Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Sudetští Němci

Pro obzvláště odolné čtenáře tu máme čerstvé zprávy z registračního řízení našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ministerstvo se ústy Václava Henycha podivilo, co že nám vadí, když vůbec k žádným obstrukcím z jeho strany (už pět let) nedochází a vše se děje přesně podle zákona a k našemu prospěchu. Jsme arci jiného názoru a nyní budeme čekat na rozhodnutí soudružek soudkyň.
Pouhých 72 dnů trvalo ministrovi vnitra Milanu Chovancovi, než rozhodl o našem rozkladu ve věci nejnovějších průtahů při registraci našeho spolku. Zákonná lhůta činí 30 dnů: blahopřejeme, tak rychlou reakci jsme nečekali.

Ze strany ministerstva jde již o zřejmou křeč: veškeré naděje upíná v to, že senát Nejvyššího správního soudu pod vedením soudruha soudce Michala Mazance vyhoví jeho kasační stížnosti. Nerozumím arci, proč nepožádalo o odkladný účinek: má-li Mazance a jeho melody boys tak spolehlivě pod palcem, jako se tváří, jistě by NSS této žádosti vyhověl a nedozírným následkům v podobě toho, že by registrovaný spolek měl ve svých stanovách jisté nepříjemné pravdy o naší národní minulosti, by tím zabránil.

Možnost, že by státní zastupitelství sua sponte vstoupilo do civilního řízení, jsem znal dosud pouze z učebnic: nikdy v praxi jsem se s tím nesetkal. Až nyní – znemožnit našemu spolku činnost je pro státní orgány zjevně tak důležité, že jsou ochotny sáhnout k jakémukoli kroku.

Vyrozumění o vstupu Vrchního státního zastupitelství v Praze do řízení, jeho vyjádření, naše replika.

Doporučuji nečíst po jídle: výklady VSZ ohledně spořádaného odsunu a jednotlivých politováníhodných a odsouzeníhodných excesů z něj jsou arci i na lačný žaludek náročnou četbou.
Tři dny po uplynutí zákonné lhůty odpověděl ministr vnitra na žádost o ochranu před nečinností svých podřízených. Žádosti nevyhověl a zákonnou lhůtu, která činí nejvýš 30 dnů (vyjma zvlášť složitých případů, o jaký se zde arci s ohledem na jasně artikulované pokyny soudu nejedná – a kdy činí lhůta 60 dnů), v rozporu se zákonem prodloužil na neuvěřitelných 168 dnů, řka, že do té doby se jistě vyjádří Nejvyšší správní soud, k němuž se ministerstvo obrátilo s kasační stížností.

Nově má tedy ministerstvo na rozhodnutí čas do 30. září; páté výročí našeho registračního návrhu oslavíme přitom už 12. srpna.

Zda za této situace podat žalobu na nečinnost už nyní nebo s ní vyčkat, až když rozhodnuto nebude ani k prvnímu říjnu, prozatím váháme. Máme totiž obavu, že NSS nebude mít kasační stížnost projednánu ani na konci září – jen zřídka je jeho rozhodování tak rychlé – a ministr lhůtu znovu o další půlrok prodlouží, čímž fakticky sám přizná kasační stížnosti odkladný účinek, místo aby o něj ministerstvo řádně požádalo soud.

Aktualisováno.
Prozatím jsme podali rozklad.
Ačkoli třetí zrušovací rozsudek Městského soudu v Praze byl stranám doručen již před dvěma měsíci, ministerstvo vnitra se rozhodlo, že nové rozhodnutí o registraci prostě neučiní, arogantně presumujíc, že tím, že podalo kasační stížnost, vykonatelnost rozsudku se – jaksi automaticky – odložila.

Nezbývá proto než podat k Městskému soudu v Praze další správní žalobu, tentokrát proti nečinnosti.