Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

extremismus

Titulek Datum zveřejnéní
Kotleba aneb Když má soudnost volný den 28. července 2017
Koza zahradnicí aneb Kdy se stane znalcem Ondřej Slačálek? 7. října 2012
Kozel opět zahradníkem aneb Michal Mazel ustanoven konsultantem i v další trestní věci Lucie Šlégrové 14. prosince 2011
Krajský soud v Brně zamítl odvolání ve věci Projevů 23. ledna 2015
Krajský soud v Brně zmírnil tresty nad prvomájovými řečníky 5. ledna 2012
Krajský soud v Praze se tvrdošíjně odmítá podvolit rozhodnutí ministerstva 28. února 2014
Labutí píseň Ivo Svobody 14. srpna 2014
Lež naprosto vymyšlená aneb Muž v hnědé bundě neexistuje 30. dubna 2016
Libri prohibiti 24. prosince 2016
Lid proti Hitlerovi, den první 2. června 2014
Lid v. Lucie Šlégrová, den první 7. října 2011
Lidé věří tomu, co slyší z medií, skutečnost je nezajímá 8. prosince 2011
Loužovi a Ploužovi s láskou aneb Rozsudek z Mostu 4. května 2012
Lucie Šlégrová a její komplicové byli znovu zproštěni obžaloby 10. září 2014
Lucie Šlégrová zproštěna obžaloby 3. září 2013
Lucii Šlégrovou bude posuzovat J. B. Uhlíř 6. listopadu 2013
Lukáš Beer bude stíhán za průvodní texty k Hitlerovým projevům 22. července 2013
Lukáš Borl je ve vazbě 6. září 2016
Lustrace 21. prosince 2016
Magistrát města Brna, odbor shromažďování, oddělení pro schvalování symboliky 21. června 2011