DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

pondělí 12. října 2015

Veřejné zasedání o Pechancově obnově bylo odročeno

Na začátek prosince bylo dnes u Krajského soudu v Hradci Králové odročeno veřejné zasedání ve věci návrhu Vlastimila Pechance na obnovu jeho trestního řízení. Jasné je zatím jen tolik, že se bude pokračovat ve zkoumání genetického materiálu nalezeného na vražedném noži.

Připravujeme zvukový záznam.

Aktualisováno.
Státní zástupce KSZ se pro iDnes vyjádřil tímto nadmíru moudrým způsobem:
Už v odvolacím řízení se o tom noži jednalo. Nůž však nebyl zásadním důkazem, podle kterého soud rozhodl o vině pana Pechance. Zatím to vypadá, že celá ta akce kolem nože nepřinese výsledky, které by mohl[y] ovlivnit ten původní. Jinak řečeno, i kdyby se ukázalo, že to nebyl jeho nůž, tak by to nerušilo řetězec důkazů svědčící pro jeho vinu. Nemusí to být vůbec vražedná zbraň, uvedl státní zástupce Milan Vacek.

Ovšemžeť, nemusí. Ale pak je nutné vysvětlit, jak se tři hodiny po vraždě na zamčený dvorek, kam vede okénko z pánských toalet, dostal otevřený nůž, na jehož čepeli byla krev stejné skupiny, jakou měl zavražděný. A pokud připustíme, že to vražedná zbraň je, pak je potřeba zjistit, čí že DNA se to tedy na vnitřních plochách nože našla. Ledaže byl zákeřný vrah Pechanec tak rafinovaný, že stačil nůž zbavit nejen své pachové stopy, ale nanesl na něj DNA úplně jiné osoby a svou DNA přitom smyl.

Trochu smyslu pro proporce by to chtělo, pane státní zástupce!

Aktualisováno.
Zvukový záznam.

Difamace jako občanská povinnost

Moje vztahy s Britskými listy Jana Čulíka – stejně jako mé soudní spory s nimi, dávno odvál čas, přesto cítím cosi podobného zadostiučinění, čta, kam to redakce druhdy respektovaného listu dovedla a k jakým koncům jeho redakční politika dospěla: za poškození jména bohnické léčebny byly Britské listy v I. stupni odsouzeny k zaplacení relutární satisfakce ve výši 100 tisíc korun.

Čulíkovu procesní obranu, že deník přece jen plní občanskou povinnost, soud nejspíš vůbec nevzal v úvahu; zveřejňuji-li dopisy čtenářů, aniž bych jakkoli ověřoval, odpovídají-li všechna bizarní tvrzení v nich skutečnosti, musím se připravit na to, že na to jednou dojedu, protože i v mediích platí: Nemyslíš, zaplatíš.

čtvrtek 8. října 2015

Sprayerský paragraf v akci

Ne, že bychom to nepředvídali už před lety, kdy byl v tomto smyslu novelisován starý trestní zákon: díky, moudrý zákonodárný sbore, za § 228 odst. 2 TrZ, podle něhož lze jako trestný čin odsoudit posprayování cizí věci bez ohledu na to, zda je tím způsobena jakákoli, byť sebemenší, škoda.

Ač nevíme, který justiční genius z Obvodního soudu pro Prahu 1 vydal v oné věci trestní příkaz, aniž by se zabýval otázkou, zda popsané jednání vůbec mohlo být trestným činem, nemůžeme než poznamenat, že při kvalitě osob, které v této zemi, želbohu, nosí talár, by měly být zákony napsány tak, aby odpovídaly jejich mentálním disposicím, kognitivní výkonnosti a intelektuálním kvalitám: tedy zhruba stejně jako Mateřídouška nebo slabikář.

středa 7. října 2015

Vlastimil Pechanec žádá, aby byl proveden odběr DNA třem podezřelým

Jako pozvánku na pondělní veřejné zasedání ve věci obnovy řízení Vlastimila Pechance zveřejňujeme vyjádření odsouzeného k novému znaleckému posudku, který mj. zjistil přítomnost identifikovatelné DNA na vražedné zbrani-kapesním noži.

Pokud není vrahem již nežijící Karel K., někomu začíná být v těchto dnech, navzdory nastupujícímu podzimu, asi docela horko.

Aktualisováno.
A něco inspirativní četby na week-end: druhý rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, ve výroku o vině pravomocný, pokud jde o trest, vrchním soudem následně zpřísněný ze 13 na 17 let.

Když jsem tento rozsudek četl, před nějakými pěti lety, prvně, okamžitě mi bylo divné, že si romští svědci pamatují spoustu detailů, ale ohledně Pechancova oblečení se fatálně mýlí a téměř všichni shodně uvádějí, že vrah byl v černém tričku a tmavých kalhotách. Splést se mohu v mnohém, ne však v tomhle, protože barva oblečení je v takových situacích tím, co člověku vytane na mysli jako první a co si téměř jistě zapamatuje, stejně jako to, zda byl automobil, který porazil chodce, tmavý nebo světlý: jestli měla určitá osoba bradku, zda byla holohlavá nebo měla krátké vlasy, jak byla vysoká, to vše mohu zapomenout nebo se splést, ale ne, jestli byl někdo celý v černém nebo naopak celý v bílém.

Nejsem zvyklý podléhat mediálním masírkám jakéhokoli druhu a bylo mi úplně jedno, že se za nevinu V. Pechance pořádají každoroční demonstrace, stejně jako je mi lhostejné, kolik lidí podepíše petici o nevině Kajínka nebo Kramného. Důležitá jsou pro mne fakta, a tady jsem před sebou měl rozsudek, který byl prima facie pochybný.

Jak se ukázalo, ve svém úsudku jsem se nemýlil a energie, kterou jsem do tohoto případu investoval, nepřišla nazmar.

úterý 6. října 2015

Barnevern udeřil anebo Proč nejsem Eva Michaláková

Té paní je mi líto, protože přijít o dítě je vždy osobní tragedií, bez ohledu na okolnosti, za kterých se tak stane. Na straně druhé nejsem momentálním vývojem, který se jeví být pro Evu Michalákovou s konečnou platností nepříznivý, příliš překvapen a rozhodně ne pobouřen: authenticky pobouřeni jím nejsou arci ani politici, kteří se předhánějí v projevech zakomplexovaného antinorství. Kdyby se našla dostatečně silná voličská skupina, která bude brojit proti Pythagorově větě, stanou se čeští politikové zasvěcenými trigonometry a k vyvrácení onoho theoremu založí několik občanských iniciativ, do jejichž čela se – ovšemže zcela nezištně – postaví.

Eva Michaláková se dopustila fatálního omylu, když začala v zájmu své kausy manipulovat veřejnost a zásobovat media na podporu svých srdceryvných historek jen jednou, na samé hranici kitschovitosti líbivou versí. Jak se ukázalo, fakta byla jiná a jinde je i pravda.

Jsem znechucen, nikoli však rozhodnutím norských úřadů, nýbrž naprosto nehoráznými prohlášeními, jimž dal korunu president republiky.

Proto prohlašuji: Je suis Barnevern.

čtvrtek 1. října 2015

Od tebe to sedí…

…pravil sedmák bohnické školy v ulici Glowackého řediteli školy v reakci na výtku, že se chová jako blbec. Onen, aby prokázal, že je tomu skutečně tak, dítě udeřil.

Mezi Pražany i obyvateli širšího okolí metropole zvaného Česká republika vyvolal incident bouřlivou polemiku, pročež se národ Čechů rozdělil na profackisty a antifackisty. Osobně bych rodičům dítěte doporučil podat na školu, bez ohledu na to, zda bude úderný ředitel odvolán, osobnostní žalobu, a pokud by soud požadovanou satisfakci nepřiznal, vlepit soudci nebo soudkyni hned na místě jednu výchovnou. Exempla trahunt.

středa 30. září 2015

Nemravný občan Blythe

Interpretace toho rozsudku na provedená iDnes je příkladně konformní:

Fakt, že v důsledku jeho jednání zemřel mladý člověk, zde zůstává, připomněla soudkyně Tereza Jachura-Maříková. Zproštění zpěváka obžaloby ze smrti fanouška podle ní neznamená, že tím mizí i jeho odpovědnost morální. Z hlediska dobrých mravů nemůže soud odškodné za nemajetkovou újmu poskytnout, zdůvodnila zamítnutí Blythovy žaloby.

Tedy za prvé, vztah mezi odškodňovaným poškozeným a odškodňujícím státem je sice de lege lata soukromoprávní, ale ve skutečnosti je tak veřejnoprávní, že ani veřejnoprávnější být nemůže. Korektiv dobrých mravů zde proto nemá místo: Blythe byl poškozen a jeho újma, i ve své imateriální složce, by měla být řádně odškodněna. Nemravné bylo vzít zpěváka do vazby (a to jen proto, že šlo o cizince), nikoli požadovat za to náhradu.

Za druhé, Randy Blythe nebyl odsouzen nejen pro úmyslný trestný čin (což by arci byla vražda, případně zabití, milí vzdělanci z iDěsu), ale ani pro trestný čin nedbalostní, tedy dovozovat, že fanoušek zemřel Blythovou vinou, je mimo meze přípustného soudcovského uvážení. Jakkoli existuje příčinná souvislost mezi Blythovým jednáním a fanouškovou smrtí, to se v daném řízení neřeší, tam se řeší jiný kausální nexus: mezi nezákonným rozhodnutím českého státního orgánu o zahájení trestního stíhání a o vzetí do vazby a újmou těmito rozhodnutími obviněnému způsobenou. Pokud by to tak šlo dál, za chvíli by nedostal náhradu ani Vlastimil Pechanec, protože žádného Roma sice nezabil, ale určitě to byl skinhead a odškodňovat skinheada je přece amorální!

Od Osla měsíce září proto soudkyni Jachura-Maříkovou zachraňuje toliko to, že Blythe není náš případ a podrobnosti známe jen z mediálního podání, navíc z deníku, který by, prominete-li mi, rozzlobena, trochu příkřejší formulaci, měl mít v záhlaví Blbci sobě.