Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Charakteristickou, prakticky definitorickou vlastností toho, co jsme si zvykli nazývat Pravdou a Láskou, je její hluboká, nevykořenitelná nedemokratičnost. Pro stoupence P&L není nic horšího než představa, že by měli stanout s ostatními občany České republiky na stejné platformě práva a spravedlnosti. Oni jsou ti morální, ti vyvolení, a jako takoví nemůžou být přece kladeni do stejné posice jako běžný občan nebo dokonce občan neběžný, tzv. extremista, jemuž by – podle jejich hlubokého přesvědčení – měla být základní občanská práva upřena. V tom je arci nezastaví ani argumenty protistrany, ani rozhodnutí státních orgánů.

Nepřekvapuje, že Miroslav Brož ze sdružení Konexe se rozhodl ignorovat loňský rozsudek Nejvyššího správního soudu a znovu si reservoval na dobu šesti měsíců celé centrum Duchcova. Každý den, od osmi ráno do deseti večer, tam předpokládá účast 100 osob, pro něž se zavázal zajistit pořadatelskou službu v počtu sedmi lidí.

Dyslexií, případně funkční negramotností trpící sdružení Konexe si nepovšimlo, že podle rozsudku NSS nemůže být blokační shromáždění důvodem zákazu shromáždění jiných, takže jde o prázdné, totálně neúčinné gesto. A být Českými lvy, pořádně bych si na duchcovský městský úřad došlápl a den co den kontroloval, zda Brože za nekonání oznámených demonstrací, případně nezajištění pořadatelské služby, tak jak bylo traktováno v judikatuře, řádně pokutuje.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-03-05 02:52
Vy ste romantik, nestane se jim nic. Pokud by se snad nejaka pokuta objevila, přispěchal by nejaky pravdolaskar zbohatlík a vse zaplatí
0 # Anonymní 2014-03-05 03:10
A jakym zpusobem budou moct Cesti lvi kontrolovat cinnost duchcovskeho mestskeho uradu, popr. to od nich vyzadovat?
0 # David Schmidt 2014-03-05 09:40
Byť NSS je legální licence na obtíž, což je pro něj důležitější než vydat smysluplný rozsudek prostý logických kotrmelců, zákon půlroční rezervaci nezakazuje. Každému je pak jasné, že každý den zde shromáždění konáno nebude.
0 # Anonymní 2014-03-05 10:23
Pokutovat by šlo leda to, kdyby tam skutečně chtěl Matějný něco konat. Což nechce. Myslím ale, že jste si vybral špatné koně, Matějný a spol. už netáhnou a jsou spíš pro smích, teď letí třeba identitáři. Jinak zaštiťovat se svobodou a demokracií při snaze obhájit zastrašovací či pogromistické akce, to je skutečně chucpe.
0 # David Schmidt 2014-03-05 10:33
Ano, pokutu by dostali, až by využili práva garantovaného zákonem.
0 # Anonymní 2014-03-05 16:55
Všichni židé, na které byli páchány pogromy, se musejí v hrobech obracet, když vidí, jak to slovo zneužíváte, to je chucpe.

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2014-03-05 20:23
Přesná demonstrace toho, o čem je můj post. Na využívání svobody a demokracie, ba na pouhé užití těchto termínů, nemá právo každý, ale jen ti vyvolení, stoupenci vaší sekty. Ostatní nechť mlčí.

Netřeba opakovat, že svoboda je svobodou pro ty, se kterými nesouhlasíme a kteří se nám potenciálně i hnusí, a demokracie je demokracií pro naše odpůrce. Právo souhlasit má i obyvatel diktatury.
0 # Anonymní 2014-03-06 13:28
Víte, nevím, o jaké sektě mluvíte, ale tady nejde o využívání svobody a demokracie, nejde ani o názor. Pokud jdu někoho zastrašovat pod okna ubytovny, nejde přece o názor, ale o vyvolávání strachu. I když místo "Cikáni do plynu" křičím "Cikáni do práce". Zřejmě jste už dlouho na žádné podobné akci nebyl. Nebezpečné vyhrožování také není názor.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-06 14:50
Pak by možná bylo nejlepší, kdyby vláda vydala seznam themat, k nimž je povoleno pořádat demonstrace (které by se mohly přejmenovat na manifestace, jak se druhdy osvědčilo), a také katalog dovolených hesel k provolávání. "Cikáni do práce!" je tak nebezpečné, že by tam určitě nebylo.
0 # Anonymní 2014-03-06 16:52
Nedělejte hloupého. Nejde o témata, ale o cíl a důsledek té které akce. Pokud je cílem někoho děsit či zastrašovat (nebo ještě lépe se porvat, převracet popelnice, házet kamení), nemá to s nějakými názory či tématy co dělat. Asi svolám nějakou demonstraci před vaše dveře, kde vám budu vyhrožovat zplynováním a něco po vás házet. Když je to tedy OK a vlastně jde jen o názor.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-06 18:09
Tedy shromažďovat se smějí jen někteří, jiní, jejichž – vámi dovozovaný a krajně ilusorní, viz např. průběh duchcovské demonstrace – cíl se vám nelíbí, nikoli. Zhruba tolik práv jste měl za Hitlera nebo za Husáka; skutečná demokracie je cosi podstatně odlišného.
0 # Anonymní 2014-03-07 09:17
Ano. Ve skutečné demokracii končí práva jednoho tam, kde končí práva druhého. A neexistuje právo na vyhrožování či zastrašování. Dle ESLP má dokonce každý právo na život bez zastrašování. V Listině je pak zakotveno právo pokojně se shromažďovat, nikoliv pořádat trestné výpravy.

Buď skutečně děláte blbého, nebo jste demagog a stavíte na roveň shromáždění s pogromistickými akcemi. Spíš to druhé, když pomíjíte, kam řada těch akcí směřuje, co je jejich cílem a jak by dopadly, nebýt policie.

Měl byste ochutnat vlastní medicínu, tedy trochu toho "názoru" pod vlastními okny a na vlastním těle, v intencích vámi pojímané svobody projevy. Škoda, že za to nikomu nestojíte.
0 # Tomáš Pecina 2014-03-07 11:29
Toto je debata s partnerem "nahoře bez", a nebaví mě. Každý má právo na pokojné shromažďování, a je na policii, aby excesům z takového práva bránila; není přípustné jakékoli shromáždění zakázat jen proto, že si myslíme, že někteří jeho účastníci možná budou porušovat zákon.
0 # Anonymní 2014-03-07 21:07
Vážený pane Pecina, rád bych Vás požádal aby ste svůj názor v této oblasti rozvedl (případně mě odkázal do míst, nikoliv patřičných, kde jste již tak učinil).

Kde končí svoboda jedince ? V principu s Vámi souhlasím, domnívám se, že i neo-nacisté a ti nejhorší komunisté mají právo svůj názor vyjádřit. Nicméně co když je známo, že setkání pořádané organizátorem XY *vždy* skončí přestupky/trestným činem (řekněme rozbíjením výloh obchodů, drobnými potyčkami). Má demokratická společnost, dle Vašeho názoru, nadále umožňovat taková shromáždění, když je dopředu vysoce pravděpodobné, že dojde ke škodám na majetku/zdraví ? (pravděpodobnost, že by se policii podařilo zabránit všem přestkům/trestným činům je nulová).

Nedostává se taková situace do rozporu s povinností Policie preventivně zabránit trestnému činu ? (a ne, nechci extrém typu pre-crime).

Upřímně mě zajímá, kde máte nastavenou hranici za kterou už je projev u něhož je vysoká pravděpodobnost spáchání přestupku/trestného činu preventivně postihnutelný.

Předem děkuji za odpověď

-en-
0 # Tomáš Pecina 2014-03-07 21:37
To je celkem jednoduché: Represe nesmí směřovat proti názorům a nemůže být preventivní: tak jako nemůžete vykázat z tramwaye člověka, který tam pravidelně kradl, jen protože si myslíte, že to udělá znovu, nemůžete nikomu bránit vyjádřit svůj politický názor jen s odkazem na to, že podobné demonstrace někdy přerůstají v násilí (kterého se arci účastní jen malá část nejradikálnějších účastníků, kvůli kterým byste chtěl bránit v politickém projevu všem).
0 # Anonymní 2014-03-07 22:02
Děkuji za odpověď.

V názoru se zřejmě rozcházíme. Osobně, pokud bych byl například majitel hospody, vysoce bych ocenil možnost zakázat některým hostům vstup, obzvláště pokud například opakovaně zdemolovali vnitřní vybavení podniku.

Nicméně nadále mě zajímá hranice vašeho názoru,

Rozumím tomu tedy dobře, že v zásadě nesouhlasíte např. s 'castle doctrine' která v principu umožňuje preventivní represy (byť na osobní úrovni, nikoliv úrovni úřední) ?

Případně v jiném, extrémně ostrém, příkladě souhlasíte, že by pedofil trestaný pro sexuální násilí na dětech měl mít umožněno vést např. dětský turistický oddíl ? (neexistuje 100% jistota, že bude své jednání opakovat)

Předěm děkuji za odpověď

-en-
0 # Tomáš Pecina 2014-03-07 22:18
Nemáte ústavní právo jít do konkrétní hospody, takže ten příklad není srovnatelný (i když je fakt, že majitel diskriminující hosty např. podle ethnického původu by měl se zákonem problémy).

Castle doctine nastupuje, až když je detekován skutečný útok, spočívající v nedovoleném překročení hranice vašeho pozemku. Ergo ani to není použitelná analogie.

Pedofilovi může být vámi zmiňované omezení uloženo soudem v souvislosti s trestem za předchozí delikt, anebo pokud tomu tak není (a on delikt zatím nespáchal), prostě se na vedení turistického oddílu nehodí a nebude vybrán. Na druhou stranu, morální panika kolem pedofilie je tak silná, že některá omezení jsou na hranici ústavnosti; na principu to arci ničeho nemění.
0 # Anonymní 2014-03-07 22:29
S tou hospodou jsem to, přiznávám, netušil. Domníval jsem se, že pokud provozuji podnik mám povinnost, až na nějaké taxativně vyjmenované výjimky, obsloužit každého.

Nicméně pokud se vrátím k tomu příkladu s pedofilem. Chápu váš názor dobře v tom, že trestanému pedofilovi z našeho příkladu lze uložit zákaz vykonávání práce s dětmi, protože neexistuje ústavní právo na práci s dětmi, zatímco díky existenci ústavního práva na shromažďování nelze ani tomu největšímu rabiátovi zakázat se shromažďovat ?

-en-
0 # Tomáš Pecina 2014-03-07 22:58
Přesně tak. Ústavně garantovaná práva lze omezit jen v případě, že by bez toho docházelo k disproporčnímu zásahu do ústavních práv jiných. Aplikuje se tzv. test proporcionality, ze kterého vyjde právo na výkon shromažďovací svobody jako zřetelně silnější.
0 # Anonymní 2014-03-07 23:04
Čili dle Vašeho názoru, je právo výkonu shromažďovací svobody silnější než, řekněme právo ochrany majetku ?

-en-
0 # Tomáš Pecina 2014-03-07 23:14
To je chybně položená otázka. Vždy se musí poměřovat konkrétní situace, právě v testu proporcionality. Obecné závěry, že je jedno právo inherentně nebo imanentně silnější než druhé, jsou vesměs nesprávné.
0 # Anonymní 2014-03-07 23:27
S tímto Vaším tvrzením hluboce souhlasím.

Na počátku diskuze se mi zdálo, že shromažďovací svobodu jednoznačně nadřazujete. Teď rozumím, že to byl chybný dojem.

Děkuji za diskuzi a Váš čas

Hezký víkend

-en-
0 # Anonymní 2014-03-05 11:14
me by zajimalo jak se muzu dozvedet o ohlasenych demonstracich, i blokacnich? napadlo me to v souvislosti s protiruskymi demonstracemi ktere nemohly byt ohlaseny dopredu.jg
0 # Anonymní 2014-03-21 12:44
Pražský aktivista nahlásil čtyřicítku demonstrací. Zabral si tak Prostějov
olomouc.idnes.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2014-03-21 13:11
Skore je prý 2:1 – ten nešťastník patrně neví, že NSS a krajské soudy nehrají stejnou ligu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)