Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

O tomto thematu se diskutuje prakticky od počátku protipandemických opatření, tu vážněji, tu v modu spíše hysterickém. Přichází něco takového vůbec v úvahu v zemi háčkovaných deček na televisorech – ano, víme, že televisory jsou dnes již ploché a jako platforma dečkám se nehodí, arci mentálně onen stav u většiny Čechů přetrvává dosud a my nevíme, jak příměr vhodně modernisovat, nota bene v zemi, kde před 20 lety vyvolalo pár zapálených aut při zasedání světových finančních institucí celostátní paniku hodnou reakce na masivní výbuch sopky nebo serii ničivých tornád? Mohou se Češi proti své vládě poprvé v novodobé historii skutečně vzbouřit?

Začneme popořadě. Právo na odpor proti nedemokratickému nebo demokracii odstraňujícímu režimu je vrozeným, přirozeným a zcela základním právem každého člověka, a jeho úprava v čl. 23 Listiny základních práv a svobod je toliko chabou snahou zákonodárce vtělit toto právo do normativní formy. Ve skutečnosti platí princip, který Němci vyjadřují všem právníkům známým dictem Gelingt es, ist es Heldentat, mißlingt es, ist es Hochverrat. Za situace, kdy jsou splněny podmínky postupu podle čl. 23 Listiny, již zákony ztratily veškeré účinky a v takovém právním prostoru platí jediné právo, právo silnějšího. Když poté vítr odvane dým z výstřelů a barikády jsou demontovány, vítězové soudí poražené.

Jistě, pokud by výjimečný stav a disproporční omezování lidských práv zdůvodňované bojem proti pandemii trvaly, je představitelné, že by se našlo pár zoufalců, kteří by se pokusili tuto vládu svrhnout, avšak šance, že by se jim to podařilo, jsou zanedbatelné: nejspíš by se, uvážíme-li kvalitu dosavadních vigilantistických akcí a jejich protagonistů, postříleli navzájem, ještě než by pronikli přes recepci ve Strakově akademii.

Jiná je situace v případě občanské neposlušnosti. Ta má v českém národě určitou tradici a mohla by uspět. Kdyby se příkladmo provozovatelé gastronomických podniků a/nebo obchodů dohodli, že své provozovny otevřou, byla by policie bezmocná: na zásah proti všem by neměla dostatek lidí, výzbroje a odhodlání, a hrozba pokutou by nutně postrádala dostatečný odstrašující efekt, protože následky vládou řízené destrukce ekonomiky jsou daleko horší než jakákoli pokuta, kterou by úřady při takovém počtu deliktů a delikventů stejně nedokázaly platně uložit a vymoci.

Klíčem je, že by muselo jít o akci koordinovanou a do určité míry organisovanou, protože jednotlivá otevřená hospoda je policií snadno zlikvidována a její provozovatel i návštěvníci poté v loyalním koncernovém tisku pranýřováni. Zdá se, že doba na občanskou neposlušnost zatím nenazrála, avšak s ohledem na to, jak směšnou sumu hodlá vláda živnostníkům postiženým protikoronavirovými opatřeními vyplatit, může to být horké thema příštích týdnů; zoufalí lidé dělají zoufalé věci, živnostníky nevyjímaje.

Komentáře   

+2 # Josef Novák 2020-04-01 18:14
Vždy jde o mezní užitek. Překročí získané přínosy vynaložené náklady? A potom rovněž o příklad. Hele, mámo, ono to jde neposlechnout! Pokud se tyto dvě podmínky vyskytnou současně, rozjede se to. Jak jsme od tohoto stavu daleko je na uvážení každého z nás. Za mne....voda stoupá.
-8 # Tomáš Krystlík 2020-04-01 22:26
Skvělý nápad. Když Češi nejsou přístupni racionálním argumentům, je vzpoura přes vývařovny a výčepny piva tou nejvhodnější metodou koordinované občanské neposlušnosti, podle naturelu snad jedinou. Zbývá jen zajistit, aby se na tom nedohodli a pak se strachy nezesrali z následků. Bohužel, český národ, který již v roce 1806 vyloučil se svého středu vzdělance a šlechtu, dostal sklánění se a poklonkování vládnoucí moci fylogenetickou cestou do své dědičné výbavy. Další nebezpečí pro takovou akci, zejména ve fázi přípravy představuje známá cz-vlastnost: "Češi nebojují, Češi udávají."
-1 # Sekal 2020-04-01 22:52
Cituji Tomáš Krystlík:
"Češi nebojují, Češi udávají."

Není autorem toho výroku Heydrich? Prý snad řekl něco podobného Himmlerovi, když mu vyčítal nedostatečná bezpečnostní opatření... krátce před smrtí.

VP Pecina, úvaha je v jádru zajímavá, ale přehlížíte jeden důležitý aspekt. Minulá léta byla obdobím konjunktury a dostatku a většina gastro podniků nesla slušný "vejvar" - proto taky stále přibývaly. Ano, některé žily na hranici rentability a jiné vznikly nově a jsou dokonce zadlužené, ale nikoli většina. Většina má vyděláno a výpadek o délce několika měsíců je schopna pokrýt. Říká-li jeden z těch restauratérů "přicházím měsíčně o milion", znamená to, že předtím ten milion každý měsíc vydělával.
Museli by na tom být o hodně bídněji, než by se do něčeho takového pustili.
+2 # Tomáš Pecina 2020-04-01 23:00
To arci není pravda. Restaurater, který přichází měsíčně o milion, může v této výši hradit náklady nezbytné k udržení provozu podniku, tedy nájem, mzdy, paušál na energie apod. O výši jeho předchozího zisku to nic neříká.
+1 # Sekal 2020-04-02 00:37
Pokud znáte mechanismus provozu restaurace aspoň trochu hlouběji, pak to říká docela dost. Samozřejmě se to liší případ od případu; nejohroženější jsou nové gastro provozy (pokud jejich majitel nemá i nějaké další, již zaběhlé).
Naproti tomu gastro provozy v sezónních lokalitách s velmi drahým nájmem (např. na Staroměstském náměstí a v okolí) jsou zatím téměř nedotčeny, protože mechanismus jejich výdělku je takový, že mimo sezónu prakticky nevydělávají a na své drahé nájmy musí "zamakat" v turistické sezóně. Ty budou ohroženy (zato však vážně), pokud nedojde k otevření do turistické sezóny (a bude-li vůbec nějaká).

Ale zpět k onomu milionovému restauratérovi. Máte samozřejmě pravdu, že všechny ty věci platí. Jenomže pokud zařízení není v provozu, platí je o dost méně.
Hlavní položky provozu, jak jste správně napsal, jsou:
- výdaje na zaměstnance
- nájem
- energie
- samotný nákup produktů a surovin na produkty

Výdaje na zaměstnance jsou vždy značnou položkou. Když jsem se krátce po revoluci "zaučoval" v byznysu, definoval mi můj "školitel" situaci (zjednodušeně) takto: "Opravdu vydělat v hospodě se dá jenom na jídle - u pití jen pokud máš opravdu velikou výtoč. Jídlo musíš prodávat za trojnásobek ceny nákupu - třetina jsou náklady na nákup surovin, třetina náklady na provoz a třetina zisk."

Netvrdím, že ta poučka má univerzální platnost a uplynulo i hodně času, ale myslím, že řada podniků se jí, alespoň zhruba, drží.
Čili výdaje na nákup surovin (dejme tomu že 1/3) odpadají, protože nakupovat je do uzavřené hospody nemá smysl. To platí nejen pro jídlo, ale pro všechny komodity nabízené v zařízení, přičemž u nápojů to bude i víc než 1/3 (např. u piva).
Mzdy zaměstnanců zůstávají, jsou-li zaměstnanci a nikoli OSVČ. Nicméně platy zaměstnanců j gastro zařízeních jsou obvykle minimální (a často i menší kvůli "zkráceným úvazkům". Část nákladů na zaměstnance má v rámci programu Antivirus uhradit stát, čili zde kyne zaměstnavateli částečná kompenzace, která jeho škody dále sníží. Navíc hospody mají obvykle málo "kmenových" zaměstnanců a zbytek lidí pracuje v různých režimech brigád, DPP, DPČ či OSVĆ, nebo dokonce přes agentury.
Energie samozřejmě nelze zcela vypnout, ale lze je omezit - pokud vyhodíte jídlo, vyprázdníte lednice, nesvítíte, nevaříte a nepečete, klesne vám platba za energie na holý základ. Minimum.
Další služby, např. opravy zařízení, nákup papíru do tiskáren, ochranných pomůcek atd. lze zcela zastavit.
Hlavní položkou tak zůstává nájem. Jak už jsem psal, může být likvidační, zejména v lokalitách s vyšším nájemným. Ale u standardní hospody lze předpokládat, že (velmi hrubý odhad) z onoho milionu tvoří cca 300-400 tisíc zisk, cca 300-400 tisíc náklady na nákup surovin a cca 300-400 tisíc náklady na personál, nájem a energie (a další služby).
Suroviny nic, další služby nic, nájem max. 100 tisíc, ale spíše méně (dle velikosti a lokality podniku).
Celkem to vychází, že dotyčný má dále výdaje (v té třetině nájmu, služeb, lidí atd.) zhruba poloviční, tedy asi 150-200 tisíc. Část nákladů na personál mu navíc uhradí stát (dejme tomu 80-110 tisíc).
Reálně tak na něj dopadají náklady kolem 70-90 tisíc měsíčně (samozřejmě bude muset napřed zaplatit a pak možná od státu něco dostane). Kdyby nic nedostal, je na těch 150-200 tisících.
Pokud předtím měl např. 5 let onen "milion" a žil i s rodinou dejme tomu za 100 tisíc měsíčně (což není nijak špatné), má někde našetřeno 12 milionů a zvládne pokrýt náklady dalších 5 let. Kdyby měl ten milion rok, zvládne pokrýt rok atd. V případě, že mu stát skutečně peníze dá, je to ještě déle. V případě, že nemá tak vysoké náklady na zaměstnance (v extrémním případě mohou být i nulové), zvládne to ještě déle.

A proto se domnívám, že k masovému protestu, jak jej popisujete, nedojde. Drtivá většina lidí raději sklopí 200 tisíc (pokud je má), než by riskovala, že si policie vyhlédne zrovna je.
+1 # Tomáš Pecina 2020-04-02 00:49
Neuvažujete ovšem potraviny, které se během karantény zkazí, a poněkud podceňujete výši různých paušálních výdajů. Řekněme, že hovořit o milionové ztrátě měsíčně je i u velké restaurace poněkud přehnané, ale co malý podnik na venkově (rozuměj: mimo Prahu), který provozoval majitel s rodinou a několika málo zaměstnanci? Výpadek příjmů bude fatální a podnik po dvou měsících už velmi pravděpodobně nebude schopen bez státní pomoci obnovit provoz. Nepůjde o milionové ztráty měsíčně, ale třeba jen tři sta tisíc, které majitel na nový rozjezd nesežene, a skončí na úřadu práce.
+1 # Sekal 2020-04-02 18:02
Máte pravdu, neuvažuji. Z toho důvodu, že jsou již zaplacené. Krom toho to že se zkazí není jisté - zmražené mohou vydržet delší dobu a ty s kratší životností si majitel, případně zaměstnanci, vezmou k osobní spotřebě - to se běžně v gastro zařízeních dělá, když zbyde něco, čemu hrozí zkažení.
Ale i kdyby se zkazily a musely se vyhodit, představují jen jednorázovou položku, nikoli průběžný problém.

S tím milionem to bylo odsud: www.youtube.com/watch?v=mg35ViK032s

Co se týče hospody na venkově, platí v podstatě to samé - pokud má našetřeno, vydrží. Nadto na venkově bývají obvykle nižší nájmy a nezřídka je možné v rámci dobrých sousedských vztahů dohodnout i nějaké přechodné snížení nájmu po dobu krize. Je-li v provozu rodina, není potřeba platby mezd tak vysoká. Obecně restaurace na venkově mají mnohem nižší náklady.

Abyste mne špatně nepochopil, neříkám, že k takovým koncům jaké popisujete nemůže dojít. Může a zcela jistě k nim dojde. Říkám jen, že to nebude masový jev, případně jev natolik rozšířený, aby vedl k projevu organizované občanské neposlušnosti
-1 # Tomáš Pecina 2020-04-02 19:36
Citace:
Z toho důvodu, že jsou již zaplacené.
Ale před restartem se budou muset nakoupit znovu.

Souhlasím, že k projevům masového odporu zřejmě nedojde. Už Karel Havlíček to vyjádřil tímto dosud platným vtipem: Víte, kdo snáší červená vejce? Češi; ti snesou všechno.
0 # Filip Šudák 2020-04-02 20:20
Stát je na takové projevy velmi dobře připraven. Prakticky každý stát.

Jinou věcí by bylo, kdyby skutečně došlo "na ostří nože", že by, dejme tomu ti hospodští, bránili své právo otevřít hospodu se zbraní v ruce.

Po technické stránce by to pořád nebyl problém potlačit, ale už by to bylo jiné, šlo by o život, o vážně poškození zdraví. Takže reálná situace by mohla přerůst až v občanskou válku, pokud by se část policistů, vojáků, přidala k hospodským. Ale to, jednak, nemáme v povaze, a potom, musel by za tím být někdo připravený a schopný převzít moc. A to se opravdu nestane.
0 # Tomáš Krystlík 2020-04-02 22:41
Spíše dojde k případům krvavého násilí mezi cz-obyvatelstvem - venkované rozpoltí hlavu majitelům chalup a chat, protože se svou přítomností v obci se je snaží nakazit coronavirem, bude zbit ten, který nemá hadr přes tlamu, obce v karanténě zlynčují její původce, pozitivně testované na coronavirus a podobně.
-1 # Filip Šudák 2020-04-03 07:22
To je klidně možné.

Už jsem četl, jak to bylo s tím důchodcem, kterého seřezal sekuriťák, prodavač a prodavačka v Albertu: opravdu mu bylo nad 65, nicméně nevypadal, dovolil si neuposlechnout security opici, kterou rozčílil tím, že jí chtěl ukázat ID, že mu skutečně těch 65 bylo. Všickni tři ho tam bili, nejvíc sekuriťák, prodavačka, zase, mu uzmula mobil. Jsou stíhání sekuriťák za těžké ublížení na těle a výtržnictví, prodavačka za loupež a výtržnictví, prodavač za výtržnictví. Prodavačka se teďka musí modlit, aby byl nouzový stav deklarován za neústavní, anžto v opačném případě má sazbu od dvou do deseti let.

Četl jsem, v nějakém článku, čeho byla svědkem pracovnice charity, která šije a rozdává roušky: v obchodě byl ujec, důchodce, s pálkou, ale bez náhubku. Seběhly se kol něho jihočeské matky, a řvaly na něj, že proč nemá na ksichtu plenu, proč se nechrání, že to je všude v televisi a na internetu. Ujec plakal, že televisor nemá, a neví, co je to internet. Ta pracovnice charity se jej zastala a podarovala nebožáka ústní výstrojí, aby příští nákup přežil ve zdraví těla i mysli.

Takže klidně věřím, že jak procitnou, že je náhubky chrání asi tak, jako balistická vesta proti lodnímu dělu, že každý bez náhubku bude utopen v pytli se svázanými oudy, a navrch rozčtvrcen.
+1 # Sekal 2020-04-03 17:11
Cituji Filip Šudák:
Prodavačka se teďka musí modlit, aby byl nouzový stav deklarován za neústavní, anžto v opačném případě má sazbu od dvou do deseti let.
Nejsem si jist zda by se prodavačka neměla modlit, aby nouzový stav za neústavní deklarován naopak nebyl. Bude-li, ztratí jedinou polehčující okolnost (byť je to polehčující okolnost značně vachrlatá) a zbyde čistá loupež.
Mmch, bude-li státní zástupce šikovný, může to prodavačka mít za 5-12, protože 3 už jsou organizovaná skupina.
0 # Filip Šudák 2020-04-03 18:05
Cituji Sekal:
Cituji Filip Šudák:
Prodavačka se teďka musí modlit, aby byl nouzový stav deklarován za neústavní, anžto v opačném případě má sazbu od dvou do deseti let.
Nejsem si jist zda by se prodavačka neměla modlit, aby nouzový stav za neústavní deklarován naopak nebyl. Bude-li, ztratí jedinou polehčující okolnost (byť je to polehčující okolnost značně vachrlatá) a zbyde čistá loupež.
Mmch, bude-li státní zástupce šikovný, může to prodavačka mít za 5-12, protože 3 už jsou organizovaná skupina.Tak to mne pobavilo.

Ujec přišel do obchodu, sekuriťák ho vyhodil, že mu není 65 let, ujec mu řekl, že mu 65 bylo, a že mu ukáže ID, sekuriťák ho uchopil a shodil na zem, do toho se přidal další zaměstnanec Albertu, aby sekuriťákovi "pomohl", ujec vytáhl telefon, že zavolá polucisty, a to už tam byla ženská, uzmula mu telefon a taky ho "pacifikovala".

V čem je ta polehčující okolnost? Že je nouzový stav, že jim chtěl ukázat, že mu 65 je a chtěl si zavolat policii, a ona mu uzmula telefon? Kdyby nouzový stav nebyl a bylo by obdobné nařízení z lhostejno jakého důvodu, nebyl by stejně žádný důvod, aby mu uzmula telefon.

"Organizovaná skupina představuje formu trestné součinnosti, kterou lze charakterizovat jako sdružení nejméně tří osob, v němž je provedeno určité rozdělení úloh mezi jednotlivé členy a jeho činnost se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností, kterou se spáchání činu usnadňuje, zvyšuje se pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle, a tím se zvyšuje i škodlivost činu pro společnost. Organizovaná skupina nemusí mít trvalejší charakter, a lze tak spáchat i jen ojedinělý, jednorázový trestný čin. Pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného činu spáchaného organizovanou skupinou působící ve více státech se nevyžaduje, aby jednání organizované skupiny bylo trestně postižitelné podle právních řádů všech dotčených států, v nichž organizovaná skupina působí či působila." (Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 11Tdo 268/2016 z 26. října 2016). Tam o jakékoli organisaci nelze hovořit, a už vůbec ne o orgsnisovanosti trvalejšího charakteru.
0 # Sekal 2020-04-05 07:13
Cituji Filip Šudák:
V čem je ta polehčující okolnost? Že je nouzový stav, že jim chtěl ukázat, že mu 65 je a chtěl si zavolat policii, a ona mu uzmula telefon? Kdyby nouzový stav nebyl a bylo by obdobné nařízení z lhostejno jakého důvodu, nebyl by stejně žádný důvod, aby mu uzmula telefon.
Polehčující okolnost může být i subjektivního charakteru, v podstatě omyl. Obrana bude, že se domnívali, že brání porušení zákone/nařízení vlády/čehokoli, které ujec porušuje.
A telefon? To je přece zbraň, kterou lze ohrozit i policistu, natož pak sekuriťáka...

Cituji Filip Šudák:
Tam o jakékoli organisaci nelze hovořit, a už vůbec ne o orgsnisovanosti trvalejšího charakteru.
Jeden ujce povalil, druhý ho pomáhal držet a třetí mu uzmula telefon. Kdoví, třeba se na tom domluvili vzadu v krámu... Součinnost a rozdělení úloh jak hrom.
+1 # Sekal 2020-04-03 05:24
Cituji Tomáš Pecina:
Citace:
Z toho důvodu, že jsou již zaplacené.

Ale před restartem se budou muset nakoupit znovu.
Každopádně. Ale to se jim zaplatí, čili to účetně spadá do období "nového provozu". I kdyby si na to měli půjčit, protože považuju za jisté, že po otevření budou hospody natřískané k prasknutí - zejména pokud jich ubyde.
Samozřejmě pokud zůstanou zavřené hranice, některé turisto - orientované podniky to může položit i když bude otevřeno.
-1 # Tomáš Pecina 2020-04-03 07:56
Chybně predikujete, co se stane. Jestliže Babiš s Prymulou povolí restaurace v polovině května (což je spíš optimistický odhad), a navíc nařídí vzdálenost mezi hosty 1,5 metru, odhadem dvě třetiny se ani otevřít nepokusí a ty ostatní zvýší ceny někam k tří- až pětinásobku současných, aby vůbec mohly rentabilně fungovat.
+1 # Filip Šudák 2020-04-03 08:14
Pokud takto zvýší ceny, v době recesse, budou mít prázdno. Možná v Praze, Královských Vinohradech a Brně, pár hospod a kaváren, si něco takového může dovolit, ale kdekoli jinde stěží.
-1 # Tomáš Pecina 2020-04-03 08:30
Jenže ve hře je tvrdá a "nepřekročitelná" ekonomická zákonitost, že nelze podnikat se zápornou marží. Některé náklady se sníží, notabilně na suroviny a na část personálu, který bude jako nepotřebný propuštěn, ale hospoda se dvěma stoly místo deseti s dosavadními cenami nevydělá.

Neumím si vůbec představit, jak to tady bude fungovat, zejména až nastoupí dominový efekt: obrovská nezaměstnanost, chudoba, možná i hyperinflace (ano, je skvělé, že jsme nepřijali euro a máme vlastní měnu!), z toho plynoucí nižší kupní síla obyvatelstva a v jejím důsledku další růst nezaměstnanosti, ještě větší chudoba atd. atd., po spirále.
-1 # Filip Šudák 2020-04-03 08:47
Otevře pár hospod, které si to mohou dovolit, zbytek zkrachuje. Pochopte, těch lidí schopných a ochotných zaplatit takové ceny za zbytnou službu, bude absolutní minimum. Nelze pominout, že zde nejsou zahraniční turisté, a ještě dlouho nebudou.

Ano, už jenom to, že zde delší dobu nebudou zahraniční turisté, znamená recessi samo o sobě. Do toho zkrachuje 2/3 hospodských, 1/2 hoteliérů, spousta dalších obchodů a firem. To nedopadne dobře.
0 # Tomáš Pecina 2020-04-03 09:02
Nedopadne. Jan Kysela v této souvislosti správně připomíná, že v Egyptě trval výjimečný stav 30 let. Možná tento rekord překonáme, protože jak se teď bojuje s virem a pracuje se strachem, bude zakrátko třeba stejnými prostředky bojovat s chudobou.
0 # Filip Šudák 2020-04-03 09:48
Obávám se, že tomu tak bude.

Lůza si našla nového "třídního nepřítele". Bojuje proti němu as stejně, jako by šla na lvici s rybičkou a CS sprayem: povinnou zadní mlhovkou, povinným denním svícením v létě, plenou přes ksicht z celtoviny Wehrmachtu / polního oděvu 60 (podle politické orientace) a likvidací hospodských, kavárníků, hoteliérů a kadeřníků. Beztak jsou to zloději, co si za třicet let nejvíce nakradli, tak o co jde, že ano.

Jenže přes tu skutečnost, že na tom i kus pravdy je, tak ti "zloději" zaměstnávají lidi, kteří jsou, často, mimo resort absolutně nezaměstnatelní. Ono když se někdo klepe buďto, že nepil, nebo proto, že pil, v každém případě se ale klepe, a když se nenapije (ne moc, stačí promile hladinku udržovat), pracovat nemůže, stěží dneska najde jakoukoli práci mimo "obor". Jistěže takových hospod ubývá (velkou měrou i díky EET a zákazu kouření), ale pořád jich je docela dost.

Ať už je to tato část zaměstnanců v pohostinství, nebo ta druhá, početnější, drtivá většina z nich ouředně vykazuje naprosto minimální příjmy. Nejde jen o tipy, ale je veřejným tajemstvím, že drtivá většina hospodských, kavárníků a hoteliérů platí většinu platu zaměstnancům na ruku.

Pokles jejich životní úrovně bude značný, a myslím, že nejvíce to dopadne na pingle a servírky v kraji Praha, anžto kraj Praha má 1. největší kummulací hospod na čtvereční plochu, 2. bez slušného obslužného by pinglové v kraji Praha absolutně nemohli vyžít, 3. kraj Praha je ekonomicky nejvíc závislý na zahraničních turistech (nikde jinde na mne nemluví lidi v krámě anglicky). Šedá ekonomika je normální, arciť její rozsah u nás normální není, skutečně není pravý čas toto řešit, když se proti tomu třicet let neudělalo vůbec nic.
+1 # Josef Novák 2020-04-03 22:28
Šedá ekonomika byla u nás před zavedením EET pod evropským průměrem a vytrvale klesala. Jsme národ srabů, ne lupičů. To jen tak na okraj.
0 # Filip Šudák 2020-04-03 22:36
Ok, možná je to i věc lokality, ale co já vím, a mám to ověřeno, je to tak. Číšníci, servírky, kuchaři, kuchtíci, prodejci v partnerských prodejnách operátorů, prodejci v trafikách, to všecko bere něco na ruku. Jistěže, ne všude mají oficiálně minimální mzdu, a skoro 2x tolik na ruku, někde jsou to jenom jednotky tisíc, ale u nás je to prakticky všude.
+1 # Tomáš Krystlík 2020-04-03 11:59
Tragédie je že si hloupá cz-vláda a pitomci v ČNB neuvědomují, že za několikaroční ho snažení se ČNB udržet kurs koruny vůči euru nízko a dosáhnout 2% roční inflace, že koruny přešly do rukou kurzovních spekulantů. Bude-li koruna vlivem následků pandémie coronaviru ztrácet na hodnotě, budou se spekulanté chtít zbavit stovek miliard korun a česká měna rychle ztratí na hodnotě.
0 # Filip Šudák 2020-04-03 12:32
Zjevně zřejmě si neuvědomují, že gro naší ekonomiky jsou montovny dílů na silostroje, plus služby spojené s cestovním ruchem.

Cestovní ruch pohřbili úplně, pravda, otázka je, nakolik za to mohou nařízení protektorátní vlády, neboť za současné situace je znatelný pokles cestovního ruchu i v zemích, které překračování hranic nijak neobmezují.

K tomu, pomalu, pohřbívají i ty montovny. Když nejedou automobilky, logicky poklesne objednávka po herberku do těch krámů, jako jsou sedačky, klimatisace, bezpečnostní pásy etc. etc. Logicky tím rovněž poklesne poptávka po logistice, a na logistiku jsou navázaný další služby, anžto chauffeuři musí něco jíst, pít, budou nakupovat méně dieselu etc. etc.

My neděláme žádné extrawursty, tedy míněno ku většině produkce, a ten herberk do gumokolů mohou naprosto stejně vyrábět Rumuni, jako Francouzi nebo Turci, to zvládne i opice, když dostane banán. Pro zahraniční odběratele není problém, aby jim ten herberk, namísto nás, dodávali Rumuni, nebo třeba Robert Ďábel.

Jestli se někdy začneme probouzet z umělého spánku, většina dodavatelsko-odběratelských vztahů už bude dávno ztracena a příležitost navázat nové mizivá. Dopad na ekonomiku je asi jasný.
0 # Tomáš Pecina 2020-04-03 12:43
Přesně jste popsal to, co se nazývá dominovým efektem. Kromě toho, česká ekonomika je tak navázaná na německou, že pokud její oživení nezačne nejpozději s oživení německé, pak už k němu velmi pravděpodobně nedojde vůbec. To si poddaní krále koblihových lidí nejsou s to uvědomit.
-1 # Filip Šudák 2020-04-03 12:51
Vše pro lid, nic z lidu! Vláda lůzy je absolutně nejhorší vláda.

Je, naprosto, das Auto, Kaufland, Lidl, Schott, Bosch, Penny etc. etc. Krom das Auto, je tu ještě Vauxhall, myslím, což je rovněž německé, no a potom už jenom 현대 자동차 서울 대한 민국, Jinak myslím vůbec nic, co by stálo za řeč.

Tak třeba to mají v plánu zastupující Říšský protektor a protektorátní president zajistit skrze lidově demokratickou Čínu, ani bych se tomu moc nedivil, kdyby se tady, jako "pomoc", rozjel čínský business.

Poněvadž furt mají s tím Německem a Němci problém, furt se všickni a všecko poměřuje k Německu a Němcům a snaží se dokázat, že jsme lepší. Jako malé děti.
0 # Behemot 2020-04-04 15:04
Naštěstí je korporátní automotive s nicotnou přidanou hodnotou jenom malá část hospodářství (v rozporu s tím, jak to všichni rádi zveličují). Je tu řada jinejch oborů a firem, pravda, hodně z nich exportuje do zahraničí taky. Ale je tu právě velkej potenciál vnitřního trhu, že malýho zákazníka dneska skoro každej odmítá, protože hrotí nesmyslný kvanta krámu byť s minimální marží někam na západ.

A taky budou mít pré firmy co vyrábí všechny možný ochranný pomůcky, dezinfekce a jiný věci. Páč jednak todle jen tak neodezní a druhak ti rozumnější, i kdyby to bylo 10 % států a jednotlivců ve světě, jim budou trhat ruce ještě hodně dlouho, než se upokojí poptávka. Většina si totiž nynější čínskej odpad osahá (když nic jinýho vlastně není) a při nejbližší možné příležitosti radši koupí dražší, ale funkční.
0 # Filip Šudák 2020-04-04 17:19
Ale je, a více, než si umíme představit.

Jenom v okolí: Gumárny dělají i masky, to ano, i nějaké rohože do vany, před vanu, do sprchy, před střechu, před vchod, za vchod atp., ale gro výroby je herberk do žebřiňáků - rohože, těsnění, manžety, atp. Dělali další a další rohože na další a další typy žebřiňáků, vany do kufrů atp.

Další firma dělá formy. Formy na plastový herberk do žebřiňáků. Jistěže vyrobí jakoukoli formu, ale gro jsou formy pro herberk do žebřiňáků.

V Rožnově jsou minimálně dvě firmy, co šijí látkový herberk. A to jsou koberce do žebřiňáků, ne pro malospotřebitele, jak prodávají Gumárny, ale přímo pro automobilky, dedikované pro konkrétní typu žebřiňáku.

Brose dělá na 100% herberk so žebřiňáků, ve Valašském Meziříčí je, namísto bývalého Schott Solar, firma, co dělá na 100% herberk pro výrobu herberku do žebřiňáků. Elektro, ve Frenštátě, například, je většina taky do žebřiňáků.

Já tomu moc nerozumíme, nepamatuji si ani názvy firem, ani herberk, který přesně vyrábí, ale je to opravdu hodně firem. Ne všeckny zavřou, ale aby přežily, obmezí výrobu, ergo, budou propouštět. A ty lidi hned tak někdo nezaměstná. I kdyby zvýšily výrobu firmy, co dělají ochranné pomůcky, i kdyby vyrostly nové firmy, bude to nějakou dobu trvat.

A pak, uskladněné ústenky, brýle a respiratory se prakticky nekazí. Ano, státy, obce, jednotlivci, si budou dělat zásobu. Ale vytvoří zásobu, za rok, dobře, dva roky, a poptávka půjde silně dolů.

Chvála Bohu za Covid! To je normální chřipka, i s podobnou lethalitou, a za tím, že na ní najednou maroduje tolik lidí, může pouze ta skutečnost, že je to nová chřipka. Proto i ta histerická reakce organismu. Ale proběhne histerická reakce, na kterou nějaké promile lidí zemře, bohužel, plus zemřou partizáni, ale ti by umřeli, i kdyby se nachladili, nebo zmokli, akorát ne najednou. Já to nebagatelisuji, pouze zmiňuju fakt, že třeba ebola je 50 - 90x horší.
-1 # Behemot 2020-04-04 17:41
Jo, dělají gumový bordely proto, že na masky je odbyt celkem malej (jedna větší objednávka jednou za čas, do průmyslu tak stovky až tisíce kusů ročně, tam hlavně potom filtry). Teď budou vyrábět příštích několik let minimálně statisíce masek a miliony filtrů.

Když za nima normálně přídu, že chci sto kusů něčeho, tak se zasmějí, že mají plno, protože hrotí rohožky. Akorát že na té jedné rohoži budou mít marže tak v korunách, protože to umí nahrotit každej podobnej provoz a zároveň si v Reichu velice dobře pohlídají, aby jim víc jak marži tak na přežívání nenechali (protože nač by to potřeboval, východňářskej untermensch?).

Masky ale neumí udělat každej. A když pak nikdo nebude chtít ani ty rohože, ani masky, tak budou rádi za každou zakázku na sto kusů. Konečně zas bude na chvílu příležitost pro malý a střední firmy. Korporáty rády mávají velkejma číslama, ale to sou tisíce přidavačů a s ohledem na to často námezdní z východu, protože je to všechno automatizovaný a nic víc nepotřebují. A tomu odpovídají obvykle ty almužny, co lidem platí. Taky mají celý oddělení jenom na optimalizace, dotace a jiný daňový pobídky.

Menší firmy mají větší podíl lidské práce, ale díky tomu taky lidštější přístup a zaměstnávají lidí nejvíc, a na tom stojí ekonomika. Že pak stád statisíce takovejch firem podojí.

Ebola má mnohem horší smrtnost, ale taky v Africe, v tamním rozkladu, s nulovejma hygienickejma podmínkama, hernajs tam ani nemají ty nemocnice a základní nástroje, takže to roznáší mezi pacientama, než tam dycky přijede WHO a chopí se toho. Vypadá hrozně svinsky, ale v našich podmínkách by to byly jednotky procent, protože dokud se šíří jen přímým kontaktem, o nic nejde, stačí dobrá karanténa, má jasný příznaky a spousta lidí s podpůrnou péčí přežije. V Africe je podpůrná péče tak že možná dostanou napít kalnou vodu ;-)

Jo kdyby zmutovala a začala se šířit kapénkama, tak to fakt leda zalézt do bunkru :D
-1 # Filip Šudák 2020-04-04 18:00
Jak ty lidi pozoruju, tak bych většinu z nich poslal na veterinární stanici k utrácení, poněvadž něco tak blbého nemůže snad být.

Ano, mají ústní výzbroj, jeden z pleny, druhý šátek, třetí z celty. Sem tam respirátor, který je černý, jak sama Afrika. Ale to je všecko.

Do Lidlu dali za dveře desinfekci rukou. Tak si vydesinfikují hnáty, než jdou do Lidlu, když jdou ven už ne. Náramně inteligentní.

Někteří ještě mají jednorázové, vyšetřovací, rukavice. K čemu je mají, když za nákup v nich vezmou do hnáty 10x placatici, a když vyjdou ven, sundají je tak, že je tahají za konce prstů?

A, ano, brýle má málo kdo a většina si furt schtelluje tu ústní výstroj, jak to mají na sobě několik hodin, a některé vypadají, že by přežily i atomovou válku, svrbí je Gesicht. Tak se různě škrábají pod tím náhubkem, rýpají si do očí atp.

Nevěřím tomu, že se většina nakazí kapénkami, většina se nakazí proto, že se kontaminovanýma hnátama rýpe v Gesichtu. Takže eboly by bylo o nějaké procento méně, ale toť všecko.

Je pravda, že šroubovací filtry prakticky nejsou, lhostejno, zda vojenské typy, civilní nebo special pro průmyslové havárie atp. Masky jsou.

Jsou filtry typu m17, tzn. pro om-10, m10m a obdobné DDR, PRL atp. Takže souhlasím, filtry se budou valit, jak pod bagrem, o ochranné masky taky vzroste zájem.

Dobře, ale jak dlouho to bude trvat? Ta poptávka se uspokojí a životnost masky je velmi dlouhá a zapečetěného filtru prakticky neomezená. Lidi to neví, ale vojenské masky se téměř nevyvíjí, jistě, mají pohodlnější lícnici a lepší složení masky co do odolnosti proti leptavým látkám, ale jinak om-10m, která má hydratační systém, průzvučnou membránu a dvojitý výdechový ventil, je pořád naprosto dostatečná.
0 # Behemot 2020-04-04 18:39
Však M10ku mám, jen už filtr znatelně poklesl v kapacitě. Teda na viry dobrý asi (skoro) navždy, pod sarinovou sprchou už bych ovšem ani neproběhl. Jistě, sice na to NBC filtr není, ale přece jen nějakou dobu celkem slušně odfiltroval i takhle třeba výfukový plyny z TD (koncepčně 80. léta s upgradě v 90.) a páry denaturáku. Teď už to cítitelně prochází, obojí. Horší spíš je, že dioptrický vložky do toho asi existovaly jen v příručkách. Kdyby o nějakých věděli, nadosmrti asi ne, ale deset let bych se dlužníkem upsal :D

K tomu zbytku jenom asi zkopíruju co jsem psal odpoledne na D-F:

Dneska sem utrpěl srážku s jednou ovcí a je to opravdu marný. Jakýkoli fakta, studie, důkazy, nic, tam to je úplně jedno. To je prostě náboženství, co nejvyšší soudruh řekl, dobře řekl, henta solydáryda a kdo to nedělá je kokot, zmrd, sobec a vyvrhel.

Přičemž ten dotyčnej má jednu hadru na držce 8 hodin v kuse (z toho 4 hodiny denně s dalšíma lidma stráví v autě), dělá s tím i jakousi fyzickou aktivitu, x-krát za den to vošahá, vošahá všechno vokolo (celý auto samozřejmě) a za 4 hodiny si jednou umeje hnáty vokenou.

Sorryjako. Todle je čajíček, doufám, že příště bude něco se smrtností aspoň chřipky, nepomůže než aby si ty největší blbce přebrala evoluce. Beru to jako dobrej test, kterej poukázal na slabiny mýho předzásobení, do příště do napravím a pak ať to udeří, bude jenom dobře…
0 # Filip Šudák 2020-04-04 18:55
Já uvažoval o upgrade na om-90, poněvadž má lépe tvarovanou lícnici a dají se k ní přidat i filtry odolné např. vůči amoniaku, či chloru, což vojenské filtry nejsou. A dají se připojit skrze vrapovou hadici, ergo, snížit hmotnost masky, a taky, člověk nemá před ksichtem 3-4" a lépe vidí pod nohy.

Jenže, k om-10m mám 20 balení filtrů, a má dva filtry, ergo dva vstupy, tedy znatelně menší dýchací odpor.

Brýlové vložky jsou do každé očnice zvlášť, a oproti např. CM-3 ty očnice, uvnitř, nemají na tu brýlovou vložku takové ty speciální výlisky, takže tam ty brýlové vložky ani nijak extra nesedí. Sehnat se to dalo jedině tak, že toho měli bednu v nějakém zapadlém armyshopu a člověk jim musel ukázat obrázek, co že to vlastně chce, anžto oni neměli Ahnung, co že to vlastně na té paletě mají. Jinak to nikde není.

Já mám Dienstbrille 15, pokud odšroubuju packy za uši, dokážu tam přidělat gumičky za uši. Tím, že to jsou brýle kruhové a ohnisko je přesně ve středu čočky, s tím není žádný problém. Jediný problém je, že brýle do masky z Velké války nepočítaly s polomaskou uvnitř, takže se k nim dostává trochu vzduchu a mírně se potí. Toť vše.

Bavil jsem se s otcem, oni mají v práci lopaťáky, jak to oni mají s pokrývkou úst a nosu. Mají jednu, maximálně dvě, ušité, roušky. Tu roušku mají v kapse, když jdou ven, tak jí z té kapsy vytáhnou a nasadí na ksicht. Když se vrátí domů, sundají z ksichtu a strčí do kapsy a można 1x za týden vyperou s fuseklema.

Co to je "umýt si ruce" by bylo lopatám poněkud nemožné vysvětlit, když spí v monterkách (některým, samozřejmě).

Burani žerou paracetamol jako profylaxi proti moru italskému. Burani chlastají. Více než 50 že 100 buranů bude žrát paracetamol večer u Gobbelsovy skříňky a chlastat u toho pivo. Do toho mají tu, bacilama ovlivněnou, ústní výstroj, paniku, strach, a já ani nevím, co ještě. Víc jich zabije toto, než italský mor!
0 # Behemot 2020-04-04 19:02
CM-4 a novější, šroubovací filtry se dělají ve všech typech, akorát teď samozřejmě zoufale nic není :D
0 # Filip Šudák 2020-04-04 19:07
Ano, ale civilní masky nemají filtr z boku, nemají hydratační systém a filtr zepředu je horší, než "bulldog", jednak to tlačí na bradu, że se přes to mluvit nedá, a vidět přes to pořádně není.

Ještě mám někde, minimálně jeden, velký filtr pro BSSMO-4, ten byl tuším na 72 hodin (malý 24, bulldog 7). Jsou tam vrstvy aktivního uhlí, to se nepokazí.
0 # Josef Novák 2020-04-03 22:31
ČNB by neměla problém tyto koruny stáhnout, rezerv na to má více než dost. Inflace se bát nemusíme.
+1 # Sekal 2020-04-03 16:39
Cituji Tomáš Pecina:
Chybně predikujete, co se stane. Jestliže Babiš s Prymulou povolí restaurace v polovině května (což je spíš optimistický odhad), a navíc nařídí vzdálenost mezi hosty 1,5 metru, odhadem dvě třetiny se ani otevřít nepokusí a ty ostatní zvýší ceny někam k tří- až pětinásobku současných, aby vůbec mohly rentabilně fungovat.

Možná chybně predikuji já, možná Vy. Možná oba.
Ale uvědomte si, že 1,5 metru je jako když rozpřáhnete ruce. Takovou vzdálenost se většinou mezi stoly podaří dodržet a je otázka zda budou výjimky (např. rodina). Krom toho si nedovedu představit, že by tohle někdo dokázal efektivně kontrolovat, nebo se o to dokonce jen pokusil. Od jakého bodu se to bude měřit? Když si sednou 2 lidé ke stolu pro 4 křížem, jejich nohy budou od sebe třeba 1 metr, ale když se trochu zakloní, nebo odsunou, 1,5 není problém.

K tomu, že 2/3 hospod ani neotevře a že zbytek nasadí 2-3x takové ceny jsem ochoten se vsadit, že k tomu nedojde, ani k jednomu. Bezesporu budou gastro zařízení, která už neotevřou, ale nebude to ani 1/3, natož 2/3. A ohledně těch cen si to nemůžou dovolit. Základní korelací pro prodej jídla je, že cena jídla je v nějakém poměru k ceně, za kterou si ho uvaříte doma. Dnes je ta korelace cca 2-3 násobek (nepočítaje samozřejmě steakové a luxusní restaurace). Zvýšením na 6-15 násobek odradíte většinu klientů a následně teprve můžete rovnou zavřít - turisti nebudou. Zbydou vám jen chlastači, ale ti hospody (až na malé procento výjimek) neuživí.A ostatně pro pivo to platí taky, navíc se oteplí, takže by majitel takové hospody mohl jen smutně koukat, jak nedaleko na trávníku nebo lavičce lidi popíjí lahváče koupené u vietnamce.

A proto jsem přesvědčen, že k tomu nedojde. Jak jsem řekl, klidně se i vsadím - 2 sázky, každá o lahev dobrého rumu.
0 # Tomáš Pecina 2020-04-03 18:04
Citace:
Takovou vzdálenost se většinou mezi stoly podaří dodržet a je otázka zda budou výjimky (např. rodina).
Normálně sedíte tak, že mezi vaší židlí a židlí u sousedního stolu je méně než metr. Takže kdybychom pro jednoduchost uvažovali rozestavení stolů v pravidelné čtvercové mříži, musí provozovatel, i za předpokladu, že bude dovoleno rodině sedět u jednoho stolu, odstranit tři čtvrtiny míst, a když stoly přestaví, stěží méně než polovinu.

Tak to pochopitelně fungovat nemůže, to ani nepředpokládám. Buď se bude podvádět, nebo se restaurace ani neotevře: ostatně náhrada 25 tisíc je tak štědrá, že z toho provozovatel i jeho rodina přežije nejméně půl roku!
0 # Filip Šudák 2020-04-03 18:30
Co si vybavuji kavárny, tak to nemá jak udělat ani jedna. Ona spousta stolů je napevno, a i když není, tak by tam musela být, de facto, jedna řada.

Restaurace to mají velmi podobné, hotelové si mohou poradit, a pak vím ještě o jedné - dvou, co jsou opravdu haly, kde to možné je. Ten zbytek nemá jak, ergo, ani neotevře, a nebo otevře do první kontroly.

Nesmíme zapomínat na to, že jak lidé bonsují roušky a jiné cypiny, budou bonsovat i toto.
-2 # Filip Šudák 2020-04-03 18:25
Díváte se na to dosti z posice kraje Praha, nebo ještě tak Brna.

My, třeba, máme 90% hospod a kaváren závislých na turismu - skanzen, pivní lázně, lyžaři, turisti, cyklisté. Ty hospody a kavárny vydělávají tak, že v saisoně mají otevřeno déle, posílí personál, mimo saisonu zavírají dříve a propustí brigádníky.

Teďka saisona prostě nebude. Jednak se až tak rychle neotevřou hranice. I když se hranice otevřou, již je recesse, a do té doby se ještě prohloubí, pročež logicky ubude lidí schopných a ochotných utrácet za výlety a dovolené, a už vůbec v zahraničí.

Pokud jim výrazně poklesnou příjmy ze saisony, což poklesnou, a do toho jim budou chybě příjmy za několik měsíců, kdy nevydělávali nic, nebo téměř nic, skrze koronavirus & zavření nařízením protektorátní vlády, tak prostě velká část z nich zavře, hlavně kavárny. Já velmi dobře vím, kdo měl otevřeno před krisí 2009, kdo otevřel těsně po ní, a kdo nedávno. Spousta těch provozoven je v budovách s poměrně vysokým nájmem, buďto jsou nové, nebo zrekonstruované, a to se musí zaplatit.

Polucie bude, namátkou, 1.5m odestupy kontrolovat, jako namátkou kontroluje pokrývky úst a nosu a další kraviny.

Bude záležet, jestli, a jaká, na to bude methodika PPR. Pokud nebude, nebo bude vágní, což lze předpokládat, bude se postup lišit nejen od přístupu jednotlivých KŘ, ÚO, ale i OOP. MěStaPo bude jednat podle vůle starosty a železné MěStaPovské logiky: starosta říct kontrolovat = my kontrolovat. Starosta říct ne kontrolovat = my ne kontrolovat.

Zákon o metrologii vyžaduje měření schváleným měřidlem tam, kde to je možné. Změřit délku certifikovaným metrem možné je. "Kluci" nemají certifikovaný metr, ani nejsou všickni proškolení k užívání certifikovaného metru. MěStaPo má certifikovaný hlukoměr, ale o metru pochybuji. Ale starosta může metr koupit!

Je mi naprosto jasné, že to skončí blokem na místě v řádu tisícovek v 99.99% případů. Ale pokud se do toho 0.01% obuje, vyhraje, to by musela přijet DNVS, ti certifikovaný metr mají, nebo dokonce výjezdovka OOK, což ale odporuje IAŘ a ani na to nemají kapacity a čas. Ti jsou vybaveni na zajištění stop, takže změřit délku umí a není to pro ně problém.
+1 # Libor 2020-04-02 13:51
TK:
a Němci prosím pěkně proti své vládě povstali kdy přesně (pokud tedy počítám republiky rad z toku 1918)?

PV
-1 # Tomáš Krystlík 2020-04-02 16:47
Liborovi: Na rozdíl od Čechů, kteří dodnes nepovažují stát za něco svého, za svůj vlastní výtvor, Němci vědí, že budou mít stát takový, jaký si vytvoří. Přímý důkaz pro český postoj není, jen jedna přímo ohromující indicie: rozšířené české kradení z obecního setrvávající dodnes. To se naučili Češi za Rakouska, protože to nebylo podle mylného výkladu národních buditelů jejich stát, tedy že není třeba se mu podřizovat, že je dovoleno mu škodit, tedy rozkrádat a ničit. Že okrádají též sami sebe jim nedošlo. Dodnes.
-1 # Filip Šudák 2020-04-02 18:44
Kolik energie věnují řidiči do vymýšlení různých "fint", jak "ojebat AETR". Když bylo "kolečko", tak to ještě nějak šlo, ale "s kartou" nevymyslí nic, to je otázkou času, než je někdo chytne.

Častou sebevýmluvou je, že Poláci jsou ještě horší. Nejsou, teda jsou, ale je tam jeden, velmi podstatný, rozdíl: oni nic nevymýšlí, oni to prostě neřeší, dělají, jako by to prostě nebylo. Ale to je něco jiného.

Jaké komplikované systémy jsou s to lidé vymyslet, aby mohli ukrást "ušetřený" bensin, nebo diesel. Nemůžou ho, totiž, tankovat v kanistr na pumpě, nemohou ho, jen tak lehce, přečerpat ve firmě. Auta mají GPS, takže musí někde o pause hadičkou, přikrčení u křoví, nassát těch pár litrů denně do PETky a schovat. Viděl jsem několik takových, a hlava mi to absolutně nebrala. I když pominu zcela morální rámec, to za tu námahu a risiko nikdy nestálo a nestojí.

Kdyby tu snahu a energii, jednoduše, věnovali do toho, co dělají, budeme patřit k nejbohatším státům světa. Protože máme spoustu velmi schopných lidí.

Toť jedna strana mince. Druhá je, že tak bisardní státní správu, a buzerovací aparát, jako my, snad nemá nikdo na světě. Ukazuje se to i za této krise: stát udělal pro lidi 3x nic, vymýšlí nesmyslná nařízení a lid? Jak stádo ovcí jde a mlčí. A, ano, švejkuje tam, kde to fakt nemá smysl.

Divné...
+2 # Libor 2020-04-02 19:06
TK:
jistě: Němci takto vytvořili např. stát, který se jmenoval Třetí říše. Nicméně: v Německu se podle Vás nekrade?

PV
-2 # Tomáš Krystlík 2020-04-02 20:10
Všude se krade, tomu nelze zamezit. Nikde však není rozšířeno kradení z obecního v tak velké míře jako v Česku. S tím souvisí české ochcávání předpisů a zákonů. Zvyk z Rakouska, kdy jim buditelé sugerovali, že to jsou zákony nepřátelského státu. Před pár lety stojím autmo s jedním Čehúnem v důchodovém věku na sedadle spolujezdce na konci nekolikasetmetrové zácpy vozidel na jedné pražské ulici. Najednou mě vybídl, abych vjel vlevo do ulice kolmé a pak pokračoval zase vpravo paralelní ulicí k zácpě. "Vždyť je to jednosměrka v protisměru", odvětil jsem. "Vidíš snad nějkde policajta?" zněla odpověď. Zde máte typický základní rozdíl mezi Západoevropanem a Čechem. Když se na něčem dohodneme, má se to dodržovat. Jsou výjimky, např. ježdění v Itálii mimo dálnice v Miláně, Římě a pak v Neapoli a jižně od něj, kde nikdo nedodržuje žádný předpis.
+3 # Libor 2020-04-02 23:06
TK:
jezdím poměrně dost po českých dálnicích. Mohu Vás ubezpečit že cca v polovině případů, kdy někdo jede výrazně nad dovolenou rychlost (nic proti tomu - taky to dělám), nebo mě nějak prasácky omezí, se jedná o Němce nebo Rakušana. Obdobnou zkušenost mám ostatně i v Rakousku, kde povolenou rychlost překračují pouze Rakušané. Dtto v Německu, kde je na dálnici rychlost omezena.

Tolik k úctě k předpisům u oněch Západoevropanů.

PV
+2 # Sekal 2020-04-03 06:02
Cituji Tomáš Krystlík:
Všude se krade, tomu nelze zamezit. Nikde však není rozšířeno kradení z obecního v tak velké míře jako v Česku.
Četl jste někdy něco o Rusku Jelcinovské éry?

Cituji Tomáš Krystlík:
Zde máte typický základní rozdíl mezi Západoevropanem a Čechem. Když se na něčem dohodneme, má se to dodržovat. Jsou výjimky, např. ježdění v Itálii...
Nebo přecházení na červenou v Anglii. Nebo vtipný postřeh, který jsme udělali s kolegou, když jsme přemýšleli o záměru v Německu podnikat. Šlo o montované stavby a když jsme partnerům v Německu předložili celý projekt, řekli nám, že nemůžeme mít poslední splátku 30 %, protože v tam u nich (nepochopil jsem zda v celém Německu nebo jen v okolí Frankfurtu) je zvykem poslední splátku neplatit. Moc jsme to nechápali, ale prostě se to prý tak dělá, takže když ji dáte 30 %, nezaplatí vám 30 %. Všichni podnikatelé v Německu to prý vědí a proto stanovují poslední splátku na 0,1 % nebo tak (nakonec z realizace sešlo, takže to nemohu v praxi potvrdit, ale jak jsem koupil tak prodávám).

Cituji Libor:
Mohu Vás ubezpečit že cca v polovině případů, kdy někdo jede výrazně nad dovolenou rychlost (nic proti tomu - taky to dělám), nebo mě nějak prasácky omezí, se jedná o Němce nebo Rakušana.
Dnes už zdaleka ne, ale dříve to bývalo běžné. V 90. letech bylo z prasat na silnici přes 90 % Němců. Považovali to tady za nějaké Eldorádo.
Zažil jsem na silnici řadu nepříjemných a dokonce nebezpečných situací, ale nikdy jsem nebál tolik, jako když jsme se jednoho zimního pošmourného večera vraceli z Frankfurtu (viz výše). Projížděli jsme přes Fichtelgebirge a dálnice byla ohraničená panely, takže nebylo kam uhnout. Byla tma a padal takový ten déšť se sněhem prostě fakt hnusný marast. Jeli jsme cca 110, jela tak celá kolona, bezpečnostní rozestupy nulové. Kdykoli jsme se pokusili si ho vytvořit, hned nás předjel nějaký západoevropský soudruh, dodržující... co vlastně? A taky tam byl zákaz předjíždění pro kamiony a hádejte co nás předjíždělo jeden za druhým? A zase samý západoevropský soudruh, ten respekt k dohodám a omezením z nich přímo čišel...
+3 # Filip Šudák 2020-04-02 02:01
K občanské neposlušnosti by, na jedné straně, dojít mohlo. Na druhé straně, pokud by otevřela hospoda na vesnici, a v té vesnici by najednou krepírovali s kašlem čtyři rodiny, u dvou by to byl mor italský, a do měsíce rodin čtyřicet, komu by pak vytloukli okna, nebo kdo by visel ráno na kandelabru?

Ať se to vezme jakkoli, zajistit dostatečné hygienické zázemí, aby v hospodě nehrozila nákaza, není jednoduché.

Pak by záleželo na rozhodnutí protektorátní vlády, jak by s odporem naložila. My máme více policistů, než vojáků, i když nepočítám MěStaPo (MěStaPo řídí starosta, když nařídí "nechá hospody být", MěStaPo nechat hospody být), k tomu může protektorátní vláda povolat, k plnění úkolů policie, vládní vojsko a celníky. Pokud by chtěli, do 48 hodin by byl klid.
0 # Behemot 2020-04-04 15:26
Napadla mne zajímavá otázka k právní úvaze ctěných znalejších, ostatně, už tu byla naťuknuta s nějakým tím strejdou, co si šel po týdnu nakoupit a svoloč ho div nezlynčovala, aniž by měl ponětí, co se to děje.

Jak to vlastně vůbec je s poměrem informovanosti obyvatelstva proti (oprávněnosti) tvrdosti zásahu ozbrojené pěsti dělnické třídy opicie? Jasně, je tu jakási ta zásada že neznalost zákona neomlouvá. No, zákona, ne usnesení nebo podobných blábolů vepřových hlav, co činí v televizích a tiskovkách (viz již snad v minulém článku diskutované, že to ani na začátku nebyli s to vydat se správnou hlavičkou). Já opravdu propagandovízor ani rádio nemám, noviny nekupuju (papíru na podpal mám až až i tak) a ani na internetech propagandu a překlady zahraničních TA plný chyb nečtu.

Jak mám dodržovat něco, o čem vůbec nic nevím, ostatně, pokud už se náhodou někde něco dočtu, tak to, že to jsou chucpe co nedávají smysl, a to jak z hlediska opatření (doktoři medicínští, ekonomové…), tak z hlediska ústavnosti a zákonnosti (doktoři práv) a že jsou proti tomu podány žaloby ke správním i ústavnímu soudu? Aby o pár dní později vepřový hlavy z propagandovize zase něco zrušily a vyhlásily si to jako vyhlášku nějakýho zapadlýho miniserstva, přičemž opět znovu protizákonně (jak fakticky, tak nesplněním povinností např. s vyvěšením na ÚD obecních úřadů - kdo si chodí číst vyhlášky miniserstva?! co takhle dát úřední desky to zamčenýho kumbálu ve sklepě s otevírací dobou v pátek mezi 2. a 4. hodinou odpoledne?).

Co se totiž týče zákonů, tak k tomu je tak nějak člověk vychováván systémem ve školách a odpovědnost za sebe přebírá právě i tak nějak v době, kdy by měl už vědět co a jak. Na spoustu znalostí je speciálně školen a testován, než je mu povoleno něco dělat. Je tam prostě nějaká snaha tu znalost do poddaných dostat a je tam jakési přirozené povědomí co a jak a taky jak s legislativa mění.

Tady ale vidíme v přímým přenosu naprostou džungli, kdy dneska neplatí to, co platilo včera a zcela náhodně (ne)bude platit pozítří (a ještě jsou to podle mnoha odborníků z velké části kraviny). Navíc je to naprosto nejasný, nedá se kolikrát pochopit ani formulace, natož účel nařízení (k jehož naplnění se to stejně ani nepřiblíží, protože to vzájemně není v souladu a lidi to dělají blbě, ale to se nekontroluje?). A když si vezmu analogii k blbýmu správnímu řádu, nikdo mi neposlal ani blbej e-mail nebo SMSku, i když režim klidně může znásilnit operátory a providery, aby to udělali, natož doporučeně něco do vlastních rukou. Jen jsem četl o žvanení kriminálních zmrdů (ať už již stíhaných, nebo ještě ne, ale čistej tam není ani jeden) v propagandovizích.

Tak som z toho voľaky zmätený!
+1 # Filip Šudák 2020-04-04 16:58
Jasně. Ne ignorantia legis neminem excusat (neznalost zákona nikoho neomlouvá), ale ignorantia iuris neminem excusat (neznalost práva nikoho neomlouvá).

Mezi zákonem a právem je rozdíl. Právo je soubor pramenů práva (mezinárodního smlouvy, judikatura závazná na základě mezinárodní smlouvy, Ústava a Ústavě na roven postavené právní předpisy, v mezích mezinárodního a konstitučního práva závazná judikatura Ústavního soudu, zákony a zákonům na roveň postavené právní předpisy, vyhlášky ministerií, nařízení vlády, vyhlášky územních samosprávných celků, právní doktrína, právní usance, obecné právo, snad je to vše ':-) ), které je povinen každý znát, každý je povinen se jimi řídit a jejich neznalost neomlouvá.

Pokud je, rozhodnutím vlády, vyhlášen nouzový stav, takový právní předpis je vyhlašován na základě Ústavního zákona, zveřejněním ve Sbírce zákonů. Stejně tak další rozhodnutí protektorátní vlády jsou vyhlašována ve Sbírce zákonů, a co se týkalo nějakých těch rozkazů ministra zdrsvotjictvi, tak byla na ouřední desce ministerium zdravotnictví, a informace o tom, že platí, byla dána obecenstvu na vědomí usnesením protektorátní vlády, která tímto vzala rozkaz ministra zdravotnictví na vědomí a byla rovněž vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Teď abych nějak jednoduše odpověděl na tu otázku: v právu platí zásada secundum et intra legem. Přeloženo to znamená přesně a podle práva, ale proto se to píše latinam, že překlad o významu absolutně nic neřekne.

U nás platí zhruba, tento kontravalentní vztah: 1. Mezinárodní smlouvy + v mezích mezinárodních smluv závazná judikatura mezinárodních soudů (ESLP, Soudní dvůr Evropského Společenství, Mezinárodní trestního tribunál v Haagu), 2. Ústava, Ústavě na roveň postavené právní předpisy (např. Listina základních práv a svobod) + v mezích konstitučního práva závazná judikatura Ústavního soudu, 3. zákon, a zákonu na roveň postavené právní předpisy, 4. vyhlášky ministerií a územních samosprávných celků, 5. nařízení vlády.

Co to znamená: pokud něco stanovuje mezinárodní smlouva, případně něco judikoval mezinárodní soud, jehož rozhodnutím je Česká republika vázaná, je to pro nás absolutně závazné a jakékoli ustanovení právního předpisu, které by tomu odporovalo, je neplatné.

Pokud je to v souladu s mezinárodní smlouvou, či judikaturou mezinárodních soudů, je právním pramenem nejvyšší právní síly, v rámci vnitrostátního práva, Ústava, Ústavě na roveň postavené právní předpisy a judikatura Ústavního soudu (podle Ústavy jsou všecka rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všeckny orgány a osoby).

V mezích mezinárodního práva, mezinárodně závazné judikatury, Ústavy, Ústavě na roveň postavených prvních předpisů a judikatury Ústavního soudu, jsou závazné zákony a zákonům na roveň postavené právní předpisy.

Je-li k tomu ministerium zmocněno konkrétním ustanovením zákona, vydává ministerium vyhlášku, kterou upravuje příslušnou oblast, která by jinak nebyla právním předpisem upravena. Je-li k tomu zmocněn územně samosprávný celek zákonem, vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou upravuje příslušnou oblast, která by jinak nebyla jakkoli upravena.

Na základě zákonného zmocnění vydává vláda, skrze jednotlivé ministry, nařízení vlády.

Ne každý právní předpis je závazný pro všeckny orgány a osoby. Mezinárodní právo je závazné absolutně pro všeckny, v četné mezinárodních soudů a všech vysokých smluvních stran. Stejně tak ústavní právo je závazné pro všecky, krom mezinárodních soudů, ty mají pravomoc posoudit soulad konstitučního zákona / judikatury s mezinárodní smlouvou / mezinárodně závaznou judikaturou a případný nesoulad deklarovat deklaratorním enunviátem rozhodnutí.

Ústavní soud je vázán, krom mezinárodního práva, Ústavou a ústavními zákony. Je oprávněn posoudit soulad zákona, vyhlášky, obecně závazné vyhlášky a nařízení vlády s Ústavou, ústavními zákony a vlastní prejudikaturou, a shledá-li nesoulad, deklaruje jej v deklaratorním enunciátu nálezu a konstitutivním enunciátem zruší právní předpis, či jeho část.

Soudy jsou vázaný mezinárodní pravém, konstitučním pravém a zákony. Soudní senát (tvořený i samosoudcem) má právo posoudit, zda-li považuje jakýkoli jiný právní předpis, než mezinárodní smlouvu a ústavní zákon, za souladný s konstitučním pravém, a pakliže má za to, že s ním souladný není, předloží věc k posouzení a rozhodnutí Ústavnímu soudu; tímto rozhodnutím je pak, samozřejmě, vázán.

Jinak jsou mezinárodní smlouvy, konstitučním právo, zákony a zákonům na roveň postavené právní předpisy závazné pro všeckny orgány a osoby.

U vyhlášek musí být v moci práva kogentní ustanovení zákona, který zakotvuje oprávnění ministeria vydat takovou vyhlášku, a poněvadž jde o zmocnění na základě právního předpisu vyšší právní síly, musí vyhláška upravovat právě a jen to, k čemu je ministerium zmocněno.

Obdobné je to u vyhlášek obecných samosprávných celků. Jako příklad uvedu, že řád hřbitovní se řídí pohřebním pravém, jednoduše ho vydává, na základě zákonného zmocnění, vlastník hřbitova. Často je vlastníkem hřbitova obec a často vydává obecně závaznou vyhláškou hřbitovní řád. Takovým hřbitovním řádem není nikdo vázán, poněvadž k vydání takové obecně závazné vyhlášky není obec zákonem zmocněna.

Nařízení vlády je podobné opatření obecné povahy, či rozhodnutí. Jsou jím, na základě zákonného zmocnění, vázány přesně definované orgány a osoby. Ku příkladu nám poslouží nařízení vlády o ouředních hodinách. Ty se týkají pouze ouředníků, nikoli účastníků řízení a jiného obecenstva. Na základě správního řádu, tedy zákona, jakožto právního předpisu vyšší právní síly, má účastník právo požadovat, aby se mu ouředník věnoval i mimo ouřední hodiny, za splnění podmínek, že 1. nemá zaměstnavatelem určen výkon jiné práce, kteréžto odklad by znamenal např. nutnost přesčasu nebo zdržení jiného řízení, 2. nečerpá přestávku na stravu a oddych, 3. nevěnuje se jinému účastníku řízení, který přišel prvý.

Jistým pramenem práva, samozřejmě, je i judikatura Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, jakož i dalších soudů a stejně tak i správních orgánů. Závaznost rozhodnutí soudů je dána jednotlivými processními právními předpisy, např. občanským soudním řádem, či soudním řádem správním. Uveďme příklad: senát NSS je vázán předchozím rozhodnutím jiného senátu NSS o té které právní otázce. Pokud se chce od právního názoru, který již jednou NSS vyslovil, odchýlit, musí předložit věc k rozhodnutí rozšířenému senátu, o předběžné otázce. Tímto rozhodnutím pak je vázán.

Rozsudky okresních, krajských a vrchních soudů jsou vázání účastníci a soud. Samozřejmě, nemělo by docházet k nedůvodným rozdílům, ale k sjednocení rozhodovací praxe slouží právě nejvyšší soudy.

U správních orgánů říká správní řád, že nemá docházet v jejich rozhodovací činnosti k nedůvodným rozdílům.

Právní usance, obecné právo, právní mrav, obyčej. Jde například o zásadu dobrých mravů. Ta je zakotvena v občanském zákoníku, ale platí, samozřejmě, v jakémkoli právním konání. Může jít, například, o historickou komparaci, mezinárodní komparaci etc. Používá se tam, kde příslušná právní úprava není, nebo je příliš vágní, nebo k posouzení konstituční konformity rozhodnutí, právního předpisu etc. Jako příklad nám poslouží střet provozů mimo veřejnou pozemní komunikaci. Tam, samozřejmě, žádné silniční právo neplatí, ani mezinárodní, ani vnitrostátní. Pokud dojde ale ke škodě na zdraví či majetku, senát soudu bude vycházet z obecné povinnosti každého, kdo vykonává činnost, při které může způsobit škodu na majetku či zdraví, počínat si lege artis daného oboru a s náležitou péčí, aby ke škodám nedošlo.

A teď, konečně, k věci:

Pokud vláda vydá rozhodnutí o nouzovému stavu, jde o rozhodnutí podle Ústavního zákona.

Na jedné straně platí presumpce správnosti. Každý pravém předpokládáme správnost právní normy a řídíme se jí, dokud se neukáže opak. Na druhé straně platí zásada vigilantibus iura scripta sunt a zásada ignorantia iuris neminem excusat. Pokud, například, ústavní zákon říká, že v rozhodnutí o nařízení nouzového stavu vláda stanoví, které základní práva a svobody hodlá omezit, tak pakliže tam tato kogentní náležitost zcela absentuje, každý občan pilný, a oddaný trůnu, musí vidět, že takové rozhodnutí vlády je v rozporu se zmocňovacím ústavním zákonem prima facie. A jako občan pilný, oddaný trůnu, pak vidí, že takové rozhodnutí vlády je neústavní, prima facie. Vlastně je, sui generis, nicotné pro absolutní absenci obsahu.

Pokud se jím, přesto, opicajt s IQ 35.7 bude řídit, tak i tak pro něj platí zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretensí.

Zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretensí znamená, že stát nesmí konat nic, co mu není pravém výslovně povoleno, a ani způsoby, které mu právo výslovně nepovoluje. Ultra vires se státní moc ocitne rovněž, pokud koná sice formálně legálně, ale formálně legální konání nesleduje právem presumovaný legitimní cíl, to zoveme materiálním nazíráním na právo. Jako příklad uveďme opicajta, který si o půlnoci sedne na polňačce na posed a bude chtít "projednat" chodce, který šel po středu polňačky, kdy podle zákona měl jít co nejblíže jejímu levému okraji, kdy tím spáchal přestupek. Nespáchal pro absenci materiální složky. Kdyby tam něco jelo, tak to chodec uslyší a uvidí na míle daleko, a navíc by to jelo takovou rychlostí, že by měl dostatek času se na ten levý okraj vozovky dostat dříve, než by došlo ke střetu provozů, ergo, jednání nebylo trestné, neboť nebylo jakkoli nebezpečné pro společnost.

Občan nemůže, bohužel, napadnout jen tak zákon, či jemu na roveň postavený předpis, žalobou, či ústavní stížností, pro tvrzenou neústavnost. Občan musí proti neústavnímu právnímu předpisu bojovat občanskou neposlušností. Protože právní předpis já považuji za neústavní, nepodřizuji se mu. Pokud je s porušením povinnosti stanovena sankce, musím podstoupit zákonný pořád opravných prostředků, a od začátku namítat a odůvodňovat neústavnost.

Příklad: hospodský otevře hospodu přes formální zákaz protektorátní vlády. Přijde normální policista, oznámí ho k projednání správnímu orgánu a jménem zákona jej vyzve k zavření provozovny. Výzvy musí hospodský uposlechnout, učiní tak a nechá si o výzvě vystavit potvrzení o úkonu podle policejního zákona a okamžitě do výzvy podá zásahovou žalobu, kde bude namítat, že žádný nouzový stav není, anžto rozhodnutí vlády o něm je neústavní proto a proto a navrhne, aby soud předložil věc k posouzení Ústavnímu soudu. Ústavní soud bude neústavnost rozhodnutí protektorátní vlády deklarovat, na základě tohoto nálezu Ústavního soudu, jsa jím vázán, vydá krajský soud rozsudek, kterým bude deklarovat nezákonnost policistovy výzvy. Hospodský, jsa vyzbrojen rozsudkem v moci práva a vykonatelným, otevře hospodu a škodu, která mu povstala z nezákonné výzvy policisty bude vymáhat podle zákona o odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, nebo nesprávným ouředním postupem. Je pak, samozřejmě, jasné, jak dopadne správní řízení o přestupku hospodského. Správní orgány uznají hospodského vinným, do rozhodnutí opoví hospodský žalobu proti rozhodnutí a soud upozorní na řízení související, o zásahové žalobě. Soud pak, jsa vázán tím nálezem Ústavního soudu, zruší rozhodnutí správních orgánů pro nezákonnost.

Jiná cesta u nás není.
0 # Behemot 2020-04-04 17:12
Stíhá vůbec ta sbírka vyjít tiskem, pokaváď se to zhruba tak den ode dne zcela na základně atmosférickýho šumu mění? A proti čemu pak podávat žaloby, resp. ústavní stížnosti, když, jak už ukázali v praxi, než se soud sejde, tak to stihnou zrušit a odpovědnost přehodit někam jinam?

Však i normální legislativní proces trvá řádově roky, než něco vzejde v platnost, takže se dá tak nějak očekávat, že se na to všichni připraví (a ani to obvykle není pravda, hlavně pokud si stád vymejšlí nějaký nový hovadiny, nejčastěji registry, a eště tak tři dny před vstoupením v platnosti systém nefunguje a odpovědní přerovnávači papíru nic neví a neumí). Tady se to vyhlašuje v propagandovizi dvakrát denně v přímým přenosu, textace je pak v reálu úplně jiná než co tam zmateně žvaní a nejpozděj do pár dní opět změna. A vedle toho straší likvidačníma sankcema. Zhruba podle hesla že dyž je málo přestupků, tak se musí nějaký vyrobit…

Příde mi to naprosto absurdní i po téhle linii, ani nemusíme otvírat otázku toho, co do těch nařízení vlastně namatlají.
0 # Filip Šudák 2020-04-06 09:05
Stíhá, akorát třeba nařízení protektorátní vlády platí od půlnoci, a ve Sbírce zákonů vyjde až v pět ráno.

To je jasné, že soud neposkytne ochranu okamžitě a, jak teďka ta historie uhání mílovými kroky, všecko, co není hned, je pozdě. Ale, například, pokud by deklaroval Ústavní soud neústavnost rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu, pak všickni, kteří byli odsouzeni za trestný čin s přísnější sazbou, v příčině nouzového stavu, mohou žádat o obnovu řízení a tresty se jim zmírní. To se týká, samozřejmě, i přestupků proti nařízením v nouzovém stavu, včetně přestupků vyřešených blokem na místě. Tam dojde k zastavení řízení, neboť skutek, o němž se řízení vede, není přestupkem.

Úplně jinak by se, rovněž, nahlíželo na škodu způsobenou zavřením hospod. Dosud je to tak, že stát sice odpovídá za škodu, která vznikla v důsledku plnění povinností nadřízených podle krisového zákona, ovšem nebude jednoduché prokázat výši škody - virus je živel, za ten vláda neodpovídá, odpovídá, ovšem, zároveň za to, jestli přijala opatření k zabránění šíření živlu, která po ní bylo lze pravém žádat. Takto bude stát odpovídat jak za škodu, tak nemajetkovou újmu, která z toho, že nezákonně vyhlásili nouzový stav, povstala.
+1 # Filip Šudák 2020-04-05 09:21
idnes.cz/.../...

Radnice v Mladé Boleslavi zřídila, pro boj s ideozločinci, speciální Sondernkommando. Ke každému ideozločinci, který je tak podlý, že si dovolí porušovat ve válečném stavu nařízení protektorátní vlády, vyjede útvar rychlého nasazení ouřednic radnice a uloží mu, příkazem na místě, maximální peněžitý trest Kč 20,000.00.

"Tak je to správné a tak to má být! Chytili tě a budeš sedět!". Sondernkommando si, ovšem, neuvědomuje, že pakliže ideozločinec nesouhlasí s pokutou na místě v blokovém řízení, peněžitý trest příkazem, ve zkráceném příkazním řízení, jednoduše zruší tak, že do příkazu opoví odpor. Ten má, samozřejmě, suspensivní oučinek, takže ouřad bude muset stejně ideozločince předvolat, ve věci rozhodnout, a ideozločinci přísluší právo odpovědět do rozhodnutí odvolání, následně žalobou etc. etc.
0 # Filip Šudák 2020-04-07 17:15
Nouzový stav bude, pozatím, do 30. dubna, poslanci hlasovali 90:5.

Díky, opravdu díly. Ne, že by se tímto neústavní vyhlášení nouzového stavu sanovalo, to v žádném případě, ale nikdy nebyl, není a ani nebude žádný legitimní důvodu, kvůli kterému by měl nouzový stav nadále trvat. To, co je opravdu nezbytné, jako je zákaz větších shromáždění, nebo třeba ochrana státních hranic, k tomu nouzový stav, a krisový zákon, nepotřebujeme.
0 # Behemot 2020-04-07 18:23
I další den je moc.

Sem přemejšlel kolik tak lidí v tom goblusu dneska bylo, odhaduju řádově tisíc.

Netušíte proč zrušili obsluhovanej úsek a všechny uzeniny mají už navážený a zabalený ve strečovce ve zhruba stejně velkejch baleních? Mě napadá jedině aby toho prodali víc…
0 # Filip Šudák 2020-04-07 20:39
Lidl taky balí pečivo. I Jednota má pečivo zabalené.

Žádný Befehl na to není, protektorátní vláda si nakoupila pečivo a nechala ho otestovat v laboraroriu, a prý v něm, překvapivě, žádný mor italský nebyl. Takže se to všecko smí prodávat dál nebalené, masa a uzenin se žádná omezení vůbec netýkají.

To bude jejich aktivita, lidi absolutně nechápou, co je virion, kontaminace, kapénkové šíření, nic, tak kušní, hysterčí, vymýšlí ochranu ve stylu dám si balistickou vestu a půjdu proti dělu.

Jednota pouští lidi po pěti, nekompromisně. Normálně člověk jde dál, ale jak je tam pět lidí, jedna ženská si stoupne ke dveřím a nepustí dovnitř nikoho, než někdo odejde. Lidl, Tesco, Billa nic z toho neřeší.

Slyšel jsem, že v Kauflandu stojí, mezi osmou a desátou, dva domlouvači, a kdo neukáže občanku, že mu je 65, toho dovnitř vůbec nepustí. Penny, prý, to vůbec neřeší.
0 # Behemot 2020-04-07 21:32
No právě, fronta tam stála stejně a akorát všichni ohrabali aspoň pět balení, než si jedno vybrali. Většina lidí furt nemá rukavice (i když počet polehoučku stoupá, to zas jo).
0 # Filip Šudák 2020-04-07 22:30
Na co jsou jim rukavice, když v nich 10x za nákup vytáhnou placatici, klepou do ní, a pak zase strčí do kapsy, když odchází, neumí je sundat a vyhodit tak, aby se při tom nekontaminovali a hned zase vezmou do hnát tu placatici? Plus si v nich upravují zázračný závoj a rýpají se v oku a škrábají se na prdeli.

To je problém i s pečivem v Lidlu. Oni dají tři bagety do jednoho pytle, bába chce jednu, tak vytáhne jednu z pytle. Jak s malýma.
0 # Filip Šudák 2020-04-07 21:04
eurozpravy.cz/.../...

Tak nakonec ne immunomodulatio contra tuberculosis, ale sajrat na vši zabije mor italský! Otázka je: přežije zabití covidu pacient?
0 # Filip Šudák 2020-04-08 12:43
Teďka jsem četl na seznamu, že vědci z Shanghai zjistili, že cca 1/3 pacošů si nevytvoří dostatečné protilátky proti covidu. To je, opět, stejný princip, jako u influensy, byť tedy nevím o žádné studii, exaktně ověřené, která by zkoumala, jaké procento populace není s to si vytvořit protilátky proti influense. A nikomu to nevadí, byť nám influensa zabije ročně něco kolem 2.5 - 6.5m lidí na světě.

Že by negři v Africe, Latinos v Mexiku I, nebo třeba siamci někde ve slumu, dosáhli na vakcínu influensy, je stejně reálné, jako že na zastupujícího Říšského protektora spadne na ulici 30t závaží.

seznamzpravy.cz/.../...

Každý pomáhá, jak může. Jihočeské matky šijí zázračné závoje, poštovní doručovatelé chrání seniory dřepy, finanční správa zabavuje nebožákům, kterým protektorátní vláda zakázala pracovat, byty.

Tak to má být, tak je to správné. Kázeň musí být, přísnost musí být, daně se musí platit, i když nejsou žádné příjmy!
0 # Behemot 2020-04-09 00:06
Takže může být i hůř, že, taky by mohli vypočíst daně ve výši 105 % příjmů, jako pokrokoví soudruzi na severu…

Jináč neska sem musel na přání soukromýho majitele (jeho hrad, nemýlím-li se) hadr na hubě mít (v M10ce bohužel kvůlivá absenci brejlí piču vidím a v tom se nedá jaksi plíst kabelová pavučina s páječkou v ruce), však taky v rozsáhlé dílně s otevřenejma vratama kde se celej den sváří (oblouček krásně září tvrdý UV na všechny strany - mnohem užitečnější pomůckou by mi tam byla svářečská kukla, než hadr, jak na mě furt blikali ze všech stran) nejde o nic, ale můžu říct, co po třech hodinách, k hovnu to je ani ne po třech minutách…
0 # Filip Šudák 2020-04-09 10:01
To byla chirurgická ústenka, nebo samo domo bastl od jihočeských matek, podle střihu na orangutany?

Positivní na tom je, že naše skvělá státní správa funguje. A to musí být vidět! Není sice schopna zajistit testování alespoň všech příznakových (ona by to ani nemusela zajišťovat, stačilo by, aby se do toho nemontovala), nebo distribuci náhubků proti azbestu tak, aby jich většina nekončila v černé díře, zato je schopna efektivně vybírat daně, i když náklady na výběr a správu té dané převyšují výnos z ní a realisovat nařízení protektorátní vlády o přidělení Kč 25,000.00 živnostníkům tak, aby na ně mělo nárok jen 0.01% živnostníků, a stát tak ušetřil. Ještě, že je máme
0 # Behemot 2020-04-09 12:06
Nějaká domácí bavlna od jihomoravské matky :D

Chtěl jsem aspoň banditskej šátek, nejlíp s pistolema, ale prej není, dokonce že se nenašel ani šátek bez pistolí, jen sametovej a to už bych si mohl rovnou nasadit igelitovej sáček, možná bych zvládl pět minut fungovat, trotlol…

Horší je, že mi někde rozfrcali zásoby M10tek, měl bych tady mít tak dvě, tři, zatím jsem našel jenom prázdný žebradla a atombordelový pláštěnky, to teda!
0 # Filip Šudák 2020-04-09 13:43
Tak to je fakt strašné, tady ty zázračné závoje! Je to k ničemu, nesedí to, v příčině universálního střihu, děs.
0 # Filip Šudák 2020-04-09 11:44
seznamzpravy.cz/.../...

30-80x více, než je zjištěno nakažených.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)