Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Shromažďovací právo

Tedy podle enunciátu rozsudku vystaveného na úřední desce Nejvyššího správního soudu to tak vypadá; komentovat budeme samozřejmě až po doručení úplného rozsudku.

Nejvyšší správní soud (soudce zpravodaj Tomáš Langášek) vyhověl první kasační stížnosti Českých lvů a zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o částečném osvobození svolavatele Pavla Matějného od soudních poplatků. Nyní bude krajský soud muset o osvobození rozhodnout znovu, podle předpokladů ho žalobci nepřizná, proti čemuž bude následovat další kasační stížnost, a pokud to půjde dobře, shromáždění na sídlišti Máj, které bylo zakázáno, by se mohlo konat někdy v polovině přespříštího roku.

Touto situací není vinen NSS, ten naopak rozhodl o kasační stížnosti relativně velmi rychle, ale chybná je v tomto případě konstrukce SŘS, který rychlejší rozhodování neumožňuje, už s ohledem na měsíční lhůtu, kterou dostává k vyjádření žalovaný (§ 74 odst. 1 SŘS sice stanoví pro tyto žaloby výjimku, ale nedodržujete se to, už proto, že se zmeškáním lhůty není spojena sankce ztráty sporu).

Domnívám se, že lhůta k vyjádření ve správním soudnictví by měla být soudcovská, a soud by ji měl vždy stanovit s přihlédnutím k povaze sporu. Nevidím nejmenší důvod, proč by v tak jednoduchých případech, jako je kasační stížnost proti rozhodnutí o osvobození od poplatku, měl kdokoli dostat k replice víc než tři dny. A v případě nedodržení lhůty pro předložení spisů a k vyjádření by měl automaticky následovat kontumační rozsudek, tak jako v civilním řízení.

Dalším, dílčím problémem, je zbytečně dlouhá měsíční lhůta pro písemné vyhotovení rozhodnutí soudu, kterou lze navíc ještě prodloužit. Normální by byl týden, s možností prodloužení až na měsíc.

Po pouhých šestnácti dnech (lhůta pro rozhodnutí je třídenní) se ozval Krajský soud v Ostravě a nepřiznal Pavlu Matějnému, žalobci napadajícímu zákaz jeho shromáždění v Havířově, osvobození od soudních poplatků, s odůvodněním, že kdo chce konat politická shromáždění, musí si na to nejdřív vydělat, a vůbec, že žalobce je ošklivé kačátko.

Nevím, čím to je, ale můj pocit, že žiji v právním státě, v posledních měsících jaksi slábne…
Více v kasační stížnosti.

Aktualisováno.
Kasační stížnost, stejně jako druhá týkající se duchcovských blokací, byla u NSS přidělena šestému senátu, jenž byl odchodem dvou soudkyň k Ústavnímu soudu obměněn do podoby Bohuslav Hnízdil, Tomáš Langášek a Eva Šonková.

Včera byl doručen rozsudek ve věci prvního duchcovského zákazu, dnes je proti němu podávána kasační stížnost. A procesní diskurs pokračuje i v Českých Budějovicích: magistrát zaslal soudu vyjádření k žalobě na thema pracující lid potřebuje klid na práci, Čeští lvi reagují replikou.

Aktualisováno.
Máme tu i rozsudek Duchov II a kasační stížnost proti němu. Z Českých Budějovic přišla prostřednictvím úřední desky zpráva, že žaloba byla zamítnuta, Krajský soud v Ostravě zatím své rozhodnutí nevystavil, ač již uplynula třídenní lhůta pro jeho vydání.

Aktualisováno.
Z Ostravy stále nic, z Českých Budějovic naopak poslali už i rozsudek s úplným odůvodněním (pro úplnost usnesení o zamítnutí žádosti o úplné osvobození od soudních poplatků). Proti oběma rozhodnutím přirozeně následuje kasační stížnost. Už vážně nevím, co do ní napsat: správní orgán v tomto typu řízení dokazuje zprávami policie, nespecifikovanými stránkami z Facebooku, případně z Internetu, které mohou a nemusejí být authentické (o spolku Čeští lvi nejméně jedny takové, velmi populární, parodické stránky existují), soud všechny provedené důkazy vezme za pravdu pravdoucí a když se pokouším dovolávat se ústavně zaručených práv žalobce, dozvím se, že soudu hodnotit tyto aspekty nepřísluší, protože pro souzenou věc je podstatné, že jsou tu dostatečné podklady odůvodňující skutečný účel shromáždění. To by vážně jeden vyletěl z kůže…

Czech Lion Tour, jíž se definitivě nepodařilo prosadit – minimálně v celém rozsahu – demonstraci v Duchcově, podává nyní správní žalobu proti dvěma dalším zákazům, v Českých Budějovicích (rozhodnutí, žaloba) a v Havířově (rozhodnutí, žaloba).

Žalobní argumentace, ač poměrně rozsáhlá, je vedena čistě v rovině ústavního práva, a jsem upřímně zvědav, jak se s ní oba krajské soudy dokážou vypořádat, resp. zda se o to vůbec pokusí. Nejvyšší správní soud byl dosud v otázce, zda může být důvodem zákazu nevhodnost osoby svolavatele, zčásti rozdělen (mazanco-passerovská frakce je ochotna tyto zákazy aprobovat, ostatní soudci nikoli), proto může být možnost konat demonstraci odvislá od toho, který senát NSS dostane kasační stížnost k rozhodnutí. A protože nejednotný se zdá být i Ústavní soud, zejména poté, co byl posílen o neliberální exkomunistické soudce Fenyka a Filipa, mohou se zajímavé věci dít i tam.

Aby úřady nemohly zakazovat shromáždění jen proto, že na nich mají nebo mohou zaznít menšinové a radikální názory, pokládám za věc kardinální důležitosti, a byl bych velmi rád, kdyby se mi podařilo přispět k definitivnímu vyřešení této otázky ve prospěch respektování politických svobod.