DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 28. 8. 2016 částky 57 399 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 30. září 2016

Rozhodnutí v kause Červené trenky nad Hradem

Obvodní soud pro Prahu 1 při poskytování informací rozhodně nespěchal, a tak nám poslal anonymisované usnesení soudkyně Šárky Šantorové ve věci umělců ze skupiny Ztohoven (v usnesení rovněž nesmyslně anonymisované) až po stížnosti a poté, co rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím soudem. S názorem soudu I. stupně nesouhlasíme, domníváme se, že ke krádeži – i když nikoli k výtržnictví – došlo, a nyní budeme čekat, co na to odvolací Městský soud v Praze, který své kasační rozhodnutí dosud nevyhotovil.

čtvrtek 29. září 2016

Chovanec

Naši úvahu, co dělají špatní právníci v pekle, můžeme nyní podložit usnesením Městského soudu v Praze, kde je ministru Milanu Chovancovi vlídně vysvětleno, že jeho ministerstvo žalovat na nečinnost Úřad městské části Praha 1 opravdu, ale opravdu nemůže. Ale co, aspoň to zkusil a na předvolebním meetingu ČSSD bude příběh, jak proti těm hnusným extremistům dělal, co mohl, v Chovancově podání znít jistě dobře.

pondělí 26. září 2016

Změny na legal.pecina.cz

A je jasno!
Poněkud jsem rozšířil možnosti svého serveru https://legal.pecina.cz: nově je možné sledovat účastníky řízení. Na rozdíl od funkce Sledování změn v řízení, která periodicky čtyřikrát denně prochází infoSoud a hledá, zda v řízení nedošlo ke změně, tato funkce, jakmile se dostane ke jménu účastníka řízení, buď u nařízeného jednání nebo na úřední desce NSS, toto jméno porovná se všemi vyhledávacími řetězci, a v případě shody na to uživatele v příštím notifikačním e-mailu upozorní.

Může se hodit leckomu, např. bulvárním novinářům. Těm stačí zadat do systému jména všech celebrit a kdykoli se bude chystat soudní jednání, kde je některá celebrita účastníkem, budou včas upozorněni. Např. Helena Vondráčková se soudí téměř neustále a její jméno je vděčným vyhledávacím řetězcem.

Nyní se chystám na insolvenční rejstřík. Ačkoli se SOAPem mám zkušenosti a pracovat s ním mi nečiní potíže, přehlednost dokumentace, ministerstvem spravedlnosti poskytované, mi lehce vyrazila dech: ne, to není komiks z xkcd.com, to je skutečně ústředním správním úřadem aprobovaná dokumentace k počítačovému systému!

pátek 23. září 2016

Pozvánka aneb Dobří holubi se vracejí

Jaký by to byl podzim, kdyby neběžel žádný velký politický proces! Ten letošní bude ve znamení hned dvou: čarodejnického, který pokračuje v říjnu, a nálepkového, na který se můžete přijít podívat, v obnovené premieře, už v pondělí. Neváhejte a přijďte, to, co uvidíte, budete jednou vyprávět vnukům – a ti vám neuvěří. Demokracie a svoboda projevu počesku, již toto pondělí, uvádí Obvodní soud pro Prahu 1, režie Dana Šindelářová, v hlavních rolích Patrik Vondrák a Michaela Rodová a ovšem i státní zástupkyně OSZ pro Prahu 1, legendární a všemi milovaná Zdeňka Galková.

Aktualisováno.
Bylo to nostalgické a dojemné, ve stylu abiturientského večírku. Zde je, přičiněním Františka Hucka pořízené, video z hlavního líčení:


Následný rozhovor medií s hlavní zločinkyní M. Rodovou:


A konečně rozhovor medií se státní zástupkyní Z. Galkovou:

čtvrtek 22. září 2016

Jak je to s volbami v Rakousku

V žádném případě ne tak, jak píšou Parlamentní listy, a je zcela správné, že volit nového presidenta budou ti, kteří dovrší nejpozději k rozhodnému dni opakovaných (a nikoli původních) voleb šestnácti let věku. Důvody jsou jednoduché a logické: mezi dnem původních a opakovaných voleb totiž nejen určitý počet voličů dovrší tohoto prahového věku, ale určitý počet voličů volebního práva rovněž pozbude, buď smrtí anebo ztrátou svéprávnosti. Pokud by nebylo stanoveno pravidlo tak, jak bylo uvedeno, znamenalo by to, že se průměrný věk voličů zvýší, a výsledek nebude odpovídat skutečné vůli skupiny oprávněných voličů. Je to tedy rozhodnutí ve prospěch kandidáta Zelených, nicméně rozhodnutí fairové a správné. A pokud snad někdo nepochopil, že šestnáctiletí volili i v prvních, zrušených volbách, maje změnu za úskok, měl by více číst a méně psát.

Padla facka, padla – v Olomouci

Facek bylo dokonce několik, a příjemkyní byla ani ne patnáctiletá dívka, přistižená matkou, ana kouří (mediální prameny zdůrazňují, že tak činila v bytě, aniž by specifikovaly, zda matce vadilo právě či zejména to). Předesíláme, že popsanou výchovnou methodu neschvalujeme, domnívajíce se, že výchovný účinek je u takto velkého dítěte zdaleka převážen pocitem ponížení, přičemž, pokud je nám známo, v dějinách lidstva se ještě nestalo, že by někdo někoho vychoval ponižováním.

Leč právně nás zaujal názor redaktora iDnes, že dcera nyní bude moci rozhodnout o tom, zda si přeje, aby přestupkové stíhání matky pokračovalo čili nic. Arci tak tomu není: uplatní se ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) SprŘ a dívce bude pro řízení ustanoven kolisní opatrovník, tedy fakticky OSPOD, a ten bude v řízení za ni a místo ní jednat. Nezdárná dcera pak bude moci pokládat za úspěch, když nebude pro své dobro matce odebrána a umístěna ve výchovné instituci, kde je, podle mínění všech OSPODů a všech opatrovnických soudců v této zemi, každému dítěti nejlépe.

Aktualisováno.

Znovu k e-kolu

S opatrným disentem v kause ukradeného e-kola přišel soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Ve svém článku na eprávu nejprve rekapituluje celé řízení, až po dosud poslední rozhodnutí, rozsudek NSS (námi kritisovaný), a pak uvádí:
„Nezbytnost“ totiž možná lze vidět i trochu jinak než tak kategoricky, jak ji vyložil anotovaný rozsudek. Například si lze klást otázku, zda v této souvislosti máme přemýšlet toliko v kategoriích normativního rámce, anebo zda do hry může vstoupit fakticita při jeho naplňování. Normativní rámec je jasný – podle platného práva má pravděpodobného zloděje vypátrat a chytit na základě záběrů z kamery, které jí předá okradený, policie. Státní monopol legitimního násilí je nepochybně jedním z pilířů moderního právního státu. Realita je nicméně, přiznejme si, také jasná – v podstatné části případů tohoto typu, tedy malých krádeží, policie ani tehdy, obdrží-li záběry pravděpodobného zloděje od okradeného, tohoto zloděje nevypátrá; možná proto, že na jeho vypátrání nemá takový zájem jako okradený, a proto není dostatečně invenční, aktivní, zkrátka nesnaží se tak, jak by se snažil okradený. Pokud tedy významná část zlodějů dopouštějících se drobných krádeží není vypátrána, nedá se argumentovat, že zveřejnění podobizny pravděpodobného zloděje je „nezbytné“ pro ochranu vlastnického práva okradeného? Protože jinak než svou vlastní aktivitou se okradený s velkou pravděpodobností odhalení a chycení zloděje nedobere. Protože státní monopol legitimního násilí zde selhává, není dostatečně efektivní. Jinak řečeno, nemá být svépomoc svým způsobem elastická, kopírující v jistém smyslu míru úspěšnosti či přesněji řečeno neúspěšnosti státního monopolu legitimního násilí při odhalování trestných činů či přestupků? […]
Konečné slovo tu bude mít zřejmě Ústavní soud, na který se, pokud vím, podnikatelka již obrátila; je však dobré, že se k případu veřejně vyjadřují i jiní soudci NSS.