Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Čarodějnický proces

V rekordní lhůtě devíti dnů po obdržení spisu vydaným usnesením Městského soudu v Praze byla zamítnuta stížnost státního zástupce proti zastavení trestního stíhání v kause Resistance Women Unity, na tomto blogu tradičně nazývaného Velký čarodějnický proces. Obviněným, jež se za několik dnů, po doručení rozhodnutí, stanou neobviněnými, blahopřejeme a posíláme virtuální polibek na čelo, státní pokladně vyjadřujeme soustrast; účet za náklady obhajoby a poškození dobré pověsti obviněných bude následovat.

Míra naší euforie je přesto spíše tlumena, protože už s ohledem na enormní náklady celé monstrakce očekáváme, že bude podáno dovolání, a u Nejvyššího soudu není nikdy nic jisté.
Konečně dorazilo odůvodnění stížnosti státního zástupce Richarda Houdka v kause RWU, a můžeme obratem reagovat.
Státní zástupce OSZ pro Prahu 2 Richard Houdek – pro mne poněkud překvapivě – podal stížnost, zatím blanketní, proti usnesení o zastavení trestního stíhání čtyř pravicových extremistek v případu RWU. Pravda s láskou tleskají, my, protože obvodní soud se pouze řídil pokyny odvolacího Městského soudu v Praze, jsme hlavně zvědavi, jak státní zástupce stížnost odůvodní.
Obvodní soud pro Prahu 2 v senátu soudkyně Márie Petrovkové zastavil trestní stíhání pěti z jedenácti zbývajících militantních pravicových extremistek viněných z pořádání dětských dnů, mikulášských besídek, diskorejů na Petrových kamenech a podobně závažných zločinů, neboť od jejich spáchání uplynulo již šest let a Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, které tak dlouhé stíhání nepřipouštějí. Pokud státní zástupce nepodá stížnost – a její šance nejsou valné, neboť soud se přesně řídil pokyny Městského soudu v Praze – z největšího politického procesu tohoto druhu zbudou jen krásné vzpomínky (a faktury za obhajobu, které budou předloženy k úhradě daňovému poplatníku).

Připadám si, jako by mi brali milované dítě: tolik jsem se s procesem sžil a na zločinkyně (nebo zločinky? – budu se muset podívat do slovníku) jsem si zvykl, že mi skutečně budou chybět. Třeba bychom mohli pořádat každoročně nějakou vzpomínkovou akci, nejlépe v době pálení čarodějnic, nazvanou kupř. Memoriál Daniely Reifové, spojenou s upálením slaměné figuriny onu znázorňující.

Aktualisováno.
Slovník s tvorbou feminina u substantiva končícího na -ec neporadil, a k užitku nebyla ani analogie dle výrazu blbec, protože tam je myslitelná celá řada variant: blbka, blbyně, blbice, blběna, blboška

Usnesením senátu Jamily Löffelmannové, vypracovaným Václavem Kašíkem, Městský soud v Praze přisvědčil odvolacím námitkám obžalovaných bývalých členek hnutí Resistance Women Unity a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k novému projednání a rozhodnutí, s tím, že obiter dictum doporučil řízení ve vztahu ke všem obžalovaným, včetně těžší zločinecké skupiny, zastavit. V novém řízení již nebude moci rozhodovat soudkyně Daniela Reifová, neboť jsou dány pochybnosti o její nepodjatosti vůči obhájci obžalovaných Robertu Cholenskému. Na adresu státního zástupce Richarda Houdka jakožto odvolatele měl soud slova stejně příkrá jako my v našem vyjádření: nepřiházívá se arci často, aby kasační rozhodnutí hovořilo o některém procesním návrhu veřejné žaloby jako o vrcholu nekompetentnosti, leč tentokrát se tak stalo.

Ještě není vyhráno, protistrana jistě neustoupí bez boje, ale rozhodnutí je natolik příznivé, že již nyní můžeme spekulovat o tom, jak se asi budou cítit dvě přiznané extremistky, any budou ještě několik let docházet na probační a mediační službu a prokazovat, že žijí neextremistickým životem, a dvě další, které výměnou za podmíněné zastavení svého stíhání zaplatily na konto pomoci obětem trestné činnosti nemalé finanční obnosy. Jsou chvíle, kdy věru nesnadno nebýti škodolibým…