Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Mimořádný stav vyžaduje mimořádné prostředky a pravomoci: toto pěkné video jsme ulovili na sociálních sítích a je malým preview toho, jak s námi bude moc zacházet, dáme-li si omezování svých práv líbit a ještě ji za to budeme chválit. Arci není tak zle, zatím nás za porušování karantenních opatření nebijí bambusovými tyčemi jako v Indii, že…

Komentáře   

+4 # Filip Šudák 2020-04-05 17:10
MěStaPo mělo být dávno zrušeno.

Současný právní stav, který jakkoli kázeňsky neřeší chování strážníků a pakliže strážník nespáchá trestný čin, pokud starosta nechce, není na něj metr, vede přesně k tomuto.

Policisté, celníci a vojenští policisté podléhají kázeňské pravomoci, ve které je nějaká hierarchie, takže pokud se stane něco podobného, co je na videu, policista bude na 99% potrestán. Na 99% proto, že stoprocentní není nic, a podotýkám, že v situaci, kdy je k disposici takové pěkné video, kdyby to bylo tvrzení proti tvrzení, i třeba dvaceti občanů proti jednomu policistovi, situace by mohla být jiná, anžto policisté nelžou!

Cestou je, samozřejmě, žaloba o ochranu osobnosti, ovšem při rychlosti a spolehlivosti našich slavných soudů, a nemalých nákladů obecenstva na soudní rok, je to pro většinovou společnost ochrana spíše illusorní.

Netvrdím, že z jedné facky bude haló, pravděpodobně by to skončilo domluvou, ale policista by byl kázeňsky projednán, a celý zbytek života by měl "kaňku" ve služebním spisu. To samé se týká vojenských policistů, celníků.

MěStaPo nic takového nemá, takže jejich chování je odvislé obec od obce.
0 # Petr Novák 2020-04-05 20:46
Se spoustou věcí zde souhlasím, s jinými ne, některé jsou absurdní a přehnané, jako tato:

1) Zjevně se jedná o individuální selhání, ne o chybu systému.
2) Je to střihlé tak, aby nebylo vidět, co předcházelo. Kdyby to bylo celé, slečna by pravděpodobně nevzbuzovala tolik soucitu, nebylo by ani tolik emocionálního rozhořčení.
3) Vůbec z toho nevyplývá, že by to mělo něco společného s nouzovým stavem, jak to ohýbá Pecina.
+5 # Tomáš Pecina 2020-04-05 20:50
Popis jedné strany je tento:

Seděli jsme s kamarády ve čtyřech u rybníka v Řepích (v rouškách a v místě, kde nebyli žádní jiní lidé), když na nás někdo zavolal hlídku. Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což samozřejmě měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušovali vyhlášku a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím. Všechno tedy probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup. Načež dostal od strážíka pěstí do obličeje (není na záznamu) a ve chvíli kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku.

Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru. Po celou dobu nám taky odmítal sdělit své jméno nebo identifikační číslo, o které jsme ho opětovně žádali.
-7 # Petr Novák 2020-04-05 21:06
Ok, toho jsem si nevšiml, facebookem nežiju a pro zobrazení textu je třeba odscrolovat, což nebylo zřejmé. Našel jsem tam ještě fotku protagonistky, důvěru u mě nevzbuzuje.
+4 # Filip Šudák 2020-04-05 22:24
Nic přehnaného na tom není. Věřte, že poškozená u mne nevzbuzuje žádný soucit, nebo emoce, přistupuji k věci sine ira et studio.

Vycházím zhruba z následujících premis:

Právní řád je celek, platí v něm určité zásady a kontravalentní vztahy.

I když pominu, že žádný nouzový stav, de iure, není, anžto rozhodnutí vlády o jeho vyhlášení je na hraně nicotnosti v příčině absolutní absence obsahu (chybí zcela kogentní část, ve kterém vláda kogentně vymezí, která základní práva a svobody míní omezí), i formy, a pro toto budu vycházet z premisy, že nouzový stav je, tak i v nouzovém stavu platí zásada materiálního nazírání na právo.

Výkon práva nesmí být, v právním státu, bezobsažný, leč musí směřovat v legitimní cíl, a k jeho dosažení musím být užito takových prostředků, které jsou nezbytně nutné.

Opět, pro toto, pominu, že krisový zákon vůbec neumožňuje svobodu pohybu zakázat, pouze omezit, a že všecka omezení musí být pouze a jen v rozsahu nezbytně nutném k dosažení účelu sledovaného tím kterým konkrétním krisovým opatřením.

Smyslem samoisolace je omezit sociální kontakt osob na nezbytně minimum. Zároveň však nařízení protektorátní vlády umožňuje samoisolaci opustit, inter alia, za účelem pobytu v přírodě.

Vůbec nevíme, jestli ti čtyři lidé byli z jedné domácnosti, spolubydlící, nebo něco podobného. I kdyby nebyli, nevidím naplnění materiální složky přestupku, pokud byli v přírodě, na ksichtu měli zázračný závoj, chránící proti influensám, moru, křivici, svědkům Jehovovým i realitním makléřům a bavili se spolu. Nedokážu si vůbec představit, jak by se u toho mohli nakazit tím italským morem.

Pakliže by, v takovém situaci, padlo z jejich strany i nějaké to ostřejší slovo, lze to pochopit. Netvrdím, že to je v pořádku, ale frustrační odolnost každého člověka je individuální, leč má své meze.

Pokud dal někomu strážník pěstí, toť věc jiná, to může byť kvalifikováno i jako trestný čin. Taková facka, jakou strážník uštědřil poškozené, je maximálně přestupkem.

Práce příslušníků bezpečnostních sborů, stejně jako např. vojáků či lékařů, je specifickým oborem, do kterého osoba v oboru neznalá nemá potřebný vhled. Proto existovala např. vojenské soudy, či čestné soudy důstojnictva. Proto existují odbory vnitřní kontroly, specialisovaní zástupci státní, proto např. trestné činy četnictva podléhaly vojenským soudům.

Podle zákona o obecní policii nadřízeným obecní policie je starosta. Starosta je osoba volená, politik, k výkonu funkce starosty není potřeba žádných znalostí, či dovedností. Argumentum reductione ad absurdum může být starostou i negramotný idiot.

Zároveň je obecní policie ozbrojeným sborem. Když vzpomeneme, například, městskou polici Lázní Bohdaneč, s obrněnou Vikrorkou, mašinkvéry, nahánějící potencionální přestupce daleko za hranicí své pravomoci i jurisdikce, a v polních stejnokrojích, které ani minimálně neodpovídaly zákonným požadavkům, jaké na stejnokroj strážníka klade positivní právo, jeví se až děsivě lehkovážné svěřit odpovědnost za takovou ozbrojenou bandu starostům.

V současné situaci, která je, od samého počátku, právně pohnojená, a i když zcela pomineme právní rámec, pro všecky sama o sobě stresující, jsou to právě strážníci obecních policií, kteří zupácky nahánějí občany, jejichž jednání ani náznakem nemůže dosáhnout typové společenské škodlivosti, potřebné k naplnění skutkové podstaty přestupku. Není to jen tento případ, jsou to i např. strážníci v Mladé Boleslavi, nahánějící pár dělňasů, cizinců, zjevně asi z jedné ubytovny, protože si vyšli do parku. A média jsou plná strážníků, pokutujících lidi uprostřed lesa za to, že nemají roušku.

To všecko se nám může šeredně vymstít, tak nebo tak.
+7 # Jakub 2020-04-05 22:54
Cituji Petr Novák:
Ok, toho jsem si nevšiml, facebookem nežiju a pro zobrazení textu je třeba odscrolovat, což nebylo zřejmé. Našel jsem tam ještě fotku protagonistky, důvěru u mě nevzbuzuje.


Kdyby měla kostýmek a byla vyfocená v kanceláři u PC, tak by u Vás důvěru vzbuzovala? Kristebože....
+4 # Filip Šudák 2020-04-05 23:51
Jestli je důvěryhodná, nebo není, je úplně jedno. I masový vrah má právo na slušné zacházení, spravedlivý proces a trest podle práva, ne podle uvážení opicajta.
-4 # Petr Novák 2020-04-05 23:59
Cituji Jakub:
Kdyby měla kostýmek a byla vyfocená v kanceláři u PC, tak by u Vás důvěru vzbuzovala? Kristebože....


Možná. Když se ovšem sebeprezentuje vizáží anarchisty či alternativce, tak mám skutečně problém jejímu popisu konfliktu se strážníky a priori uvěřit.


Cituji Filip Šudák:


Šlo mi jen o to, že mezi fackou a nouzovým stavem žádnou přímou spojitost nevidím, už vůbec ne systémovou :-) Strážník ji dal facku, protože je blbec a zřejmě cholerik, ne kvůli stavu nouze.
+2 # Filip Šudák 2020-04-06 00:09
Já vidím.

Kdyby protektorátní vláda była s to vydat nařízení, které by, ku příkladu, taxativně vyjmenovávala místa, kde si je každý povinen zakrýt ústa a nos, namísto toho, aby to vyžadovala všude mimo bydliště, eliminoval by se tím, do značné míry, prostor pro buseraci blbů, kterým pojmy, jako je materiální složka, nic neříkají.

Kdyby protektorátní vláda nepouštěla do světa přihlouplou propagandu o oučinnosti hadry na ksichtu proti virionu o šíři 0.12 um, kterážto proti němu chrání asi jako balistická vesta proti lodnímu dělu, nebyla by kolem toho taková hysterie jihočeských matek, které by nejraději každého, kdo nemá ústní výstroj, napíchly na kůl a hysterie jejich manžů, kteří ústní výstroj nosí vysloveně z donucení, anžto kdyby jí nenosili, nepustila by je večer manželka do společného lože a neumožnila jim na ní vykonat skutek.
+5 # b.o.y 2020-04-05 21:14
Možná jenom nestihli tak rychle zapnout kameru. Strážník se choval velmi neprofesionálně, o tom není sporu.
-7 # b.o.y 2020-04-06 15:54
Tak strážník prý "bez soudu" vyhozen. Nevím, jestli z toho mít radost. Možná by - bylo-li to poprvé - stačila omluva a snížení platu.
+12 # Tomáš Pecina 2020-04-06 15:59
On by to podruhé určitě neudělal: aby někomu dovolil natáčet ho při fackování občana.
-1 # b.o.y 2020-04-06 16:21
Cituji Tomáš Pecina:
On by to podruhé určitě neudělal: aby někomu dovolil natáčet ho při fackování občana.


Jste příliš krutý. Třeba by šel do sebe. :-)
+7 # Filip Šudák 2020-04-06 17:17
Když posuzujete lidi podle toho, mají-li na sobě pytel od zemčic, či cutteway, nepřekvapí, že byste mu dal šanci. Naštěstí to není ve Vaší moci.
-1 # b.o.y 2020-04-07 22:42
Cituji Filip Šudák:
Když posuzujete lidi podle toho, mají-li na sobě pytel od zemčic, či cutteway, nepřekvapí, že byste mu dal šanci. Naštěstí to není ve Vaší moci.


Člověče, my se známe? Nebo kde berete tu drzost mi podsouvat nějaká vaše přiblblá kritéria, podle kterých prý posuzuju lidi??
0 # Filip Šudák 2020-04-07 22:52
Omlouvám se, to byl komentář někoho jiného. Mea culpa, mea maxima culpa.
+4 # b.o.y 2020-04-09 23:19
Přečetl jsem si v novinách rozhovor s tím strážníkem. Mýlil jsem se. Je to primitivní blb bez špetky sebereflexe a je dobře, že ho vyhodili.
+1 # Filip Šudák 2020-04-09 23:31
A já se, ještě jednou, omlouvám. Chtěl jsem Vám odcitovat příspěvek, na který jsem reagoval, a až v ten okamžik jsem si všiml, že ten příspěvek psal někdo úplně jiný.
0 # E. P. 2020-04-10 01:06
+3 # Filip Šudák 2020-04-10 13:51
To je blbec úplný, komplexní.

Na tom videu ta facka je vidět. Jasně, on jí nepraštil, klepl jí levou rukou do tváře těsně pod ručku brýlí, ale stejně se jí ty brýle vyhly nahoru. Ano, ta slečna je ještě fakan, 19 let, a je opravdu vidět, že by potřebovala dietu, a tak deset kilo přibrat.

Ona si nesundává roušku. Ona, jak mluví, jí ta rouška klouže pod nos a je krásně vidět, jak si jí nasazuje, na ten nos, opakovaně zpátky.

Bože, to je idiot. Co na tomto chce rozporovat? I kdyby mu řekla cokoli, facku neobhájí.
+5 # Filip Šudák 2020-04-06 16:02
Nikdo mu nebrání pohnat do výpovědí / zrušení pracovního poměru žalobu.

Je to jenom dobře. Neměl u MěStaPa co dělat.
-3 # Ertepla 2020-04-07 12:38
Za mých jinošských let již neexistovali četníci, ale pouze příslušníci SNB. Pokud nás někdy místní načapal, vyřešilo se to většinou pár výchovnými pohlavky a domluvou : "A už pakujte dom, ušmúranci. A ty, soplivče, si to eště slízneš. Řeknu to večér tatovi v hospodě."
Z toho jsem měl obavu, protože nemělo cenu nic vysvětlovat. Neexistovala žádná moje varianta. Otec, a bezpochyby všichni otcové, neměl sebemenší důvod zpochybňovat slova strážce zákona.
Když vidím ty dnešní blbečky s vysokým egem, ale velmi nízkým IQ, nedivím se, že si nedokáží zjednat byť náznak autority a pohlavky či facky dostávají zcela jiný nádech, než ty skutečně výchovné.
+1 # Filip Šudák 2020-04-10 15:53
blesk.cz/.../...

Za toho ignoranta, malamuta, medajli starou, rakouskou, vysloužilou, se postavily odbory a vznikla i petice za jeho návrat.

Ani jedno mne nepřekvapuje. Až na výjimky jsou odbory bolševická banda, která nevyjedná nic, co by stálo za za pozornost, na šaškování v oborech se akorát přiživují, a když opravdu někdo potřebuje pomoct, nehnou brvou.

"Slušní občané" se jistě příslušníka SNB zastanou. Domovnice, členové uličních výborů, posedávaje celý den za oknem, šmírujíce "jim přiděleny" úsek ulice, zda-li si tam drban, venčící psa, nesundal zázračný závoj pod nos, či randící páry dodržují ustanovení o dvoumetrovém odstupu při sezení na jedné lavičce, musí být notně pohoršeni! Minimálně jí měl dát větší, ještě lépe její chování usměrnit do patřičných mezí gumovou láskou strany, a nejlépe jí zastřelit služební zbraní, na co by jinak, přeci, ti příslušníci služební zbraně měli, viď?

Právní úroveň odborových předáků je patrná z jejich vyjádření. Absolutně nechápou, že je diametrální rozdíl mezi præsumpcí neviny v trestním řízení (lhostejno, zda podle trestního řádu, nebo ve správním trestání), a v občanskoprávních vztazích. Strážník obecní policie je normální zaměstnanec, podle zákoníku práce, arciť s mírnými specifiky, jež vyplývají ze zákona o obecní policii, tedy specifiky souvisejícími se specifičností jim vykonávané práce.

Pokud dal devátnáctiletému fakanovi facku, ten fakan vážil 1/3 toho, co ten malamut, fakan sebou, díky facce jebnul na zem, a ta facka je na tom videu jednoznačně vidět, i kdyby mu okamžitě zrušili pracovní poměr, nic protiprávního na tom není. Jestli bude odsouzen, uznán vinným z přestupku, nebo ne, není relevantní. I kdyby mu řekla holčina cokoli, i kdyby mu ukazovala dudy nebo já ani nevím co a lepila se na něj, jako vosy na med, fackovat jí nemůže. Může jí vyzvat, poučit na risiko použití síly, pokud svého jednání nezanechá, a až potom, případně a subsidiárně, užít síly. Z povahy věci připadají v úvahu jenom hmaty a chvaty sebeobrany, a každý, kdo se v tom alespoň základně orientuje, ví, že fackování mezi nimi není.

Velení MěStaPa se vykrucuje. Mě je naprosto jasné, že malamut "byl odejit" dohodou. Je to lepší pro obě strany: malamut nemá kaňku v kádrovém spisu, velení MěStaPa neriskuje žalobu do okamžitého zrušení pracovního poměru. Ale byl odejit, z jejich prvotních reakcí to jednoznačně vyplynulo. Teďka se vykrucují, že odešel sám. Vykrucují.. Nevykrucují a vykrucují. Odešel sám, ale kdyby sám neodešel, byl by odejit jinak.
+1 # Filip Šudák 2020-04-16 05:35
novinky.cz/.../...

V Indii řeší nedodržování nařízení k ochraně před morem italským efektivně, na místě samém a způsobem, jež se v historii osvědčil: výpraskem, to už víme.

Starodávné způsoby nápravy vedou čince k starodávným způsobům vendety: opicajtovi usekli hnátu.

Tak fackujte, kluci, fackujte, třeba vám pak tu hnátu i stihnou zpátky přišít!

Náš Uniformovaný sbor stráže bezpečnosti vystřídal, v běžné službě, služební šavli za pryžový obušek na začátku dvacátých let minulého století. Výkonné černictvo nikdy rutinně obušky nenosilo, arciť byly součástí výzbroje jednotlivých četnických stanic, leč braly se pouze např. na demonstrace.

Do doby, než Uniformovaný sbor stráže bezpečnosti odložil šavle, sloužily, často, k obdobným účelům, jako obušky. Šavle má, sice, oboustranné ostří, leč na zadní straně je nabroušena cca z 1/4 až 1/3, zbytek je tupý. No, tak tupou části přes stehna, nebo zadek. Nebo bokem šavle. Ovšem ne vždy se policistovi zadařilo prásknout čince tak, aby jej zároveň nesekl.

Dnes MěStaPo vůbec šavle nemá, policisté mají namísto šavle kord. Je to však kord parádní, tedy tupý, a fasují jej jenom papaláši, ke jmenování, za léta služby atp., je to forma odměny.

Pokud neupraví své mravy do patřičných mezí, budou se šavle zase hodit, k obraně, časem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)