Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dovoluji si ctěné čtenáře tohoto blogu pozvat k Městskému soudu v Praze (Praha 1, Hybernská 18, jednací síň č. 260), kde se dne 27. listopadu 2008 v 9.00 hod. uskuteční veřejné jednání o mé správní žalobě proti Ministerstvu spravedlnosti.

Ve sporu jde o to, že jsem ministerstvo požádal o seznam těch současných soudců, kteří byli před rokem 1989 členy Komunistické strany Československa. Ministerstvo pohoršeně odpovědělo, že taková informace je nesmírně citlivá a absolutně nepřichází v úvahu, aby byla důstojnost jejich ctihodností poskvrněna něčím tak nepatřičným, jako jsou pravdivé údaje o jejich minulosti, neboť ta nesmí být občany vnímána jinak než jako běloskvoucí a hodná nejvyšší možné úcty. Když rozhodnutí potvrdil i ministr Pospíšil, nezbylo mi než podat správní žalobu.

Už přípravná fase byla pikantní, protože jako první úkon jsem podal námitku podjatosti vůči všem členům senátu, kteří sami byli členy KSČ a měli by se tedy z projednávání mé žaloby vyloučit, jelikož ve věci jde o to, zda mají být veřejnosti známy negativní informace i o nich samotných. A hle, dva ze tří členů senátu byli zaměněni, avšak nikoli soudci z tzv. zástupčího senátu, který je pro tyto alternace určen rozvrhem práce, nýbrž soudci víceméně nahodilými. Pro vysvětlení jsou k disposici dvě hypothesy: 1. tuto bratro- a sestrovražednou žalobu nikdo nechtěl projednávat, takže předseda soudu měl problémy, aby do ní vůbec někoho přemluvil; 2. v zástupčím senátu není ani jeden nekomunista, tudíž skutečně nezbylo než sáhnout po soudcích ze širšího plena.

Zkrátka, lze očekávat jednání, na které by se s úspěchem daly prodávat lístky; zájemci si zatím mohou krátit čas tím, že budou uzavírat sázky, s jakým odůvodněním soud žalobu zamítne, zda formalisticky pro nějakou smyšlenou vadu, anebo zda prohlásí "natvrdo", že po minulosti místních justičních výtečníků veřejnosti nic není.

PS: Trollové jsou vítáni, budou mít v předsálí krmítko.

Komentáře   

0 # Anonymní 2008-11-04 18:13
Předpokládám, že jste kontaktoval pana Němečka, kde ty udaje z ministerstva vlastně sebral. Pokud nebude jasné tohle, budou zkrátka jen zapírat, zapírat a znova zapírat.

Fráze typu, že Hospodářské noviny jsou věrohodný deník sama o sobě rozhodně neobstojí.

GH
0 # Tomáš Pecina 2008-11-05 00:27
No, ve skutečnosti mám určitou procesní taktiku, jak tyto lži vyvrátit; tu ale nemůžu prozrazovat předem, aby se na ni protistrana nemohla připravit. Přijďte se podívat, uvidíte.
0 # Anonymní 2008-11-11 14:45
Tak na soud se nedostavím, trávit kvůli němu 5 hodin v autobuse a zaplatit 300Kč se mi zkrátka nechce.

Pokud se nepodaří 100% vyvrátit tu jejich základní lež, nepůjde s tím asi dál moc pohnout.

GH

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)