Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Šlégrová

Že je duplexní Mgr. Michal Mazel soudním znalcem dosti zvláštního druhu, informujeme na tomto blogu poměrně pravidelně. Proto, když se Okresní soud v Mostě rozhodl ustanovit ho konsultantem v další trestní kause Lucie Šlégrové (kde jde o to, že měla držet vlajku rozpuštěné Dělnické strany, tedy další nesmírně závažný ideozločin), nemohlo následovat nic jiného než námitka podjatosti.

V tomto případě je Mazlův židovský původ bez významu, avšak velmi relevantní je jeho emotivní korespondence s obhájcem L. Šlégrové. Opravdu těžko si představit, že by si člověk vyprodukovavší/iniciovavší podobný přípis mohl dále vůči obžalované nebo jejímu obhájci udržet zákonem vyžadovanou nestrannost.

Uvidíme, jakého mínění bude soud.
Na zítřek nařízené hlavní líčení ve věci Lid v. Lucie Šlégrová bylo odročeno na neurčito.

Kolik hodin má den? To může být různé: pro běžného občana má den 24 hodin, a chce-li věnovat určité práci čas vedle své pracovní doby, stěží tak může činit déle než 3–4 hodiny denně a pět dnů v týdnu.

Jinak je tomu u soudních znalců. Vezměme tento posudek, který zpracoval Michal Mazel. Zadání bylo stanoveno opatřením policie ze 14. 1. 2011, doplňující posudek byl hotov, podle data na jeho první straně, dne 22. 3. 2011, a autor posudku si za něj vyúčtoval téměř 400 tisíc korun. Předpokládáme-li, že sazba činila běžných 350 korun za hodinu, vychází nám, že na svém posudku M. Mazel strávil 1 100 hodin – a tedy, každý den, včetně víkendů, pracoval něco přes šestnáct hodin denně. Na advokacii při takovém zápřahu asi moc času nezbývalo…

Anebo další výtečník, Ivo Svoboda, zaměstanec brněnské University obrany. Ten, soudě dle čísel podle znaleckého deníku, za rok 2010 zpracoval nejméně 40 znaleckých posudků, a pokud bychom vycházeli z průměrné odměny podle pěti posudků, k nimž nám údaje poskytla policie, musel na nich odpracovat přibližně 3 800 hodin, a to, prosím pěkně, jen po odpoledních a večerech. Tento odhad nemůže být příliš směrodatný, mezi posudky mohly převažovat jednoduché a méně pracné, avšak rozhodně je takové množství indikátorem, že i zde mohlo docházet k nepravostem.

Hodnoceno střízlivě, oba pánové jsou podezřelí z trestného činu podvodu a z toho, že se na účet státního rozpočtu každoročně obohacují za neoprávněně účtované hodiny o částky v řádu stovek tisíc korun. Představa, že by policie své korunní znalce za to začala stíhat, je sice komická, ale když nic jiného, pro obhajobu to bude další silný argument, proč požadovat vyloučení těchto znalců: nebo si myslíte, že soudní znalec může být nestranný vůči policii, která mu dlouhodobě umožňuje podvádět a krást veřejné prostředky?

Útvar pro odhalování organisovaného zločinu mi dnes zaslal odpověď na žádost o informace ohledně odměn protiextremistických znalců ve dvou případech, jimiž se zabývám. Výsledek je šokující. Jednak v příjemném smyslu, že policie tyto informace, které odpírá i obhájcům, poskytla bez jakýchkoli obstrukcí a v podrobné formě, jednak tím, jaký je jejich obsah.

Vyplývá z něj, že vyúčtované částky svou výší zcela překročily naše očekávání a vzhledem k obsahu posudků, z nichž většina vznikla methodou copy&paste, jsou fakticky úplatkem za požadovaný výsledek znaleckého zkoumání.

K jednotlivým položkám v policejním seznamu (posudky J. Janky ponechávám stranou; ač i v jeho případě jsou odměny abnormálně vysoké, šlo o získávání dat ze zajištěných počítačů, telefonů a datových nosičů):

  • Michal Mazel, odborné vyjádření č. 4/2010, odměna 3 000 Kč: Text nemám k disposici. Rozsah 15 stran.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 16/ZP/2010, odměna 54 250 Kč: Rozsah 98 stran (z toho vlastní text znalce pouze 40 stran, což vesměs platí i o všech dalších posudcích tohoto znalce), copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 23/ZP/2010, odměna 15 050 Kč: Rozsah 47 stran, copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 35/ZP/2010, odměna 4 900 Kč: Text nemám k disposici.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 40/ZP/2011, odměna 59 300 Kč: Rozsah 170 stran, copy&paste na thema závadový diskurs.
  • Vysoká škola Karlovy Vary, znalecký posudek č. 50/P-2010 (14. 12. 2010), odměna 66 930 Kč: Autory posudku jsou Zdeněk Zbořil a Michal Mazel jako oponent, rozsah 74 stran, obsahem je dokazování závadovosti předložených písňových textů.
  • Vysoká škola Karlovy Vary, znalecký posudek č. 50/P-2010 (9. 5. 2011; správně má být 22. 3. 2011), odměna 394 451 Kč: Autory posudku jsou Michal Mazel a Jan Chmelík jako oponent, rozsah 502 stran (velkou část ale tvoří obrázky); obsahem je dokazování, že závadové jsou i obaly, booklety hudebních CD atp.
  • Universita obrany, znalecký posudek č. 22/ZP/2009, neúčtováno: Autorem posudku je Ivo Svoboda, rozsah 122 stran, copy&paste na thema závadový diskurs. Znalecký posudek nebyl účtován zřejmě proto, že Universita obrany není ke znalecké činnosti v tomto oboru oprávněna.
  • Ivo Svoboda, znalecký posudek č. 16/ZP/2010, odměna 34 310 Kč: Text nemám k disposici, zato mám posudky tohoto znalce č. 08/ZP/2010, 09/ZP/2010 a 24/ZP/2010, k nimž mi policie výši odměny nesdělila; je možné (byť ne příliš pravděpodobné), že dosud nebyly vyúčtovány. Podle rozsahu posudků půjde však i v těchto případech v součtu o statisícové částky. Poněkud zaráží, že za znalecký posudek se stejným číslem si I. Svoboda nechal zaplatit ve dvou řízeních, pokaždé jinou částku; ale to je už jen kosmetický detail.

Z uvedeného přehledu je tedy zjevné, že být znalcem v oboru politického extremismu je v této zemi hotový zlatý důl. Za jednu sepsanou (či spíše zkopírovanou) stranu znaleckého textu je policie ochotna zaplatit více než tisíc korun, přičemž kvalitu práce nikdo nikdy neověří: důležitý je pouze předem daný závěr, že všechny předložené předměty, texty písní, symboly apod. jsou závadné, protože propagují neonacismus.

Skutečně si ještě někdo může myslet, že tito znalci jsou nestranní a nezávislí, jak vyžaduje zákon?

Aktualisováno.