Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Komunističtí soudci

Průběžně akutalisovaný seznam komunistických soudců doplňovaný podle toho, jak mi jednotlivé odpovědi docházejí, jsem umístil na tuto adresu.

Právě jsem obdržel odpověď na první ze svých 98 žádostí o informace, které jsem ve středu večer rozeslal všem soudům v České republice (vyjma Vrchního soudu v Olomouci, kde by byla duplicitní):

Dobrý den, pane Pecina.

Vzhledem k mému krátkodobému působení ve vedení Okresního soudu v Uherském Hradišti mi nejsou známy Vámi požadované informace, a to ani z mé úřední činnosti. Budete-li na trvat na své žádosti, musím nahlédnout do osobních spisů soudců, kterých se Vámi požadované informace mohou dotýkat. A konečně si přečíst předmětný nález Ústavního soudu, neboť mediální obraz Vámi požadovaného zájmu je jedna věc a jeho skutečná obsahová a legitimní stránka věc druhá.

Mějte se pěkně.
Mgr. Hana Kurfiřtová, pověřená předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti

Přejeme tedy úspěšné pátrání a příjemnou četbu, jež se, obávám se, pro mnohé soudce vyrovná celkem slušnému hororu.

Téměř čtyřicetistránkový nález je k disposici zde.

Nejpodrobněji se věcí zabýval Český rozhlas: doporučuji zvlášť debatu s předsedou Soudcovské unie Tomášem Lichovníkem v Ozvěnách dne.
Blogger Michal Bobek se na Jiném právu zamyslel nad problémem utajování seznamu komunistických soudců. Dospěl k závěru, že informace o tom, který soudce byl členem Komunistické strany Československa, by sice neměly být utajovány, avšak budou stejně prakticky bezcenné, neboť tato skutečnost nemá se současnou kvalitou soudcovy práce žádnou souvislost.

Na otázku, k čemu potřebuji seznam soudců-členů KSČ, jehož poskytnutí se už přes tři roky snažím docílit, jsem odpovídal do různých medií již mnohokrát; pokusím se stručně shrnout, co jsem řekl.

Problém má dvě roviny, morální a praktickou.

Žádná demokratická společnost by neměla připustit, aby elitní posice ve státní správě zastávaly osoby, které nelze pokládat za mravně dokonale bezúhonné. Soudce, který spojil svou kariéru s členstvím ve zločinné organisaci, ztratil morální právo soudit druhé, a nebude-li stát tento imperativ respektovat, bude nadále v různých obměnách docházet k tomu, co se nezřídka stávalo, totiž že o rehabilitačních nárocích rozhodovaly stejně obsazené soudy, které ve jménu komunistické ideologie původní zločinný rozsudek vydaly.

Druhá rovina je praktická, související s otázkou, zda se někdejší kompromitace s režimem nějak promítá do dnešního rozhodování soudce, tedy zda bývalí  komunističtí soudci jsou – i když odhlédneme od čistě morální roviny – pro výkon této funkce méně způsobilí nebo méně vhodní.

Objektivně stěží, mnozí (arci ne všichni) exkomunisté jsou odborně na výši a jejich profesionální zkušenost je úctyhodná. Zcela jinak je tomu se subjektivními, osobnostními předpoklady pro výkon funkce soudce. Ministerstvo, které bez mrknutí oka akceptuje, že do výběru nových soudů mluví znalec-psycholog, jehož záporné doporučení se vesměs respektuje jako absolutní veto, tu ponechává nevyužitu informaci, kterou má o svých soudcích a jejich charakteru k disposici prakticky zadarmo, ve svých vlastních archivech.

Soudce, který vstoupil do KSČ, projevil buď abnormální míru naivity – a už proto soudit nemůže, soudcovství není kariérou pro naivky – anebo hodnotovou preferenci, jež není s požadavky na demokratického soudce slučitelná. Odmítnout vstup do Strany znamenalo zbrzdit nebo zcela znemožnit další kariérní postup, a je legitimní požadovat, aby soudci směli být jen ti, kteří konfrontováni s touto volbou pro sebe zvolili obtížnější, ale čestnou možnost, dali přednost zásadám před osobními výhodami. Jednoduše proto, že soudce by měl být spíš čestný člověk než prospěchář – nebo se pletu?
Jak jsem avisoval, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci utajení minulosti soudců podávám ústavní stížnost.