Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Bernd Posselt

Titulek Datum zveřejnéní
Posseltovo sdružení se opět vzdalo majetkových nároků 28. února 2016
Změna stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení je neplatná 30. ledna 2016