Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Ne, že by se to nedalo čekat, ale na takový konec procesu jsem přece jen připraven nebyl. Ladislav Zemánek se dnes u soudu v Jihlavě doznal, projevil nad svým hanebným ideozločinem lítost a může tedy doufat v mírný trest, ne-li přímo upuštění od potrestání. Adam B. Bartoš ještě vzdoruje, a proto bude zřejmě nezbytno potrestat ho trestem podmíněným. Komické duo doplnil advokát Jan Vytiska, jinak specialista na insolvenční právo, jehož obhajoba byla dle mediálních zpráv takové kvality, že se nad obžalovanými nemůže soudkyně neustrnout již jen pro ni samu.

Rozsudek bude ve čtvrtek, načež zazvoní zvonec a jedné politické kariery bude definitivní konec.
Rozhodně tak bohatí, abychom mohli zaplatit soudní poplatek ve sporu se Senátem o theresinské výroky senátora Štěcha. Říká to Městský soud v Praze a my ovšem nesouhlasíme. My = náš Landsmannschaft, přirozeně.

Můj pohled na věc je takový, že poplatek za spolek klidně zaplatím, pokud ale výměnou za něj dostanu kvalitní justiční výrobek, tedy precisní rozhodnutí, vydané na základě řádného zvážení provedených důkazů, nikoli typický sprasek, který sepsala některá z absolventek právnického rychlokursu pro dělnické kádry, momentálně činná u Vrchního soudu v Praze, anebo celoživotní karierní komunista u soudu Nejvyššího. Šance, že výsledkem sporu bude první a ne druhé, je mizivá: znám dobře své Pappenheimské a proto říkám: Ne!
Was willst du böser Geist von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben?
Ich gebe jede Wahl dir frei.

—Johann W. Goethe: Faust

O volbu substrátu a psacího náčiní tu arci neběží, úplně postačí, když obviněné členky těžší zločinecké skupiny z procesu RWU (aka čarodějnického) nebudou na usnesení, jímž bylo jejich trestní stíhání již podruhé zastaveno, reagovat. Pokud tak učiní i státní zástupce OSZ pro Prahu 2, věc se uzavře, a to k maximální spokojenosti státu, který bude obviněným nucen vyplatit nejvýš satisfakci za nepřiměřenou délku řízení, nikoli však (nemalé) náklady obhajoby, které delikventky vynaložily.

Předsedkyně senátu Iva Mefistofelová-Fialová spolu se svými přísedícími míní, že pachatelky vedou od spáchání deliktu již 8 let řádný život, tedy by monstrproces mohl skončit.

K usnesení máme podstatné výhrady. Jednak není na místě vycházet ze skutkových zjištění, která jsou založena toliko na tvrzeních obžaloby, ano hlavní líčení s těžší skupinou doposud ani nezapočalo. A za druhé, pokud, jak soud tvrdí, společenské klima je v dnešní době poněkud odlišné, i co do společenské škodlivosti jednání obviněných, kdy v mezidobí vyvstaly obecně jiné společenské problémy, které jsou společensky škodlivé a jimž je společnost nucena čelit, bylo by tedy na místě trestní stíhání zastavit z důvodu zániku trestnosti dle § 65 TrZ/1961 (ovšem s podstatně jinými dopady do náhradového řízení).

Nechci obviněným radit, jak postupovat, rozumím, že uondány letitým vláčením mohou na ofertu přistoupit a vbodnuvše hrot pera do prstu, nemravnou smlouvu podepsat, já bych však rozhodně volil cestu odporu: když si, zpočátku klidný, přečtu popis zločinů, za něž byly obviněné postaveny před soud, vzpění se mi v žilách krev a o jakémkoli kompromisu, mravném či nemravném, nebudu chtít ani slyšet.

Aktualisováno.
Obviněné se bez většího váhání rozhodly podat stížnost.

Dnes něco k volbám. Zásada sociálnědemokratické strany Rozsudek platný, jen když vyhrajete, došla uplatnění i v případě sporu o informace, který Mládkovo ministerstvo průmyslu a obchodu prohrálo s Janem Šináglem. Ministerstvo podalo kasační stížnost a učinivši tak, dospělo k závěru, že nemusí nejen vysouzené informace poskytnout – což má jistou, řekněme stopovou, logiku: informaci jednou poskytnutou nelze nijak příjemci odebrat, odposkytnout ji – ale rozhodlo se, že nezaplatí ani náklady řízení. Jistě chvályhodná procesní opatrnost: co by tomu řekl daňový poplatník, kdyby náklady byly podle rozsudku zaplaceny a sprostý oprávněný je po úspěchu ministerstva s kasací nevrátil!? A tak raději Mládkovi lidé zatížili daňového poplatníka náklady v pořadí již druhé exekuce.

Daňový poplatník děkuje a u urny řádně zhodnotí.
Nálepkový vrah Patrik Vondrák navrhl Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby bylo jeho trestní stíhání zastaveno z důvodu promlčení. Návrh vychází z rozděleného výkladu ustanovení o délce a běhu promlčecí doby a jsem k němu poměrně skeptický, neboť se mi jeví, že změnu úpravy promlčecí doby je nutné chápat jako jeden celek. Nejvyšší soud se nicméně nezdá být takovému rozdělování zcela nenakloněným (usnesení sp. zn. 8 Tdo 797/2010) a protože soudkyni Daně Šindelářové byla neochota případ dál soudit patrná doslova z očí, nemusel by být návrh neúspěšný.

Skončení trestního stíhání tímto způsobem by pro obžalované bylo nekomfortní v tom, že by nedosáhli zprošťujícího rozsudku, důsledky ve sfeře náhradových řízení by arci byly stejné, ba ještě o něco lepší než v případě rozhodnutí o nevině, protože by měli k disposici argument, že státní orgány je zostudily a poté jim vlastní liknavostí neumožnily se před soudem očistit.

Podkategorie