Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Hitlerovy projevy

Jak dnes oznámil Úřad městské části Brno-Bystrc, případ psí výběh svémocně opustivšího a na státního zástupce zaštěkavšího ratlíka Coco bude projednán dne 23. září 2014 od 8.15 hod. Téhož dne od 10.00 hod. bude projednáno rovněž jednání státního zástupce Jana Petráska, v němž přestupkový orgán spatřuje přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích.

Jelikož Coco neumí mluvit ani psát, od plánované tiskové konference spojené s autogramiádou jsme byli nuceni upustit, avšak zájemci si přesto budou moci Coco, Chanel a Petráska po jednání prohlédnout, vyfotografovat a případně i pohladit. Pejsek je milý, společenský a štěká zásadně, jen má-li k tomu dostatečný důvod.

Sraz novinářů i ostatních zájemců v úterý 23. září v 11.30 hod. v Brně-Bystrci před budovou Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60.
Přiznávám to nerad a jen pod tlakem okolností, ale když jsem přebíral kausu knihy projevů Adolfa Hitlera, měl jsem za to, že se budu zabývat ústavněprávní argumentací nejvyšší možné úrovně a budu hájit právo na svobodu projevu v jeho nejčistší podobě, pročež tím, že se případ posunul do roviny ratlíka, který zaštěkal na opilce, jsem lehce rozladěn. Ne snad, že bych měl něco proti ratlíkům nebo jiným psím rasám, to už spíš proti opilcům, ale komunikační vrstva, do níž shora popsaný ústavněprávní diskurs proti mé vůli sklouzává, jeví se mi prostě a jednoduše nepatřičnou.

Přesto mám za povinnost své čtenáře o dalším vývoji na tomto poli informovat, tudíž tak ve zkratce činím.

Po incidentu v Bystrci obžalovaní vznesli vůči státnímu zástupci Petráskovi námitku podjatosti. Ten obratem odpověděl, že o ní nemíní rozhodnout, jelikož je nepřípustná. To je běžný trik, k němuž se OČTŘ uchylují, kdykoli jsou v úzkých, což obžalovaní prohlédli a promptně zareagovali stížností na průtahy. Za necelý týden státní zástupce Petrásek svůj názor na přípustnost námitky změnil a vydal obsáhlé usnesení, v němž popřel jak svou opilost, tak napadení Kamasovy družky, podal svou versi incidentu a rozhodl, že podjatý není. Z perel v textu obsažených bych si dovolil ocitovat aspoň toto: Vzhledem k tomu, že žena zcela odmítala připustit, že by se dopustila jakéhokoliv nevhodného či závadového jednání a naopak pronesla několik invektiv k osobě státního zástupce, přivolal tento na místo hlídku Městské policie Brno… Přeloženo do obecné češtiny: protože se přede mnou, státním orgánem, občanka odmítla pokořit a poníženě mě neodprosila, zavolal jsem na ni cajty. Ti už jí vysvětlí, kdo je tady pánem.

Obžalovaní pochopitelně reagují stížností a tak bude pes Coco projednáván Krajským státním zastupitelstvím v Brně a pokud ani to nevyhoví, půjde nepředložené ratlíkovo zaštěkání k soudu ústavnímu. Vážně, ani Hašek by to líp nevymyslel!
Z první části výslechu protiextremistického aktivisty znalce Jana Borise Uhlíře vybíráme nejzajímavější, zhruba třicetiminutovou pasáž (mp3). Zbytek výslechu sestával z víceméně rutinně opakované činnosti zúčastněných: obhájce kladl znalci otázky, soud je zamítal a následně jejich znění protokoloval. Pokračovat se bude osmého září.

Vytýkáte-li mi, drazí čtenáři, že jsem byl jako zmocněnec zastupující společnost guidemedia etc s. r. o. nedostatečně procesně aktivní, je tomu skutečně tak: bylo to arci způsobeno hlavně mou nepřítomností. Příště napravím.

Nerad bych předjímal, co se u soudu bude dít dál, a proto nebudu výpověď znalce analysovat tak detailně, jako jsem byl učinil pro svou interní potřebu, omezuje se na stručnou poznámku, že obžaloba se svou hloupostí vmanévrovala do nemožné posice: opilec státní zástupce Petrásek sám připustil, že nic z toho, co je v předmluvách, nevychází nad rámec Hitlerem řečeného, a Uhlíř přitom, zjevně účelově, tvrdí, že publikace podporuje soudobá neonacistická hnutí (mezi něž zjevně desorientovaný aktivista primárně počítá legální a nikdy k rozpuštění nenavrženou Vandasovu stranu).

Pak lze arci provést prostý myšlenkový pokus a představit si, že by kniha vyšla bez mezititulků a předmluv, a otázat se, zda by se tím její obliba mezi těmito závadovými osobami změnila. Odpověď musí být logicky záporná. A jestliže by tedy byla stejně závadová kniha projevů bez jakýchkoli dodatků, proč stojí před soudem vydavatelé vinění z toho, že ji předmluvami a mezititulky opatřili? Museli by přece spáchat stejný zločin, kdyby ji vydali bez nich, nebo ne, ctěný soude?

Ctěný soud má ovšem své instrukce a nemůže si dovolit vydat jiný než odsuzující rozsudek, a jistě se i s tímto drobným zádrhelem dokáže vypořádat: vždyť při boji proti extremismu nejsou žádné prostředky nedovolené, cíl, země šťastných sluníčkových lidí bez jediného extremisty, světí prostředky. Znalec-aktivista, státní zástupce-notorik, soudce-slepec, který nevidí ani to, co je každému v soudní síni jasné, toť team, který v tomto kusu představuje spravedlnost. Jeho součástí být rozhodně nechci, naopak je mi ctí, že mohu stát na druhé straně a hájit hodnoty skutečné svobody a skutečného práva.

Příjemný poslech!

Aktualisováno.
Spoluobžalovaní zachytili své dojmy formou videa:

Pro těžce zkoušené kombatanty bojující demokracie je třeba mít pochopení, a to i v podnapilém stavu. Jeden z nejpřednějších, brněnský státní zástupce Jan Petrásek, takto indisponován, včera ve večerních hodinách v blízkosti svého bydliště v Brně-Bystrci fysicky napadl přítelkyni obžalovaného vydavatele Hitlerových projevů Pavla Kamase, která tam venčila své psy. Řečení neprokazovali Petráskovi dostatek úcty a jak bývá u psů zvykem, na opilce štěkali.

Petrásek, jehož rozpoznávací a ovládací schopnosti byly vlivem požitého alkoholu notně oslabeny, přivolal policii a majitelku psů se pokusil zadržet. Ta arci cokoli s opilcem na místě řešit odmítla a chtěla odejít domů (bydlí ve stejném vchodě jako Petrásek; ano, Brno je, navzdory tvrzení místních, opravdu malé město). Státní zástupce takový projev neúcty ke svému úřadu nesnesl a před svědky ženu fysicky napadl.

Zklidnil se až po příjezdu hlídky městské policie, která výpovědi účastníků zdokumentovala na videokameru.

Obžalovaní i napadená nyní zvažují, jaké kroky dále podniknou. Patrně bude vznesena námitka podjatosti, bude podán podnět k zahájení kárného řízení s Petráskem (videozáznam pořízený strážníky zachycuje, v jakém stavu se onen nacházel) a dále podnět k odnětí zbrojního průkazu: opilé individuum, které fysicky ohrožuje své spoluobčany, by rozhodně nemělo mít právo nosit zbraň.

Aktualisováno.

Na četné žádosti čtenářů jsme se rozhodli odtajnit identitu psů, kteří se incidentu zúčastnili (ve skutečnosti byl útočníkem pouze nalevo zobrazený ratlík jménem Coco, fenka Chanel nestranně přihlížela). Já tedy nevím, jak vážení čtenáři, ale na mě kdyby něco takového zaštěkalo, řešil bych to nejméně na úrovni Trilaterální komise!

Oblíbené literární matinée Čtení z Hitlera pokračuje ve středu u Městského soudu v Brně dalším komponovaným pořadem. Předčítat budou členové osmého trestního senátu pod vedením soudce Martina Hrabala, průvodní slovo posluchačům nabídne státní zástupce Jan Petrásek, který následně podá k přečtenému zasvěcený komentář.

Místo: budova Městského soudu v Brně (Pořízkův palác), jednací síň č. 6, začátek jako obvykle v 8.30 hod. Po minulých zkušenostech doporučujeme přibalit do aktovky náhradní sedačku, nejlépe skládací, plážovou.