Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Čarodějnický proces

Konečně dorazilo odůvodnění stížnosti státního zástupce Richarda Houdka v kause RWU, a můžeme obratem reagovat.
Státní zástupce OSZ pro Prahu 2 Richard Houdek – pro mne poněkud překvapivě – podal stížnost, zatím blanketní, proti usnesení o zastavení trestního stíhání čtyř pravicových extremistek v případu RWU. Pravda s láskou tleskají, my, protože obvodní soud se pouze řídil pokyny odvolacího Městského soudu v Praze, jsme hlavně zvědavi, jak státní zástupce stížnost odůvodní.
Obvodní soud pro Prahu 2 v senátu soudkyně Márie Petrovkové zastavil trestní stíhání pěti z jedenácti zbývajících militantních pravicových extremistek viněných z pořádání dětských dnů, mikulášských besídek, diskorejů na Petrových kamenech a podobně závažných zločinů, neboť od jejich spáchání uplynulo již šest let a Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, které tak dlouhé stíhání nepřipouštějí. Pokud státní zástupce nepodá stížnost – a její šance nejsou valné, neboť soud se přesně řídil pokyny Městského soudu v Praze – z největšího politického procesu tohoto druhu zbudou jen krásné vzpomínky (a faktury za obhajobu, které budou předloženy k úhradě daňovému poplatníku).

Připadám si, jako by mi brali milované dítě: tolik jsem se s procesem sžil a na zločinkyně (nebo zločinky? – budu se muset podívat do slovníku) jsem si zvykl, že mi skutečně budou chybět. Třeba bychom mohli pořádat každoročně nějakou vzpomínkovou akci, nejlépe v době pálení čarodějnic, nazvanou kupř. Memoriál Daniely Reifové, spojenou s upálením slaměné figuriny onu znázorňující.

Aktualisováno.
Slovník s tvorbou feminina u substantiva končícího na -ec neporadil, a k užitku nebyla ani analogie dle výrazu blbec, protože tam je myslitelná celá řada variant: blbka, blbyně, blbice, blběna, blboška

Usnesením senátu Jamily Löffelmannové, vypracovaným Václavem Kašíkem, Městský soud v Praze přisvědčil odvolacím námitkám obžalovaných bývalých členek hnutí Resistance Women Unity a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k novému projednání a rozhodnutí, s tím, že obiter dictum doporučil řízení ve vztahu ke všem obžalovaným, včetně těžší zločinecké skupiny, zastavit. V novém řízení již nebude moci rozhodovat soudkyně Daniela Reifová, neboť jsou dány pochybnosti o její nepodjatosti vůči obhájci obžalovaných Robertu Cholenskému. Na adresu státního zástupce Richarda Houdka jakožto odvolatele měl soud slova stejně příkrá jako my v našem vyjádření: nepřiházívá se arci často, aby kasační rozhodnutí hovořilo o některém procesním návrhu veřejné žaloby jako o vrcholu nekompetentnosti, leč tentokrát se tak stalo.

Ještě není vyhráno, protistrana jistě neustoupí bez boje, ale rozhodnutí je natolik příznivé, že již nyní můžeme spekulovat o tom, jak se asi budou cítit dvě přiznané extremistky, any budou ještě několik let docházet na probační a mediační službu a prokazovat, že žijí neextremistickým životem, a dvě další, které výměnou za podmíněné zastavení svého stíhání zaplatily na konto pomoci obětem trestné činnosti nemalé finanční obnosy. Jsou chvíle, kdy věru nesnadno nebýti škodolibým…
Když jsem minulý týden odcházel ze schůzky s neonacistkou obviněnou v kause RWU, necítil jsem se dobře, protože jsem neměl, co positivního bych jí řekl, a opakoval jsem si, arci jen sám pro sebe, ano není mým zvykem poskytovat laciné sliby a planou útěchu, rčení, jež pro takové situace mají Angličané: the darkest hour is just before the dawn.

Potvrdilo se: usnesením senátu Felicie Hruškové rozhodl Městský soud v Praze, že soudkyně Daniela Reifová je z důvodu podjatosti vyloučena z úkonů trestního řízení, prozatím pouze těžší zločinecké skupiny. Městský soud přisvědčil námitce podjatosti a označil za nepřijatelný způsob, jakým se soudkyně Reifová vyjadřovala na adresu obhájce obžalovaných Roberta Cholenského, neboť tím nepřijatelným způsobem obhájce znevážila v očích obžalovaných a obvinila ho z nekompetentního vedení jejich obhajoby.

Není ještě vyhráno, zejména jestliže podle rozvrhu práce by měla na místo D. Reifové nastoupit Monika Křikavová, bývalá členka KSČ a mediální hvězda tamního soudu, proslulá z kausy katarského prince, avšak zdá se, že nejhorší je snad už za námi. Tluč a bude ti otevřeno, praví Písmo, a je dobře, že jsme, ač viněni malověrníky z obsese, na obhajobu a způsob jejího vedení neresignovali.