Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Hitlerovy projevy

Dnes byl doručen zatím nepravomocný rozsudek, jímž senát Městského soudu v Brně zprostil obžalované vydavatele Hitlerových projevů Pavla Kamase, Lukáše Nováka a jejich společnost guidemedia etc, s. r. o., jakož i autora předmluv Lukáše Beera, v plném rozsahu obžaloby pro vydání souboru komentovaných projevů Adolfa Hitlera.

Odůvodnění je srozumitelné, přesně formulované a k autoru obžaloby státnímu zástupci Janu Petráskovi (známému na tomto blogu spíše svým statečným bojem proti domácímu zvířectvu a následnou péčí o příznivé vyznění úředních záznamů v přestupkovém spisu) nekompromisní: nic z toho, co Petrásek obžalovaným kladl za vinu, není trestným činem. Naopak obhajoba dostala ve všech svých meritorních argumentech zapravdu a lze ji tedy hodnotit jako stoprocentně úspěšnou.

Nyní nás čeká druhé kolo, které bude následovat před Krajským soudem v Brně, pokud shora zmíněný jurisprudent podá proti rozsudku odvolání. Jak naloží s rozsudkem ostatní obžalovaní, nevím, já osobně se chystám zaslat po právní moci jedno vyhotovení s věnováním oznamovatelce Mgr. Kláře K.; piluji pouze vhodné znění dedikace: S láskou! by nebylo upřímné, Heil Hitler! se také asi nehodí a cliché o dalším vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí jeví se mi být poněkud otřepaným a nedosti původním. Snad poradí laskaví čtenáři.

O vrácení zajištěných prostředků na účtu zatím soud nerozhodl.

Aktualisováno.
Text věnování jsem finalisoval do této podoby:
Vážená paní magistro K.,
milá Kláro,

jménem společnosti
guidemedia etc, s. r. o., Vám srdečně děkuji za vše, co jste svým trestním oznámením pro propagaci jak této společnosti, tak jejího edičního programu vykonala. Na znamení vděčnosti si dovoluji v příloze zaslat několik dalších titulů, u nichž prodejnost v posledních měsících stagnuje, v prvé řadě pak Hitlerovy Čechy autora Lukáše Beera a Program NSDAP; jistě už budete vědět, jak s nimi správně naložit.

Ještě jednou: děkujeme za vše!

S úctou
Váš
T.P.

Aktualisováno.
A jako zvláštní pozornost pro všechny nepřející si můžeme pustit video ze závěrečného dne procesu, do něhož autor, těmto zjevně na zlost, zakomponoval i Queeny s We Are the Champions a usmívajícího se Hitlera (znalec Uhlíř určitě už brousí klávesnici a chystá se sepsat odborný traktát, kdo všechno tím byl závadově potěšen – otázkou je, zda si ho od něj po minulém fiasku kdo koupí):

Právě. Politováníhodný omyl, takový, k jakému dochází nejvýš jednou za deset let. Tímto způsobem mi vysvětlila Městská policie Brno, proč je ve spisu bystrckého úřadu jiný úřední záznam než ten, který původně vyhotovili její strážníci (podrobnosti zde).

Tak ne, abyste si mysleli, že je za tím nějaký protekcionismus nebo zastrašování. Je to prostě omyl!

Úternímu jednání ve věci ratlíka Coco viněného ze zaštěkání na státního zástupce Jana Petráska předcházela důrazná intervence ze strany státního zastupitelství, provedená buď samotným Petráskem, nebo – jak bychom se spíše domnívali – jeho šéfkou, městskou státní zástupkyní v Brně Kateřinou Jiráskovou.

Nejen v Mostě, ale i v Brně se dnes zprošťovalo: senát Městského soudu v Brně za předsednictví Martina Hrabala zprostil obžaloby všechny tři fysické a jednu právnickou osobu, viněné z vydání projevů Adolfa Hitlera, ztotožniv se do značné míry s procesní argumentací obhajoby. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce Jan Petrásek si ponechal lhůtu k odvolání.

Obžalovaným a jejich obhájci blahopřejeme, státnímu zástupci vbrzku zašleme vkusně provedenou grafickou kondolenci.

Připravujeme zvukový záznam z odůvodnění rozsudku.

Aktualisováno.
Prozatím bonbonek v podobě verbálního vyjádření Davida Navary (příspěvek věnovaný kause začíná cca v čase 18:40).

Aktualisováno.
Bezprostředně po zprošťujícím rozsudku obžalovaní požádali o vrácení zajištěných peněz ([1], [2]).

Aktualisováno.
Zvukový záznam z vyhlášení rozsudku (cca 20 minut, MP3).

Ne, prostě ne: není to ono. Výslech znalce, při kterém vyslýchaný nekřičí a nekoulí očima, nenadává obhájcům do nedouků a nedostudovanců a jejich klientům do deprivantů, je než slaboučkým odvarem dob nedávno minulých, kdy soudním síním vévodila muskulatura sexuálního predátora Ivo Svobody. Velmi bych se přimlouval: opravdu by nešlo lhůtu pro osvědčení zkrátit a znovu Ivoše zapsat do seznamu znalců řekněme ještě do konce roku? Stýská se nám!

Včera byl v Brně dokončen výslech znalce Jana B. Uhlíře, a prostě to nebylo ono (zvukový záznam v MP3: postupně vyslýchám já, obhájce Robert Cholenský, obžalovaní Pavel Kamas a Lukáš Beer). Znalec se vůbec neobtěžoval své půldruha roku staré výtvory si vytisknout a vzít s sebou a/nebo znovu přečíst, takže ač to není ze záznamu zřetelné, při výslechu jsem opakovaně propadal zoufalství: ať jsem své otázky formuloval jakkoli, znalec se řídil starou dobrou radou Miroslava Horníčka – ať se vás zeptají na cokoli, vy mluvte o tom, co víte.

Po značném úsilí se z Uhlíře přesto podařilo vydolovat, že podle jeho názoru se propagace nacismu dopouští nejen vydavatelé Hitlerových projevů, ale též nakladatelství Naše vojsko, neboť i ono má ve zvyku vydávat podobná díla bez vysvětlujících komentářů, a že o publikaci tímto způsobem sterilisovanou ztratí extremista zájem.

K čemuž si dovolím podotknout, že podobný přístup je praktikován v Německu, a výsledkem je podstatně silnější a úspěšnější neonacistické hnutí, a i z České republiky víme, že harddisky počítačů zabavených při různých raziích na PEX (zejména Power a Lotta) jsou plné dokonale sterilisovaných, ba vyautoklávovaných filmových dokumentů, z nichž si arci praktikující extremista vezme pouze to, co jej politicky vzrušuje, příkladmo se vztyčenými prapory pevným a klidným krokem pochodující útvar jeho oblíbených jednotek, a nejrůznější sterilisační plky subsumuje v rámci své ideologie jako to, čím doopravdy jsou – tedy jako sterilisační plky.

Trochu mi to připomíná první republiku a o čem psal Karel Čapek v Marsyovi: pornografie byla tehdy presentována zásadně nikoli jako pornografie, nýbrž jako vysoká, hodnotná, klubová, sběratelská (dnešním jazykem: premiová, případně V.I.P.) kultura, a ač všichni přirozeně věděli, o co jde, tváří v tváři pruderním státním a církevním autoritám tak byli vydavatelé z obliga.

Pokud by se nedejbože tento pokrytecký přístup k dokumentům podobným Hitlerovým projevům prosadil, příští Kamasové a Beerové by do knihy museli doplnit rutinerskou rukou profesionálního sterilisátora sepsanou předmluvičku, v níž by se autor povinně dojal a zalkal nad obětmi nacistického režimu, a poté by následovala sekvence raději devatenácti projevů, jimž by předcházela miniaturisovaná a thematicky lehce upravená předmluva téhož odborníka. Na kvalitě by příliš nezáleželo, protože předmluvy by nikdo příčetný pochopitelně nečetl, ale běda tomu, jehož lkaní a dojímání se by Velký Inkvisitor Uhlíř shledal nedostatečnými nebo dokonce zcela absentními; tomu by hrozilo v lepším případě zabavení nákladu, v horším žalář.

Teď jsem si vzpomněl, že jsem vlastně chtěl psát reportáž, ale to odbydeme krátce: po výslechu znalce proběhly už pouze závěrečné řeči (v pořadí Petrásek, Cholenský, já, Kamas a Beer) a rozsudek bude vyhlášen ve středu v 16.00 hod.