Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Čarodějnický proces

Zvuk z hlavního líčení s členkami někdejší Resistance Women Unity dorazil v prabídné kvalitě, vinou nevalného, zřejmě levného diktafonu; za což se tímto omlouváme.

Nejprve závěrečná řeč státní zástupkyně. Ta o vině obžalovaných neměla pochybností, avšak projevila šlechetnost a nepožadovala pro ně nepodmíněné tresty vězení, spokojivši se s podmínkami mezi 18 a 24 měsíci. Tolik blahosklonnosti jsme vážně nečekali; děkujeme!

Soud byl nicméně jiného názoru a předsedkyně senátu Mária Petrovková v poměrně pečlivě odůvodněném rozsudku vysvětlila, že jednáním obžalovaných nedošlo k naplnění dané skutkové podstaty ani po formální, ani materiální stránce.

Pokud se státní zastupitelství odvolá, což je více než pravděpodobné, budeme řešit zejména obludné procesní vady, např. dodnes nedoručenou obžalobu, nezákonné přísedící, nedovolený modus provedení znaleckého posudku, vynucenou substituci přes výslovný nesouhlas obžalovaných, nerespektování pokynů odvolacího soudu a naprosto nepodložená skutková zjištění ohledně charakteru hnutí RWU.

Boj bude nejspíš ještě dlouhý a vyžádá si na straně obžalovaných vytrvalost a velké odhodlání. Přesto jsme přesvědčeni, shodně s Ronaldem Reaganem, že existuje jeden rychlý a spolehlivý způsob, jak v každém sporu dosáhnout smíru s protistranou – vzdát se; děkujeme obžalovaným, že to neudělaly a i po neuvěřitelných osmi letech od prvního deliktu vytrvávají ve svém odporu, přestože mohly mít zkušební dobu podmíněného zastavení už téměř odkroucenu a mohly se plně věnovat své resocialisaci a zapojení do budování naší skvělé demokratické společnosti, jež jim tuto možnost, ústy nyní z řízení vyloučené soudkyně Daniely Reifové, velkoryse nabídla.
Čarodějnický proces pokračuje zítra ve 13.00 hod. dalším hlavním líčením, tentokrát s pachatelkami z lehčí zločinecké skupiny (i jim však hrozí až osm let vězení, k rozdělení došlo především z důvodu malé kapacity jednacích síní). Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Mária Petrovková odmítla vyhovět žádosti o odročení hlavního líčení z důvodu pracovní neschopnosti obhájce čarodějnic, Roberta Cholenského, přestože obžalované vyslovily nesouhlas se substitucí, a upálení odsouzených tak již nic nebrání. Sirky a pro případ deštivého počasí i chemický podpalovač vezměte s sebou.

Prozatím něco náladové hudby:


Aktualisováno.
A jelikož obžalované budou souzeny bez obhájce, předkládají svůj – poměrně peprný – závěrečný návrh soudu netradičně v písemné podobě. Puzení věnovat více prostoru Ivo Svobodovi a ilustrovat závěrečnou řeč kupř. serií snímků s popiskem Znalcův pohlavní úd bylo velké, avšak pro ukojení romantických představ nižších, vyšších i protokolujících soudních úřednic zcela postačí, když jsme jim poskytli návod, kde tyto najít.

Aktualisováno.
Všechny obžalované byly v plném rozsahu zproštěny obžaloby. Připravujeme podrobnosti.
Was willst du böser Geist von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben?
Ich gebe jede Wahl dir frei.

—Johann W. Goethe: Faust

O volbu substrátu a psacího náčiní tu arci neběží, úplně postačí, když obviněné členky těžší zločinecké skupiny z procesu RWU (aka čarodějnického) nebudou na usnesení, jímž bylo jejich trestní stíhání již podruhé zastaveno, reagovat. Pokud tak učiní i státní zástupce OSZ pro Prahu 2, věc se uzavře, a to k maximální spokojenosti státu, který bude obviněným nucen vyplatit nejvýš satisfakci za nepřiměřenou délku řízení, nikoli však (nemalé) náklady obhajoby, které delikventky vynaložily.

Předsedkyně senátu Iva Mefistofelová-Fialová spolu se svými přísedícími míní, že pachatelky vedou od spáchání deliktu již 8 let řádný život, tedy by monstrproces mohl skončit.

K usnesení máme podstatné výhrady. Jednak není na místě vycházet ze skutkových zjištění, která jsou založena toliko na tvrzeních obžaloby, ano hlavní líčení s těžší skupinou doposud ani nezapočalo. A za druhé, pokud, jak soud tvrdí, společenské klima je v dnešní době poněkud odlišné, i co do společenské škodlivosti jednání obviněných, kdy v mezidobí vyvstaly obecně jiné společenské problémy, které jsou společensky škodlivé a jimž je společnost nucena čelit, bylo by tedy na místě trestní stíhání zastavit z důvodu zániku trestnosti dle § 65 TrZ/1961 (ovšem s podstatně jinými dopady do náhradového řízení).

Nechci obviněným radit, jak postupovat, rozumím, že uondány letitým vláčením mohou na ofertu přistoupit a vbodnuvše hrot pera do prstu, nemravnou smlouvu podepsat, já bych však rozhodně volil cestu odporu: když si, zpočátku klidný, přečtu popis zločinů, za něž byly obviněné postaveny před soud, vzpění se mi v žilách krev a o jakémkoli kompromisu, mravném či nemravném, nebudu chtít ani slyšet.

Aktualisováno.
Obviněné se bez většího váhání rozhodly podat stížnost.

Toto ocenění přišlo hned na začátku měsíce, ale když si prostudujete laureátův výkon, uznáte, že jsme prostě nemohli jinak.

Jak referováno, obviněné ve Velkém čarodějnickém procesu (aka RWU) podaly ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu. Soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem byla nyní tato stížnost odmítnuta jako předčasná. Kdo nám vysvětlí souvislost mezi obsahem ústavní stížnosti a tímto závěrem, získá nárok na bezplatnou exkursi do redakce našeho blogu.
Do Brna blahopřejeme, oslí uši jsou již druhými, které od nás tento velikán českého práva obdržel; bude si je moci nasazovat v tandemu.

Vyšetřování trestné činnosti musí být důkladné, nic se nesmí zanedbat. To vědí i v Řecku, kde budou po necelých čtyřech letech postaveni před soud dva čeští vývojáři za to, že si v r. 2012 pořizovali fotografie vojenských objektů na ostrově Λημνος, údajně pro účely počítačové hry, na níž pracovali. Právní kvalifikace: špionáž.

Arci není na místě příliš se pohoršovat. Trestná činnost zločinecké skupiny Resistance Women Unity (RWU), souzené v tzv. čarodějnickém procesu, probíhala od září 2007 do září 2009, stíhání začalo v únoru 2012, obžaloba byla podána v dubnu 2013 a tento měsíc, tedy šest a půl roku po posledním skutku, začíná obnovené hlavní líčení.

Vyšetřování protistátní činnosti musí být důkladné, protože když jde o zvlášť závažný zločin, je třeba prověřit každou konfetu a dílek stavebnice: mí čtenáři si jistě umějí představit, co by znamenalo, např. kdyby konfety byly v zakázané barevné kombinaci a do jak závadových tvarů se dají spojit dílky dětské stavebnice, a to ani nemluvím o polohách končetin plastových panáčků nebo šlehačkovém zdobení sladkého pečiva! Na to všechno je potřeba mít zevrubný (a patřičně drahý) znalecký posudek, nejlépe ústavní.

Že je obvinění ze špionáže absurdní? No a? Předepisuje snad některý zákon, že takové být nemůže?

Nepohoršujme se nad Řeky: nedělají svou práci o nic hůř, než naše vlastní trestní orgány.