Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Chytrý Hans byl kůň, orlovský klusák, o němž jeho vlastník, pruský učitel mathematiky Wilhelm von Osten (1838–1909), tvrdil, že jej naučil počítat, hláskovat, a později i odpovídat na složitější otázky, jako např. kolikátý den v měsíci bude příští pátek. Protože mluvit se Hans nenaučil, komunikoval kopytem, jímž svou odpověď vyťukával. Hansova sláva arci netrvala dlouho, neboť positivistická věda přelomu 19. a 20. století vyžadovala jasný důkaz. Sestavena třináctičlenná akademická komise, jež oba dva, koně i mathematika, vyšetřila a dospěla k závěru, že Hans neumí nic víc, než citlivě reagovat na přání svého pána a přerušit ťukání ve správnou chvíli. V nepřítomnosti von Ostena nedokázal kůň ze svých kousků zopakovat nic. Oba, kůň i cvičitel, upadli v posměch, von Osten brzy poté zemřel a nebohý Hans podle všeho skončil během první světové války v salámu; jeho jméno však přežilo: dodnes se v podobných případech hovoří o efektu chytrého Hanse.

Přenesme se do současnosti, a zkusme se zeptat kteréhokoli psovoda Policie České republiky, který se svým psem provádí methodu pachové identifikace, co by se stalo, kdyby u experimentu, při němž má pes identifikovat shodu mezi vzorkem pachu a některou z pachových konserv uspořádaných v řadě před ním, nebyl psovod přítomen. Odpověď: Pes by beze mě nevěděl, co má dělat, a nebyl by za takových okolností schopen porovnání provést.

Chytrému napověz…

Péčí zlínských a brněnských kriminalistů máme dnes výjimečnou příležitost srovnat výsledky této domněle vědecké methody s realitou, protože máme jak protokoly o tom, co psi zjistili, tak víme, co se skutečně stalo, a umíme určit, kde mohl a kde nemohl ulpět určitý pach.

V případě kroměřížského únosu pracovala policie se třinácti otisky pachové stopy, z nichž deset bylo sňato z různých míst v interiéru BMW obviněného Michala Šnajdra a tři z oblečení poškozené Zuzany Vybíralové. Porovnávalo se s pachovými vzorky celkem osmi osob a výsledky vyšly takto:

V tuto chvíli bezpečně víme, že únos proběhl v Audi Vladimíra Zavadila a Z. Vybíralová byla ve styku toliko s Tomášem Ovčáčkem, který ovšem nikdy ve Šnajdrově bavoráku neseděl. Správný výsledek by tedy byl plný zelených polí s minusy, vyjma možného nálezu Ovčáčkova pachu na Vybíralové oděvu.

Díky zprávě České zemědělské university můžeme mít za prokázané, že komparace vykazuje věrnost odpovídající téměř náhodně generované odpovědi, s mírnou převahou správných výsledků nad nesprávnými, a tomu přesně odpovídá i to, co policie zjistila: ze 37 porovnání vyšla 17× shoda, 20× neshoda, což představuje 14 chyb, 23 správných odpovědí. Že jsou tyto chyby rozprostřeny tak, jak policie potřebovala, nelze připsat ničemu jinému než efektu chytrého Hanse.

Komentáře   

0 # Martin Zeman 2019-02-05 12:50
Citace:
Co by se stalo, kdyby u experimentu, při němž má pes identifikovat shodu mezi vzorkem pachu a některou z pachových konserv uspořádaných v řadě před ním, nebyl psovod přítomen.
Otázka má znít takhle: Co by se stalo, kdyby experiment, při němž má pes identifikovat shodu mezi vzorkem pachu a některou z pachových konserv uspořádaných v řadě před ním, byl zaslepený a ověřený, tzn minimálně dva psovodi s různými psy, bez přítomnosti interferujících osob, a oba by neznali původ vzorků.

Metodika pachové identifikace nepochybně vyžaduje přepracovat, protože zaslepenost pokusu a ověření by mělo být samozřejmostí. Pokus by měl probíhat za dozoru komise mimo policii (notář, zástupce ČAK), kteří by také vzorkům přiřadili identifikační čísla až před pokusem, aby policie nemohla fixlovat a psovodům napovídat. Kdyby se následně ukázalo, že metoda celkově je na nic, tak ji opustit.

Jestli pes dokáže spolehlivě rozeznávat pachy různých běžných cizích lidí, je sporné, ale předpokládám, že dokáže:
- rozeznat pach lovné kořisti, jiného psa, člověka a predátora (např. velké šelmy)
- rozeznat pach svého pána od pachu cizího člověka
- rozeznat pach člověka ve stresu, člověka s metabolickou vadou nebo momentální odchylkou (např. v ketoacidóze).

Jsem zvědavý, jak se bude metoda vyvíjet, protože pokud funguje, byla by škoda ji zavrhnout. Zprávu České zemědělské univerzity považuji ovšem za účelovou, objednanou samotným policejním prezidentem, aby měl případně k dispozici klacek na psovody, kdyby se mu zachtělo šetřit a jejich sekci zrušit.
+6 # Tomáš Pecina 2019-02-05 13:09
Zpráva ČZÚ je pro methodu pachové identifikace natolik devastující, že i kdyby byla jen zčásti pravdivá, mělo by to vést k jejímu okamžitému zákazu pro účely dokazování. Nicméně tvrdím, že není-li pes, určitým způsobem vycvičený, schopen pachy spolehlivě porovnávat, nelze to vylepšit žádnou "lepší" methodou, i kdyby byla naprosto korektní, double-blind a s účastí třeba celého Ústavního soudu.
0 # Martin Zeman 2019-02-05 13:50
Úkolem policejních kynologů je vycvičit a dodat kompetentního psa. Experiment musí být proveden tak aby:
1) Policie nemohla s pachy fixlovat a psovodům a psům napovídat
2) Minimalizovalo se riziko falešné pozitivity v případě selhání psa.

Hlavní dosavadní problém vidím v tom, že si to policie šudlá za zavřenými dveřmi, nekontrolovaně, nejspíš nezaslepeně a bez ověření, s pochybně vycvičenými a málo přezkušovanými psy.
+7 # Tomáš Pecina 2019-02-05 21:01
MPI je IMHO mrtvá, žádnou úpravou ji nelze resuscitovat. Psovody poslat šlapat dlažbu, psy prodat v dražbě nebo dát do útulku, odpovědné postavit před soud; tak jako v závěru Minority Report.
-1 # Martin Zeman 2019-02-06 11:35
Muhehehe!
pesweb.cz/.../...
Rok 2015
Cituji:
Mýlka psů je prakticky vyloučená, jak ukazuje i statistika zpracovaná policisty v řadě evropských zemí.

Každý si může libovolně vybrat, jestli MPI uznat nebo zatratit, a protistranu lze klidně obvinit z šarlatánství či falšování dat.
+1 # Tomáš Pecina 2019-02-06 11:40
Citace:
Vždyť koho by napadlo, že takový psí specialista dokáže například z jediného lidského vlasu zjistit, a to i několik let po odebrání pachového vzorku, která osoba tento vlas držela v ruce!
Superpes. Jo, a pak se udělá nezávislý test, a z něj vyjde 17 chyb ze 40 pokusů. To i ordály dávaly snad lepší výsledky!
0 # Martin Zeman 2019-02-06 22:09
Cituji Tomáš Pecina:
To i ordály dávaly snad lepší výsledky!

Mimochodem, ordály měly něco do sebe. Vycházelo se z náboženského axiomu, že Bůh nevinného ochrání jak před nesnesitelnou bolestí, tak před smrtí nebo zmzačením, a ten mučení hravě vydrží bez trvalých následků na zdraví. Že to v praxi takhle úplně nefungovalo, nebylo chybou tehdejších vykonavatelů.
0 # b.o.y 2019-02-06 13:41
ČZU ovšem neprokázala, že neexistují psi, kteří by identifikaci zvládli. Myslím, že před jejím definitivním odmítnutím ještě existuje prostor schopnosti psů skutečně důkladně prověřit.
0 # Tomáš Pecina 2019-02-06 13:46
Ti současní takovou schopností nedisponují, jinak by přece byli schopni zvládnout testování ČZU. Osobně si myslím, že se spolehlivostí, která je vyžadována pro účely dokazování v trestním řízení, nezvládne methodu žádný pes, ale to je jen hypothesa, kterou by bylo možno vědeckými postupy vyvrátit.
+2 # Petr Stejskal 2019-02-07 01:23
Vy to pořád berete, jako by se „spolehlivost, vyžadovaná pro účely dokazování v trestním řízení“ nezměnila od časů starého Rakouska. S takovými polofeudálními předsudky se ovšem moderní demokratická justice už dokáže jednoduše vypořádat.

Jak říká kamarádka advokátka: za každý trestný čin je potřeba někoho potrestat. Podaří-li se náhodou potrestat skutečného pachatele, tím lépe.
0 # b.o.y 2019-02-06 13:39
To, co popisujete, by ovšem asi neměl být způsob provádění pachové identifikace, nýbrž metoda, která ověří, zda tut o metodu lze vůbec používat. Pokud se nepletu, ČZU netestovala policejní psy, protože policejní psovodi místo očekávaného nadšení z toho, že budou moci ukázat, co jejich psi dovedou, se lekli a účast odmítli.
0 # Tomáš Pecina 2019-02-06 13:43
Citace:
Pokud se nepletu, ČZU netestovala policejní psy, protože policejní psovodi místo očekávaného nadšení z toho, že budou moci ukázat, co jejich psi dovedou, se lekli a účast odmítli.
Pletete. Samozřejmě byli testováni policejní psi; k čemu by byly výsledky s jinými?
0 # Martin Zeman 2019-02-06 13:59
Ve většině případů tak bylo možno provádět sběr dat pouze na psech, kteří jsou majetkem univerzity.
hlidacipes.org/.../...
strana 2,
3-4 řádek nahoře
0 # Tomáš Pecina 2019-02-06 14:22
Testu se účastnilo 22 z 27 služebních psů PČR, kteří provádějí MPI. Jasně je to vysvětleno i ve znaleckém posudku (paragraphos.pecina.cz/.../...).
-1 # Martin Zeman 2019-02-06 21:49
Autoři posudku zřejmě nečetli zmiňovanou zprávu RT ČZU dostatečně pozorně, jinak by věděli, že se převážně nejednalo o policejní psy speciálně vycvičené k MPI.
Teď hádám: Ministr sice zadal grant na prověření MPI, jenže asi zapomněl policejním psovodům nařídit, že musejí spolupracovat podle pokynů výzkumných pracovníků. Psovodi se na to zvysoka vyignorovali a pokusy nějakých civilů bojkotovali. A protože grant se splnit musí - jinak je průser - většina psů byli laboratorní čoklové. Pochopitelně výsledky takových psů nebyly valné.
0 # Tomáš Pecina 2019-02-06 22:40
Autor posudku je s autorem zprávy identický.

Otázka zní, jak se tam ta nesmyslná věta dostala; moje hypothesa zní, že chtěli napsat, že mohli pracovat pouze se psy, které měli k disposici, tedy ne s těmi pěti, které psovodi odmítli poskytnout, a někde ve fasi editaci z toho vzniklo tohle. Testovat své vlastní psy (i kdyby jich nakrásně universita tolik měla) nemá smysl a tak zadání neznělo.
-3 # Martin Zeman 2019-02-06 23:18
Pravda, společného autora jsem přehlédl. Mně z toho ovšem vychází, že pan Pinc není důvěryhodná osoba ani pro psaní posudků, ani pro vědecký výzkum, když píše bláboly. Objektivně má sice pravdu v tom, že nezaslepený pachový pokus je jako soudní důkaz nevhodný, ale vyvozovat z jeho pokusničení dalekosáhlé závěry, že MPI je nutné zavrhnout kvůli údajné neschopnosti psů rozeznávat pachy, je chybné. MPI se mu podle mého názoru věrohodně falsifikovat nepodařilo. A i kdyby, pořád je tu hojná protievidence od policejních kynologů, se kterou bude nutné se vypořádat.
0 # Tomáš Pecina 2019-02-06 23:25
I ze zprávy je zřejmé, jaké psy testovali.

Nezapomínejte, že zprávu si objednalo policejní presidium (šlo o grant MV), a chcete-li zpochybňovat její výsledky, měl byste dodat jiný test, který vyšel opačně. Žádný takový neexistuje; ostatně i tabulka, kterou jsem u tohoto článku uvedl, je dalším důkazem kvality této methody.

Tvrdíte, že něco funguje. Fajn, sem s důkazy, že je tomu tak, pouhá skutečnost, že se methoda používá, protože jí OČTŘ věří, rozhodně její validitu neprokazuje.
-2 # Martin Zeman 2019-02-07 00:57
Máte představu, jaký je v českém vědeckém prostředí bordel? Klidně si dovedu představit, že když policejních psů nebylo pro testy dost, pod časovým tlakem soubor doplnili psy z vlastních zdrojů. Pravidla jsou jasná, grant se musí uzavřít nějakým výstupem k určitému datu. Když to vybouchne, následky nese minimálně celá katedra, má s grantovými penězi zaracha na dobu neurčitou. To pro dotyčné může znamenat vyhazov. Takže se něco uplácá.

Vy zase nezapomínejte, že grantová zpráva nesmí obsahovat rozpory. Od toho je tam kolektiv, aby to po sobě přečetli, než to pustí ven, když už hlavní autor trpí mentální slepotou. Kromě toho mohl také v posudku lhát, aby zatajil mizernou úroveň experimentů.

Nic takového netvrdím. Tvrdím, že MPI nefunguje v současné podobě, a na tom se shodujeme. Zda může fungovat v přepracované podobě, to nevím, vy to nevíte a pan Pinc to také neví. Ale vím, že MPI je možné navrhnout tak, aby nedávala vysoký počet falešně pozitivních výsledků jako nyní, a to ani v případě, že opravdu vůbec nefunguje.
+1 # Tomáš Pecina 2019-02-07 02:04
Nebyl tam ani jeden nepolicejní pes, to je zřejmé z textu zprávy i ze ZP.

Vaše these, že "MPI je možné navrhnout tak, aby nedávala vysoký počet falešně pozitivních výsledků jako nyní," je více než odvážná. I kdybychom připustili relativně vysoký počet false positives, řekněme jedno procento, museli bychom shromáždit enormní množství empirických dat, abychom mohli vyslovit statisticky podložený závěr, že naše methoda tento parametr splňuje. Naopak u methody, jejíž mechanismus umíme přesně popsat a rozumíme mu, jako je identifikace DNA, nepotřebujeme prakticky žádná empirická data, stačí nám vědět, že DNA každého člověka s výjimkou jednovaječných dvojčat je individuální a vezememe-li z ní určitý počet markerů, můžeme jednoduše mathematicky stanovit pravděpodobnost nahodilé shody. To u MPI nelze, protože neznáme její mechanismus, a nemáme, obávám se, dokonce ani statisticky významný počet testů na detekovanou shodu neshodných pachů. To svědčí pro můj závěr o nepoužitelnosti MPI při trestním dokazování (přičemž to, že v současné době jde o podvod a ne o vědeckou methodu, nechávám stranou).
0 # b.o.y 2019-02-06 22:21
Tak jak teda? Pouze psi zemědělské univerzity, anebo policejní psi? Cítím v těch tvrzeních tak trochu rozpor.
-1 # Tomáš Pecina 2019-02-06 22:40
Policejní.
0 # b.o.y 2019-02-06 22:26
"Jedním z hlavních důkazů proti obviněným byly pachové stopy nalezené na místě činu."

Lupiči ze zlatnictví dostali nepodmíněné tresty - slovacky.denik.cz/.../...

Řekl bych, že pokud ta metoda skončí, nebude odsouzených, protože policajti bez cinklé metody nebudou už mít důkazy vůbec žádné.
0 # Petr Stejskal 2019-02-07 01:37
Ale no tak, trochu optimismu, nesmíte podceňovat policejní kreativitu. Kde je vůle, tam se cesta najde. Oni nejsou zase tak hloupí, aby vše sázeli na jednu metodu.

:-(((((((((
0 # b.o.y 2019-02-12 15:09
Těším se na vtipný text o prezidentském intervenování za správný výsledek soudního rozhodnutí, ale zatím marně. Dočkám se? :-)
0 # Tomáš Pecina 2019-02-12 23:30
Ne, ledaže byste si ho napsal sám. Mám o místní justici tak nízké mínění, že mě justiční me-too nezaujalo.

Budu naopak komentovat nález Nečesaný a novelu insolvenčního zákona.
+3 # Sekal 2019-02-15 12:56
Chytrý Hans strike back...

novinky.cz/.../...
+1 # Tomáš Pecina 2019-02-15 13:30
Což o to, u Šnajdra dokonce správně označili místo, kde na zadních sedadlech poškozená ležela. Jen v poněkud jiném autě.
0 # JBK 2019-02-16 14:52
A teď považte jaké to bude tóčo, až se na veřejnost dostane zpráva o podobných "výsledcích" v daktyloskopii.
0 # PJC 2019-02-17 02:26
Mohl byste upresnit, jake vysledky mate na mysli? Daktyloskopie se uziva skoro ve vsech zemich jiz docela hodne let, na rozdil od typicky ceskeho zpusobu pachovych stop.

Nejste nahodou jeden z tech "psovodu" a ted vam jde o misto?
+1 # Kamil 2019-02-17 19:51
Jaká je reálná spolehlivost daktyloskopie u nás nevím, ale v USA zřejmě moc velká není - viz. případ Brandona Mayfielda, který byl zatčen, obviněn a s plnou parádou vyšetřován kvůli atentátům v Madridu 2004, přestože v tu dobu prokazatelně v Evropě nebyl. Podle FBI jeho otisky 100% souhlasily s otisky batohu s výbušninami. Později se ukázalo, že agent FBI lhal, shoda otisků nebyla 100%, nýbrž pouze přibližná.
0 # PJC 2019-02-22 16:30
Cituji Kamil:
Jaká je reálná spolehlivost daktyloskopie u nás nevím, ale v USA zřejmě moc velká není - viz. případ Brandona Mayfielda, který byl zatčen, obviněn a s plnou parádou vyšetřován kvůli atentátům v Madridu 2004, přestože v tu dobu prokazatelně v Evropě nebyl. Podle FBI jeho otisky 100% souhlasily s otisky batohu s výbušninami. Později se ukázalo, že agent FBI lhal, shoda otisků nebyla 100%, nýbrž pouze přibližná.


Toto se stava v kazdem systemu, ale co je jine je, ze existuji kontrolni mechanismy, ktere to drive nebo pozdeji (a existuje moznost zpetne kontroly). Konkretni pripad je z Massachusetts, kde laborka netestovala drogy, misto toho jen davala razitka (washingtonpost.com/.../...).

Zadny system neni neomylny, je ale potreba udelat vse pro to, aby se to neopakovalo. Vlcaci evidentne reagujici na prani psovoda to nejsou.
0 # JBK 2019-02-18 13:28
Přikládám studie a dodávám, že veškerá daktyloskopická komparace není strojová, nýbrž ji provádí "znalec" nacpavší si do oka hodinářskou lupu a střídavě čučící na dva otisky vedle sebe.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6197119/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3093498/
+1 # Tomáš Pecina 2019-02-18 18:02
Nemusí být strojová, ale je přezkoumatelná. Což methoda pachové identifikace není; jak jsem vysvětlil, nic jako odvolací policejní pes neexistuje.

Pusťte si pořad z Primy, kde možnost manipulace expressis verbis připouští i bývalý kriminalista: www.iprima.cz/tema/nazory-bez-cenzury.
0 # Kamil 2019-02-19 06:42
Zajímavost z Názorů bez Cenzury - podle Tomáše Novosada, zástupce soudcovské unie, by bylo vhodné, aby nový trestní řád umožnil odvolacímu soudu vyřknout odsuzující rozsudek, i přestože nalézací soud rozhodl o nevině. To by podle něj vyřešilo problém Lukáše Nečesaného :) .

Kdyby sázkové kanceláře vypsaly sázky na to, jak dopadne případ Lukáše Nečesaného, že si zase půjde sednout je tutovka, i když je jasné, že je nevinen.
-1 # Mirek Vorlický 2019-02-20 11:04
k Kamil, 06:42, 19.2.2019
teď jsem si poslechl zmíněnou diskusi.
Asi za zločinného režimu nebylo vše úplně špatně, 10 bodů z 10 panu Markovičovi, kriminalistovi. Pan Peričevič má mé uznání, jen pan Novosad a jím popsané principy českého trestního řádu vysvětlují zmatky a proč nelze mít normální trestní a obecně právní řád - co by pan Novosad a jemu podobní potom dělali?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)