Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Sudetští Němci

I letošní výroční členská schůze našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaného spolku, se uskuteční v Praze a její jednání bude veřejné.

Všichni jste srdečně zváni!
Pro ten účel by už bylo vhodné instalovat na Sudetoněmeckém domě v Mnichově vhodné signalisační zařízení, aby kolemjdoucí okamžitě věděli, zda Sudetoněmecké krajanské sdružení po České republice požaduje nebo nepožaduje vrácení ukradeného majetku. Jak patrno z linků, momentálně tyto požadavky uplatňovány nejsou, ale není vyloučeno, že po dalším soudním řízení opět budou.

K technickému provedení: Vím, že je dnes v modě používat pro podobné účely součásti spodního prádla, ale možná by postačil symbol tradiční: třeba bílá vlajka. Anebo, pokud by posseltovci chtěli být kreativní, mohli by v době, kdy nároky neuplatňují, vystavit na sídle tyč, na jejímž konci by byla maňásková figurka Kašpárka.
Zatím k tomu máme pouze krajně stručný výtah z rozsudku, avšak i z něj jeví se býti zřejmým, že Posseltovo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) prohrálo i ve druhém stupni spor o změnu stanov, jíž se sudetští Němci měli vzdát nároku na vlast a na konfiskovaný majetek.

Přirozeně, že škody, které změna napáchala, jsou z větší části nevratné: SdL se tím samo odsoudilo k bezvýznamnosti, protože nikdo z české strany nebude vážně jednat s někým, kdo nejdřív prohlásí, že vlastně nic nechce, a pak je soudem přinucen vzít to zpět a tvrdit, že tedy opět chce to, co předtím nechtěl; připomíná to okřídlené odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Takový partner bude, arci zcela po právu, pokládán za tlučhubu a kašpara.

Úspěšnému žalobci a jeho právnímu zástupci v každém případě blahopřejeme – dobrá práce, pánové!
Po konečném zproštění v kause Coco tu máme dne další vpravdě přelomový verdikt, rozsudek Městského soudu v Praze, jímž bylo zrušeno čtvrté rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace našeho sdružení.

Osobně bych byl pro užší výklad ustanovení § 77 SprŘ ohledně toho, která rozhodnutí jsou nicotná, avšak protože judikatura i literatura se kloní k závěru, že překážka věci rozhodnuté/zahájené činí vadné rozhodnutí nicotným a nikoli pouze nezákonným, nemohu s městským soudem souhlasit: zda se nicotnost ukázala ihned anebo až po nějaké době, nemůže mít na posouzení charakteru vadného rozhodnutí vliv, protože soud ruší správní rozhodnutí s účinky ex tunc a nastoluje tak fikci, že zrušené rozhodnutí nebylo nikdy vydáno.
Tak to mám poslední dobou se vším: ledva dopsav článek určený pro Sudetenpost, ve kterém se zabývám významem změny stanov mnichovského Sudetoněmeckého sdružení, zjišťuji, že jej mohu zahodit, eventuálně vystavit v přítmí klosetu, protože z Mnichova dorazila nečekaná zvěst: tamní rejstříkový soud registraci březnové změny stanov odmítl s odůvodněním, že by k ní bylo nutné schválení všemi členy spolku, přičemž dosaženo nebylo ani vota tříčtvrtinového. Ačkoli je dokument datován 19. května, Posseltovo vedení se jím opomnělo pochlubit: asi aby nic nekalilo radostnou atmosferu augsburského sněmu. Zpráva arci není reflektována ani na spolkovém webu, na kterémžto pátráno po pěkných obrázcích pro nový kalendář.

Přejme tedy Posseltovcům, ať jim členové nějaké opravdu hezké pošlou.

Aktualisováno.
Tisková zpráva.

Aktualisováno.
Audiatur et altera pars, pročež tisková zpráva druhé strany. Její název jeví se mi, pamětníku husákovské normalisace, lehce pikantním: vše jde skvěle, neznepokojujte se, občané, moudré vedení strany a státu dobře ví, co dělá. A ty ošklivé zprávy o výbuchu elektrárny v Černobylu, co ti nezodpovědní z vás poslouchají na západních radiích, to jsou všechno jen famy a zákeřná protikomunistická propaganda. Да здравствует наша великая Коммунистическая Партия, да здравствует товарищ Поссельт!