Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Informační spory bývají pravidelně vleklé a plné procesních kliček a zákrutů, kterými ne právě optimálně napsaný InfZ dovoluje povinným subjektům oddalovat poskytnutí informací. Jak víme, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, soudružka soudkyně Lenka Ceplová, se svým odmítavým rozhodnutím neuspěla u ministerstva spravedlnosti, ale nevzdává se a v obstrukcích pokračuje.

Nyní se její soud stylisoval do posice mrtvého brouka a na zrušení předchozího rozhodnutí nereaguje, využívaje toho, že nadřízený orgán jí sice může nařídit, aby žádost vyřídila, ale podle stávající – mimořádně nepovedené – judikatury není takové rozhodnutí než cárem papíru, protože podle něj nelze exekuovat a pokud povinný subjekt neuposlechne, je nutné jej nejprve žalovat u soudu. Kterým v tomto případě bude… hádejte, můžete jednou.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-03-01 02:16
podle stávající – mimořádně nepovedené – judikatury není takové rozhodnutí než cárem papíru, protože podle něj nelze exekuovat
prosím odkaz - na judikaturu, proč nelze exekuovat?

tip: asi to dopadne tak jako zde ?

pirati.cz/.../...

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2014-03-01 05:32
Bylo tak judikováno v mém karlovarském případě; lze dohledat na blogu.

Případ pana Maděry znám, stejně pana Pohůnka: něco neuvěřitelného.
0 # Anonymní 2014-03-02 00:26
Bylo tak judikováno v mém karlovarském případě; lze dohledat na blogu.

No to jsem právě nechtěl slyšet :-o... Na slovní spojení "karlovarský případ" mi prohledávací okénko velvo nahoře nic nevrátilo :( tak by mě čekalo úporné "listování" webem, což není u mého IT spojení žádná radost :( Nemáte prosím "rychlý" odkaz...

Petr V
0 # Tomáš Pecina 2014-03-02 01:17
0 # Neviditelná 2014-03-02 04:38
Karlovarskou kauzu si pamatuji, byt z jineho duvodu -- vtip tydne, o tom, jak se p. Pecina zviditelnoval ....:-))

Rozhorceny radni(?) v Karlovych varech :

" Pan Pecina měl především Kolečkovým zajistit ubytování. Proč si je nenastěhoval k sobě domů? Místo toho se na tomto případu chtěl jen zviditelnit,“ prohlásil Keřka...
0 # Anonymní 2014-03-02 10:41
Já bych tuto Vaši stížnost na nečinnost řešil "variantě", tedy jak s odkazem na § 16 a informačního zákona, tak i s odkazem na § 80 správního řádu. Nechť si MSp. vybere. Nejste právník, oni jsou ti "chytřejší".

Pokud jste to takto kategoricky postavil, můžete se dostat do obdobné situace jako s dr. Brožovou, kdy jste z procesní opatrnosti mohl udělat jedno odvolání (stížnost) navíc, nic by Vás to vlastně nestálo. Vy jste trval na svém právní procesním názoru, dotáhl jste to k ÚS, kde jste neuspěl. Neřeším, kdo má pravdu. Vidím ale, že požadovanou informaci stále nemáte.

Je třeba zvážit, co vlastně chci. Zda chci získat informaci (o to mi jde v prvé řadě) nebo ukázat úředníkům, že jsem chytřejší a vést spor po procesní stránce.
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-03-02 11:11
Nemáte pravdu, protože alternativu, že bych skutečně podal k Brožové stížnosti proti jejímu vlastnímu postupu, jsem považoval za tak absurdní (a rozpornou s judikaturou, kterou jsem znal), že bych si musel připadat jako úplný pitomec, kdybych to udělal – to si teď připadám stejně, ale jako mnohem menší :-)

Aplikace § 16a odst. 1 písm. b) InfZ je vyloučena prima facie, protože rozhodnutí vydáno bylo. Kdybyste chtěl tvrdit, že zrušené rozhodnutí jako by právně neexistovalo, pak vzniká další problém nemožnosti dodržet lhůtu dle § 16a odst. 3 písm. b) InfZ. Tím se prostě neprokličkujete, postup podle § 80 SprŘ je vhodný a správný.
0 # Anonymní 2014-03-02 14:51
Ano, to si myslím. Rozhodnutí bylo zrušeno, právně neexistuje. Jsme na začátku.
Já netvrdím, že Váš postup je špatný. Já jsem jenom vyslovil názor, že já bych postupoval duplicitně, uvedl bych obě možnosti. Vždy bych tak měl otevřená zadní vrátka, aby má žádost (žaloba) nebyla procesně odmítnuta.

Nic to nestojí, pouze uvést obě varianty. Vždy pak můžu tvrdit, "jsem právní laik, správní úřad je erudovaný, já se pouze domáhám odstranění nečinnosti a je mi jedno, jak to nadřízený orgán udělá, podle jakého právního předpisu bude konat"
T. Moláček
0 # Tomáš Pecina 2014-03-02 15:32
Ale nevysvětlil jste, jak se vejít do lhůty podle odst. 3. Jsem přesvědčen, že použití § 16a InfZ pro řízení po zrušení prvního rozhodnutí nepřichází v úvahu.
0 # Anonymní 2014-03-02 21:43
Kdyby se dál vzpěčovala, není to na kárné řízení?!
0 # FORTUNA 2014-03-03 10:23
Má-li ČR fungovat dle principu dělby moci, pak nějaké nařízení, nařízení v uvozovkách, nějakého tzv. nadřízeného orgánu, nadřízeného zase v uvozovkách, je skutečně jen cárem papíru, neboť povinný, zase povinný v uvozovkách, se někdo stává, až rozhodnutím soudu. Je třeba si ujasnit aspoň základní pojmy. Skutečně nechápu, čemu se pan Pecina a ostatní neustále diví. A neptejte se mne, kde jsem posledních 30 let žil.
Mirek Vorlický
0 # Anonymní 2014-03-03 11:27
Pane Marku, pojedete s námi. Policie omylem zatkla redaktora MF DNES
budejovice.idnes.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)