DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

středa 4. března 2015

K některým zvláštnostem dokazování v trestním řízení

Na Jiném právu píšeť Jan Vučka o zvláštnostech, které objevil, obíraje se trestními rozsudky v kause dopravní nehody Romana Janouška: text doporučuji, stojí za přečtení.

Dokazování v trestním řízení má vůbec svá špecifiká. Příkladmo platí nepsaná zásada, že důkazy navrhované obžalobou se zásadně připouštějí, kdežto u důkazů obhajoby se velmi pečlivě váží a zejména nemá-li obžalovaný obhájce, nebývá výjimkou jejich úplné zamítnutí. Je to logické: státní zástupce je jeden z nás, vlastně skoro soudce, kdežto obhájce, vyjma zvláštní obhajobu předstírající bytosti zvané ex offo, o níž arci tento text nebude, je nepřítel a profesionální kverulant, jemuž dlužno co nejrázněji zatnout tipec, protože se stejně před klientem jen předvádí, aby z něj vytáhl co nejvíc peněz na palmáre.

Připouštění a zamítání důkazních návrhů se řídí svérázně pojatou zásadou oportunity: provede se, co je v zájmu rychlého a snadného odsouzení obžalovaného, cokoli by mohlo tento proces narušit, se šmahem zamítá. Tak například v procesu Power soudkyně Okresního soudu Brno-venkov Lenka Nekudová zamítla téměř všechny návrhy, jimiž se obžalovaný Martin F. pokoušel prokázat, že učinil vše, co bylo v jeho silách, aby si ověřil, že provozem obchodu a organisací koncertů neporušuje zákon: důkazní návrhy obžaloby předtím akceptovala všechny, včetně prima facie nesmyslných, a tak před soudem během několik let trvajícího hlavního líčení defilovala pleïada roztodivných svědků, kteří nic neviděli a/nebo si nepamatovali, nikde nebyli a rozhodně nemohli ke zjištění skutkového stavu ani v nejmenším přispět, ale byli navrženi státním zástupcem a takový návrh je pro postkomunistického soudce svatý – o důkazech navržených obžalobou se nediskutuje, ty se prostě provedou. Důkazy navrhované obžalovanými přitom byly provedeny jen sporadicky, aby se neřeklo, přestože čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy stanoví zcela jasně, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě. Ale Bůh je vysoko, ESLP daleko…

Běžně je při dokazování k vidění i obcházení trestního řádu, jak o tom píše J. Vučka v případě předodposlechu zvuku zaznamenaného mobilním telefonem. Něco podobného jsme namítali v případě RWU, kde byly obviněným zabaveny počítače a mobily a znalec Jan Janka z nich extrahoval logy všech instantních komunikátorů, e-maily, SMSky atd. Na námitku, že jde o záznam telekomunikačního provozu, k jehož odposlechu nezískaly OČTŘ soudní příkaz, nadto za dobu daleko předcházející trestnímu řízení, soudkyně Daniela Reifová nereagovala, a jak víme, kvalitu obhajoby zhodnotila známým výrokem, že je jí obžalovaných líto, jak špatně je Robert Cholenský hájí. Naštěstí nebyla tím, kdo se smál naposled a nejlépe.

Ale vraťme se ke causes célèbres. Velmi kuriosní důkaz bude patrně proveden v případu obviněného exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého, totiž počítačový soubor, do něhož si obviněný zapisoval podrobnosti o své trestné činnosti. Mediální hodnota důkazu je ve vztahu nepřímé úměrnosti k jeho hodnotě procesní, jež je nulová: takový důkaz může být použit nejvýš k získání dalších, derivativních důkazů, rozhodně by neměl být před soudem prováděn; že by neměl být prováděn v novinách, je arci věc jiná, přičemž nelze vyloučit, že novinářům ho poskytla obhajoba, aby neutralisovala jeho účinky na soud.

Když se ovšem chce, tak se nepřipustí i důkaz jednoznačně použitelný. To se stalo v případě košické policejní hry na Abu Ghraib. Nenapadá mne jediný důvod, proč by neměl být záznam mučení pořízený jedním z pachatelů na mobil použit k usvědčení obviněných. Na Slovensku se ale na právo hledí ještě méně než v České republice, v soudní síni je nejdůležitější politický zájem, jak jsme poznali v případě Jana Antonína Bati. Slovensko si nemohlo dovolit veřejně připustit, že jeho policisté mučili příslušníky menšiny, a tak se prostě rozhodlo, jak stát potřeboval.

úterý 3. března 2015

NSS zrušil třetí rozhodnutí o odmítnutí naší registrace

Tak tohle vypadá opravdu nadějně: nerad bych to zakřikl, počkejme na odůvodnění, ale zdá se, že den registrace našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se po pěti a půl letech velmi přiblížil…

pondělí 2. března 2015

Zdeňka Galková svůj boj nevzdává aneb Le recours en rose

Ne, nevzdává. Podala proto proti usnesení ve věci spálené vlajky Evropské unie stížnost, na elegantním růžovém podkladu (možná aby podatelně u městského soudu naznačila, že si přeje některý z komunistických senátů – u jiných stěží může uspět).

Palič Jakub Svoboda reaguje replikou, arci na podkladu konservativně bílém.

Dvakrát k DNA v rukou policie

Policejní striptease ohledně DNA pokračuje dalším kolem. Z utajovaného pokynu byla odhalena další část, přičemž zbytek je utajován s odůvodněním natolik komickým, že nemůžeme jinak než reagovat dalším odvoláním.

Vedlejším produktem bylo nalezení článku z Babišovy fronty Dnes, ve kterém se hovoří o přesném počtu profilů v databasi DNA. Loni v říjnu věděli, v lednu zapomněli a museli ku zjištění zjednat programátora? Tak jak to tedy je, ptáme se policejního presidia.

pátek 27. února 2015

Náhrada za Hitlera

Obvinění dnes požádali ministerstvo spravedlnosti o náhradu nákladů obhajoby – bratru 430 tisíc – a o cca sedmimilionovou náhradu nemajetkové újmy, která jim byla nedůvodným stíháním způsobena.

Tisková zpráva.

čtvrtek 26. února 2015

Mikina

Nový vývoj zaznamenal i případ závadového trička se slovanským symbolem. Teplický státní zástupce Pavel Norek podal obžalobu, v níž víceméně jen převyprávěl Zouharův diletantský posudek. Z toho důvodu ji vystavovat nebudeme, nestojí to za tu práci s anonymisací. Avšak jednu pasáž přesto ocitujeme, protože připravit své čtenáře o tento plod ducha teplického jurisprudenta by bylo kruté:
K subjektivní stránce je třeba uvést, že z hlediska působení obviněného je zjevné, že si byl vědom významu symboliky na svém tričku. Jeho úmysl je dále projeven tím, že obviněný byl oděn do mikiny, kterou měl rozepnutou takovým způsobem, aby uvedený symbol na tričku byl jasně viditelný, a na druhou stranu mikina sloužila zároveň ke snadnému zakrytí této symboliky v případě potřeby.
Alternativní vysvětlení, totiž že obviněný si mikinu oblékl, neboť mu byla zima, proti této brilantní konstrukci přirozeně nemůže obstát.

Únorového Osla jsme si vyplýtvali, proto se P. Norek za tuto hluboce logickou a zločincovy temné rejdy nelítostně rozkrývající inferenci bude muset spokojit s náhradním oceněním ad hoc, s rudou stužkou prokurátora Vyšinského. Blahopřejeme!

středa 25. února 2015

Úklid Ústí

Ústí nad Labem je zvláštní město: představitelé samosprávy se tam rutinně fackují s herci a když druze jmenovaný zveřejní na Facebooku (IMHO celkem nevkusný) vtip, hned je z toho trestní stíhání. Víra, že stíhání verbálních deliktů učiní z této země šťastnější místo k životu, jeví se být tristně nevykořenitelnou.