DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 16. 5. 2016 částky 44 368 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 31. května 2016

Politika je čistá

Řeknu vám, spadl mi dnes kámen ze srdce: Vrchní soud v Praze rozhodl, že česká politika je v pořádku a poslal lobbistu Marka Dalíka za to, že si řekl o úplatek za něco, co nemohl ovlivnit, na čtyři roky do vězení. Hypothesu soudu I. stupně ohledně Dalíkova korupčního potenciálu odvolací soud odmítl a judikoval, že obžalovaný se dopustil žádostí o úplatek za ovlivnění zakázky na nákup Pandurů, na niž neměl vliv, pouhého podvodu ve stadiu přípravy.

Celé mi to poněkud připomíná prohlášení Miroslava Pelty, předsedy fotbalového svazu, že liga je čistá. Ano, došlo k drobným pochybením, pár klíčových zápasů v závěru saisony ovlivnili rozhodčí a jeden sami hráči, ale to jsou drobnosti; korupce ve fotbalu neexistuje, fotbalová liga je, jak by řekl již nežijící klasik, křišťálová tak, že ani křišťál nemůže být křišťálovější! Právě tak jako česká politika.

Přečin závadového lajku

Že se třídní boj zostřuje, věděl už Trockij, a nejinak je tomu v případě boje proti extremistické trestné činnosti. Jak zřejmo z usnesení o zahájení trestního stíhání vydaného policejním orgánem Obvodního ředitelství Policie Praha IV por. Bc. Michalem Vlasákem DiS., – jež tentokrát nebudeme citovat v úplnosti, ale pouze v relevantním výseku, jenž pochází ze skutkové věty k přečinu projevu sympathií podle § 404 TrZ – trestným bylo shledáno, inter alia, že pachatel na svém profilu dal lajk závadovým stránkám, např. i stránce Bartošovy strany:Buďte proto obezřetní, co lajkujete, nebo vám to bdělí orgáni spočítají: vzorný občan bojující demokracie, když už tedy má tu odvahu, lajkuje pouze kvalitní sluníčkové a Pravdě a Lásce věrné facebookové stránky, a ještě pravidelně prověřuje, zda se na nich v mezidobí neocitlo něco závadového.

Policii arci blahopřejeme, takového orgána věru aby jeden pohledal i v našem policejním sboru!

pondělí 30. května 2016

Nařízený odposlech považuji za zákonný a myslím si, že Ústavní soud na tom nemůže nic změnit

Tak pravil soudce Městského soudu v Praze Petr Novák a dodal, že nález zakazující účelovou volbu soudu v přípravném řízení nebude možné používat ani v budoucnu v obdobných případech, kdy kvůli propojení určitých osob hrozí vyzrazení odposlechů.

Ovšem: Ústavní soud, to je taková právní dekorace, kdo by ho bral vážně, že? Neméně arci zaráží, že podle pana (dříve soudruha) soudce Nováka je trestní řád cosi jako nezávazné doporučení, které lze, kdykoli to OČTŘ shledají účelným, v zájmu nerušeného vyšetřování porušovat.

Do principů trestního práva se nám tak vrací prokurátor Vyšinskij a jím zprostředkovaný Ignác z Loyoly, podle něhož rovněž účel posvěcoval prostředky.

Kdo lže, ten krade, kdo šifruje, ten…

Ze zpráv posledních dnů mne tolik nezaujal ani nový náhubkový zákon v podobě zavedení možnosti stíhat pro pomluvu právnické osoby (je to jen koloraturní detail bez faktických důsledků), ani censura Internetu dle seznamu stránek dodávaných ministerstvem financí, ale to, že se u státní zástupkyně Dagmar Máchové prý našel šifrovaný telefon.

Slušný člověk by takovou věc přece nepoužil, takže jde – minimálně podle medií – o jasný důkaz o její vině. Ve skutečnosti je tu v sázce princip práva na informační sebeurčení, práva nebýt odposloucháván, a jedná se o zásadní, kriticky důležitou otázku, jejíž význam bude do budoucna ještě vzrůstat.

Právo používat komunikační prostředek, který je při současném stavu technologie imunní vůči odposlechu, pokládám za esenciální součást práva na ochranu soukromí, jež svědčí výhybkáři stejně jako presidentu republiky.

sobota 28. května 2016

pátek 27. května 2016

Plzeňský genius opět exceluje

Plzeň, město slynoucí pivem, fotbalem a vynikající právnickou fakultou, ze které co absolvent, to velikán svého oboru. Kupříkladu Milan Chovanec, t. č. ministr vnitra. Ten své vzdělání zocelil v dalším špičkovém učilišti obdobné pověsti, v Karlových Varech. Výsledek je patrný na jeho nápadu, že proti rozhodnutí pražského magistrátu nezahájit přezkumné řízení ve věci šibenicového pochodu podá žalobu.

Primo, správní žaloba je nepřípustná, což bylo judikováno např. v jedné z chomutovských kaus (usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1344/09).

Secundo, ještě předtím, než soud rozhodne, odpovědnost za přestupek v roční lhůtě počátkem července letošního roku zanikne. Čímž zazvoní zvonec a pohádce o chytrém a vzdělaném ministrovi vnitra bude konec.

čtvrtek 26. května 2016

Guidemedia, druhé podání

První pokus o trestní stíhání vydavatelství guidemedia se nezdařil, a pokud nepřiloží ruku k dílu soudružka soudkyně Milada Šámalová a její dva exkomunističtí kolegové na Nejvyšším soudu, skončí případ pro trestní orgány neslavně.

Proč to však nezkusit znovu, řekl si policejní orgán Milan Ulrich a obeslal společnost žádostí, aby mu poskytla důkazy svědčící proti ní v kause publikací stíhaného politika Adama B. Bartoše. Kam byl se svou žádostí poslán, mí čtenáři již asi tuší. Ano, právě tam.