Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Šlégrová

No, říkám si, není nad to, když soud své rozhodnutí náležitě a zevrubně odůvodní!

Aktualisováno.
Ještě že soudružka soudkyně byla tak laskava, že některé důvody vyjevila aspoň tisku, když do přípisu obžalované se neobtěžovala.

Pro přátele závadového diskursu zde máme něco ke středečnímu mosteckému procesu: třicetistránkový znalecký posudek Ivo Svobody, v němž znalec dovodil, že vlajka (prapor) Dělnické strany ve skutečnosti propaguje neregistrované hnutí Národní odpor.

Pro neznalé bude možná nejzajímavější výpis z database závadových osob, policií humanisticky nazývané Očista, která jen čirou náhodou jako by z oka vypadla svazkům, vedeným někdejší Státní bezpečností na disidenty.

Přestože byl v tomto řízení ustanoven konsultantem Michal Mazel, není vyloučeno, že vzhledem k jeho – jak to říci vhodně… – korupční indisposici (rozuměj nevratné ztrátě schopnosti odpovědět na otázky obhajoby ohledně způsobu účtování znaleckých posudků) bude nakonec nasazen – a vyslechnut – autor původního posudku Ivo Svoboda.

O důvod víc do Mostu si ve středu udělat cestu.

Aktualisováno.
Ani taková zdánlivá maličkost jako gumičky ve vlasech delikventky bdělé policii neuniknou.

Dnes ráno jsem si udělal radost. Nepředpokládám, pravda, že by měla dlouhého trvání. Předseda soudu mi jistě obratem odpoví, že nadávky a urážky je třeba posuzovat v kontextu: je něco úplně jiného, když občan nadává např. policistovi, soudci nebo znalci, anebo když znalec nadává občanovi. On to soudruh tak nemyslel, on je jinak moc uvědomělej!

Omlouvám se těm, jimž snad titulek na tomto jinak korektním a zdvořilém blogu vyrazil dech. Jeho původcem nejsem já, nýbrž soudní znalec Ivo Svoboda, který takto v Týdnu tituluje objekt svého expertního zájmu. Aniž bych se chtěl pouštět do dalekosahajících úvah ohledně toho, je-li takto smýšlející znalec nestranný, jen podotknu, že se už nyní neskonale těším, až bude znalec při příští výpovědi vysvětlovat, zda je podle jeho odborného, dvěma doktoráty a titulem Ph.D. podloženého, názoru stupidním deprivovaným hovadem rovněž pan obžalovaný.

Nápad uskutečnit tiskovou konferenci, na níž by byla presentována fakta o obsahu nyní již legendární námitky podjatosti, včetně jejího doplnění, se ukázal rozumným. Ne snad, že by o ní media referovala objektivně, ale byla přinucena učinit ze svých konsumentů bandu ťulpasů schopných uvěřit, že není nic podivného na tom, když znalec vyúčtuje za 50 pracovních dnů 690 hodin náročné, odborné práce (a to je přitom jen neověřený údaj, který poskytl sám Michal Mazel – klidně jich mohlo být i víc).

Jak se dalo očekávat, druhá strana nedostala včera v mediích téměř žádný prostor, a o tom, jak je třeba bojovat proti extremistům, hovořili na České televisi s moderátorem pouze Miroslav Mareš a Klára Kalibová. Mareš byl korektní, naopak Kalibová neřekla nic konkrétního a její vystoupení zanechalo dojem, že proti extremistům je nutno bojovat za každou cenu a všemi prostředky, neboť oni jsou Zlo, kdežto ona zastupuje universální Dobro; toť v kostce podstata tzv. tydlitátismu. Naštěstí Kalibová neumí vůbec mluvit a chybí jí charisma, takže přesvědčila jen přesvědčené.

A co by řekla druhá strana, kdyby byla do diskuse připuštěna? Patrně to, co požaduje, totiž právní jistotu, stav, že je-li určitý symbol jeden den legální, nestane se jeho užití přes noc trestným činem, a rovnost před zákonem, kdy orgány činné v trestním řízení budou trestnou činnost posuzovat nestranně a bez ohledu na to, kdo se jí dopouští.

Včerejším thematem bylo ohrožení soudních znalců, kteří za své záslužné a pro bojující demokracii neocenitelné služby čelí neustálým výhrůžkám a útokům. Znalec Svoboda tvrdil, že musí svou podobu a adresu bydliště skrývat (obojí je přitom volně na internetu, včetně čísla jeho mobilu: foto, adresa např. zde). Fysický útok přitom nikomu z nich nehrozí, druhá strana totiž pochopila, že je daleko účinnější bojovat proti jejich nefairovým posudkům právními prostředky.

Co bude dál? Nejdřív patrně zamítnutí námitky podjatosti v Mostě, s odůvodněním, které vzbudí u každého, komu je znám skutečný stav věci ohledně poctivosti páně Mazlovy fakturace, bujaré veselí, a poté serie prvostupňových rozsudků, v nichž medialně téměř do bezvědomí zmasírovaní soudci vysloví nehoráznosti, nad nimiž budou naše děti a děti našich dětí jednoho dne žasnout tak, jako my dnes žasneme nad Procesem H.