Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Komunističtí soudci

S několikadenním překročením zákonné lhůty mi Městský soud v Praze zaslal svůj zamítavý rozsudek ve věci komunistické minulosti soudců Vrchního soudu v Olomouci.

Odůvodnění poněkud vyráží dech: členství v KSČ je ryze soukromá věc, která se soudcovým veřejným působením nemá nic společného. Asi jako zda se soudce v mládí věnoval filatelii nebo závodně plaval, zapomněli dodat.

Aktualisováno.
Proti rozsudku samozřejmě podávám kasační stížnost.

Městský soud v Praze podle očekávání zamítl žalobu, jíž jsem se domáhal poskytnutí seznamu soudců Vrchního soudu v Olomouci, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty KSČ.

Jednání bylo nezáživné, rozsudek nepřekvapivý, ústní odůvodnění nanejvýš stručné. Žalobní argumentací se soud nezabýval a je otázkou, zda tak učiní aspoň v písemném vyhotovení rozsudku.

Dojem, který ve mně dnešní jednání zanechalo, je dosti depresivní: česká justice ve své nejhorší, nejmenší úcty nezasluhující podobě.

Tento čtvrtek, tedy 5. 3. 2009 v 9.00 hod. se u Městského soudu v Praze, Hybernská 18 (jednací síň č. 247/I. patro) koná další kolo mého sporu o seznam komunistických soudců. Předmětem žaloby není tentokrát seznam všech soudců-exkomunistů, nýbrž pouze seznam komunistických soudců Vrchního soudu v Olomouci. Podáním této žaloby jsem vyloučil možnou námitku, že Ministerstvo spravedlnosti požadovaný seznam nemá: povinným subjektem podle InfZ je přímo Vrchní soud v Olomouci.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, zkažená vajíčka, rajčata, kravské rohy a další propriety nezbytné k vyjádření náležité úcty postkomunistické justici vydá na požádání ve vrátnici justiční stráž.

K mému údivu návrh na určení lhůty zabral a místo ve druhém čtvrtletí bylo jednání nařízeno již na začátek března.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni: jde opět o spor ohledně minulosti soudců, tentokrát pouze Vrchního soudu v Olomouci (žalobu jsem podal z opatrnosti, kdyby soud uznal námitku, že ministerstvo nemá možnost podklady od jednotlivých soudů získat).

Jednání se bude konat dne 5. března 2009 od 9.00 hod., v jednací síni č. 247 (I. patro), u Městského soudu v Praze, Hybernská 18.

Absurdní svět příjemně zahálčivého bezčasí, v němž se pohybují čeští soudci, demonstroval svým arogantním přípisem místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Ryba, CSc. Ačkoli se v řízení už rok nic neudálo, tento jurisprudent usoudil, že v řízení přesto k žádným průtahům nedochází.

Spíše jen pro forma jsem podal návrh na určení lhůty: očekávám ovšem, že průtahy v řízení neshledá ani Nejvyšší správní soud, jenž sám vyřizuje kasační stížnosti tempem, jež by zahanbilo každého cti dbalého hlemýždě.