Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Lucie Šlégrová

Špatný den pro bojující demokracii, a dvojnásobně špatný pro Michala Mazla a Petru Papiežovou-Vejvodovou, soudní znalce, kteří dělali vše pro to, aby dostali Lucii Šlégrovou obviněnou za slova o národním socialismu do vězení. Nepodařilo se: soudkyně soudružka Bohumila Huňáčková, po nekompromisní závěrečné řeči mladé delikventky (zde v PDF) viditelně rozrušena a oslovujíc státního zástupce pane obhájce, vyhlásila zprošťující rozsudek, a nadto znaleckému posudku Vejvodové odmítla přiznat status posudku ústavního, ale prohlásila ho za pouhý vlastní názor autorky.

Obžalovaná se práva na odvolání vzdala, státní zástupce, který pro ideozločinkyni požadoval trest obecně prospěšných prací, si ponechal lhůtu.

Video z vyhlášení rozsudku autora Jana Šinágla je zde:


Třináct měsíců trvalo Krajskému soudu v Ústí nad Labem, než rozhodl o odvolání státního zástupce proti rozsudku soudce Plcha v případu závadového mávání praporem Dělnické strany. Usnesení je neveselé čtení: soud I. stupně byl pokárán, že se obešel bez znaleckého posudku, a hlavně že nepřihlédl k tomu, jací jsou obžalovaní strašliví extremisté: Z pohledu objektu uvedeného přečinu nelze vytrhnout jediný symbol, nýbrž je třeba zabývat se tím, k jakým myšlenkám se za obžalobou uvedených okolností ten, kdo vystavuje prapor s tímto symbolem, hlásí, jaké myšlenky tím propaguje, neméně je třeba zabývat se osobou takového pachatele.

Mávat praporem na protest proti rozpuštění politické strany se tedy nesmí, přípustný je pouze souhlas. Ještě že už nemusíme vyjadřovat lásku ke své vládě v průvodech s mávátky!
V kause zkorumpovaného exznalce Michala Mazla se protočil další cyklus: prvoinstanční kárný senát České advokátní komory znovu nepravomocně uložil advokátu Petru Kočímu za obhajobu Lucie Šlégrové roční zákaz výkonu advokacie. Signál směřovaný do advokacie je jasný: ne, aby vás napadlo skutečně hájit tzv. pravicové extremisty nebo jiné osoby, které si establishment přeje odsoudit. Obhajobu musíte pouze předstírat, nebo s vámi zatočíme tak, jako s Petrem Kočím.

Jak na to, nám mimochodem názorně předvedli téměř všichni obhájci nálepkových zločinců. S výjimkou Roberta Cholenského a Jakuba Trčky pro své klienty za celou dobu hlavního líčení prakticky nehnuli prstem, dokonce se od svých aktivnějších kolegů např. v otázce podjatosti znalce Svobody decentně, leč zřetelně distancovali. Ano, tak nějak by měla obhajoba podle představ Komory vypadat: neklást překážky odsouzení, buď úplně mlčet nebo občas cosi nesouhlasně zamumlat, aby měl klient pocit, že je hájen a že své peníze nedává advokátu zbytečně. Netřeba jmenovat, dotyční dobře vědí, o kom je řeč.

Ani české soudy nejsou na agresivní a efektivní obhajobu, jakou předvedl např. Petr Kočí v Brně při výslechu Ivo Svobody, zvyklé, i jim vyhovuje, když obhájce proces nezdržuje zbytečnými otázkami na svědky a znalce a když blahosklonně přehlíží i všechny soudcovy procesní fauly, jako byl dotaz Dany Šindelářové místopředsedovi odvolacího soudu, jak má rozhodnout. Cílem tradiční obhajoby není obžalovanému pomáhat, nýbrž ulehčit soudu jeho odsouzení, přesně tak, jak to ve slabé chvíli řekl do televise Karel Čermák.

Za pozoruhodnou pokládám vzedmutou vlnu emotivních antisemitských komentářů, která se u shora odkazovaného článku na Novinkách objevila. Mám ji arci za hrubě nespravedlivou: toto není akce židovské lobby, ta na ní může jedině tratit; toto je akce s rukopisem Pravdy & Lásky, nepřátel svobody v té nejhorší podobě.

K velikonočním svátkům patří odedávna pašijové hry; tato tradice v posledních desetiletích poněkud upadá, a tak si v Mostě řekli, proč tento čas nevyužít pro uspořádání politického procesu, a soudkyně Bohumila Huňáčková (dříve KSČ, nyní Bojující Demokracie) nařídila hlavní líčení s Lucií Šlégrovou právě na Velký Pátek.

Kdo si nechce nechat ujít další hodnotný zážitek v oblasti boje proti kontextuálnímu extremismu, měl by zítra vážit cestu do Mostu, kde se od 8.00 hod., v jednací síni č. 16, koná patrně již poslední kolo hlavního líčení s obžalovanou kontextuální extremistkou Lucií Šlégrovou. Ta byla zbavena možnosti hájit se prostřednictvím obhájce poté, co její advokát Petr Kočí musel obhajobu ukončit, a tak nemá co ztratit a je připravena nedat svou kůži lacino; jak vyslýchané znalkyni Petře Vejvodové-Papiežové, tak soudkyni soudružce Bohumile Huňáčkové je obžalovaná rozhodnuta připravit co nejméně příjemné chvíle.

Osobně se zvlášť těším na výslech Vejvodové, jejíž znalecký posudek, v němž shledala ve slovech Šlégrové o národním socialismu kontextuální extremismus, jsme na tomto blogu již komentovali. Je-li skutečně tak hloupá, jak se podle písemného projevu jeví, bude její výslech kabaretním číslem schopným konkurovat nejkomičtějším sketchům Ivo Svobody.

Závadovému diskursu zdar!