Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Šlégrová

O tom, jak nebezpečná věc je ozubené kolo, se mohli přesvědčit další tři extremisté, jimž Okresní soud v Mostě uložil trestním příkazem trest obecně prospěšných prací za to, že na veřejnosti drželi vlajku rozpuštěné Dělnické strany, přičemž ve skutečnosti, nevědouce, čeho činí, propagovali nacistické odbory Deutsche Arbeitsfront, hnutí Hammerskinheads a Národní odpor; na posledně uváděném je nejzajímavější, že užívá symbol kola neozubeného, a je tedy otázkou, zda přítomnost zubů na kole v emblemu DS hodnotit jako přitěžující nebo polehčující okolnost.

Ve zkratce, české soudy se opět jednou vyznamenaly.

Lenka F., celým jménem Lenka Fidlerová, je státní zástupkyně, známá nám svým nepřezkoumatelným usnesením zamítajícím stížnost Lucie Šlégrové ve věci trestného činu závadového diskursu, jehož se tato dopustila veřejným použitím termínu národní socialismus.

Po pěti měsících od skutku policie vyšetřování ukončila a při seznámení se spisem se našel pozoruhodný dokument, z něhož vyplývá, že původně se Lenka Fidlerová – stejně jako my – domnívala, že projev Šlégrové trestným činem není. Pak ovšem názor změnila – nebo spíše jí byl změněn některým z nadřízených, od něhož dostala kartáč a poučení, že policie nejlépe ví, kdy je extremista vinen, a na ní je, aby postup policie nadšeně schvalovala a potvrzovala (příliš nadšení v jejím usnesení není, ale to se jistě časem poddá, až se soudružka zapracuje).

Osobně pokládám toto trestní stíhání, zcela zjevně účelové, za jeden z nejvážnějších případů zneužití justice k persekuci oposice v polistopadové době: vykládat projev nikoli z obsahu, ale z kontextu, to si nedovolili ani komunisté, třebaže i oni měli svůj double-speak a např. vedle demokracie lidové (tj. totalitní diktatury) rozeznávali demokracii buržoasní, tedy tu skutečnou. Nikdy se ovšem nestalo, že by byl někdo pohnán před soud proto, že určitým výrazem měl myslet něco jiného, než řekl.

Pro milovníky jemného humoru zveřejňujeme znalecký posudek Michala Mazla, z něhož se dozvíme nejen naprosto přesný počet obětí nacismu, ale i vysvětlení, proč Horáková směla a Šlégrová nesmí.

Známá nebezpečná extremistka Lucie Šlégrová půjde před soud nejen za to, že měla držet vlajku s logem Dělnické strany, ale i za verbální projevy extremismu, spočívající v tom, že měla na veřejnosti říci: Ukažme jim, že my národní socialisté nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat… a …tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu.

Státní zástupkyně OSZ v Mostě nyní stížnost obviněné proti usnesení o zahájení trestního stíhání zamítla, a to s odůvodněním tak zevrubným, kvalitním a veskrze přesvědčivým, že by se od ní mohl i Urválek učit! Orgány činné v trestním řízení tu zjevně postoupily do dalšího levelu: nejenže se s námitkami obhajoby nijak nepořádaly, ale ani je nerekapitulovaly.

Je jím Lucie Šlégrová, a trestného činu podle § 403 TrZ/2009 se dopustila 17. 11. 2010 tím, že na demonstraci v Litvínově držela vlajku s logem Dělnické strany. Kromě toho měla pronést tyto dvě společensky vysoce nebezpečné věty: Ukažme jim, že my národní socialisté nejsme žádné ovce, co se budou jen přizpůsobovat… a …tudíž musíme i nadále pokračovat jedinou správnou cestou, cestou národního socialismu.

Jedinou vadou na kráse je, že obviněná je prozatím stíhána na svobodě. Tak měkký přístup k protispolečenským živlům by mohl vést k naleptávání základů naší křehké demokracie, takže by se nakonec mohlo stát, že si každý bude říkat, co ho napadne!

Aktualisováno.
Usnesení o zahájení trestního stíhání. Pokud to takhle půjde dál, zanedlouho bude vláda muset vydat zvláštní pokyn nikoli o tom, co je zakázané (takové brožurky již v minulosti vycházely, z pera nechvalně proslulého Velkého Inkvisitora Miroslava Mareše), ale o čem se smí na veřejnosti beztrestně mluvit. Občas si říkám, zlatý Jakeš!

Aktualisováno.
Stížnost.