Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Po odročeném jednání ve věci mého sporu s Davidem Navarou (nebo přesněji: sporu Davida Navary se mnou, an já s ním žádný nemám a nevedu) stupňuje onen argumentační ofensivu, nahrazuje arci kvalitu kvantitou. Navarovo poslední, odhadem již šesté procesní stanovisko čítá i s přílohami 70 stran a Robert Cholenský mne v řízení odmítá dál zastupovat, což se nedivím: oskenovat tolik listů textu je úmorné, a být nucen je i přečíst mám i já za naplnění skutkové podstaty týrání právního zástupce. Naše reakce.

Komentáře   

0 # Philip Sudak 2016-05-15 03:12
Osobně bych, jako předběžnou otázku, navrhl posoudit duševní zdraví žalobcovo úředními lékaři; i když pak přijdete v této věci o náhradu nákladů řízení, vyvarujete se řetězení žalob, což je, myslím, v tomto případě žádoucí.

Ostatně soudím, že je velká škoda, že po novele o.s.ř. v souvislosti s novým občanským zákoníkem, bylo řízení o žalobách o ochranu osobnosti přesunuto z krajských na okresní soudy; případné Navarovo odvolání k "zemskému soudu" by v něm, rozhodně, vzbudilo mnohem větší pocit vlastní důležitosti, a jeho pathos by, alespoň v jeho očích, byl cílen "kompetentnějším" osobám, než, považte, k "vesnickému" soudu!

Jinak, Navara zjevně nepochopil dispositivní zásadu občanského soudního řízení: soud se, jaksi z povahy věci, nemůže zabývat ochranou "osobnosti" soudců Nejvyššího správního soudu, soudních "znalců" etc., nepodají-li tito sami za sebe žalobu o ochranu osobnosti.

Navara nepřekvapil.
0 # Daniela 2016-05-15 04:04
No vidite, pane Sudaku, ze to jde a dosahnete rozumneho vysledku, kdyz se vzmuzete a pro zmenu zapnete mozek...
0 # Daniela 2016-05-15 04:10
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # Philip Sudak 2016-05-15 03:14
A, ostatně, předpokládám, že jednání bude opět odročeno, a světe div se, opět pro nemoc soudkyně. Ani bych se jí nedivil.
0 # Martin 2016-05-15 10:30
Neměli bychom se tomuto mentálně zpožděnému jedinci složit na pravítko?
0 # Philip Sudak 2016-05-15 11:41
A k čemu by mu, prosím pěkně, bylo dobré?
0 # Anonymní 2016-05-15 16:38
No, nemusel by ve svych podanich podtrhavat text rukou :-)
0 # Philip Sudak 2016-05-15 23:25
Geniální nápad!
0 # Tomáš Pecina 2016-05-15 23:45
Navara nepodtrhával rukou, nýbrž vyznačoval zvýrazňovačem. Jelikož to prý nebylo po oskenování patrné, R. Cholenský v rámci poskytované právní služby doplnil každé zvýraznění podtržením. Perfektní klientský servis, jak jistě uznáte.

Tolik na vysvětlenou.
0 # Tomáš Pecina 2016-05-16 00:37
Další podání vystavovat nebudu, jen pro osobní spotřebu jednu citaci. Navara se brání, že by měl v případě neúspěchu hradit náklady zastoupení, argumentuje:

"Žalovanému jednak jistě nesvědčí, že se pokouší o drobný podvod, ale zejména text, který sepsal, by mohl na první dojem působit dojmem, že jeho autoritativní, bez důkazů a bez argumentace představený názor pramení z nějaké hluboké znalosti profesionální advokáta. Není tomu tak. Jedná se o text bloggera, nadšeného, procesně zručného ale amatérského právníka bez vzdělání. Je třeba vidět, že jím vytvořená krásná nádoba dekorovaná latinskými prvky, zarovnanými ornamenty, vynikající úhlednou čistotou linek a výrazů je pouze obal, který skrývá strohou prázdnotu. V lepším případě. V horším zkyslé víno. / Tolik esejistické navázání na esejistickou formu právně prázdného vyjádření žalovaného."

Ani Yossi by to nenapsal lépe!
0 # Anonymní 2016-05-16 01:56
Tomáš Pecina: Takových nevyužitých možností osobního útočení! Zbytečně vám přiznával profesní zručnost a další věci. To jsou naprosto a zcela promarněné možnosti, jak vás strhat a udělat z vás morální i profesní mrtvolu!

Upřímně by mě takové neumětelství druhé strany urazilo, že mu nestojím ani za pořádný osobní útok ve spisovatelském podání!

Miloslav Ponkrác
0 # Tomáš Pecina 2016-05-16 02:12
Čtete nepřesně: nepřiznává mi profesní, nýbrž procesní zručnost. Což zhruba znamená, že nepíšu, že podávám odpor, když podávám odvolání, a druhou stranu netituluji obviněný, když jde o žalovaného. Ale ve skutečnosti jsou mé texty plody mé nevzdělanosti a amaterismu, "profesionální advokát" by to napsal daleko líp. Abych to shrnul, jsem pouze prázdnou nádobou, sice snad zdobnou, na rozdíl od žalobce Navary, kterýžto je epitomisací práva a morálky.
0 # Philip Sudak 2016-05-16 02:19
V pravdě nechápu, co tím chtěl básník (Navara) říci: on snad je "profesionální advokát", když si dovolil, bez právního zastoupení, obrátit se na soud (jeho logika)?
0 # Philip Sudak 2016-05-15 23:37
Pane Pecina, bylo by možné dát odkaz na těch předchozích, asi pět, processních stanovisek Navary?

Vysvětlit Navarovi, že Mazel není soudní znalec, ale odsouzený Mazel, asi nepůjde, co? Je to, relativně, irrelevantní, leč fakticky dosti podstatný rozdíl.
0 # Anonymní 2016-05-15 23:53
Mazel byl /od/souzen?
0 # Tomáš Pecina 2016-05-16 00:39
Zřejmě míněn Svoboda.
0 # Philip Sudak 2016-05-16 02:14
Ano, Svoboda, omlouvám se.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)