DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pondělí 24. října 2016

Žatec

My chceme vraha! volali převážně romští demonstranti na shromáždění v Žatci, vyvolaném smrtí šestadvacetiletého Roma Miroslava Demetera, jenž za dosud nevyjasněných okolností přišel o život v tamní pizzerii Panamera po kontaktu s hlídkou městské policie.

Romea má jasno, my ne. Nedostatek informací nám prozatím nedovoluje vyslovit jakékoli hypothesy ohledně zavinění jeho smrti. Faktem je, že policisté, měštští snad ještě víc než státní, mají tendenci chovat se brutálně k osobám romského původu, zejména těm, kteří se projevují podobně jako Demeter: připomeňme, že mladý muž byl pod zřetelným vlivem návykových látek, ať alkoholu nebo – pravděpodobněji – drog, a hosty podniku obtěžoval; to bylo ostatně důvodem policejního zákroku. A stejně tak je pravda, že ani lékaři nejsou hluší k potřebě upravit tu-a-tam pitevní zprávu mírně ve prospěch policejních zájmů.

Vyčkejme tedy, jaké budou závěry vyšetřování incidentu.

neděle 23. října 2016

Prvomájový řečník dostane na náhradě sto tisíc

Nález Ústavního soudu (soudcem zpravodajem byl Jaromír Jirsa), jímž bylo vysloveno, že stát musí přiměřeně odškodnit nemajetkovou újmu způsobenou nedůvodným trestním stíháním, má první reflexi v rozhodovací praxi obecných soudů. Obvodní soud pro Prahu 2 soudcem Ondřejem Růžičkou ve čtvrtek přiznal prvomájovému řečníku Robinovi S. právo na náhradu ve výši sto tisíc korun, a dále téměř plně vyhověl požadavku na náhradu nákladů obhajoby ve výši 256 tisíc Kč. Soud žalobci nepřiznal toliko náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou trestního stíhání, naznav, že tři a půl roku není u přečinu projednávaného v jednom stupni soudní soustavy doba nijak nadměrná. Uvidíme, co na to městský, případně Nejvyšší soud.

A ovšem, blahopřejeme do Brna státnímu zástupci Janu Petráskovi, který se o tyto zbytečné výdaje státní kasy rozhodující měrou zasloužil.

úterý 18. října 2016

Pokání

Ne, že by se to nedalo čekat, ale na takový konec procesu jsem přece jen připraven nebyl. Ladislav Zemánek se dnes u soudu v Jihlavě doznal, projevil nad svým hanebným ideozločinem lítost a může tedy doufat v mírný trest, ne-li přímo upuštění od potrestání. Adam B. Bartoš ještě vzdoruje, a proto bude zřejmě nezbytno potrestat ho trestem podmíněným. Komické duo doplnil advokát Jan Vytiska, jinak specialista na insolvenční právo, jehož obhajoba byla dle mediálních zpráv takové kvality, že se nad obžalovanými nemůže soudkyně neustrnout již jen pro ni samu.

Rozsudek bude ve čtvrtek, načež zazvoní zvonec a jedné politické kariery bude definitivní konec.

pondělí 17. října 2016

Tak prý jsme bohatí

Rozhodně tak bohatí, abychom mohli zaplatit soudní poplatek ve sporu se Senátem o theresinské výroky senátora Štěcha. Říká to Městský soud v Praze a my ovšem nesouhlasíme. My = náš Landsmannschaft, přirozeně.

Můj pohled na věc je takový, že poplatek za spolek klidně zaplatím, pokud ale výměnou za něj dostanu kvalitní justiční výrobek, tedy precisní rozhodnutí, vydané na základě řádného zvážení provedených důkazů, nikoli typický sprasek, který sepsala některá z absolventek právnického rychlokursu pro dělnické kádry, momentálně činná u Vrchního soudu v Praze, anebo celoživotní karierní komunista u soudu Nejvyššího. Šance, že výsledkem sporu bude první a ne druhé, je mizivá: znám dobře své Pappenheimské a proto říkám: Ne!

čtvrtek 13. října 2016

Volba

Was willst du böser Geist von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben?
Ich gebe jede Wahl dir frei.

—Johann W. Goethe: Faust

O volbu substrátu a psacího náčiní tu arci neběží, úplně postačí, když obviněné členky těžší zločinecké skupiny z procesu RWU (aka čarodějnického) nebudou na usnesení, jímž bylo jejich trestní stíhání již podruhé zastaveno, reagovat. Pokud tak učiní i státní zástupce OSZ pro Prahu 2, věc se uzavře, a to k maximální spokojenosti státu, který bude obviněným nucen vyplatit nejvýš satisfakci za nepřiměřenou délku řízení, nikoli však (nemalé) náklady obhajoby, které delikventky vynaložily.

Předsedkyně senátu Iva Mefistofelová-Fialová spolu se svými přísedícími míní, že pachatelky vedou od spáchání deliktu již 8 let řádný život, tedy by monstrproces mohl skončit.

K usnesení máme podstatné výhrady. Jednak není na místě vycházet ze skutkových zjištění, která jsou založena toliko na tvrzeních obžaloby, ano hlavní líčení s těžší skupinou doposud ani nezapočalo. A za druhé, pokud, jak soud tvrdí, společenské klima je v dnešní době poněkud odlišné, i co do společenské škodlivosti jednání obviněných, kdy v mezidobí vyvstaly obecně jiné společenské problémy, které jsou společensky škodlivé a jimž je společnost nucena čelit, bylo by tedy na místě trestní stíhání zastavit z důvodu zániku trestnosti dle § 65 TrZ/1961 (ovšem s podstatně jinými dopady do náhradového řízení).

Nechci obviněným radit, jak postupovat, rozumím, že uondány letitým vláčením mohou na ofertu přistoupit a vbodnuvše hrot pera do prstu, nemravnou smlouvu podepsat, já bych však rozhodně volil cestu odporu: když si, zpočátku klidný, přečtu popis zločinů, za něž byly obviněné postaveny před soud, vzpění se mi v žilách krev a o jakémkoli kompromisu, mravném či nemravném, nebudu chtít ani slyšet.

Aktualisováno.
Obviněné se bez většího váhání rozhodly podat stížnost.

úterý 11. října 2016

Hlavně žádný spěch aneb Příspěvek k theorii prolínání

Píše nám senát Nejvyššího správního soudu ve složení Radan Malík, Lenka Matyášová a Lenka Kaniová, že náš výklad ústavního práva na projednání věci bez průtahů je chybný: toto právo se prolíná s právem na projednání v přiměřené lhůtě, a to takovým způsobem, že jen tehdy je porušeno jedno, je-li zároveň porušeno druhé. Jinak řečeno, soud může být nečinný, jak dlouho chce, dokud není celková délka řízení nepřiměřená, přičemž, jak víme, za takové shora jmenovaní justiční výtečníci pokládají dobu trvání ne kratší než – hrubým odhadem – pět až osm let.

Je to zkrátka moc dojemné čtení – přesvědčte se sami.

Ano, uznáváme, že existují i delší soudní spory, a sdělení soudce Havelce, že bude-li nálada, rozhodne jeho senát o naší kasační stížnosti již někdy po Sv. Štěpánu, nás naplňuje neskonalou vděčností, přesto jsme přesvědčeni, že spor o informace vedený v r. 2014 by měl již být touto dobou dávno rozhodnut i ve II. stupni. Imanentní vlastností práva na informace je totiž jeho pomíjivost: co jsme potřebovali znát v létě 2014, je nám zpravidla k malému, pokud vůbec ještě jakému, užitku v r. 2017. Nebo to snad formulujeme příliš neodborně a měli bychom se, tak jako uvedené usnesení, pokusit vymyslet něco srovnatelně vzletného, jako je theorie prolínání ústavních práv?

pátek 7. října 2016

Pingpong

Stolní tenis neboli pingpong je hra, kde se vyskytují dva hráči vybavení pálkami, míček, stůl a síťka; podrobnosti po mně nechtějte, sport není mou silnou stránkou, ostatně o tom, jak jsem kdysi zkoušel hrát tenis, se na mathfysu dodnes vyprávějí legendy.

Pingpong instanční naopak definovat mohu: je to situace, kdy nižší instance vydává v téže věci serii rozhodnutí, která instance vyšší opakovaně ruší, takže věc se po dlouhou dobu nemůže pohnout z místa, protože konečné rozhodnutí není v dohledu a účastníkům jsou přitom odpírána jejich práva, jednak právo na projednání věci v přiměřené lhůtě, jednak právo na účinnou soudní ochranu.