Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pozvánky

Hluché období boje proti extremismu se nám rozhodlo zpestřit CEVRO, které tento čtvrtek pořádá seminář nazvaný Politický extremismus – jsme na něj připraveni? Letmým nahlédnutím do pozvánky zjistíme, že výběr panelistů zajišťuje vyvážený, zcela objektivní přístup k thematu: sám se nejvíc těším na vystoupení Kateřiny Jamborové z ministerstva vnitra nazvané Dostávají lidská práva na frak? (aka práva myši z pohledu kočky) a samozřejmě na Michala Mazla, který bude hovořit o soudních znalcích specialisovaných na extremismus. Příště možná pozvou Tomáše Pitra, když teď tak příhodně dlí ve vlasti, aby promluvil o zásadách efektivního boje proti ekonomické kriminalitě.

Registrujte se, myslím, že to bude stát za to!

Perné dva týdny čekají naši, prominete-li mi trochu volnější překlad anglického reinforced democracy, zostřenou demokracii. Poté, co se jí podařilo zvítězit nad vlkodlakem (obžalovaný nepodal proti trestnímu příkazu odpor, čímž podmínku 12/24 akceptoval), utkají se její soudy s několika dalšími případy závadového diskursu, resp. kontextuálního extremismu.

Nejprve se uskuteční odročené hlavní líčení ve věci L. S., z něhož pochází zvukový záznam výslechu znalce Svobody (Hammer und Schwert). Karty jsou rozdány, tedy se nechme překvapit, jak soudce Michal Kabelík rozhodne. Koná se u Městského soudu v Brně, termín je pondělí 23. 1. 2011 v 8.30 hod.

Téhož dne v 9.45 hod. se u Okresního soudu v Sokolově koná hlavní líčení ve věci obžalovaného O. S. Ten měl na sobě tričko s nápisy Good night left side! a Hasta la vista, antifascista! a na hlavním líčení se očekává výslech Ivo Svobody (vstupenky v obvyklých předprodejích TicketPro). Soudí Dana Kordíková a o případu jsme psali zde.

O dva dny později, ve středu 25. 1. 2011 od 12.30 hod., se u Okresního soudu v Mostě koná hlavní líčení s Lucií Šlégrovou a jejími dvěma komplici, kteří na demonstraci v říjnu 2010 drželi vlajku tehdy již rozpuštěné Dělnické strany, naivně se spoléhajíce na ujištění Vojtěcha Šimíčka, že rozpuštěním strany se její symboly nestávají zakázanými, naopak může být založena strana s identickým názvem a totožnou symbolikou. Mostecké OSZ bylo arci jiného názoru. Soudí Pavel Plch, jako konsultant byl k hlavnímu líčení přizván absolutně nestranný znalec Michal Mazel.

A konečně v pondělí 30. 1. 2011 v 10.15 hod. se u Městského soudu v Brně koná hlavní líčení s M. H., který je souzen za identický přečin jako O. S. Tento obviněný ovšem v přípravném řízení rozdílně od L. S. vypověděl, že význam strašlivého symbolu na svém tričku nezná, takže bojující demokracie bude mu bude muset prokázat opak. Soudí Barbora Sýkorová.

Něco mi říká, že o lednového Osla měsíce bude nutno tvrdě bojovat…

Zítra v 11.00 hod. se v sídle AK Mašek, Kočí, Aujezdský koná tisková konference týkající se naší, hojně medialisované, námitky podjatosti vůči soudnímu inkvisitorovi (opravuji: znalci) Michalu Mazlovi.

Zde je podrobná pozvánka.

…Moloko Drencrom, which would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence, vzpomněl jsem si na Kubricka, který měl před 40 lety v Británii srovnatelné problémy s těmi, jež zažívají tři hudebníci-rappeři, vystupující pod přezdívkami Řezník, Pitva a Hrobka. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 je totiž obžalovalo, že se svým klipem Konečný řešení dopouštějí blíže nespecifikovaného extremistického trestného činu.

Kubrick měl potíže toliko s censurou (a slavnou scenu soulože v Alexově pokojíku musel pustit proti scenáři v mnohonásobném zrychlení, jinak by film do kin nedostal), v tomto smyslu je tedy Británie přece jen o trochu civilisovanější a svobodnější.

Kdo má zájem, rapperský případ (který sleduji jen okrajově) bude v úterý 29. listopadu od 13.30 hod. v jednací síni č. 1, budova B, projednávat Obvodní soud pro Prahu 5 a není vyloučeno, že přijde i nejmenovaný soudní znalec.

Z hlediska mého odborného zájmu bude nejdůležitější, které zakázané hnutí klip propaguje; žádné se tam totiž nevyskytuje, takže buď budou OČTŘ muset sáhnout k osvědčené volbě Národní odpor, anebo přijít s thesí, že takové hnutí bylo klipem založeno. Další možností je násilí proti skupině, avšak to je podle mého soudu prokazatelné ještě obtížněji.

Aktualisováno.
Mám to! Jelikož si zpěvák podle vlastního vyjádření nechal vytetovat hákáč na bicáka, bude-li mu prokázáno, že v minulosti nosil tričko s krátkým rukávem, lze to kvalifikovat podle § 403 odst. 1, 2 TrZ/2009 ve stadiu přípravy!

Aktualisováno.
Soud I. stupně všechny tři rappery zprostil obžaloby.

V pátek 2. 12. 2011 ve 12.00 hod. se u mosteckého okresního soudu uskuteční odročené hlavní líčení s Lucií Šlégrovou. Přijďte, myslím, že bude legrace!

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.