DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

středa 28. ledna 2015

Pavel Matějný dostal za výtržnictví roční podmínku

Stručně: Vypouštěč vodních děl a vrhač nezjištěnými předměty Pavel Matějný dostal dnes u Okresního soudu v Teplicích za výtržnictví roční podmínku se zkušební dobou dva roky.

úterý 27. ledna 2015

Prozradím za pět korun

…říká Aladár/Ládínek ve známém maďarském animovaném serialu. Policejní presidium se inspirovalo a rozhodlo se nám sdělit, kolik osob eviduje v Národní databasi DNA a jak dlouho si je tam hodlá ponechat, za devět tisíc (plus nějaké drobné). Pobavili, pochopitelně nezaplatíme, nýbrž podali jsme stížnost.

Veřejné spálení vlajky EU není trestným činem

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes rozhodl o postoupení věci Jakuba Svobody, který na shromáždění DSSS demonstrativně spálil vlajku Evropské unie, přestupkovému orgánu. Vynikající úspěch, minimálně co do umělecké hodnoty, mělo vystoupení dvou svědků z řad příznivců Antify: jeden událost neviděl vůbec, druhý si na ni nevzpomíná.

Uvidíme, zda státní zástupce podá stížnost, pokud ne, přijde daňového poplatníka tato kratochvíle na nákladech obhajoby cca jen na 30–40 tisíc korun.

Vsuvka pro kompars

Dlouho jsme na tomto blogu nepsali o dvou významných postavách veřejného života: ratlíkovi Coco a aktivistovi Davidu Navarovi. Napravujeme společně.

Ohledně Cocova zaštěkání bylo vydáno další rozhodnutí, usnesení o delegaci věci Úřadu městské části Brno-Jundrov. V Jundrově jsem byl nejdál – či spíše nejhlouběji – kdysi v Parkhotelu na Veslařské (což, pokud vím, Jundrov technicky ještě ani není), a je to místo, jehož se upřímně děsím. Posuďte sami, Ottův slovník naučný o něm praví: Jundrov, ves na Moravě, hejtm., okr. a pš. Brno, fara Komín; 116 d., 684 ob. č., 23 n. (1890), 2 tř. šk., myslivna.

No uznejte, přátelé, může být něco takového hodno projednat kausu právně tak komplikovanou a vleklou, jako je Cocův spor se státním zástupcem Petráskem!?

Raději jsme se odvolali.

Druhý herec menších rolí, David Navara, se zúčastnil veřejného zasedání v případu Hitlerových projevů; jak víme, je znám produkcí hanopisných přípisů, jimiž oblažuje své širší okolí. Neuspěl u mne (žalobu na zastavení nezákonného rozšiřování své podoby, pokud vím, nepodal), a nyní se proto zaměřil na Roberta Cholenského, stvořiv a na četné e-mailové adresy rozšířiv následující svěží publicistické dílko:

Předmět: Souznění nacismu a lidských práv?
Datum: Sun, 25 Jan 2015 16:15:02 +0100
Od: nuabi – David Navara
Komu: brno@llp.cz, kutilek@probonoaliance.cz, probono@probonoaliance.cz, finance@probonoaliance.cz, kcervena@llp.cz, zdurajova@llp.cz, dpetrucha@llp.cz, zcandigliota@llp.cz, sduskova@llp.cz, mdutkiewic@llp.cz, mkucharicova@llp.cz
Kopie: robert@cholensky.cz
Ano, je to možné!
Stvořili jste nový fenomém : lidskoprávní obhájce neonacistů – gratuluji!
2011 : Robert Cholenský, spolupracující právník Ligy, získal ocenění PRO BONO advokát roku 2011
http://llp.cz/2012/01/robert-cholensky-spolupracujici-pravnik-ligy-ziskal-oceneni-pro-bono-advokat-roku-2011/
http://www.probonoaliance.cz/cz/aktuality/mgr-robert-cholensky-pro-bono-advokatem-roku-2011-29
2013 : Ženy pořádaly krajně pravicové akce. U soudu se hájí, že byly pro děti
http://www.novinky.cz/krimi/310004-zeny-poradaly-krajne-pravicove-akce-u-soudu-se-haji-ze-byly-pro-deti.html
2014 : Obhajoba obžalovaného: Projev byl kritika, ne hanobení
http://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obhajoba-obzalovaneho-projev-byl-kritika-ne-hanobeni-20140603.html
2014 : Soud zprostil obžaloby trojici, která vydala knihu Hitlerových projevů
http://brno.idnes.cz/rozsudek-nakladatelstvi-guidemedia-db7-/brno-zpravy.aspx?c=A140910_160107_brno-zpravy_daj
A perlička na konec
http://youtu.be/_TUYQfXH3Xk?t=10m53s
Hodně úspěchů ve Vašem dalším počínání a neuvěřitelné tvorbě!
David Navara

Škoda, že řečený své myšlenky nerozvedl o něco víc. Třeba bychom se dozvěděli, zda neonacisté nemají právo na obhajobu vůbec, anebo jen takovou naoko, jakou propaguje ústy svých zasloužilců Česká advokátní komora.

pondělí 26. ledna 2015

Projekt česko-romských vlajek není přestupkem

Pochopitelně ne. Psali jsme to už před rokem, mezitím se k témuž závěru dopracovali i pražští úředlníci.

Samá voda, přihořívá, hoří!

Tuto hru mají, patrně z přebytku volného času, v oblibě na Úřadu vlády, kde ji hrají s žadateli o informace. Oním státním orgánem zaměstnaný (a, žel, patrně rovněž placený) úředník jménem Martin Ayrer takto vyřizuje žádosti o informace. Jaké vady podaná žádost vykazuje, se žadatel sice nedozvěděl, ale je naděje, že pokud ji vhodně doplní, přijde sdělení ve smyslu Už je to lepší, ale stále nejsme spokojeni. Musíš ještě přidat, občane!

Nevím, ale co říkáte, nebylo by nejlépe pana Ayrera z odboru komunikace propustit, aby své dovednosti nějakou dobu cvičil na zákaznících v call-centru některé soukromé společnosti?

neděle 25. ledna 2015

Recept z Ostravy

Kdy je policista nejšťastnější? Přirozeně tehdy, když může sám trestat. Moderní právní stát, v němž je ve většině případů tato role svěřena jinému orgánu než policii, ať přestupkovému nebo soudnímu, vnímá každý policista nanejvýš úkorně, dobře věda, že kdyby mohl pachatele potrestat sám, nikdy by žádný gauner díky trikům obhajoby – dle mínění onoho zbytečné až škodlivé – neunikl.

A legislativa tomuto přání vychází vstříc. Trest musí předcházet projednání deliktu, tato zásada se v českém právním řádu uplatňuje stále častěji: vydavatelé Hitlerových projevů tak byli příkladmo potrestáni odnětím osmi milionů korun z účtu, a když se po půldruhém roce ukázalo, že se ničeho protiprávního nedopustili, peníze se jim prostě vrátí a stát se bude tvářit, jako že se jim nic špatného nestalo; tedy minimálně nic tak špatného, že by snad sprostí osvobození měli nárok na náhradu této újmy. No, nebudu předbíhat, ale na ty přednesy u soudu se opravdu těším!

Ovšem nejde jen o excesivní zajišťování majetku, analogicky funguje i vazba: v optice policejního, resp. prokurátorského myšlení není důležité pachatele usvědčit a odsoudit, ale dostat drbana (nebo drbanku) na vazbu. Princip je ten samý: nejdřív trest, pak proces. Dostatečně dlouhá vazba v zásadě stačí, spravedlnosti je tím učiněno zadost, i kdyby snad soud ve své neschopnosti obviněného neodsoudil (a nebudeme si nalhávat, že by vazba nebyla jedním z faktorů, které ovlivňují, zda soud vynese odsuzující nebo zprošťující verdikt, bez ohledu na přesvědčení o vině).

Na pěkný příklad, jak tento princip prorůstá do přestupkového práva, upozornil D-FENS. Moravskoslezští krajští zastupitelé chtějí, aby policie mohla trestat řidiče odebráním řidičského průkazu i v případech, kdy je podezírá z překročení nejvyšší povolené rychlosti o 40, resp. 50 km.h–1 (nebo, v případě recidivistů, ještě o méně).

Důvodová zpráva je báječně upřímná:
Praxe však ukazuje, že bylo chybou, když zákonodárce mezi důvody zadržení řidičského průkazu nezařadil i podezření ze spáchání přestupků kvalifikovaného překročení nejvyšší dovolené rychlosti se sankcí zákazu řízení motorových vozidel (skutkové podstaty podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona o silničním provozu a podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona o silničním provozu při opakovaném naplnění v průběhu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Jednak zjištění přestupku nezávisí na subjektivním posouzení policistou, ale vyplývá z objektivního empirického změření rychlosti vozidla, a jednak při projednání těchto přestupků dochází pravidelně k neúměrným průtahům řízení ze strany obviněných, zpravidla zastupovaných k tomu specializovanými firmami, které zakládají obranu obviněných téměř výhradně na promyšleném systému procesních obstrukcí. Situace se v tomto směru již stala neúnosnou a vyžaduje účinnější zákonné řešení.
Rozšíření téhož principu by jistě pomohlo i trestnímu právu, kde se také obhajoba rozrůstá do neúnosných mezí a trestní proces vyžaduje účinnější zákonné řešení. Příkladmo, aby podezřelý nemohl řízení obstruovat, byl by obligatorně umístěn do vazby, a aby prostřednictvím obhájce nemařil své odsouzení nejrůznějšími kličkami, hájil by ho k tomu určený specialisovaný soudní úředník. A pokud by snad byl stíhán na svobodě, rozhodně by se mu měl zajistit všechen majetek – tak jako společnosti guidemedia – aby pokud možno na obhájce ani neměl.