nazírali a limine s velkým nadhledem, nyní musíme v tomto smyslu dodat, že jsme se mýlili ve volbě kulis shakespearovského dramatu: Mynář se sice pohybuje v komnatách Pražského hradu, tedy v prostředí, který by mělo evokovat noblesu a aristokratickou velkorysost, leč chová se spíš jako pantáta, který zašel po jarmarku do hospody, přihnul si a přítomné teď častuje historkou, jak se mu podařilo prodat ukradeného čuníka.

úterý 26. srpna 2014

Hrách na stěnu aneb Znovu ke zprávě židovské obce

Stávám se obsedantním kverulantem, což je zřejmé z toho, že místo, abych se spokojil s odpovědí předsedy Rady České televise Jaroslava Dědiče (jakožto bývalého televisního revolucionáře osoby pro tuto posici nadmíru kvalifikované) na svou stížnost ve věci podvodů ve výroční zprávě židovské obce, jíž jsem byl nepokrytě poslán do háje, případně do míst popsatelných terminologií lidské anatomie, píšu Radě znovu. Proboha, proč?

P.S.: Kvalitu dokumentu omluvte. Je skutečně slepovaný, ale nikoli proto, že bych ho, vyňav jej z obálky, ve vzteku roztrhal (tak daleko moje psychosa dosud nepostoupila), ale berte to tak, že i scannery mají své dny.

úterý 19. srpna 2014

Znovu David Navara

Nikoli s nadšením nebo potěšením, víceméně jen z povinnosti zveřejňuji dnešní korespondenci s Davidem Navarou: druhá (a, jak vyzyvatelem slibně naznačováno, poslední) výzva a moje odpověď.

Wikipedie, jak uvedeno při minulém Navarově vstupu, o recurring characters praví, že The character's return is often based on popularity and liking from fans. O míře oblíbenosti této postavy mezi svými čtenáři mám důvodné pochybnosti, ba domnívám se, že v rámci zde provozované justiční telenovely by byl David Navara předním diváckým kandidátem na brutální vraždu v příštím díle, a pevně proto doufám, že onen doporučovanou konsultaci absolvuje a poté napře své úsilí jiným směrem.

Aktualisováno.
Podobnými výzvami jako mne oblažuje D. Navara i společnost guidemedia; ty však zůstávají zcela bez odpovědi.

pondělí 18. srpna 2014

Zhanobili symbol demokratických hodnot!

Akt zhanobení (zdroj: Protiproud)
Právě tak, nic menšího. Minimálně je o tom přesvědčen policejní orgán nprap. Jan Feleman, který za spálení vlajky Evropské unie sdělil tajemníkovi občanského sdružení Dělnická mládež Jakubu Svobodovi podezření pro přečin výtržnictví.

Ještě před sdělením proběhlo arci důkladné vyšetření incidentu, během nějž bylo zpracováno třístránkové odborné vyjádření z oboru symbolika Evropské unie a o vyjádření byl požádán zástupce Evropské komise v České republice (ne, vážně nežertuji!), načež státní zástupkyně Zdeňka Galková podala na delikventa návrh na potrestání. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová (bývalá členka KSČ, takže osoba v demokratických hodnotách náležitě kovaná) rozhodla trestním příkazem, leč zhanobitel se s mírným trestem pouhých čtyř měsíců vězení s podmíněným odkladem nespokojil a 23. září se proto ve věci bude konat hlavní líčení.

Tam bojující demokracie jistě extremistovi ukáže, že pálit vlajky snad mohou někde v zaostalé Americe, rozhodně ne ve vyspělé České republice.

sobota 16. srpna 2014

Pre-crime divise v Praze

V Praze proběhl pochod homosexuálů. Není mi příliš zřejmé, proč se taková akce koná, jestliže sexuální orientace patří mezi vůbec ty nejintimnější záležitosti každého člověka, ale asi už to nějak patří k věci, pročež po tom nepátrám. Událost arci neušla ani Mladé frontě/iDnes, která o ní, inter alia, státotvorně napsala:
Na trase průvodu policie preventivně zajistila několik skupinek extremistů, u nichž hrozilo, že by mohli na účastníky průvodu zaútočit. Podle reportérky MF DNES mezi nimi zřejmě byli i radikální fotbaloví fanoušci. Několik z nich skončilo na náměstí Republiky v poutech kvůli neuposlechnutí policejní výzvy, žádný násilný konflikt ovšem nepropukl.
Značky mlb, kop a frk, které se na výtvoru autorsky podílely, se ani nepodivily, jak je možné, že policie někoho zajišťuje preventivně; patrně je to bráno za normální jev – je přece lepší budoucího pachatele sebrat ještě předtím, než se deliktu dopustí, i pro něj samotného!

čtvrtek 14. srpna 2014

Městský soud v Praze vrátil 400 Kč za informace

Neuvěřitelné se stalo skutečností a Městský soud v Praze mi vrátil 400 korun, které jsem zaplatil za anonymisaci rozsudku nad Romanem Janouškem:


Jak vidíte, úhradu nemám dosud kategorisovánu, ale vytvořím pro ni novou položku – Zázrak.

Labutí píseň Ivo Svobody

Pro všechny příznivce bývalého soudního znalce a uznávaného soudního komika Ivo Svobody tu dnes mám skutečnou sběratelskou perlu: zvukový záznam z jeho posledního vystoupení před soudem z letošního května (MP3, 59 MB). Že už dva měsíce znalcem není, Svoboda soudu i stranám smlčel, a pokud jde o rherotickou stránku jeho projevu, jde, myslím, o dernieru ve velkém stylu – opravdový mistrovský kousek a ukázku toho nejlepšího ze Svobodovy famosní žvanivosti. A jako v jiných případech, ani tentokrát nevedl jeho kabaretní výstup k odsouzení obviněného.

Protože ministerstvo spravedlnosti, které jsem na exznalcovo deliktní jednání před více než dvěma měsíci upozornil, se dosud neozvalo a nesdělilo mi, jak se Svobodou naložilo, tento týden jsem mu zaslal žádost o ochranu před nečinností; kdo ví, možná se záhadně ztratí i ona.