Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Absurdní svět příjemně zahálčivého bezčasí, v němž se pohybují čeští soudci, demonstroval svým arogantním přípisem místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Ryba, CSc. Ačkoli se v řízení už rok nic neudálo, tento jurisprudent usoudil, že v řízení přesto k žádným průtahům nedochází.

Spíše jen pro forma jsem podal návrh na určení lhůty: očekávám ovšem, že průtahy v řízení neshledá ani Nejvyšší správní soud, jenž sám vyřizuje kasační stížnosti tempem, jež by zahanbilo každého cti dbalého hlemýždě.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)