Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Naše případy

Bez dramatičtějších momentů proběhla včerejší členská schůze našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku.

Zveřejňujeme zápis z jednání a můj projev, kterým jsem uvedl výroční zprávu.

Nedávno rekonstruovaná aplikace ministerstva spravedlnosti infoSoud má novinku, přímý link na řízení o opravném prostředku. Z ní lze např. zjistit, že dovolání ve věci Hitlerových projevů dostal na stůl senát Nejvyššího soudu ve složení Jan Bláha, Milada Šámalová a Věra Kůrková. Co mají všichni tito soudci společného? Hádáte správně: všichni tři byli kdysi členy Komunistické strany Československa.

Marně namáhám paměť, zda guidemedia nevydala také něco od Marxe, Engelse, Lenina nebo aspoň Grebeníčka, abychom tím mohli soudruhy obměkčit, ale vidím to beznadějně. Tak aspoň podáváme notně jízlivou námitku podjatosti, resignovaně poznamenávajíce, že z české justice je člověku skutečně chvílemi na zvracení.

Foto: Brněnský deník
Netřeba arci čekat do května, zábavno bude u Obvodního soudu pro Prahu 2 už tento čtvrtek, kdy tam bude projednána žaloba Davida Navary na mne, jíž se onen dožaduje zastavení zveřejňování své podoby, anonymisace všech zmínek o své osobě na mém blogu a navrch relutární satisfakce ve výši 50 tisíc korun.

Osobně se k jednání patrně nedostavím, D. Navaru jsem dlouho neviděl – naposledy na fotografii, již reprodukuji a na níž byl jeho aktivismus konfrontován s brněnskou dlažbou poté, co se pokusil zablokovat řádně ohlášený pochod – a mám logicky obavy, že by mne v tomto stavu mohl třeba i pokousat.

Kdo má zájem, ovšem přijít může, nejlépe ve vhodném kostýmu a s mávátkem, což bude k povaze projednávané věci velice příhodné. Soudí Lucie Vítková, jedna z lepších soudkyň tohoto soudu – tedy snad.

Aktualisováno.
Jednání bylo pro nemoc soudkyně zrušeno, nový termín nebyl zatím stanoven.
Inu, jaro: vše se probouzí, raší, rozkvétá a dere se vzhůru na světlo, lhostejno, zda na záhonu růží nebo v kanále. Nejinak je tomu ve smrduté stoce české společnosti, chci říci v její ctihodné a spravedlivé justici, kde bude po téměř dvouleté odstávce restartován Velký Čarodějnický Proces, v nemž se původně patnáct, nyní už pouze jedenáct mladých žen zpovídá z hrozných zločinů spočívajících v pořádání mikulášských besídek pro závadové děti, jakož i související, neméně závažné trestné činnosti.

Ony události se odehrály, pravda, mezi roky 2007 a 2009, ale vinice trestu za své ukrutné činy přece neuniknou: Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce a nařídil soudit obžalované dál. Proces má pokračovat 26. května u Obvodního soudu pro Prahu 2 dalším hlavním líčením, s novou soudkyní Máriou Petrovkovou, tedy zcela od počátku: prvním číslem revue bude opětovné čtení obžaloby, kterou obžalované opět v písemné podobě nedostanou. Poté budou následovat jejich marné protesty, a nastoupí, stejně jako posledně, protiextremistická četa složená z plzeňských rychloznalců Jana Ptáčníka a Petra Krčála, a možná přijde i Ivo Svoboda, jehož momentální znalecká indisposice nebude jistě překážkou, aby se odborně vyslovil k trestné činnosti, již znalecky pojednal ještě v době, kdy sám odsouzeným zločincem nebyl. Bude to, jak se praví v Trháku, velká, výpravná, velkolepá show.

Ve hře je ještě ústavní stížnost, jejíž podání obžalované zvažují, protože usnesení Nejvyššího soudu nerespektuje precedenčně závaznou judikaturu, ale u vědomí kvalit Ústavního soudu bych si příliš nesliboval, proto si, myslím, datum 26. května můžeme klidně v kalendáři poznačit.
Připomínáme, že již za čtyři dny, ve čtvrtek 14. dubna, se v Praze uskuteční výroční členská schůze našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku (pozvánka).

Jednání bude veřejné a jeho hlavním bodem bude projednání výroční zprávy, kterou, abychom usnadnili BIS a MV práci, v plném znění zveřejňujeme. Není to právě povznášející četba, ale co se dá dělat, jestliže se sudetští Němci svých práv již podruhé ve stanovách vzdali, nemůže to nereflektovat ani náš spolek.

Na schůzi jste všichni srdečně zváni!

Podkategorie