Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Sudetští Němci

Kde vy kurvy sudeťácký berete tu drzost se tady ještě objevovat, po válce jsme udělali chybu, že jsme VŠECHNY NĚMCE NEVYHLADILI, koukám na Lidice a můžu říct, že všichni skopčáci jsou UNTERMENCHEN, PODŘADNÁ RASA. Hitler měl pravdu jste odpad
(z korespondence našeho občanského sdružení)
V těchto dnech gradují oslavy 70. výročí lidických událostí, nesoucí se, víceméně podle očekávání, v tonu, jehož s hysterií hraničící vypjatost dává vzpomenut někdejších oslav pořádaných komunistickou propagandistickou mašinerií.
O lidickém kultu jsem obsáhleji psal před rokem, a nemám, co podstatného bych k thematu letos dodal.

Městský soud v Praze projedná další ze tří žalob, jimiž brojíme proti odpírání registrace spolku, 8. června v 9.15 hod. (předvolání). Za současné situace nemáme šanci, možnost, že by se pátý senát městského soudu odchýlil od právního názoru třetího, je mizivá, ale aspoň se procvičíme v právní argumentaci. Všichni jsou srdečně zváni!

Náš spor s ministerstvem vnitra o registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pokročil do dalšího levelu: poprvé se dostáváme k Nejvyššímu správnímu soudu, který posoudí, zda je správné usnesení, jímž nám Městský soud v Praze upřel procesní způsobilost. Proti usnesení podáváme kasační stížnost.

O jejím výsledku nemám valných ilusí. Soudci NSS opakovaně prokázali, že jsou loyalní, bázliví a stačí, aby exekutiva jen trochu zadupala, a už srazí paty a rozhodují tak, jak je jim přikázáno. Jsou to – na rozdíl od daleko samostatnějších a odvážnějších soudců ústavních – prostě takoví pejsci na mazlení, dobře vycvičení, konformní postkomunističtí soudci.

Ve svém trestním oznámení David Navara uvádí, že mobilisačního rozkazu odmítlo uposlechnout cca 100 000 sudetských Němců.

Historická sekce našeho Sdružení se nicméně přiklání jako k věrohodnému prameni k tomu, co napsal ve své knize Munich: Before and After v r. 1939 Hubert Ripka (str. 136–8):

The efficiency of the Czechoslovak mobilisation was, of course, somewhat disagreeable for Germany, whose propaganda therefore immediately disseminated news of disorders and of the opposition of the Czechoslovak people to their military obligations. The German official news agency, the D.N.B. (Deutsches Nachrichten Büro) stated that railway wagons carrying Czechoslovak reservists were covered with inscriptions such as Away with Beneš and Syrový, We want work and bread, We do not want to be cannon-fodder. The same propaganda agency announced that the majority of Sudeten Germans did not obey their mobilisation orders. In actual fact, however, although Herr Henlein announced by radio from Germany that those Sudeten Germans who obeyed their mobilisation orders would be committing an act of high treason against the German nation, even this threatening announcement had little effect on the Sudeten-German people. Apart from a few isolated exceptions, the Sudeten Germans obeyed unhesitatingly their mobilisation orders. […] It is unfortunate, however, that this campaign of lying, accompanied by much threatening bluff, made an impression on the countries of Western Europe. I would nevertheless emphasise that, though this was its main objective, it made no real impression at the time on the Sudeten Germans, the vast majority of whom remained loyal to their duty as Czechoslovak citizens.

Ku potěše, poučení a pobavení ctěného čtenářstva vystavuji několik nově získaných dokumentů týkajících se sporu o registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: