Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V rozhovoru pro DVTV řekla Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti a respektovaná odbornice v oblasti trestního práva, že podle jejích informací bude stíhání Andreje Babiše za dotační podvod v kause Čapí hnízdo zanedlouho zastaveno.

Neberme její slova na lehkou váhu, ta dáma ví, o čem mluví: ostatně jako první predikovala zastavení trestního stíhání původně spoluobviněného poslance za Agrofert Jaroslava Faltýnka.

Zkusme se zamyslet, co její výrok znamená a jak může k zastavení trestního stíhání dojít. První otázkou je, zda se bude týkat pouze Babiše (a jeho dětí, které jsou patrně skutečně bez viny, protože jen slepě plnily vůli svého otce), anebo všech obviněných.

Uměli bychom si theoreticky představit variantu, že před soudem v příštím roce stanou jen ti obvinění, kteří plnili Babišovy příkazy a ač si nemohli nebýt vědomi, že farma zůstala efektivně uvnitř holdingu, podali za ni žádost o dotaci, případně o tom, že byla podána a že obsahovala nepravdivé údaje, museli vědět. V takovém případě je však nezbytné zajistit, že výměnou za příslib podmíněných trestů vypovědí cosi ve smyslu: Pan Babiš o ničem nevěděl, vše jsme s kolegyní Nagyovou připravili a provedli za jeho zády. To by vyžadovalo jednak naprosto zkorumpovaný senát, jednak neveřejnost hlavního líčení (a utajení rozsudku), přičemž míra ovládnutí státních orgánů Agrofertem není dosud ani zdaleka tak úplná, aby něco takového mohlo bez následků projít. Troufáme si proto tvrdit, že taková cesta je spíše nepravděpodobná.

Druhá varianta, zastavení stíhání u všech obviněných, je z hlediska procesní přípravy složitější. Lze si ji představit ve dvou subvariantách: zastavení z důvodu, že se nepodařilo prokázat, kdo je za dotační podvod odpovědný, anebo proto, že se nejedná o trestný čin.

Obě tyto možnost mají arci vedle výhod i nevýhody. Tvrdit, že Andrej Babiš nevěděl, že účelově vyčleňuje Hnízdo z koncernu, když to sám veřejně do medií potvrdil, je představitelné, avšak jedině, jak s oblibou říká Tomáš Sokol na adresu svých méně konformních kolegů-advokátů, po rozsáhlejší lobotomii u příjemce takové informace, přičemž si troufáme predikovat, že i když Agrofert ovládá vedle zemědělství i část zdravotnického průmyslu, povinnost občanů České republiky zbavit se podstatné části mozku v parlamentu jen tak hned neprolobbuje.

Druhá možnost, tedy tvrdit, že k trestnému činu nedošlo, se jeví přece jen o něco nadějnější. K tomuto cíli se dá dostat nejsnáze tvrzením, že nikdo z obviněných netušil, že dělá něco nezákonného, a absentuje tedy úmyslné zavinění. Může se hodit interní, dosud v řízení nepoužitá právní analysa, která tento závěr obsahuje, anebo postačí fakt, že obvinění nejsou právníci se specialisací na evropské dotační právo, a jako takoví se spolehli na to, co jim doporučili jejich advokáti a co posléze aprobovaly i – ve skutečnosti arci v omyl uvedené – orgány ROPu. Skřípe to, nedoléhá, ale fungovat by to mohlo: OLAF ničemu nerozumí, ostatně záležitost posuzoval povrchně, bez přihlédnutí ke specifikům českého trestního práva. Stěžovat proti zastavení trestního stíhání si přitom nelze, rozhodnutí státního zástupce je konečné a neměnné.

Ruské tanky přijely v době vrcholícího léta, kdy bývají lidé co do politických věcí nejapathičtější. Pro zastavení trestního stíhání by se hodil podobně příhodný čas: co takhle počátek března, období charakterisovaného snahou dolyžovat to, co se nestihlo v lednu a únoru, a vyznačujícího se hromadným oslabením imunitního systému, neodborně nazývaným jarní únavou? To bude ta nejlepší doba!

Komentáře   

0 # Vena 2018-12-06 14:05
Je zde i ta varianta,že budou obětováni koně a dětem bude zakoupena letní dača kdesi v Karibiku,bez přístupu k emailu a mobilu...Mimochodem upozorňuji,že Vámi proponovaný termín není z důvodu rozmoklého terénu pro přehlídku bratrských tanků nejvhodnějším.Berte to tak,že ten srpen je prostě pro vojska nejvhodnější a jistojistě nebyl zvolen čistě politicky!
+2 # Libor 2018-12-06 14:11
Osobně bych to viděl ještě poněkud jinak. Státní zástupce to zastaví podle § 172 odst. 1 písm. b) TŘ s tím, že se to sice všechno stalo, nicméně co do právní kvalifikace se nejedná o TČ podvodu, ani o jiný TČ. Např. se to vyhodnotí tak, že žádost neobsahovala žádné "nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje" a pokud byly nějaké údaje zamlčeny, pak se nejednalo o údaje "podstatné".

Mediálně je to také celkem vděčné, protože jde o otázku právního posouzení věci, tj. něco, co nelze v mediálním prostoru (ani politickém) smysluplným a sdělným způsobem vyvrátit. Čili to, že to někde "skřípe" je vlastně úplně jedno, neboť to skřípání nikdo neuslyší.

Jistě by také pomohlo, kdyby SZ usnesení o zastavení stíhání odůvodnil něčím v tom smyslu, že vyšetřování jasně prokázalo, že se jednalo o "kampaň".

Takové rozhodnutí je fakticky mimo přezkum. Stížnost může podat pouze poškozený, kterého momentálně ovládá hnutí ANO. VSZ do toho spontánně sahat nebude, protože Bradáčová ví, co se od ní čeká. No a kdokoliv to bude chtít veřejně rozporovat, pouze zpochybňuje roli nezávislých OČTŘ a snaží se vést kampaň.

PV
0 # Vena 2018-12-06 14:30
Uznávám,že Vaše varianta je nejpravděpodobnější,jelikož je elegantní a přitom zcela nesrozumitelná pro laika.Přesto si lámu hlavu nad onou jinou kvalifikací,neboť z toho, co o tom vím, mně jako jediný nadále vyplývá dotační či “prostý” podvod,což ovšem na postih při spáchání v org. skupině nemá podstatný vliv.
+2 # Tomáš Pecina 2018-12-06 14:37
Pánové, myslím, že to bude jinak, což naznačuje neuvěřitelný výrok Mayerové-Nagyové, (např. zpravy.aktualne.cz/.../...): "Cítím se zodpovědná za všechny ty problémy, co má Babiš a jeho rodina, protože já jsem podávala tu žádost, on o tom ani nevěděl. To na mě doléhá nejvíc." :lol:
+1 # Vena 2018-12-06 14:42
Tak tohle mi zcela uniklo :-) , se vůbec nedivím,že je stíhání označeno za kampaň.Je naprosto nevídané,jak uvědomělé a doslova obětavé spolupracovníky si pan AB vybral..Takže to nakonec bude varianta koně a dača?
0 # Tomáš Pecina 2018-12-07 06:08
Vskutku, nevídaná loyalita zaměstnavateli. Druhý pokus o sebevraždu se jistě podaří; nedivil bych se, kdyby v bezpečnostní divisi Agrofertu už nacvičovali její rukopis na dopis na rozloučenou.
-1 # Vena 2018-12-07 09:01
No,snad se vystříhají obvyklého přešlapu antedatovaných dokumentů a nedojde k tomu,že datum zhotovení dopisu na rozloučenou se bude shodovat s datem podpisu žádosti o dotaci ;-)!
0 # Tomáš Pecina 2018-12-07 15:19
Po zkušenosti s Čapím hnízdem bude možná v Agrefertu nedatovaný dopis na rozloučenou povinnou přílohou manažerské pracovní smlouvy :-)
+1 # Libor 2018-12-07 16:12
TP:
nemusí jít o nějakou přehnanou loajalitu. Třeba je to jenom racionální kalkul. Jako spolupachatelka v tom stejně lítá, a jestli Andreje zavřou, tak půjde bručet s ním. V takovém případě je celkem rozumný postup, že to ta dáma všechno vezme na sebe, řekne, že Andrej o ničem nevěděl. Prokurátor zastaví trestní stíhání ostatních pachatel, tj. zejm. Babiše. Obžaluje jenom ji a ona jediná bude odsouzena.

Pokud Babiš touto cestou zůstane premiérem, jistě jí dokáže zařídit nějaký rozumný trest. Pravděpodobně i nižší, než by jinak dostala, kdyby je všechny odsoudili společně a kdyby Babiš padl. Navíc jistě dostane po propuštění z výkonu nějakou vhodnou odměnu za svůj konstruktivní přístup k věci.

PV
-1 # Vena 2018-12-07 17:18
Vaše varianta zní sice pravděpodobně,avšak variantu s blanko dopisem,zejména po zkušenostech pana Rady,na rozloučenou bych zcela nezatracoval! ;-)!
-5 # Mirek Vorlický 2018-12-10 15:46
Jak to skončí? Asi takto:

Jak od začátku tvrdím, nikdy to nebyl trestný čin (crime). ČR je v EU a tak si myslím, že EU právo by ve finále přebilo různá specifika českého trestního řádu. Nemá cenu se pokoušet dokazovat, že to crime byl, byly by jen vyhozené peníze a ve finále pouze další ostuda.
Byl to obyčejný podvod. Podvedenému, tedy státu/EU, podvodník miliony vrátil; podvedený by se snad mohl domáhat nějakých ušlých úroků. Firma spíš nabídne něco v tom smyslu sama, a nějaký soud kauzu uzavře a bude to.
+3 # Vena 2018-12-11 20:55
Nebyl to podvod(který je také trestný),nýbrž to je dotační podvod!Tvrzení,že pouze postačí,aby poté,co byl podvod odhalen,bylo získané obohacení vráceno bez postihu konání,je zcela absurdní a nemá vůbec žádný základ v právní teorii ani v obecně chápané spravedlnosti!Stejně tak byste mohl tvrdit,že vrah nebude trestán v případě,kdy se finančně vyrovná s pozůstalými!
-3 # Mirek Vorlický 2018-12-11 22:18
k Vena, 20:55, 11.12.2018: Hmmm. Uvidíme. Nejsem právník.
Nicméně, je-li podvedenému vráceno o co podvodem přišel, může mít maximálně nárok na vyrovnání škody, která mu byla podvodem způsobena - zde (myslím) jen zmíněné úroky.
Že by se vrah mohl vyhnout trestu finančním vyrovnáním? To netvrdím.
+3 # Vena 2018-12-12 09:15
Měl byste rozlišovat-to co píšete je definice bezdůvodného obohacení,což je soukromoprávní spor a soud o něm rozhodne pouze na návrh ochuzeného.(Dotační,úvěrový) podvod je trestný čin,který stíhají OČTŘ i bez “trestního oznámení” a zejména nezávisle na vůli “poškozeného”,u těchto skutků je navíc bezvýznamu,zda vznikla škoda,nýbrž je postihováno jednání narušující státem chráněný zájem.Vaše vývody však odpovídají tomu,že podle Vás by trestní stíhání mělo být vedeno pouze se souhlasem poškozeného,který prokáže újmu a pak si lze bezesporu představit situaci,kdy osoba vraha “uplatí” pozůstalé či je “přesvědčí” a vykoupí sobě beztrestnost,neboť oběť z logiky věci již souhlas se stíháním neudělí..
-3 # Mirek Vorlický 2018-12-12 10:39
k Vena 9:15, 12.12.2018: Toto vše je velmi zajímavé.

Rozlišuji.

Bezdůvodné obohacení -
-nemám rád tento výraz, neboť dává věci punc částečné správnosti - co je špatného na chtíti se obohatit ? Potom je slovo ochuzený. Ani toto slovo sem nepatří, protože zchudnout může člověk i jen přirozenou cestou. Je podvodník a je podvedený. Tomu každý rozumí.
No a v kauze babiš je též (zcela jistě) podvodník a podvedený.
Stejná podstata věci a jednou občansko-právní spor a podruhé crime?

Moje vývody -
V žádném případě. Jakmile vznikne důvodné podezření, že byl/je páchán crime je povinností moci výkonné kauzu neprodleně s patřičným zdůvodněním předložit soudu. Oběť - řekněme, že násilný útok přežije - již (kromě svědectví) nemá do soudního procesu co mluvit. Porušením zákona nebyla ani tak poškozená, nebo ohrožená oběť kriminálního činu (crime) - byť ona na to nejvíce doplatí - ale sám stát, společnost. A je to společnost, která se brání.
(Nebo jak Vena píše: státem chráněný zájem; i když slovo zájem je zase příliš obecné a neurčité. Co je to zájem? Stát projevuje svoji vůli zákony, ne zájmy.)

cituji: ,, . . . je trestný čin, který stíhají OČTŘ i bez ,,trestního oznámení..."
To jako, že jim není známo, že je podezření na crime?

Konečně, vycházím z obecných principů, ne z českého trestního řádu (jak je myslím patrné z výše mnou uvedeného), neboť se domnívám, že je hrubě v rozporu s tím, co je dnes nejen v Evropě běžné.
+3 # Vena 2018-12-12 11:57
Nerozlišujete!
Bezdůvodně se můžete obohatit třeba tak,že prodáte něčí majetek třetí osobě,neboť jste se domníval,že je Vašim majetkem.V takovém případě nejste podvodníkem.Podvodníkem jste a trestným činem je takové konání,kdy jste věděl,že nejste majitelem a uvedl jste tak druhého úmyslně v omyl.

Pokud uznáváte,že do průběhu trestního řízení nemá poškozený (obvykle) právo zasahovat,je tak dáno,že pokud byla úmyslně vylákána dotace uvedením nepravdivých či hrubě zkreslených údajů,je bez významu,zda byla navrácena a jedná se nadále o trestný čin.

OČTŘ postupují na základě zásady oficiality,jsou tak povinny stíhat veškeré činy vykazující znaky činu trestného a to bez ohledu na to,zda ve věci bylo podáno oznámení či podnět.
-1 # Mirek Vorlický 2018-12-12 13:16
k Vena, 11:57, 12.12.2018

Článek je o podvodu/crime. Určitě se dohodneme, že dotace neproběhla omylem, nebo z neznalosti věci, náhodou.

Pak odkazuji na svoji odpověď panu Pecinovi, 12.12. 2018, 12.11.

Právo zasahovat -
Ano, ale obráceně: jedná-li se o crime, přiznání nebo vrácení něčeho obžalovaným/obviněným může mu posloužit jen jako polehčující okolnost.

Zásady oficiality -
Nechť Vena prosím vysvětlí, jak se tedy OČTŘ dozvědí o činech, které vykazují znaky crime, když jim to není oznámeno, nebo jinak dán podnět (hádám, že jen firem a živnostníků bude v ČR více než milion)??
0 # Vena 2018-12-12 15:04
Pokud se shodneme na tom,že podvod je trestným činem,jsme na konci diskuze.Tyto trestné činy ... podvodů mohou být spáchány pouze úmyslně,přičemž úmyslem se rozumí jak situace chtěl a způsobil,tak věděl,že může způsobit a přesto tak jednal.Obecně se přitom předpokládá,že funkci statutárního orgánu zastává osoba odpovídajících zkušeností a znalostí a je tak na ní,aby svou “nemožnost vědět” prokázala.V daném případě je nesporné,že dotace byla vylákána na základě nepravdivých údajů, a to jak příslušnost k Agrofertu,tak zejména vykazovanou ekonomickou životaschopností projektu.Policie se přitom zjevně domnívá,že dotaci vylákala organizovaná skupina,jejíž členem byli jak paní Nagy,tak pan Babiš.

Když byste si přećetl své příspěvky zjistil byste,že zpočátku jste podvod za trestný ćčn nepovažoval....

Policie se o činech může dovědět např. vlastní činností,při prověřování jiného podání nebo např. náhodně při dopravní kontrole( např.únos).
0 # Tomáš Pecina 2018-12-12 12:11
Nemáte-li rád slovo obohacení, pak vězte, že musíte interpretovat celé sousloví, tedy bezdůvodné obohacení. A opět přesně, neboť právo je přesné, tedy bezdůvodné obohacení, nikoli bezdůvodné zbohatnutí. Bezdůvodně se obohatíte třeba tak, že jako obchodník přijmete od zákazníka zálohu na zboží, o kterém zjistíte, že ho již nelze dodat, protože váš dodavatel ho přestal vyrábět, o čemž vás včas předem nevyrozuměl, případně zkrachoval a nevyrobí už nic. Plnění se stává fakticky nemožným, a vám, bezdůvodně obohacenému, vzniká povinnost takovou zálohu objednateli, bezdůvodně ochuzenému, vrátit. Kdyby naopak zboží dodáno bylo, byl byste rovněž obohacený, ale nikoli bezdůvodně, a zákazník obšťastněný výrobkem by nebyl bezdůvodně ochuzený. #hráchnastěnu
-2 # Mirek Vorlický 2018-12-12 12:50
k Pecina, 12:11, 12.12.2018
Se vší úctou nemohu přijmout toto jako normální chod věcí:

Přijme-li někdo od někoho peníze za něco s tím, že to něco nemůže dodat, nebo prostě jen nedodá, tak se ne nedůvodně obohacuje, ale docela obyčejně podvádí; to že se chce obohatit nedůvodně je vedlejší - to chce každý podvodník, zloděj, atp.
Příklad, nechávám si po zaplacení poslat věc, kterou chci dát k vánocům. Věc nepřijde, nejen včas, ale vůbec, a já nemám dárek. Mně jako poškozenému/podvedenému je šuma fuk, zda to ten někdo udělal záměrně (jak mu to dokáži?), nebo zda se spletl. Já chci své peníze zpět a možná něco navíc.

Pojem ,bezdůvodné obohacení´ přece v normální češtině ani nedává smysl! Skoro se domnívám, že tyto nesmyslné pojmy byly někým vymyšleny jen aby se věc mohla protahovat. Proč řešit obohacení, zbohatnutí, ochuzení a bůhví co, když se jedná jen o to jak napravit podvod, popřípadě ublížení.
Tvrdím, ať si klidně právníci mezi sebou mluví a píší jak chtějí, mají-li zákony a právo ale sloužit spravedlnosti a pořádku, pak musejí být psány češtinou co nejvíce v obecném slova smyslu - aby tomu lidé mohli rozumět. Jak jinak pro pána jána???
0 # Neocon 2018-12-12 13:20
Ne, ne, to neni jedno.

Pokud Vam to neprijde, protoze to ztratila CP na ceste, tak je to znacny rozdil s tim, ze frajer prodava online Iphony, nema je a nikdy mit nebude.

V prvnim pripade se nejedna o nic, v druhem o podvod.

Je to to same, kdyz Vam to je jedno, jako by jste si pujcil v Praze novou Oktavku v autopujcovne, mel ji v pondeli vratit, ale v nedeli jste dostal infarkt, byl jste v bezvedomi ve spitale, Oktavka by stala u Vaseho hotelu na parkovisti, a az by Vas z toho dostali, za mesic, tak by Vas PCR zacala stihat pro podvod a uzivani cizi veci.

Taky by se Vam to asi nelibilo-proto se posuzuje umysl.
-1 # Mirek Vorlický 2018-12-12 13:44
Ano, jistě, Neocon má pravdu.

Nicméně v mém příspěvku 12:50 šlo o to, zda dodavatel věci v okamžiku přijímání mých peněz za věc věděl, že mi nic nepošle, nebo nevěděl, že mi nic poslat nebude moci (spletl se, myslel si, že mi to poslat bude moci).

Ve věci Oktávky by to z mé strany určitě nebyl podvod. Půjčovna by ovšem měla nárok na peníze za dobu, kdy jsem Oktávku měl, třebaže neužíval.
+1 # Tomáš Pecina 2018-12-12 14:24
Jestliže přijmete zálohu na plnění, o kterém víte, že ho neposkytnete, dopouštíte se (při splnění dalších podmínek) trestného činu podvodu.

Pokud to nevíte, ale tušíte, např. proto, že dlužíte dodavateli a tuto zálohu budete muset použít na vyrovnání starších závazků vůči němu, dopouštíte se podvodu rovněž, protože jste uvedl objednatele v omyl, pokud jste mu tyto své obavy předem neintimoval.

Bohužel, policie tyto jednoduché věci nechápe a tak často nestíhá zjevné podvody a naopak stíhá ty, kteří jen nebyli schopni dostát svým závazkům. Záleží hlavně na tom, zda a jakým směrem je policista motivován. To je obecně rozhodujícím kriteriem trestnosti jednání i v jiných případech.

Takhle arci právní stát nevypadá.
-2 # Mirek Vorlický 2018-12-12 15:17
k Pecina, 12.12.2018, 14:24

Ano, chápu a věřím, že český právní řád je, jak pan Pecina píše.

Nicméně, jak též pan Pecina píše, policie to nechápe, často nestíhá a činí jen dle svého uvážení. A takto skutečně právní stát nevypadá, v tom též souhlasím.

Otázka je proč toto vše. Dle mého soudu je to i proto, že stát bere na sebe zodpovědnost, která je nad jeho schopnosti a která mu ani nepřísluší. Výsledek je pak:
a) stát vydává zákony, které není sám schopen dodržovat
b) právo (LAW a ORDER) je nedodržováním práva znevažováno
b) občané, namísto toho, aby své problémy řešili sami, se neustále dovolávají pomoci státu a za tím účelem na sebe podávají trestní oznámení (toho si všiml i Karel Čapek), čímž se sami staví do role nesvéprávných lidí
d) atd, atd.

kauza babiš - stejně jako já, když od někoho vezmu, příklad, peníze, s tím, že nedodám, když tedy podvádím - by měla být věc čistě občansko-právní. Nechť ten, kdo se cítí podveden, se stará. Ono se konečně může stát, že se vůbec o podvod nejedná. Brát podvod jako crime - obecně, je, když nic jiného, krajně nepraktické a neúčelné. Jsem přesvědčen, že ve finále kauza babiš skončí nějak jak jsem napsal 10.12.2018, 15:46. Ono to ani nic jiného být nemůže.
+2 # Vena 2018-12-12 16:14
už si protiřečíte-kauza babiš je podvod -vzal peníze a nedodal objednané(projekt nebyl životaschopný bez reklamní “podpory” ze strany Agrofertu),vědomě tvrdil smyšlené údaje->trestný čin->není to pouhé bezdůvodné obohacení.

Nikdo se trestního stíhání nemůže dovolat,trestní řízení není nárokem poškozeného->už se točíte v kruhu

Asi už máte problém s češtinou-podvodem je jednání zavrženíhodné,zatímco obohacení předpokládá omyl,tedy jednání,jež se nepříčí obecnému úzu.
+1 # Neocon 2018-12-12 15:34
No, vzdyt Vam to p. Pecina pise-pokud jste prijal zalohu a uz mohl tusit, ze to nesplnite, protoze jste (treba) zasekany, je to teoreticky trestnak.

Ano, pujcovna by po vas chtela penize, pokud budou slusni, reknou si o nejake drobne a popreji Vam hodne zdravi, pokud ne, budou chtit za kazdy den castku, kterou jste s nima ujednal, i kdyz jste lezel ve spitale a auto nejezdilo.

Me se tohle stalo, ze jsem koupil od borce auto, a za 4 dny prijeli krasavci z agentury a kriminalka a auto me sebrali, pac bylo z pujcovny a uvnitr byl Orion.
+4 # hh 2018-12-12 01:31
Pokusy vysvětlit panu Vorlickému, že podvod je trestný čin, fatálně selhaly paragraphos.pecina.cz/.../...

Nevidím důvod, proč by to nyní mělo dopadnout jinak, ale chcete-li to zkusit, jen do toho, nemůžete ovšem tvrdit, že jste nebyl varován :)
+1 # Tomáš Pecina 2018-12-12 06:09
Pan Vorlický měl období, kdy se pokoušel světu vyjevit, co je to veřejná moc. Teď, myslím, je to daleko lepší.
-1 # Mirek Vorlický 2018-12-12 07:30
veřejná moc?
nález z 9.6.1992 č.3/1992 Sb. nál., Ústavní soud ČSFR.
+1 # Vena 2018-12-12 09:16
Já to spíše chápu jako snahu o provokaci k diskuzi,sice jde občas za hranu,ale to si myslím je úmyslem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)