Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Podzimní saisona politických procesů vrcholí zítra u Městského soudu v Praze veřejným zasedáním o odvolání Lucie Šlégrové a jejích dvou spolupachatelů proti rozsudku soudce Maříka ve věci závadového držení.

Senát pro tu příležitost náhodně vylosovaný počítačem je přirozeně slavnostní: předsedá mu bývalý člen KSČ Tomáš Stuchlík a členy jsou další předlistopadový komunista Jan Sváček a známý soudce-konsultant a, považte!, nekomunista Bohuslav Horký. Nic horšího už u městského soudu vybrat nemohli, takže výsledek je předem jasný. Obhajuje Petr Kočí, ale ten nyní nemá mnoho možností, jak svým klientům pomoci: po výroku Komory např. nemůže vznést námitku podjatosti vůči soudci Stuchlíkovi, který soudil a odsuzoval politické delikventy, včetně známých disidentů, už na konci 80. let.

Vše je tak, jak má být, efektivní obhajoba je nemožná a obhájce je opět součástí obžaloby, a snadno předvídatelný je proto i výsledek zítřejšího jednání.

Aktualisováno.
Ačkoli Ústavní soud nahodilé obsazování trestních senátů Městskému soudu v Praze opakovaně vytkl, stalo se i tentokrát, a místo Sváčka s Horkým v něm zasedli Jindra Junková a Jaroslav Pytloun (oba bývalí komunisté). Odvolání obžalovaných bylo podle předpokladů zamítnuto, takže zbývá dovolání k Nejvyššímu soudu. Po zpracování zveřejníme zvukový záznam z odůvodnění rozhodnutí.

Aktualisováno.
Zvukový záznam. Provedení minimalistické (délka pouze 6:30 min.), dikce urválkovská, významnější míra korelace s odvolacími body nebyla zjištěna.

Komentáře   

0 # Gogo 2012-11-07 21:09
Škoda jen, že to soudruzi nestihli ještě dnes, sedmého.
0 # Anonymní 2012-11-08 13:54
A není to v rozporu s nějakým zákonem? Myslím to, že jejich obhájce nyní nemůže použít ve prospěch svých klientů všech prostředků. To by mohlo být bráno jako porušení rovnosti před zákonem - kdokoli jiný, kdo nemá obhájce v "klatbě" ČAK, může skrze něj podávat námitky podjatosti, zatímco zde obžalovaní nikoli.
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 14:26
Není, "neethickou" námitku podjatosti, jako např. že celý senát jsou předlistopadoví komunisté, a jak tehdy soudili, nesmí za klient vznést žádný advokát. V tom je naprostá rovnost.
0 # Anonymní 2012-11-08 15:02
Ach tak, to jsem asi špatně pochopil - v textu článku ovšem nemožnost podání námitky, alespoň vůči soudcu Stuchlíkovi, vztahujete k výroku Komory vůči Kočímu.
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 15:05
Ano, ale právní názor Komory je závazný pro všechny advokáty, a všichni by podstoupili stejné risiko.
0 # Anonymní 2012-11-08 16:00
Děkuji za info, už (snad) rozumím. Dost mě ovšem zaráží, že jediný výrok ČAK, která mi minimálně v tomto případě připadá jako jakási samozvaná „rada moudrých“, může tak zásadně ovlivnit možnosti obhajoby všech advokátů a jejich klientů v celé ČR.
Mmch. mě napadá otázka, k čemu ČAK vůbec je a je-li vůbec k něčemu. Možnosti obhajoby by beztak mělo být, alespoň dle mého názoru, dáno samotným právem a neovlivnitelné libovůlí jakési rádoby Rady Nejmoudřejších.
0 # Anonymní 2012-11-08 16:33
k čemu je čak? zajděte se tam někdy podívat. do těch dvou paláců. přece k tomu, aby utráceli, co jim členové dají. a že to jsou štědré dary. no a pak aby se mohli zbavit těch, co jim ten luxus "nepřejí". pro to mají smečku čističů, které dali noblesní název. kárná komise.
0 # Anonymní 2012-11-08 20:41
všichni by podstoupili stejné risiko

nic nebrání advokátovi, aby námitku na židovský původ a obřezanost znalce sepsal a klient ji podal svým jménem
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 22:10
A tím dal najevo, že se od ní distancuje. To je ethicky nepřijatelné, pokud námitka byla racionální.
0 # Anonymní 2012-11-08 15:40
Komora ale přeci nezakázala vznášet obecně námitky podjatosti, ani neříká, že obhájce je součástí obžaloby (to breptnul tuším jen jeden přiopilý ex-bafuňář v TV), jen říká, že advokát se při obhajobě nesmí dopouštět etických (nemravných) excesů, např. označovat někoho za Žida jen kvůli paranoidnímu výkladu původu jeho příjmení... Obecné etické (deontologické) pravidlo je, že advokát se musí chovat slušně, aby nesnižoval důstojnost stavu. Pokud mu klient dá pokyn, aby soudkyni řekl, že je stará ku..a, nebo aby plivl do ksichtu státnímu zástupci, neudělá to, i kdyby to třeba mělo ve finále jeho klientovi prospět.

Můžeme nesouhlasit s tím, že by v daném případě byla námitka nemravná (IMHO nemravná v daném případě nebyla), ale určitě na základě zatím známého závěru Komory nelze rozumně dojít k pateticky ukřivděným závěrům, že obhajoba je nemožná. To je nesmysl.

Jan Pavelek
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 16:01
Kde je ale kriterion? Jak má advokát poznat, zda je nemravná námitka komunistickou minulostí soudce (včetně jeho předlistopadové rozhodovací činnosti), je-li podle ČAKu "nemravná" námitka židovským původem znalce, byť tento je dovozován toliko na základě obsahu jeho posudku ve spojení s jeho příjmením?
0 # Dan Dvoracek 2012-11-08 18:14
Je jistě přehnané tvrdit, že obhajoba jest v ČR nyní znemožněna. Existují jistě případy obhajoby, řekl bych nepodloženým odhadem, že jich je i většina, na něž případ Kočí nemá vliv.
Na druhou stranu zcela evidentně existují též případy obhajoby, která je principem Kočí značně okleštěna.
Pravidelně slýchávám, že komoru máme proto, aby nás chránila proti zlému státu, když proti státu zastupujeme ty obžalované. Nemít komoru, nemohli bychom je náležitě hájit, protože stát by na nás za zdařilou obhajobu mohl být zlý.
No, tak to ve světle posledních událostí vypadá skutečně jako dobrý fór.
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 20:18
Zajisté si nemyslím, že by byla nemožná každá obhajoba každého obviněného, podobně jako případ Šinágl jistě neznamená, že by byla znemožněna jakákoli historická publicistika, jen jsou zde nové limity, o nichž jsme doposud neměli tušeli. Ti, obhájci kteří mají pocit, že s jejich soudcem nebo znalcem není něco v pořádku, se nyní musí zamyslit podstatně hlouběji a důkladněji, než svůj pocit vtělí do námitky podjatosti, podobně jako publicisté, kteří chtějí psát o WWII, musí daleko víc vážit případné negativní hodnotové soudy zpochybňující kánon příkladného hrdinství příslušníků českého národa.

Kausu Šlégrová by jistě šlo pojmout z hlediska obhajoby podstatně agresivněji a zřejmě i účinněji, jen se k tomu v této zemi už nenajde ochotný obhájce-sebevrah.

Jinak bych docela rád věděl o – aspoň hypothetickém – příkladu, kdy by klientu pomohlo nazvat soudkyni starou k.vou :-)
0 # Anonymní 2012-11-09 00:09
hypotetický případ 1: soudkyně takto nazvaná v rozrušení omylem vyhlásí osvobozující rozsudek, byť chtěla původně obžalovaného poslat do žaláře...

hypotetický případ 2: soudkyně takto nazvaná se prohlásí podjatou, načež nastoupí nový soudce, který vyhlásí osvobozující rozsudek...

hypotetický případ 3: soudkyni to polichotí...

jenda
0 # Anonymní 2012-11-09 23:14
V ČR se nedějí věci kolem soudů hypoteticky. Pozor, tady je to zcela reálné. Totožná soudkyně:
1) V jednom civilním sporu (soudkyně) pominula to, že již vynesla rozsudek a znovu svolala veřejné jednání.
2) (Soudkyně) si nevšimla, že jí soudní podatelna mylně přidělila pracovněprávní spor, který nespadal do její pravomoci.

Zdroj: ostrava.idnes.cz/.../...

Takže žádné hypoteticky, pane kolego :-) Prý má soudkyně v práci bossing... asi kvůli tomu, že musí pracovat!
0 # Anonymní 2012-11-12 08:05
Hypotetický příklad 4: Zjistí se, že vyřčené je pravda a soudkyně si skutečně přivydělává ve vykřičeném domě. To ji natolik znemožní, že se svým váženějším (leč špatně vykonávaným) povoláním sekne a zůstane věrná jenom přivýdělku. Obžalovaný dostane normálního soudce a je zproštěn obžaloby.
Advokát za neetičnost samozřejmě zcela spravedlivě doživotně vyloučen z komory.

jiný jenda
0 # Anonymní 2012-11-08 20:37
Celý tenhle proces je jen prahsprostá, absurdní šaškárna! Člověk, jenž byl prokazatelně usvědčen z podplácení, si spokojeně hoví v parlamentu ČR, zatímco skupina lidí, plním právem kritizujících současný zkorumpovaný režim, je souzena kvůli držení vlajky politické strany, která byla (a pořád je) tomuhle zkorumpovanému režimu nejhorlivějším kritikem. Ten, co tvrdí, že se listopadem 1989 změnil režim, je buď lhář, anebo blázen (případně obojí)!
0 # Anonymní 2012-11-08 21:32
nahodilé obsazování trestních senátů Městskému soudu v Praze

Nebyl by prosím odkaz na konkrétní nález Ústavního soudu? Dík
0 # Tomáš Pecina 2012-11-08 22:08
IV. ÚS 307/03
0 # Anonymní 2012-11-08 23:21
IV. ÚS 307/03

Dík
0 # Anonymní 2012-11-12 15:42
Cože zde už dávno není post o odškodném pro Dupovou za nezákonnou vazbu, cca 170.000 Kč? Divím se - takové nečekané rozhodnutí.
denik.cz/.../...
0 # Tomáš Pecina 2012-11-12 16:10
Mám k tomu informace pouze z medií, ale pokud vím, to je pouze ministerstvem dobrovolně zaplacená částka. Žaloba teprve bude podána.
0 # Anonymní 2012-11-12 19:09
Po zpracování zveřejníme zvukový záznam z odůvodnění rozhodnutí.
0 # Tomáš Pecina 2012-11-12 19:26
Určitě, trpělivost!
0 # David Schmidt 2012-11-13 14:41
Ke zvukovému záznamu: když soudce mluvil o "zrušení" Dělnické strany, tak to tam asi zakašlal pan Pecina.

Na každý pád ukázka myšlenkové bídy české justice.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)