Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pozvánky

Budete-li mít 23. června 2009 cestu do Hradce Králové, neměli byste si nechat ujít jednání ve sporu rodiny Habermannových s vodárenskou společností z Jablonného nad Orlicí, která této rodině v r. 2006 na více než rok odpojila dodávku vody, aby ji přinutila podvolit se požadavkům na znění smlouvy. Nepomohlo ani předběžné rozhodnutí soudu: to společnost bohorovně ignorovala a vodu pustila, teprve až když dostala ve vykonávacím řízení tzv. donucovací pokutu.

Nyní se Habermannovi domáhají satisfakce ve výši 250 Kč na osobu za každý den přerušené dodávky, a to v situaci, kdy odškodňování nemajetkové újmy tohoto druhu platné právo neupravuje, v řízení o žalobě na ochranu osobnosti. Žalovaná vodárenská společnost tvrdí, že svým jednáním nemohla do osobnostních práv žalobců zashánout, a při kvalitě českých soudů, zejména odvolacího Vrchního soudu v Praze, není vyloučeno, že s tímto názorem uspěje.

Bohužel, místní justice má stále tendenci stát spíš na straně těch, kteří zákony porušují, než jejich obětí, a v případě ochrany osobnosti to platí dvojnásob.

Dovoluji si ctěné čtenáře tohoto blogu pozvat k Městskému soudu v Praze (Praha 1, Hybernská 18, jednací síň č. 260), kde se dne 27. listopadu 2008 v 9.00 hod. uskuteční veřejné jednání o mé správní žalobě proti Ministerstvu spravedlnosti.

Ve sporu jde o to, že jsem ministerstvo požádal o seznam těch současných soudců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa. Ministerstvo pohoršeně odpovědělo, že taková informace je nesmírně citlivá a absolutně nepřichází v úvahu, aby byla důstojnost jejich ctihodností poskvrněna něčím tak nepatřičným, jako jsou pravdivé údaje o jejich minulosti, neboť ta nesmí být občany vnímána jinak než jako běloskvoucí a hodná nejvyšší možné úcty. Když rozhodnutí potvrdil i ministr Pospíšil, nezbylo mi než podat správní žalobu.

Už přípravná fase byla pikantní, protože jako první úkon jsem podal námitku podjatosti vůči všem členům senátu, kteří sami byli členy KSČ a měli by se tedy z projednávání mé žaloby vyloučit, jelikož ve věci jde o to, zda mají být veřejnosti známy negativní informace i o nich samotných. A hle, dva ze tří členů senátu byli zaměněni, avšak nikoli soudci z tzv. zástupčího senátu, který je pro tyto alternace určen rozvrhem práce, nýbrž soudci víceméně nahodilými. Pro vysvětlení jsou k disposici dvě hypothesy: 1. tuto bratro- a sestrovražednou žalobu nikdo nechtěl projednávat, takže předseda soudu měl problémy, aby do ní vůbec někoho přemluvil; 2. v zástupčím senátu není ani jeden nekomunista, tudíž skutečně nezbylo než sáhnout po soudcích ze širšího plena.

Zkrátka, lze očekávat jednání, na které by se s úspěchem daly prodávat lístky; zájemci si zatím mohou krátit čas tím, že budou uzavírat sázky, s jakým odůvodněním soud žalobu zamítne, zda formalisticky pro nějakou smyšlenou vadu, anebo zda prohlásí "natvrdo", že po minulosti místních justičních výtečníků veřejnosti nic není.

PS: Trollové jsou vítáni, budou mít v předsálí krmítko.