Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Shromažďovací právo

Potřetí v krátké době se o následujícím weekendu sjedou do Českých Budějovic demonstranti, aby vyjádřili svůj názor na soužití české majority s romskou minoritou. Různé skupiny mají arci různé představy, čím by očekávané nepokoje měly být.

Vyznavači násilných a jednoduchých řešení si představují, že by konečně mohla vzplanout RaHoWa, neboli Racial Holy War. To se samozřejmě nestane, ale pokud by událost přerostla ve vhodný menší pogrom, budou jistě ochotnými aktéry jeho uskutečnění. K velké radosti establishmentu, jemuž by právě tento vývoj dovolil získat několik dalších let klidu, neboť by se jasně prokázalo, že za napětí mezi ethniky nemůže vláda, ale extremisté, a je plně odůvodněn požadavek jejich potlačování všemi prostředky.

Jiní, převážně místní, by rádi, kdyby s nimi jejich zvolení a z jejich peněz placení zástupci konečně začali jednat a řešili problémy, které napětí působí, konkrétně agresivní chování určité – relativně malé – části romské komunity v onom městě žijící. K dosažení tohoto cíle by potřebovali, aby demonstrace byly masivní, avšak nenásilné, a to je, s ohledem na přítomnost první skupiny i snahu policie nepokoje více provokovat než mírnit, docela obtížně splnitelná podmínka.

Dále se do Budějovic vypraví profesionální konatelé dobra, aby se utvrzovali ve svých stereotypech a, jak je jejich zvykem, šířili kolem sebe poselství humanity prostředky tak agresivními a s intolerancí tak nesnesitelnou, že po kontaktu s nimi člověk zatouží stát se nehumánním. Mnozí z nich žijí dotačně-parasitickým způsobem života, a pro ně je boj proti rasismu sine qua non pohodlného přežívání, a pojedou tam tedy pracovně, za obživou.

Pak tam budou místní Romové, kterých je mi upřímně líto: není vůbec jednoduché žít v prostředí, kde jste od mala ve škatulce geneticky méně hodnotného, problémového a potenciálně kriminálního jedince, vzdělání získáte ve zvláštní, vaší méněcennosti uzpůsobené segregované škole, a když dospějete, zjistíte, že dostanete jen nejhůř placenou práci, a to jen tehdy, nebude-li mít náhodou o místo zájem nikdo ethnicky vhodnější a zaměstnavateli milejší, budete-li si chtít pronajmout byt, musíte mít velké štěstí, aby barva vaší kůže pronajimateli nevadila, a nejspíš stejně skončíte jako výrobní prostředek podnikatelů v ethnobusinessu, kteří na vás a vaší miserii budou vydělávat. A jako bonus se teď proti vám pořádají tisícihlavé demonstrace.

Jak píši už dlouho, řešení romského problému vyžaduje mnoho času, úsilí, peněz a dobré vůle. Žádný myslitelný výsledek budějovické demonstrace, obávám se, nemůže tomuto cíli prospět.

Zvěsti o dokonale profesionálním policejním zákroku v Českých Budějovicích dostaly trhliny už v prvních hodinách po jeho skončení, a toto video je názornou ukázkou, jak to dopadne, když místo nezávislého orgánu pro kontrolu policie funguje jeho trapná imitace zvaná GIBS.

Rozhodnutí havířovského magistrátu, které jsme komentovali i na tomto blogu, neobstálo u Nejvyššího správního soudu. Jde o známý problém heckler's veto, k němuž NSS zaujímá dlouhodobě konstantní postoj a nedovoluje úřadům omezovat výkon svobody shromažďovací jen proto, že zamýšlené shromáždění vyvolá negativní odezvu.

K rozsudku mám jen dvě výhrady:

  1. Je naprosto nepřijatelné, aby soudy rozhodovaly o přípustnosti demonstrace po půldruhém roce od data jeho zamýšleného konání. Takový rozsudek je zcela akademický; platí starodávná právní maxima justice delayed is justice denied. Obecně by se délka řízení o kasačních stížnostech měla pohybovat v rozmezí tří až šesti měsíců, jen výjimečně déle, a do šesti měsíců by měly ve správním soudnictví zásadně rozhodovat i soudy I. stupně.
  2. Pokládám za velmi neblahé, jestliže soudy bez kritické analysy přebírají termín sociálně nepřizpůsobivé osoby. Všichni dobře vědí, že jde jen o alibistické, zástupné označení pro romské ethnikum, avšak tím, že ho do svých rozhodnutí recipují a dokonce s ním samy operují i úřady a soudy, získává legitimitu, již by se mu dostávat nemělo. Jsem sociálně nepřízpůsobivý, a pokládám to za jednoznačně positivní, nikoli negativní vlastnost. Jádro problému tkví v tom, že kdyby svolavatel označil za účel své akce protest proti romské kriminalitě nebo manifestaci odporu proti české xenofobii, byl by označen za rasistu a shromáždění by bylo s vysokou pravděpodobností jako nedovolené zakázáno. Napíše-li, že se bude protestovat proti nepřizpůsobivým, nikdo nic nenamítá, ačkoli jde přesně o to samé. Mám za to, že pokrytectví by se nemělo stávat českou státní doktrinou, a úřady i soudy by se měly rozhodnout: buď, demokraticky připustí i protesty namířené proti ethnicky nebo jinak typově vymezeným skupinám osob, anebo ať zakazují i demonstrace, které proti nim zjevně směřují a jsou jen označeny alibistickou nálepkou, tak aby bylo jasně vidět, že v České republice ve skutečnosti svoboda shromažďování neexistuje.

Kuriosní a zcela ojedinělé rozhodnutí o zákazu shromáždění DSSS vydal Městský úřad Vimperk. Na Facebooku našel diskusní skupinu, na jejímž základě demonstraci zakázal s odůvodněním, že účel oznámeného shromáždění, spočívající v mítinku příznivců a členů strany DSSS s předsedou této strany, povede, s ohledem na shora popsané závěry správního orgánu, k výzvám k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti zejména pro národnost či sociální postavení.

Aktualisováno.
Soud podle očekávání tento výplod chorého ducha zrušil. Odůvodnění zatím k disposici není, pouze zpráva ČTK.

Jak informovala ČTK, Krajský soud v Ostravě potvrdil rozhodnutí havířovského magistrátu, jímž bylo zakázáno plánované dnešní shromáždění DSSS, a to s odůvodněním, že by, zjednodušeně řečeno, vzhledem k náladě ve společnosti mohli jeho účastníci dojít fysické úhony. Rozsudek není – nepochopitelně – vystaven na úřední desce, je tam zatím pouze jeho zkrácené znění, v němž schází odůvodnění.

Havířovské rozhodnutí je skandální: o to, aby účastníkům demonstrace nevznikla v důsledku výkonu jejich ústavních práv újma, se má starat policie, v demokracii je vyloučeno taková shromáždění zakazovat: ostatně samotná svoboda shromažďování má největší význam právě tehdy, když o něco jde a když lidé vyjdou do ulic, aby se pokusili něco konkrétního prosadit nebo dát najevo, že něco nejsou dál ochotni snášet. Že se to ne každému bude líbit, už jaksi patří k věci, to je nutné risiko podnikání.

Země, kde se smí demonstrovat jen tehdy, kdy je to podle mínění úředníků zcela bezpečné, nemá s demokracií nic společného.

Aktualisováno.
Úplný rozsudek.