Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Šlégrová

Před krátkou dobou jsme na tomto blogu žertovali, že znalecké posudky na pravicové extremisty by měli psát aktivisté z Antifa, protože nikdo jiný to soudu tak objektivně nepodá, a vida, stalo se: ústavní znalecký posudek na projev Lucie Šlégrové dostala ke zpracování známá brněnská aktivistka Petra Papiežová-Vejvodová.

Posudek, ve kterém byla L. Šlégrová usvědčena z nebezpečného pravicového extremismu, rasismu a ethnické nenávisti, je zde, rozhovor s nezávislou znalkyní, který vyšel v časopise Romano Hangos a v Britských listech, na ukázku zde (podotýkám, že v něm souhlasím téměř se vším: nikoli ovšem s tím, že by osoba s tak pestrou aktivistickou minulostí jako Vejvodová měla a mohla vytvářet znalecké posudky).

Ve svém posudku se Vejvodová plně postavila za Mazlovu koncepci kontextuálního extremismu a a margo zmínek Šlégrové o národním socialismu uvedla:
Tento etnický kontext a činnost obžalované jasně ukazuje, že se v žádném případě nejedná o národní socialismus navazující na Beneše, Klofáče atd. Naopak jde o podporu nacionálního socialismu, který prosazuje rasovou a etnickou nesnášenlivost.
Tím je osud obžalované fakticky zpečetěn, za svůj litvínovský projev bude odsouzena, možná i k nepodmíněnému trestu: i když v něm nepadla o nacismu ani zmínka, z osoby řečnice je patrné, co ve skutečnosti myslela. Co u jednoho legitimní politický projev, u druhého trestný čin.
Trojice obžalovaných podává dnes proti rozsudku soudce Maříka toto odvolání.
Máme tu rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 (soudce Radka Maříka) nad třemi vlajkonoši s prapory Dělnické strany. Přiznám se, že některým pasážím odůvodnění nerozumím, například:
Jak již totiž bylo naznačeno, trestnost jednání obžalovaných v daném případě vskutku nespočívala v tom, zda k projevování sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, hlásajícímu rasovou, etnickou a národnostní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob obžalovaní užili zakázané či nezakázané symboliky. Obžalovaní mohli projevit takové sympatie klidně i způsobem, který by sám o sobě byl naprosto legální a ani jinak nezávadný, a přesto by to nebylo okolností, která by jejich trestní odpovědnost vylučovala. V posuzovaném případě ale tomu bylo dokonce tak, že obžalovaní vyjádřili takové své sympatie zcela vědomě za užití symboliky závadné, což otázku trestnosti jejich činu dokreslovalo.
Prosím proto laskavé čtenáře o výklad. Děkuji.

Dnes jsem na policii podal vysvětlení ve věci vydírání bývalého soudního znalce Michala Mazla. Toho jsem měl vydírat mj. hrozbou použití zápalné láhve na jeho obydlí, jako ve Vítkově.

Jsem ze sebe naprosto disgustován, zejména ve světle faktu, že o ničem takovém nevím. Věřím ovšem, že ze schůzky si M. Mazel pořídil zvukový záznam, takže mou trestnou činnost hravě prokáže, a nebude spolu s Pavlem Uhlem nucen čelit trestnímu oznámení pro křivé obvinění, resp. křivou výpověď, která by jinak byla jediným možným pokračováním našeho sporu.

Jen zhruba tři čtvrtě hodiny trvalo dnes u Obvodního soudu pro Prahu 3 hlavní líčení se třemi držiteli závadových praporů se symboly rozpuštěné Dělnické strany Lucií Šlégrovou, jejím bratrem Jiřím Šlégrem a s Davidem Kundľou.

Soudce Radek Mařík nepůsobil dojmem zjevného imbecila (po mnohaletých zkušenostech s českou justicí a jejím personálním substrátem, upřímně řečeno, člověk očekává spíše opak), naopak vystupoval velmi střízlivě a korektně. V rozsudku, ve kterém se obešel bez znaleckého posouzení, dovodil, že propagovaným zakázaným hnutím byla samotná Dělnická strana. Za to obžalovaným uložil tresty vězení 6/7 měsíců s podmíněným odkladem na 12/24 měsíců. S námitkami obhajoby se soud vesměs nevypořádal, takže s podrobnostmi musíme počkat na písemné vyhotovení rozsudku a na odvolání proti němu, které všichni tři obžalovaní podají.

Zvukový záznam z vyhlášení rozsudku.

V případě, že by dnešní rozsudek potvrdil i odvolací Městský soud v Praze, obžalovaní podají trestní oznámení na soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěcha Šimíčka, který je svými mediálními projevy ujišťoval o právnosti jejich jednání a tím se dopustil trestného činu podpory a propagace (příp. projevu sympathií) formou návodu, a zároveň s tím na něj podají žalobu na ochranu osobnosti, v níž se po něm budou domáhat peněžitého zadostiučinění ve výši 250 tisíc korun pro každého odsouzeného. V právním státě není myslitelné, aby byl občan odsouzen za jednání, které soudce v Šimíčkově postavení veřejně označuje za souladné s právem.

Aktualisováno.