Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Čarodějnický proces

Vážení diváci, v minulém díle naší telenovely o RWU jste se dozvěděli, že znalecký posudek v případu závadového dětského dne a souvisejících zločinů má vypracovat filosofická fakulta plzeňské university, tedy pracoviště, kde se extremismu věnuje Věra Tydlitátová.

To se obviněným pochopitelně nelíbilo, a tak podaly námitku (představa, že by znalecký posudek vypracovávala osoba schopná sepsat na adresu obviněných něco podobného, je upřímně řečeno docela děsivá).

Výhrady nezůstaly policejním orgánem oslyšeny a přišlo tedy nové opatření, jímž byla opět přibrána filosofická fakulta ZČU, avšak výslovně bylo stanoveno, že znalecký posudek vypracují pánové Jan Ptáčník a Petr Krčál. To má ovšem dvě drobné vady na kráse: za prvé podle ustanovení § 110 odst. 2 TrŘ nemůže policie ústavu mluvit do toho, kdo posudek napíše, a za druhé oba pánové jsou teprve na počátku své odborné kariéry, anžto teprve vloni získali magisterský titul, o oboru dosud nic nesepsali a příliš toho o něm zřejmě ani nevědí. Znalcem se v civilisovaných státech člověk stává po mnoha letech studia a praxe, ne rok po škole; něco takového je opravdu možné jenom v Plzni, kde z generace rychlostudentů zjevně vyrůstá generace instantních znalců.

Šlingova akce Mládež vede Brno v konečném důsledku nedopadla moc dobře (rozhodně ne pro Otto Šlinga), tak se necháme překvapit, jak skončí tato její reprisa.
Paní Věra na to jde ovšem od lesa: nebude znalkyní v oboru extremismu sama, nýbrž bude vystupovat prostřednictvím filosofické fakulty Západočeské university v Plzni, tedy – ve vlastním slova smyslu – své alma mater. Jako první zadání dostalo toto pracoviště právě doručeným opatřením ÚOOZ za úkol posoudit činnost Resistance Women Unity (RWU), tedy té organisace, jejíž doménu si dívky zaregistrovaly na jméno a adresu V. Tydlitátové.

Zvládne to paní Věra? Určitě ano, a myslím, že se ctí: vždyť v kolika jiných zemích je stav právního státu takový, aby znalecké posudky na antisemity mohli psát sami aktivisté místní Ligy proti antisemitismu/Anti-Defamation League? Držíme palce!
Nemohli bychom si vybrat lépe: monstrproces s patnácti členkami hnutí Resistance Women Unity se odehraje v Děčíně, městě obklopeném nádhernou přírodou Českosaského Švýcarska. S obviněnými již plánujeme společné výlety na blízké kopce, kde budeme moci, shlížejíce do labského údolí, společně rozjímat, proč je tak krásná země osídlena takovými idioty, jakými jsou strůjci tohoto politického procesu.

Další dobrou zprávou je, že na OSZ v Děčíně svěřili dozor zkušenému kádru, bývalému členu KSČ Lubomíru Dolanovi. Ten má s bojem proti vnitřnímu nepříteli nepochybně zkušenosti už z minulého režimu a je zárukou, že nesmlouvavé ruce spravedlnosti neunikne ani jedna nekonformní občanka. Zatím rozeslal usnesení, jimiž zamítl stížnosti proti zahájení trestního stíhání (příklad): jak zřejmo, odůvodnění je precisní a zcela vyčerpávající – zevrubně argumentačně nepojednán a nevypořádán nezůstal jediný stížní bod!
Znalec Ivo Svoboda neměl minulou středu dobrý den, extremisté opět unikli trestu. Kompensujme mu to tedy publikací dalšího svěžího dílka s jeho charakteristickým rukopisem a čtenáři tohoto blogu tolik oblíbenými ukázkami, pocházejícími, jak píše, z jeho vědeckých zdrojů.

Jedná se o znalecký posudek zpracovaný v rámci akce Lotta, ve kterém znalec-polyglot mimo jiné odhalil další variantu nacistického hesla Deutschland erwache, totiž španělské Europa nacional.

A na ty, kteří budou schopni blábol dočíst až do konce, čeká premie v podobě vysvětlení, proč je propagací nacismu i keltský kříž.

U příležitosti nadcházejícího procesu s RWU si dovolujeme státní zástupkyni Galkové poskytnout inspiraci, jak by mohla pojmout svou obžalovací řeč: