Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Národní database DNA

Ministerstvo vnitra potvrdilo rozhodnutí Kriminalistického ústavu Praha, že nemám právo vědět, podle jakých kritérií jsou podezřelým odebírány biologické vzorky a kdy jsou likvidovány. Rozhodnutí je celkem nezajímavé, snad až na ohnivou pasáž, jak v české policii nic takového jako korupce neexistuje a osobní údaje jsou tam jako v bavlnce.

Nemůže samozřejmě následovat nic jiného než správní žaloba.

Aktualisováno.
Správní žaloba.
A máme tu další kolo v případu policejní database DNA: nové odmítavé rozhodnutí a další odvolání.
Ministerstvo vnitra zrušilo rozhodnutí policejního presidia o částečném odmítnutí žádostí o informace týkající se Národní database DNA a s lehce pythickými pokyny mu vrátilo věc zpět.

Se sarkastickým úsměvem jsem v textu rozhodnutí kvitoval pasáž o tom, že v České republice žádná korupce není, ježto jde toliko o spekulace, a způsob, jak policie dbá o databasi DNA, je prostě vzorný – kdybych nečetl denně v novinách zprávy o tom, jak vzorně byly ochráněny informace z jiných policejních databasí nebo přímo z trestních spisů, určitě bych tomu uvěřil.

Přesněji tedy dokument, který je spíše irelevantní a odpověď na to, co jsem chtěl vědět, tzn. jakými pravidly se řídí policisté při rozhodnutí o odběru a o zničení vzorku/profilu DNA, stejně nedává.

V rámci autoremedury mi Policejní presidium napsalo:

Vážený pane, na základě Vašeho odvolání jsme znovu posoudili Vaší žádost o informace ze dne 11. 4. 2011 a v příloze Vám poskytujeme ZP PP č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení. Tento ZP PP nahradil zrušený ZP PP č. 130/2001, na který v odvolání poukazujete. Ve zbytku jsme odvolání spolu se spisovým materiálem postoupili nadřízenému orgánu.

Přiložen byl dokument (1. část, 2. část, 3. část).

Úřad pro ochranu osobních údajů se činil: naši žádost týkající se zásahu proti neoprávněnému odběru vzorků DNA prověřil a sdělil nám, že se sice domnívá, že plošný odběr vzorků DNA je protiprávní, avšak policie jest jiného názoru a proti rozhodnutí ÚOOÚ podala správní žalobu.

Pomineme-li fakt, že v právním státě není zcela obvyklé, aby jeden orgán veřejné moci žaloval druhý, naprosto bizarním dojmem působí představa, že policie pravomocné rozhodnutí správního úřadu prostě ignoruje a místo aby povinnost splnila a až pak žalovala, podá žalobu a tváří se, že žádné rozhodnutí neexistuje. Jak že se jmenuje opak právního státu? Policejní?