Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kárný senát České advokátní komory v pátek pozastavil, zatím nepravomocně, advokátu Petru Kočímu na rok výkon advokacie za to, že jménem své klientky Lucie Šlégrové vznesl vloni u Okresního soudu v Mostě námitku podjatosti vůči nyní již bývalému soudnímu znalci Michalu Mazlovi.

Okolnosti případu jsou známé, nebudu je tedy rekapitulovat, vše je k nalezení na tomto blogu pod příslušnými tagy.

Největší problém tohoto skandálního počinu vidím v tom, že i když rozhodnutí – jak jsem pevně přesvědčen – nikdy nedojde do právní moci, případně bude zrušeno soudem, od této chvíle nebude v této zemi jediný advokát, včetně Petra Kočího, který by mohl kvalitně a efektivně obhajovat tzv. pravicové extremisty. Každý bude muset vážit risika, která jsou s obhajobou spojena, a buď přijme tu roli, kterou má mít obhájce podle Karla Čermáka, tzn. usnadňovat soudu práci a neklást odsouzení svého klienta překážky, nebo se může, stejně jako Kočí, nadít problémů se stavovskou organisací.

Nevěřím, že by se našel jediný advokát, který by po dnešku šel do obhajoby extremisty bez podstatného a pro osud svého klienta fatálního sebeomezení.

Komentáře   

+1 # Dan Dvoracek 2012-10-10 12:07
Není někde nějaký paralelní ČAK, za který bych se nemusel stydět?
0 # kocour 2012-10-11 13:55
To už mne taky napadlo, když už musíme trpět komory, proč těch komor není aspoň víc ... každý advokát by si mohl vybrat, pod jakou hlavičkou "chce" být organizován, a každý klient by si mohl vybrat, z které komory chce advokáta ...

k.
0 # Dan Dvoracek 2012-10-11 21:05
Myslím, že by to bylo silně žádoucí. Prostor pro komoru, která nemrhá časem koncipientů absurdními mimózními školeními, nevyhazuje prachy za ptákoviny typu Právník roku a papírový bulletin advokacie a nekamarádí se se soudci a státními zástupci víc než s vlastními členy, by tu jistě byl.
0 # Anonymní 2012-10-10 12:09
Pan advokát odmítal být součástí obžaloby? Jak odpudivé.

Jakub M.
0 # Anonymní 2012-10-10 12:58
Omluva Židům za rok 1938 (16.3.2010, ČT 1, 19:00, Události)
www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3278
www.cak.cz/scripts/detail.php?id=61

Advokáti se po 70 letech omluvili za perzekuci Židů
www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2769
+1 # David Schmidt 2012-10-10 14:10
Intelektuální bída postkomunistického právnického stavu v celé své prohnilosti.
0 # Anonymní 2012-10-10 14:37
Imho to schytal za taláry.
0 # Anonymní 2012-10-10 15:35
"Advokát je v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských a teprve v jejich rámci pokyny klienta," dodala mluvčí.

Je to nepříjemné zjištění, že kárný senát je prodlouženou rukou represivní justice. A pokyny klienta až za stavovskými předpisy!?

Pane Kočí, prosím, vydržte tu zvůli i té stavovské advokátní komory.

Která zločinná soudkyně nabo soudce dostali roční distanc? Když se tu provalí takový průser, který se nepodařilo ututlat, tak úplatného a prolhaného soudce pošleme do blázince, eventuelně s obtížemi zavřeme do vazby.
0 # Anonymní 2013-09-18 13:58
ČAK celkem častos tojí za advokáty, stejně tak ČLK, ale když se vyskytne takové individuum, tak se to projednáat musí. Vždyť i Klaus nebo Rychetský se vyjádřili k jehoi počinu negativně. Prostě to nelze přejít.
0 # Anonymní 2012-10-10 16:31
no a to rozhodnutí by k dispozici nebylo ?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 16:34
Bohužel ne, zatím nebylo ani písemně vyhotoveno, a je otázkou, zda si P. Kočí bude za těchto okolností vůbec přát publicitu.
0 # Anonymní 2012-10-10 16:45
Však ona to advokátní komora s velkým humbukem uveřejní v Bulletinu advokacie...
0 # Anonymní 2012-10-10 17:06
Komora ale nedala penalizaci za to, že neusnadnil soudu práci, ale za to, že kladl výhrady vůči etnickému původu znalce. Můžu-li si vypůjčit americké reálie, je to stejně rasistická námitka, jako kdyby někdo protestoval proti tomu, aby v soudu s členy Ku Klux Klanu nemohla figurovat černošská porota. Znalec pouze určuje, zdali jde, nebo nejde o neonacismus, respektive jeho propagaci. Je-li příčetný, je jedno, zda-li je žid či slovan.
0 # Anonymní 2012-10-10 17:07
Oprava: údajnými členy ku klux klanu, tj. někým kdo je pouze podezřelý.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 17:08
Prosím, přečtěte si tu námitku, a pokud chcete, ty dva další posudky, které ve zmínce řečnice o "vyvolených" žádný antisemitismus neidentifikovaly.

O neztěžování práce soudu hovořil ve svém slavném TV vystoupení K. Čermák.
0 # Anonymní 2012-10-10 17:30
Nechtěl jsem reagovat na Lucii Šlégrovou (nyní kandidátku DSSS), která chtěla účtovat s vyvolenými. Pouze se domnívám, že nemůže být podjatostí znalce, je-li jeho etnický původ v kolizi s ideologií neonacismu. On totiž nesoudí neonacismus, ale pomáhá rozeznat, zda-li souzený je či není neonacista. Vůči obviněným jeho etnický původ žádnou podjatost nevytváří. V námitce stojí:

"Jako osoba židovského původu znalec bezesporu vnímá velmi citlivě otázku šoa (holokaustu) a německého nacionálního socialismu, a jako řada dalších soukmenovců má tendenci reagovat se zvýšenou citlivostí, která může přerůstat až v nepatřičnou vztahovačnost, na jakékoli náznaky v tomto směru,"

To není námitka vůči příčetnosti znalce Mazla, ale vůči celé kategorii lidí, kteří "mají trpět vztahovačností". Pak je otázkou, kdo má vlastně tyto případy soudit, vyloučíme-li Židy, Slovany, Cikány, homosexuály, zednáře, atd. atd.

Advokát by měl takovouto podjatost prokázat u konkrétní osoby znalce, a nikoliv se dopouštět nemístné stereotypizace celé etnické skupiny. Z Židů (Slovanů, Cikánů) se zde dělá nesvéprávné stádo, které není schopné rozumově korektně uchopit historickou zkušenost svých předků, a to je zkrátka na facku, popř. kárný zásah.
0 # Anonymní 2012-10-10 17:31
V jakém vystoupení to je?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 17:33
To si vyhledejte v archivu ČT, šlo to někdy v lednu.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 17:34
Chcete tvrdit, že daná věta neplatí a osoby židovského původu nemají (většinově) v tomto směru vyšší citlivost?
0 # Dan Dvoracek 2012-10-10 17:36
Není to tak, že obhájce "kladl výhrady vůči etnickému původu znalce". To by byl případ, když by říkal, že znalcem nemůže býti Žid, protože je Žid - a jeho výhrada by musela být univerzálně platná i pro eventuálního znalce z oboru metalurgie. To ale není tento případ. Obhájce, pamatuji-li si to dobře, vyslovil myšlenku, že se domnívá, že znalec by mohl být Žid a že by jako takový mohl být přecitlivělý na problematiky neonacismu a mohl by proto na věc pohlížet zaujatě. Tato myšlenka nemusí být věcně správná - znalec nemusí být Žid a nebo může být Žid, ale nemusí být přecitlivělý na nacisty. To je pak nedůvodná námitka. Námitek je neůvodných tak 95%, takže co. Co je na věci kárného, mi uniká. Úvaha obhájce se může ukázat nesprávná, nicméně není v žádném směru absurdní a nelogická. Já být obžalován z nacistického řečnění, taky nechci znalce Žida.

Pokud bych obhajoval někoho z Ku Klux Klanu, tak samozřejmě v NEJVĚTŠÍ procesně přípustné míře eliminuju z poroty černochy a klidně všem řeknu, proč to dělám (pokud by byl někdo tak pitomý, že by to nepochopil). Kárně postižen by byl podle mě advokát, který by v takové situaci černocha v porotě nechal.

Námitka samozřejmě rasistická nebyla. To je jen dementní kvílení hloupého davu. Rasistické není vše, co nějak hovoří o nějaké rase (je Žid rasa? nevím, nezajímá mě to). Rasistická by námitka byla, pokud by s rasou spojovala něco negativního, co z ní neplyne ("nemůže být znalec, protože je Žid a židi lžou"). Rasistické není, pokud s rasou spojuji něco, co z ní naopak plyne - černoši často dobře běhají, Židé jsou často velmi citliví na holokaust.

Nevím, co je intelektuálně tak náročnýho na tom tohle pochopit.
0 # Anonymní 2012-10-10 17:43
Chcete tvrdit, že daná věta neplatí a osoby židovského původu nemají (většinově) v tomto směru vyšší citlivost?

Soukromě se domnívám, že kvůli svému židovskému původu netrpí předsudky, které by jim apriori bránily konat práci soudního znalce.

Líbí se mi ale představa, že obhájci neonacistů a podezřelých z neonacismu sestavují rodokmeny znalců i soudců, přičemž následně exhibují před kamerami a fotoaparáty s příslušnými grafy sledujícími výskyt židů, míšenců, zkrátka neárijských osob v jejich rodinách.
0 # Anonymní 2012-10-10 17:52
Není to tak, že obhájce "kladl výhrady vůči etnickému původu znalce". To by byl případ, když by říkal, že znalcem nemůže býti Žid, protože je Žid

"Jako osoba židovského původu znalec bezesporu vnímá velmi citlivě otázku šoa (holokaustu) a německého nacionálního socialismu, a jako řada dalších soukmenovců má tendenci reagovat se zvýšenou citlivostí, která může přerůstat až v nepatřičnou vztahovačnost, na jakékoli náznaky v tomto směru,"

Obhájce, pamatuji-li si to dobře, vyslovil myšlenku, že se domnívá, že znalec by mohl být Žid a že by jako takový mohl být přecitlivělý na problematiky neonacismu a mohl by proto na věc pohlížet zaujatě.

Tedy znalec nemůže být znalcem, protože je Žid.

Tato myšlenka nemusí být věcně správná - znalec nemusí být Žid a nebo může být Žid, ale nemusí být přecitlivělý na nacisty. To je pak nedůvodná námitka. Námitek je neůvodných tak 95%, takže co.

Je to námitka nejen nedůvodná, ale i velice specifickým rázem překračující to, co advokátní komora chápe jako určité normy adekvátního chování.


Pokud bych obhajoval někoho z Ku Klux Klanu, tak samozřejmě v NEJVĚTŠÍ procesně přípustné míře eliminuju z poroty černochy a klidně všem řeknu, proč to dělám (pokud by byl někdo tak pitomý, že by to nepochopil). Kárně postižen by byl podle mě advokát, který by v takové situaci černocha v porotě nechal.


Vyjádřil jsem se nepřesně, jde o to, že dotčení obvinění jsou souzeni kvůli tomu, zda-li například propagují neonacismus. Tedy znalec či soudce nemá důvod je perzekvovat per se, určuje se pouze, zdali skutečně o propagaci jde. Znalec tedy může trpět předsudky vůči propagaci stejně, jako jimi trpí zákon. Předem nemá vůči obviněním z tohoto úhlu žádnou podjatost.


Námitka samozřejmě rasistická nebyla.


Byla rasistická ve svých implikacích. Znalec je Žid a tudíž jako Žid se nedokáže adekvátně emotivně i racionálně vyrovnat s tím, co prožili jeho prarodiče, z čehož důvodu mu nelze věřit.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 17:59
velice specifickým rázem překračující to, co advokátní komora chápe jako určité normy adekvátního chování.

Komora spíš velmi dobře chápe, že se do ní Kočí pustil skrz taláry a chce mu to oplatit.

Byla rasistická ve svých implikacích. Znalec je Žid a tudíž jako Žid se nedokáže adekvátně emotivně i racionálně vyrovnat s tím, co prožili jeho prarodiče, z čehož důvodu mu nelze věřit.

Může být soudním znalcem na propagaci komunismu Vladimír Hučín nebo Jiří Wolf? Jste-li konsistentní, jistě odpovíte, že ano, protože se bezpochyby dokážou racionálně oprostit od svého kognitivního biasu.
0 # Anonymní 2012-10-10 18:10
Přiznám se že Vladimíra Hučína, stejně jako Jiřího Wolfa až tak dobře neznám. Je to zajímavá otázka a díky za ní. Z toho co o nich vím, ve své minulosti vědomě a velmi výrazně vystupovali proti komunismu a komunistické diktatuře. Řekl bych, že je rozumnou otázkou, zda-li se při míře svého osobního zapojení dokáží od svého kognitivního biasu oprostit. To ale není otázka jejich původu, který ovlivnit nemohou, alebrž prokazatelných dobrovolných, velmi osobních aktivit, kvůli nimž mnohé obětovali.

Zdá se mi to dost ošemetné.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 18:15
Stejně rozumnou otázkou je, zda se od KB dokáže oprostit znalec židovského původu, nota bene jestliže nacismem byla tragicky dotčena prakticky každá rodina českých Židů. A je rozumné a legitimní tuto otázku vtělit do námitky podjatosti.
0 # Anonymní 2012-10-10 18:20
Pak nechť tato námitka směřuje na konkrétního znalce, jeho osobní aktivity i vyjádření, nikoliv na jeho etnický původ. Nepřipomíná vám to tak trochu komunistickou šikanu potomků buržoazie a vykořeněných kosmopolitů?
0 # Anonymní 2012-10-10 18:24
Poněvadž jak u Jiřího Wolfa tak Vladimíra Hučína jde v obou případech o jejich osobní, aktivní zapojení v dospělém životě a nikoliv pouze původ, který by je měl apriori determinovat. V tom vidím zásadní rozdíl, jakkoliv si u těchto dvou pánů netroufnu odhadnout správnou odpověď.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 18:26
Nepřipadá. Námitka podjatosti vyjadřuje přesvědčení o existenci důvodné pochybnosti, nikoli jistotu. Proto, má-li daný rozumově nekorigovatelný KB řekněme 50 % židovské populace, je to dostatečným důvodem, proč podjatost namítnout. Jinak skončíme u znalkyně Tydlitátové (také na to měla svého času papír, a může v této činnosti pokračovat v rámci své fakulty).
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 17:10
Za daných okolností by byl blázen každý advokát, který by "PEX" obhajoval, a každý PEX, který by si nějaké obhájce platil. Já být obviněným, okamžitě odvolám plnou moc: obhajoba je neproveditelná.
0 # Vodník 2012-10-10 19:07
Za těchto okolností je kritika soudu s Pussy Riot dost drzý projev zájmu o třísku v cicím oku.
0 # Anonymní 2012-10-10 18:11
za druhé republiky slavný spolek všehrd vyloučil právníky židovského původu ze svých řad. nic a nikdo je nenutil. možná to by měla komora reflektovat, začít s tím "bojem proti rasismu", resp. podivnými omluvami u sebe.
a zadruhé. není velmi přísné potrestání kočího skutečně jen
a) odveta za taláry,
b) podlehnutí morálnímu klišé, které rozezněly v tisíceré ozvěně hlasité mediální odsudky rychetského a čermáka,
c) kompenzace notoricky známého faktu, že trestní obhájci s převažujcíí praxí z minulého režimu a ex offo jsou začasté dost nečinní, jak to ostatně přiznal a přímo požadoval čermák v tv hyde parku ("advokát nemá soudu ztěžovat práci").
0 # Anonymní 2012-10-10 18:37
www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/13.1.2012/

az najdete vyrok, dejte prosim vedet. Zatim jsem nezhledl.
0 # Anonymní 2012-10-10 18:53
To mi připomělo: "Soudruzi kritiku ano, ale konstruktivní!" Co říká Fiala o soudcích, platí pro ČAK jakbysmet.
0 # Anonymní 2012-10-10 19:37
Překvapuje mě zákeřnost jednání ČAK Tel Aviv. Ačkoliv stranám nebylo rozhodnutí doručeno, přesto bylo vyslepičeno do medií, jak s tím odbojným advokátem zatočili. Jde vidět, co je ta organizace zač
0 # Filip Šudák 2012-10-10 20:22
Jestliže mám někomu poradit, jak se vyvléci z postihu za přestupek, za který bude s téměř absolutní jistotou uznán vinným (například překročení nejvyšší povolené rychlosti zaznamenané certifikovaným radarem se snímkem, kde je místo, datum, čas i fotografie vozidla tak, že je viditelný obličej řidiče), tak jedinou, rozumnou, alternativou je poradit mu, aby se rok omlouval z ústních jednání. Den předem, pro náhlou nevolnost (samozřejmě doloženou lékařským potvrzením), den, dva dopředu pro jiné jednání, o kterém ví již měsíc, etc.

Z toho, co popsal uvedl pan Čermák ve výše citovaném rozhovoru vyplývá, že byl-li bych advokátem, kárný orgán mne shledá vinným, neboť takové jednání není čestné.

Není čestné, není slušné, a v žádném případě neleze nalézacímu správnímu orgánu do ..., ba naopak. Ale v dané situaci je to to nejlepší, co může zástupce pro zastoupeného udělat.

Je-li v zájmu klienta proces zdržovat, činit v něm obstrukce, podávat nesmyslné návrhy a opravné prostředky (tím nechci tvrdit, že takovým podáním byla předmětná námitka podjatosti, to si nemyslím, myslím to zcela obecně), tak se to prostě činit musí, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. K čemu máme jinak obhajobu? Když se zástupce s klientem dostaví, čestně, férově, ke správnímu orgánu, tak klient prohraje, tedy, obhajoba bude součástí obžaloby, a proto k ničemu.
0 # Anonymní 2012-10-10 20:26
"Advokát je v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských a teprve v jejich rámci pokyny klienta," dodala mluvčí.

... ze semináře JUDr. Krčmové pro koncipienty si pamatuji odlišný přístup
+1 # Anonymní 2012-10-10 21:07
Asi nepředpokládala, že by nějakého advokátního sebevraha mohlo napadnout do nějakého podání napsat slovo Žid.
0 # Anonymní 2012-10-10 23:02
ano, slovo žid, to je to. "to je to, co něco je", zpívá se v jednom songu tiché dohody. kdo ale ví, co to vlastně slovo žid je. každopdádně to má strašnou moc. až je mi z toho mdlo.
čak by měl vydat příručku zakázaných slov. očekával bych nyní, že kočí bude trestně stíhán za šíření xenofobie. nebude-li, je jeho kárný postih podivuhodný.
chybělo mi to dnes na čt v událostech. předtím toho byla plná televize a rádia. teď nic.
0 # Anonymní 2012-10-10 21:02
advokacie není diplomacie nebo červená knihovna pro dospívající dívky, ale daleko spíše taková hokynařina, řezničina a art brut. podle prý foucaltových teorií a podle jistojistě teorií znalce svobody by tedy měl být čin kočího posouzen jako zcela neškodný a zapadající do obvyklých postupů.
0 # Anonymní 2012-10-10 21:38
Vidím to tak, že chudák Kočí tak trochu dojel na to co jste mu napsal a podstrčil vy sám.
0 # Karel Vážný 2012-10-10 22:16
Předesílám svůj částečný Židovský původ, pravděpodobně mám právo návratu v Izraeli.

V tom podání (dle článku v ČN):
"Jako osoba židovského původu znalec bezesporu vnímá velmi citlivě otázku šoa (holokaustu) a německého nacionálního socialismu, a jako řada dalších soukmenovců má tendenci reagovat se zvýšenou citlivostí, která může přerůstat až v nepatřičnou vztahovačnost, na jakékoli náznaky v tomto směru,"

mi jako hrubě urážlivé přijde jediné slovo - "soukmenovec". Židé nejsou soukmenovci, to je pojem z rasové nacistické knihovny, ale národ.

A pak tak generalizace, že máme tendenci na nacismus reagovat přecitlivěle. Nikoli přecitlivěle, my ho vidíme jako historicky již prokázané objektivní nezpochybnitelné zlo (notorieta -viz příslušná mez. konvence), jako normální lidé, a proto od druhé světové války nacisty lovíme a věšíme, my nemáme fobii.

Ale nesouhlasím s prozatím zveřejněným zdůvodněním. Dovedu si představit námiku podjatosti například proti znalci v případě soudu nad bývalým vojákem Bosenským Srbem, kde by znalec byl uprchlík z obklíčeného Sarajeva. Tam jde ale o víc, než jen o původ, ale o osobní či rodinnou zkušenost.

Cynicky řečeno: Kdyby Krejčí námitku více precizoval, méně odbyl, vynechal z ní rasistický kontext, mohl o rok déle pracovat jako advokát.
0 # Karel Vážný 2012-10-10 22:17
Omlouvám se za omyl ve jménu: Mgr. Petr Kočí, nikoli Krejčí.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 22:28
Židé jsou národ, o tom by autora námitky nenapadlo ani na okamžik pochybovat, ale nepoužil termín krajan, protože ten v českém jazyce neimplikuje ethnicitu, nýbrž spřízněnost místem původu (člověk pocházející z téhož kraje). Soukmenovec je termín s více významy, mj. se odpovídá anglickému compatriot. Svůj názor, že jde o termín urážlivý, byste proto nebyl schopen obhájit.

Přecitlivělost nemusíte sám vnímat, ani Dr. Tydlitátová se nemá za přecitlivělou, nicméně ve světle toho, že ze tří znalců dovodil antisemitské konotace zmínky o vyvolených pouze Mazel, může to nasvědčovat tomu, že je přehnaně vztahovačný, přesně ve smyslu znění námitky.

Nacismus je zlo, ale to ještě neznamená, že máme právo zavírat do vězení člověka, který si obleče tričko s nápisem "88". To jsou jemnosti, které patrně nikdy nepochopíte.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 22:38
Ještě na doplnění, sudetský Němec a Bavor nebyli krajany, přesto byli soukmenovci, tak jako v době rozdělení Německa nebyli krajany, ale byli soukmenovci obyvatelé východní a západní části. Kde je v tom, prosím pěkně, jaký rasismus? Rád se nechám poučit.
+1 # Karel Vážný 2012-10-10 22:56
V kontextu, pane Pecina, v kontextu. Stačí mi slovo kontext, nepotřebuji kurz diskurzu...

Nikdo nepřichází k soudu jako kniha nepopsaná, takže se z jeho dosavadního jednání a chování dá soudcovskou úvahou dovodit, JAKÝ MĚL ÚMYSL.

Tohle se přeci dělá i jinde, kde je třeba zkoumat motivy, třeba u podvodu, nebo i při určování zavinění.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-10 23:00
A kdo měl jaký úmysl? Vaší foucaulto-svobodovské úvaze nejsem s to porozumět.
0 # Anonymní 2012-10-10 23:07
jste asi první žid (pokud jste tím, za koho se vydáváte), který to takto cítí. nejhlasitější kritiky tvořila jen plejáda bojovníků za cokoli, t.č. lidská práva (ti budou kypět vášní pro cokoli, co je zrovna "in" a působí to hrozně užitečně), funkcionáři čak (ze známých důvodů) a rychetský (z dosud mně neznámých důvodů).
0 # Anonymní 2012-10-10 23:10
Píšete o úvahách autora námitky, jako by jste je znal...
0 # K. Vážný 2012-10-10 23:59
Kdyby někdo obhajoval stranu ve sporu o autorství knihy pojednávající o sjednocování Německa v 19. stol. a použil slovo soukmenovci, tak se jistě dá chápat jako neutrální.

Pokud to použije v námitce o židovství, člověk obhajující někoho, kdo si hraje na nacistu, tak z toho pro většinu lidí jasně čiší skrytá urážka - i vy, nejen my jsme soukmenovci. (Což jistě posoudí soudce nebo kárný senát a nepotřebuje Svobodu - je nesmysl na toto používat znalce, soudce má k tomuto zdravý rozum a srdce.) Ne, soukmenovci jsou opravdu jen nacisté.

Kontext toho slova se posunul, stejně jako kolaborace, nebo konfident (ač jejich anglickými originály nás HR oddělení v naší firmě přecpává denně: jdeme kolaborovat se zákazníky a musíme být konfidentní).
0 # Anonymní 2012-11-19 21:49
No v tom pripade vam reknu tajemstvi. Zide vyvrazdili 7mil Ukrajincu hladomorem, rizenym hladomorem a presto je Ukrajinci nevesi.
Zide prokazatelne zhroutili zamerne ekonomiku Nemecka a proto s nimi jiz nechteli zit.
Stejne jako ne kazdy zid je svine, tak zdaleka na ekazdy nemec, nebo nekdo kdo slouzil v SS zidy zabijel, nebo lovil, presto zide lidi z jednotek SS, coz byly elitni jednotky vojska zabijeli bez soudu, coz je valacny zlocin za ktere bych tyhle pseudo hrdiny zastrelil u zdi a vsadim se, ze tihle hrdinove by si na na prislusnika jednotek SS (nejsou to zdaleka jen si s 2 belsky) netroufli ani 1:10 v cestnem boji.

Ale nechme mrtve nacisty, kteri potupnou smlouvou bez boje a pod ekonomickym tlakem nemeli jeinou sanci, nez cely narod ztmelit, vratme se k historii persekuce zidu.

Nikde opakuji nikde vas nemeli radi, vetsina zidu za to nemuze, ale vase chazarsko sumerska cast proste padelal meny, zivili se lichvou, vydelavaly na valkach.
Nacisticke Nemecko pred rasovymi zakony pozadovalo vyhosteni vsech zidu ze zeme, ano neni to spravedlive, aby vetsina platila za zlocineckou mensinu a doufam, ze uz se tahle lide nenechaji zblbnout, ale nikdo, opakuji nikdo vas nechtel, kazdy se bal, ze jim znicite ekonomiku.

A ted k dalsim faktum, krom rasovych zakonu bych chtel videt dlasi, co nacisti vytvorili, ja zadne nenasel, ale nasel jsem jinou vec, to ze cely nacizm,us financovalo konsorcium firem IG Farben, to ze sumersti presudo zide financovali zaroven bolsevickou revoluci a zaroven nacizmus, to ze ze IG farben byla vyznmnou menou vlastnena Rocekfellerem a jeho ropnou spolcenosti, to ze jeho spolecnost chtela tezit ropu i v rusku, kde ujim to car zakazal, to ze oni sami vymysleli koncentracni tabory a sami tam vladli, je zajimave, ze velitel koncentraku za zastrelini 5 zidu dostal trest smrti (ano onen slavny film, kde Spilberk popira pravdu) zatimco zamestnanec IG Farben dr. Menegele vesele zabiji zidy a jine vezne a nestane se mu nic, kdyz v Osvetimi stala velka fabrika IG farben, kde v jedovatem tpovozu na vyrobu bezninu z uhli umiraly lide ve velkem, zivotnost byla cca 1/2 roku, pak clovek umrel na popravu.

takze mam tomu rozumet, ze zide jsou jeste blbesji nez nacisti a celou dobu lovi lidi, kteri se jen nechali zblbnout, ale ti, kdo je zblbli nelovi ? Vite otom, ze mate mezi sebou sektu, ktera veri, ze kdyz se zabije mnoho zidu, prijde mesias a ze porad planuji leky pogrom, jeste vetsi nez cely nacizus ?
Je divne, ze mnoho lidi v Izraeli vedi, kdo muze za jejich utrpeni a bojuji proti sionizmu.
Je zajimave, ze Izrael je dle ustavy, rasisticka (obcanem muze byt jen zid, coz je ciste rasovy puvod) pak konvertita s posvedcenim rabina, prakticky jen ten, kdo ucini snatek s zidem/zidovkou a pak staci uz jen absolvovat zakladni vojenskou sluzbu. Dale je to fasisticke zrizeni, nebot mnoho zakonu je zrejme fasistickych (fasisticka je treba i anglie, treba tim, ze kazdy je povinnen proti sobe vypovidat a rozsifrovat sva zasifravana data etc. etc tech zakonu je tam mnoho a Izrael jich ma taky velke mnozstvi)

Na rozdil od mnoha zidu jsem vzdelan v tore, talmudech a par lidi z Izraele znam, napr. uz jen takove talmudy, ktere moderni judiasmus zavrhuje jsou hezke rasisticke poctenicko, proto tomu je nacisticka literatura jen slaby odvar, hlavne talmudy to berou tak nejak globalne a smahem.

taktez je trebq rici, ze zidu semistskeho puvodu uz moc neni, spise jsou to chazari a jejich slechta jsou sumerove ... a sumerove zve poddane nevahaji nechat zbit a pak rikat, ze oni jsou preci taktez zide a jake nejsou obeti ... a pak se jen doma rehtaji tem blbum, co jim na to skocili
0 # Anonymní 2012-11-20 09:47
Ad Anonym 19.11.: to je nějaký imbecilní vtip?

RT
0 # Anonymní 2012-11-20 09:55
Já bych všechny ty talmudy a tóry zakázala.

Věra Pohlová, 72 let, důchodkyně
0 # Anonymní 2012-10-10 23:29
hrdina camusova pádu svou advokátní praxi ukončil poté, kdy se přistihl, jak se v závěrečných řečech dovolává daleko častěji boha než zákonů, a o klienty už mu tolik nejde. trochu mi to připomnělo to už vskutku slavné vystoupení čermáka v hyde parku. a taky rychetského. inteligence, to je taky umění soudnosti. namísto nich jde ale ze hry kočí, advokát, který prostě použil zákon ku prospěchu klienta, a nikoli k devastaci právního prostředí.
0 # Jan Potměšil 2012-10-11 00:00
Myslím, že p. Kočí dojel na to, že zřejmě bez podrobnějšího čtení podepisoval výstupy pana Peciny, který se jednou prostě neudržel a aby se blýsknul svým širokým rozhledem a znalostmi hebrejštiny, kdy nemaje cit pro míru zaprovokoval víc než obvykle, vymyslel ten nesmysl o podjatosti z důvodu údajného židovského původu znalce Mazla. Na místě tak byl spíš postih mj. za porušení čl. 11 odst. 3 advokátního etického kodexu.
0 # Anonymní 2012-10-11 00:17
Pěkně si pan Pecina odstranil spolupracujícího advokáta. To mě zajímá, kdo s ním teď bude chtít spolupracovat, asi bude muset konečně vystudovat práva a za osm až deset let si bude moci vše podepisovat. sám.
0 # Anonymní 2012-10-11 00:38
Pan Potměšil je větší expert na právo než pan Pecina. Mám s ním vlastní zkušenosti. Tento absolvent švindl školy v Plzni se přisál na MV ČR, kde působí jako expert na správní právo. Jeho výstupy (rozhodnutí o odvolání) jsou opravdu k pobavení. Je to pašák, který nezapře, že po té, co vyhodnotil své šance dokončit práva na UK, raději sklopil uši a mazal do Plzně, kde se mu díky švindlům podařilo studia dokončit. Podle toho i vypadá jeho práce. Pokud by se měl Potměšil živit jako advokát, umřel by hlady.
0 # Jan Potměšil 2012-10-11 00:50
Zajímaly by mě ty zkušenosti...?! Aspoň napovězte (nemáte-li už odvahu jmenovat sebe, jmenujete-li naopak mě), ať si mohu dovodit, kde jsem vám šlápl na kuří oko. Můžete sem nějaké mé rozhodnutí i vyvěsit, ať neargumentujete jen svými subjektivními odsudky. (Jinak pro nezasvěcené podotýkám, že o odvoláních, jako ústřední orgán státní správy, nikoliv běžný druhostupňový orgán, rozhoduje MV jen výjimečně). Jinak momentálně na MV nejsem a advokacii jsem už vyzkoušel. A na MV jsem byl "přetáhnut" ze SMO ČR. Ale to samozřejmě není argumentace, to, co uvádíte po třetí větě, tak to jen na okraj.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 00:53
Pan Potměšil se sice neumí chovat, ale rozhodně si nemyslím, že by byl špatný právník nebo se snad nedokázal uživit jako advokát. Podobné argumenty ad personam proto, prosím, vynechte.
0 # Anonymní 2012-10-14 13:10
mám stejný názor jako pan potměšil. myslím si, že tu námitku nemohl psát advokát, ale rozvášněný právnický diletant (nic proti diletantům, není to neslušné slovo, v mnohém jsou dotčeným oborům prospěšní svou neopotřeboaností, zaujetím, jinými úhly pohledu, které odborník nezvolí). proč? advokát by ji musel s ohledem na zkušenosti vyhodnotit jako předem prohranou a příliš kontroverzní. poměr úspěchu a rizika (pro něj a nakonec i pro klienta - soudci jsou vždy taky lidi, kteří se taky umí urazit) by tedy byl výrazně v neprospěch námitky. stejně tak by humanitně vzdělaný člověk musel tušit, že intepretace textu už několik set let počítá s kontextem (v tom svoboda, jakkoli působí zvláštně až komicky, neříká nic nového). a kontext, ve kterém byla námitka předložena, stejně jako i některé použité výrazy prostě nasvědčují určité zlomyslnosti. ostatně pan pecina, tak trochu jako by byl autorem námitky, několikrát naznačil, že byla psána zejména proto, že mazel posudky předražoval. tím jako by bylo řečeno nedořečené.
0 # Anonymní 2012-10-11 00:42
Me by spis zajimalo, zda-li se v teto zemi najde ze vsech tech juristickych pomazanych hlav nejaky dalsi slusny chlap, ci zenska, ktery/ktera bude schopny a ochotny razantne vstupovat do zde probiranych kauz, resp do tech statem organizovanych kampani bezpravi, ktere se tady v poslednich letech odehravaji.
Mam navic pocit, ze nejeden jurisprudent si tady na p.Kociho ci p.Pecinu rad uplivne, aby si pomazal ego, aniz by mel ale koule na to se tady do toho augiasova chleva statem poradanych "extremistickych kauz" sam pustit. Nebo mozna si uplivne prave proto, ze se na to nema...
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 01:17
Já si myslím, že je to dobře, jestliže jsme se dostali do téhle obtížné situace. V ní člověk pozná, kdo je kdo, a podle toho, jak se k němu chová v takové chvíli, ho je možné správně ohodnotit.

Kromě toho, zdaleka není nic ztraceno, ani v kause Petra Kočího, ani u "pravicových extremistů".
0 # Dan Dvoracek 2012-10-11 09:42
Nemohu než zopakovat svou oblíbenou anketní otázku pro osoby pokládající postup Mgr. Kočího za nesprávný:

Jste obžalovaní z trestného činu, který má spočívat v nacistických řečech. Třeba jste na demonstraci údajně říkali, že čistota rasy a národa je důležitá a že se to s tím holokaustem přeceňuje. Jsou k dispozici jinak obdobní dva znalci, kteří by to mohli posuzovat a vy máte unikátní možnost si vybrat. Jeden znalec je židovského původu, druhý ne - má CZ občanství a kromě něj se necítí být ničím a je mu celá otázka národosti dost jedno.

Vyberete si toho s židovksým původem? Vyberete si toho druhého? Je vám to jedno?
0 # Anonymní 2012-10-11 20:29
Vyberu si druhého. Jsem rasista?
0 # Dan Dvoracek 2012-10-11 21:10
Podle mnohých evidentně ano.
0 # Anonymní 2012-11-19 22:05
Ano, proto ve vedeckych pracech co se historie tyce a treba fakta sbira nezaujata osoba a zaujate osoby pouze cituji ci slouzi jako jeden ze zdroju.
Proto treba i Putin pozval historiky z ciziny, aby prostudovali Stalinovay plany na ovladnuti evropy a jeho utocne mapy ... protoze ti rusti tomu casto dodnes nechteji verit.

To je, jako by vyrobce solarnich panelu delal nzavisly posudek na vhodnost zdoru el. energie ... tak nejak tusim, kde se bude hanet a kde chvalit.
0 # Anonymní 2012-10-11 10:58
Súc v oblasti práva Nevedkovou sestrou, celému tomuto nerozumiem. Takže:

1/ Obhajca podal námietku - súd mal odpovedať (ďaleko ľahší prípad, ako keď sa iná p. sudkyňa pýta na názor nadriadených). To ostatné (reakcia Komory) mi pripadá ako búrka v nočnej nádobe. Zbytočná, no otravná.

2/ Znalec má byť nezaujatý. Rovnako sudca. Ak u znalca vyvolá jeho prípadný židovský pôvod podozrenie zo zaujatosti, ako by to bolo/malo byť, ak by išlo o analogickú námietku v prípade št. zástupcu/sudcu? Ak takáto námietka ešte nepadla, neznamená, že sa tak nestane.
EP (pre nadriadených slovutného kapitána Emília Pieružková, Bratislava)
0 # kocour 2012-10-11 14:25
Ano, základní princip by měl být, že každý může odmítnout znalce bez jakéhokoli odůvodnění. Prostě o něm jsou pochybnosti. Být znalcem v určitém případu není lidské právo, není to vůbec nějaké právo. Mělo by to být stejné, jako s volbou lékaře nebo advokáta ... nějak se mi ten doktor nezdá ... mám o něm špatné reference ... nechci ho, jdu k jinému, a vůbec neřeším, jak on k tomu přijde ...
0 # Anonymní 2012-10-11 15:35
Vďaka, uvedený názor na voľný výber znalca mi vôbec nenapadol.
Znalcov na danú problematiku je určitý počet. A keď ako obžalovaná (in spe) odmietnem všetkých? Bude si musieť konečne vážený súd poradiť aj sám? Myslí zákon aj na takúto situáciu?
EP
0 # kocour 2012-10-11 16:33
Takový zákon by musel být nejdříve napsán. Volný nikoli výběr, ale odmítání znalců je úvaha typu jak by to mělo být, nikoli že to tak je. Ovšemže by bylo třeba to nějak limitovat, jinak by prostě obviněný odmítl postupně všechny ... ale jako princip by mělo platit, že na znalci by měla mezi stranami panovat shoda, protože tím eliminuji následné zpochybňování procesu.

Mimochodem, takový systém by sám vyeliminoval podjaté znalce, prostě by je všichni odmítali.

Něco podobného jsem v lednu popsal tady:

blog.aktualne.centrum.cz/.../...
0 # Anonymní 2012-10-11 11:50
Petr Kočí je nácek protože obhajuje nácky v tom mají židé jasno a jen náckové o tom debatují.Slušný znalec nebo advokát mezi Židem a Náckem nerozlišuje .Pokud se toho zmínění dopustí bude Kočí vyloučen.. Protože tu máme zažitou Českou rovnost. Takové extravagante se musí podchytit ze začátku protože pořádek musí bit Ukamínek
0 # Anonymní 2012-10-11 14:19
Z textu námitky vyplývá, že a) ji nepsal přímo pan doktor Krejčí b) byla zcela jasně určena k spíše vytočení soudního znalce :-) než k jeho odvolání pro podjatost. S tím doufám právní tým nepočítal a pokud ano, tak co k tomu říci. Následky si nyní ponese pan doktor Krejčí a nikoliv autor námitky...
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 16:20
Znalce vytočilo hlavně to, že někdo přišel na jeho podvody při účtování posudků. A na to "dojede" znalec, ne Dr. Kočí nebo nejmenovaný autor námitky. Ochrana ze strany kamarádů z ministerstva vnitra má své meze, a i ve společnosti platí třetí Newtonův zákon: čím silněji znalec a jeho tým tlačí na potrestání advokáta, tím intensivnější bude reakce a následné důsledky pro znalce. Já být na znalcově místě, tak mlčím a potichoučku se odplížím se sceny čekat někde opodál na promlčení svých podvodů. Ale chápu, že někdo to rád horké…
0 # Anonymní 2012-10-11 19:28
Byl bych rád, kdyby to tak bylo, ale tak to podle mě nedopadne...
0 # Anonymní 2012-10-11 15:04
Na předmětné námitce podjatosti nespatřuji nic, čím by měl být porušen stavovský předpis (tím méně zákon). Argumentů, proč je tomu tak, bylo již v této záležitosti uvedeno dost, proto je nebudu opakovat. Zdá se mi, že jde spíše o střet přesvědčení než argumentů. Předpokládám, že námitka podjatosti znalce, který by pro svůj čínský původ se zvýšenou citlivostí vnímal šoa či neonacismus by takový rozruch nevyvolala, byla by věcně posouzena a zamítnuta. Pochybuji, že by byla považována za rasistickou (nehledě na to, že rasistickou není).

Rozhodnutím kárného senátu ČAK jsem zklamán. Zajímalo, by mě, jak bude odůvodněno. Jsem si jist, že ono rozhodnutí bude ještě v rámci opravných prostředků přehodnoceno. Naopak, odmítnout klientovi vznesení námitky podjatosti považuji za vážné pochybení advokáta.

Kárný senát si zřejmě neuvědomil, že svým rozhodnutím vnucuje advokátům novou etickou povinnost, a to poučit klienta o tom, že námitky podjatosti si bude muset podávat sám, chce-li zabránit tomu, že jeho obhájce bude zbaven oprávnění k výkonu advokacie a jeho obhajoby. Ještě štěstí, že podá-li klient sám námitku podjatosti, s níž se jeho obhájce nebude vnitřně ztotožňovat, nezakládá to automaticky povinnost k ukončení obhajoby.

Jedna poznámka na závěr. Argument Dana Dvořáčka, že: "Není to tak, že obhájce "kladl výhrady vůči etnickému původu znalce". To by byl případ, když by říkal, že znalcem nemůže býti Žid, protože je Žid - a jeho výhrada by musela být univerzálně platná i pro eventuálního znalce z oboru metalurgie." je zcela přiléhavý, ale pro mnohé zřejmě nepřijatelný.

Robert Cholenský
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 17:05
Osobně si neumím představit, jak chcete dál obhajovat např. Patrika Vondráka, jestliže každý jeho jménem učiněný procesní úkon bude napříště muset projít testem advokátské ethicity, formulované ad hoc osobou, již bychom, nevědouce, že jde o vysoce postaveného funkcionáře ČAKu, mohli v nestřeženém okamžiku označit za blekotavého starce. To mi vskutku jasné není.
0 # Anonymní 2012-10-11 20:27
Jako blekotavý stařec se v této věci projevil myslím i sám velevážený předseda Ústavního soudu Rychetský.
0 # Anonymní 2012-10-11 20:35
jestliže každý jeho jménem učiněný procesní úkon bude napříště muset projít testem advokátské ethicity

Výsledkem bude komedie, kdy advokát sepíše podání, a jestliže bude obsahovat klíčová slova (holocaust, žid, izrael, národní socialismus, nepřízpůsobivý, atd.), klient ho podá jako své vlastní podání.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 21:27
Čermákův extensivní výklad čestného jednání skutečně vede k tomu, že advokát musí svému klientovi doporučit, aby u soudu vypovídal vždy pravdu, i když si tím uškodí (lhát je nečestné a nečestné je i k tomu druhého vyzývat), aby se, je-li vinen, přiznal a nezapíral (ditto), aby při rozhodování o vazbě před soudcem neskrýval, že bude-li propuštěn, má v úmyslu vzít hned kramle (což samo mu ovšem advokát doporučovat nebude, neboť čestné je s OČTŘ plně spolupracovat).

Tedy vážení, mám nutkovaný pocit, že advokacie dovedena na tuto úroveň čestnosti je totálně k… chci říct pro kočku!
0 # Anonymní 2012-10-11 21:41
vždyť i Ivan Langer se tímto jistě řídí, když při advokátní zkoušce uvedl, že by klientovi (rozvádějícímu se manželovi) doporučil sdělit manželce vše o svém majetku a tzv. přiznat barvu
0 # Tomáš Pecina 2012-10-11 22:35
Napadá mě metaotázka, zda by obhájce neměl klientovi při první schůzce říct, že když se bude řídit jeho pokyny, skončí v base, kdežto když je bude ignorovat, může být zproštěn. Pokud je ethika nad zájmem klienta, jiný závěr přece není možný.

Má někdo jiný nápad?
0 # Dan Dvoracek 2012-10-11 22:59
Já si myslím, že by ČAK měla zpracovat ve formě nějakého stavovského předpisu Vstupní formulář klienta. Ten by obsahoval otázky týkající se holokaustu a německé otázky v ČR. Pouze pokud by klient dotazník vyplnil jedinými oficiálně pravdivými odpověďmi, směl by advokát převzít zastoupení. Nesprávně vyplněné dotazníky by spolu s identifikací klienta měl advokát předat ČAK k řešení.
0 # Anonymní 2012-10-11 15:38
přes 60 erudovaných komentářů.. a přitom je to tak jednoduché: židi s námi cvičí na všech frontách, tato kausa je kapkou v moři. Jen se otřeš slovem o žida - přijde trest! Pro výstrahu ostatním. HolohoaxTM v praxi..
0 # FORTUNA 2012-10-12 10:45
zajímavá debata.

Když tak sleduji Váš pláč, páni právníci, a nářky nad utrpením, které musíte snášet od Vámi placené ČAK, cítím jako laik určité zadostiučinění. Pan Pecina určitě pochopí a nejen on, rejpnu-li si.
Není to náhodou, že Vy a ČAK nejste v rovnoprávném postavení? Není náhodou ČAK orgán moci veřejné, který o Vašich právech a povinnostech autoritativně rozhoduje? Pakliže ano, neměli byste tu plakat, ale držet h... a krok, ne?
pozdrav kocourovi: není čas, teď když vládní ministři odcházejí a přicházejí jak na běžícím pásu, aktualizovat ústavní názor na jejich okamžitou výměnu?
(pane Pecino, 24 hodin mám za sebou).
Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2012-10-12 11:05
Jste mimo. (Překvapivě.)

ČAK nepochybně je orgánem moci veřejné a nepochybně autoritativně rozhoduje o našich právech a povinnostech. Nevím ovšem, proč bychom měli držet hubu a krok. Z žádné teorie moci veřejné, kterou tu kdy kdo včetně mne prezentoval, nijak neplyne povinnost SOUHLASIT s aktem veřejné moci.

Takže, jako už tolikrát, mícháte hrušky se šroubkama.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-12 11:47
Absolutně nepochopí. Za prvé nemám potřebu vůči advokátům se jakkoli "vymezovat", a za druhé, tohle není problém advokátů, ale jejich klientů. Advokáti nebudou mít v důsledku rozhodnutí ČAK menší příjmy, zato klienti dostanou horší, protože omezenou a bojácnou, obhajobu.
0 # David Schmidt 2012-10-12 12:42
ČAK je samosprávnou korporací, které stát propůjčil (přenesel na ni) část svých nařizovacích kompetencí - konkrétně zakázat svému členovi vykonávat své povolání. Stát tak činil v dojmu, že je lépe, pokud státní regulaci v této oblasti nebude vykonávat státní orgán, ale samosprávné společenství samo. V tomto případě se však jedná o zjevný exces: zakázat advokátovi vykonávat své povolání, tj. takto extrémní zásah do práv každého člověka, je v zjevném nepoměru k námitce podjatosti, aby znalec pro svůj pravděpodobný vztah k věci nevykonával znalectví v jedné jediné zakázce. Kolik licoměrnosti je skryto v tomto jednání na popud dvou hystericky reagujících papalášů. Čili soudní řízení opět nebylo místem, kde by se námitka podjatosti uzavřela, nýbrž je třeba postihovat, ne odůvodňovat.
0 # Guy Peters 2012-10-12 16:37
Můj názor je, že působnost ČAK je originární. Tedy stát nic nepřenesl, toliko uznává.
0 # David Schmidt 2012-10-12 18:05
Není žádné originární právo zakazovat svým konkurentům vykonávat profesi, je však legitimní, aby namísto státu byl tento zákaz ukládán samosprávou složenou z těchto konkurentů, neboť lze předpokládat, že tím bude eliminována nežádoucí ingerence státu do výkonu svobodné profese.
0 # Guy Peters 2012-10-12 19:03
Není žádné originární právo zakazovat svým konkurentům vykonávat profesi
Je. Stejně jako se lidé sdružili v ČR, tak se stejně sdružili v ČAK. Mezi státem a komorou není rozdíl, obojí je veřejnoprávní korporace.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-12 19:38
Souhlasím s DS. O originární pravomoc by se jednalo, kdyby komora nebyla jako právnická osoba sui generis zřízena zákonem, ale měla právní formu (např.) spolku a od státu dostávala toliko licenci.

Což by, mimochodem, bylo daleko lepší uspořádání, protože monopolisace vede v podmínkách postkomunistické demoralisace k excesům jako tento.
0 # FORTUNA 2012-10-13 11:41
ad DD,12.10.12,11:05, TP12.10.12,12:47

Děkuji za reakce, pánové. Myslel jsem, že když pan Pecina rejpá do státní správy, že pochopí moje rejpnutí do právníků. Pane Dvořáček, Vy tvrdíte, že právní teorie (kterou jsem naštěstí nestudoval) Vám umožňuje s AUTORITATIVNÍM rozhodováním OMV NESOUHLASIT (co je to pak za AUTORITU?,nebo mají slova zase jiný význam?), ale pan Pecina v praxi vidí u soudu jen vyděšené advokáty. Nemá advokát za klienta bojovat do roztrhání těla? Cožpak dnešní chaos nemá příčinu?

Originární jsem si musel najít. Zdá se, že ani advokáti se neshodnou, o čem je. Nešlo by používat nějaké obvyklejší slovo? Pak jsem doufal (jinde), že mne GP navede na definici VEŘEJNÉ MOCI, když do toho již vstoupil. Alas, nic. Usuzuji, že zločinný režim ji definovat nemusel, protože ji prostě měl a tak dnešní režim definici vydal v 1992 v rámci kontinuity "práva". Tak nějak?

Závěr k článku mi uniká a začínám se domnívat, že celé to remcání a povídání je vlastně o ničem. Asi jako když si sousedky na pavlači stěžují, že pan domácí chodí domů opilý a že jim močí pod okny, a pak jdou vytřít podlahu.

Mirek Vorlický
0 # Dan Dvoracek 2012-10-15 10:11
Eh. To nemá cenu.
0 # FORTUNA 2012-10-15 11:05
as DD, 15.10.12, 10:11
Asi opravdu ne.
Mně není ani jasné (komu to je jasné, ať se přihlásí), zda advokát v česku má u soudu hájit práva svého klienta (a soudce posoudí, zda tak činí v mezích zákona), nebo zda se má starat, aby se jeho klient ke všemu přiznal a asi přivedl pro ten účel i svědky, kteří by jeho přiznání před soudem dosvědčili. Vše řídí ubiquitous veřejná správa. Obžalovaný/žalovaný je pochopitelně vinný, jinak by ho nikdo přece netahal k soudu, ne?
Tak nějak, ano? Toto bych i pochopil jako závěr k článku pana Peciny.
Mirek Vorlický
0 # Tomáš Pecina 2012-10-15 11:13
Ano, zhruba tak. Advokát je primárně podřízeným své komory (jež je součástí veřejné správy, jak správně dovozujete), až v rámci jejích instrukcí a její benevolence je oprávněn hájit zájmy klienta, avšak činit tak musí čestně (v širokém slova smyslu) a tak, aby soudu nebo jinému orgánu veřejné moci v žádném případě nekomplikoval jeho čestnou a záslužnou práci.
0 # Dan Dvoracek 2012-10-15 11:17
MV: O čem to zase mluvíte? Vždyť to je něco úplně jiného než prve. To je fakt debata.
Já jsem jen říkal, že to, že je pro mě rozhodnutí komory závazný, ještě neznamená, že jsem povinnen s ním souhlasit. Jsem pouze povinen ho dodržovat. O čem to proboha zase mluvíte vy? Umíte udržet konzistentní linii diskuse aspoň 2 příspěvky?
0 # FORTUNA 2012-10-17 08:09
Debata zde zřejmě skončila. V celé nahotě se projevila absurdita, na které za obecného jásotu je ČR postavena. Přítomná všude, autoritativní moc nás všechny ovládá. Ona sice nejen nám, ale i právníkům povoluje remcat, drží-li, tak jako my, krok. Za zločinného režimu nedržení huby mělo svá rizika, i když ani dnes, jak zjišťuje advokát Kočí a snad i další, není dovoleno si dovolit příliš.
Není náhodou, že protagonisté všemocného státu, a dnes se jim říká komunisté, se vracejí. Takoví jsme.
mv
0 # Filip Šudák 2012-10-19 22:39
Z toho, co je zde uvedeno, vyplývá, že, a nikoli nezbytně ad absurdum, je konec spravedlivého procesu v tr.řízení ipso facto tam, kde se jedná o případ nutné obhajoby a / nebo obviněný výslovně obhájce požaduje, neboť jediným, kdo může obviněného z tr.činu obhajovat, je člen ČAK, a ten, jsa vázán "vyšším principem mravním", je v postavení obhájce, které má obhájce ve smyslu Kladiva na čarodějnice (pars III., cap. X.), tedy je absolutně k ničemu.

Jsem zvědav, dojde-li to tam jednou, co na to bude pravit ESLP.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-19 22:53
Kdyby náhodou rozhodnutí KS ČAK nabylo PM, první, co udělám, je, že napadnu ustanovení o tom, že obhájcem v trestním řízení může být jen advokát, se silnou argumentací, že je-li podle ČAK advokát vázán stavovskými předpisy a až "v jejich rámci" pokyny klienta, je tím porušeno právo na obhajobu a na spravedlivý proces. Jsem si téměř jist, že "počítač" u ÚS na tuhle věc vylosuje jako soudce zpravodaje Rychetského :-)
0 # FORTUNA 2012-10-20 14:02
ad Filip Šudák, 19.10.12, 22:39

Ano, je to tak. Podívejte na Ratha, s kterým jinak nemám soucit. Nic mu není dokázáno a půl roku již "sedí". Má-li advokáta, na co mu je? Jak píšete: (asi) na nic.

Až to dojde k ESLP, tak z toho budou určitě vyjeveni a nabídnou nám otevření nějakého právního skanzenu, jako Italové v tom filmu Slunce, seno, jahody, nebo tak nějak. To když někdo do té doby nespáchá na Klause atomový atentát, který on ve zdraví přežije a svět nás zase bude obdivovat. To už soudruh (tedy bývalý) Rychetský bude v důchodu.
mv
0 # FORTUNA 2012-11-02 18:58
Domnívám se, že za Rakouska-Uherska se pojmy jako AUTORITATIVNÍ MOC a VEŘEJNÁ MOC nepoužívaly, a jestli ano, měly nejspíš jiný význam. Věděl by někdo kdy se začaly používat v tom smyslu, v kterém jsou v česku chápány teď?

Potom, byla-li v R-U autoritativní moc, kdo ji měl, nebo co to bylo?

mv
0 # Anonymní 2012-12-01 20:06
Mno, ono se stačí podívat do historie, jak dopadl chudák advokát, co hájil K.H.Franka. Úděsné je, že je v tom i jistá paralela...
Advokáti co hájili v Norimberku se stali váženými a uznávanými advokáty - u nás poválečený ČAK svého advokáta dehonestoval a nakonec vyštval...
Komunisti tomu jenom dali tečku.
0 # Anonymní 2013-09-18 14:10
Na nacionální diskriminaci jsme hodně citliví, a to i v zahraničí. U nás se dějen ale i diskrimiance jiného druhu, tedy sociální a pohlaví, a je to jev ještě častější a přehlížený. MUŽŮM A MOVITÝM JEDINCŮM A SKUPINÁM SE JDE ČASTO NA RUKU, RESPEKTUJÍ SE JEJICH ŽÁDOSTI A PŘÁNÍ,I KDYŽ JSOU NĚKDY V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY A UBLIŽUJÍ, SNAD,ŽE TO A TO SPONZORUJÍ ? Asi zcela nepomůže ani úprava zákonů, když bude chybět morálka a čest. Co se týká JUDr Kočího, tak je to zřejmě člověk, který má konexe, a proto je tak "dovolený" a odvážný. nemyslím,že je to nějaký bojovník ale je asi někým chráněný a tedy někdy i privilegovaný. Samozřejmě , že i on občas narazí.je zvláštní, že se může bez konce odvolávat. To pro fyzické osoby neplatí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)