Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Byli jsme mezi těmi, kteří od počátku predikovali, že Andrej Babiš vládní krisi ustojí – přestože bezprostředně po odvysílání záběrů ze Ženevy to neočekávali ani bookmakeři. Stalo se, a je nyní správný čas rozebrat si důvody a rekapitulovat následky.

Prvním z nich je, že švýcarské docudrama televise Seznam bylo zpracováno otřesným způsobem, s minimem odborné přípravy a zcela bez obezřetnosti, jež byla sine qua non úspěchu. Pokud se vědělo, že Babiš junior má být duševně nemocný, bylo nasnadě, že cokoli uvede, bude automaticky zpochybněno, bez ohledu na to, že jde o vnitřně konsistentní a s ostatními známými fakty souladná tvrzení. Že Senior dokázal případ presentovat jako pokračování kampaně proti sobě a bezohledné zneužití psychicky nemocného, je ukázkou neschopnosti medií i parlamentní oposice. Výsledkem je, že Junior má nyní zřejmě zakázaný jakýkoli kontakt s vnějším světem vyjma těch, kteří jsou pod Seniorovou kontrolou, a preference politické divise Agrofertu spíš vzrostly, než že by poklesly (a setrvalých – a zasloužených! – 30 % je pro vyhlídku demokratického vývoje v této zemi věru hrozivý stav).

Stejným debaklem bylo arci i hlasování o nedůvěře vládě. Pokud někdo propadl, pak ČSSD, která naprosto nevyužila vydírací potenciál a přenechala v tomto směru iniciativu Babišovi, jemuž se bránila na samé hranici trapnosti chabou omluvou, že kdyby ve vládě nezůstala, šel by do ní někdo ještě daleko horší (tzv. worse guy theory, o které jsem psal kdysi dávno zde). Samozřejmě, kdyby se to stalo, nebylo by to snad pro ČSSD to vůbec nejlepší, protože příští volby by přesvědčivě vyhrála a Babiš i jeho nacionalističtí spojenci by se odebrali na smetiště dějin? Ve skutečnosti by k ničemu takovému nedošlo, protože ANO by vládlo se stejným – nulovým – stupněm respektu ke svému spojenci, ať by jím byl kdokoliv, a SPD by mohla nejvýš plamenně řečnit, jak ji Babiš ignoruje. Aktuálně sedmi- až desetiprocentní strana může třicetiprocentní diktovat tak nejvýš domácí úkol, určitě ne programové požadavky.

Za třetí, velmi se zhoršila šance, že Babiš bude z politiky odstraněn trestněprávní cestou. Výlet do Ženevy, při kterém umlčel Juniora a ovládl bývalou manželku a po němž nenásledovalo vzetí do kolusní vazby, jasně ukázal, kdo je pánem situace. Stíhání je tak už nyní odsouzeno k nezdaru, protože státní zástupce, který se neodváží navrhnout vazbu, se stěží odváží podat obžalobu. Zpráva OLAFu je zapomenuta a nyní se hledá už jen co nejelegantnější způsob, jak stíhání za Čapí hnízdo zastavit.

Komentáře   

-1 # zarni 2018-11-23 23:53
Situace se nezhoršila. Jen se vyjevilo, jaká je.
-1 # zarni 2018-11-23 23:54
Eh, situace.... samozřejmě šance.
-3 # Tomáš Pecina 2018-11-24 00:46
První ikonou zleva můžete svůj komentář editovat; to je jedna z výhod systému, kdy komentovat mohou pouze přihlášení uživatelé.
0 # zarni 2018-11-24 11:07
No jo. Hledal jsem to v nabídce vpravo a ono je to vlevo. Slepej jak patrona se tomu říká...
-1 # Tomáš Pecina 2018-11-24 03:06
Máte pravdu. Po pražských virválech je dokonce reálné, že by stíhání zastavil Zeman. Nic víc by se nestalo, než že by následující den přišlo protestovat o něco víc lidí. S nulovým účinkem.
-8 # Jan Šinágl 2018-11-24 09:25
Požadavkem „absolutní“ spravedlnosti v postkomunistické společnosti jen pomáháme zlu. Člověk, který má potenciál situaci zlepšit, přes svá možná, pravomocně neprokázaná pochybení, si zaslouží podporu. Je prvním, který ji skutečně řeší. Podpora většiny obyvatelstva mu dává za pravdu. Nikdo nejsme bezchybný. I v Bibli najdeme příklady „obrácení se na jinou víru“. Najdeme mezi poslanci někoho, kdo by udělal pro zemi více než premiér Babiš? Do jaké míry je jejich osobní majetek podložen hodnotami, které dali společnosti?
sinagl.cz/.../...
0 # Vena 2018-11-24 20:01
Bylo by pro nás přínosné,kdyby byl obrácen,bohužel však je zřejmý opak.Jak jinak si vysvětlit,že ví o tom,že štěpí společnost nevratným způsobem a přesto urputně na své funkci trvá?Copak pouze funkce premiéra mu konání dobra může umožnit?
Uvědomujete si,že se blížíme chvíli,kdy dojde k fyzickému napadení?
Když jsme protestovali proti komunistům v jejich režimu,bylo nás taky jen pár tisíc “pomýlenců a zaprodanců”,ale pokud v současnosti obdobné tisíce protestují takřka denně,jsou opět nálepkováni!Vám nevadí,že AB je nepokrytě podporován komunisty?
Je mi smutno,že zatímco panu Havlovi je mj. vyčítáno,že měl velký majetek,který restituoval,v případě AB se velký majetek, získaný minimálně nemorálním způsobem,považuje za kladnou vlastnost....
-5 # Jan Šinágl 2018-11-24 20:27
Premiér dělá vše pro spojení společnosti, účelově ji rozdělují média, opozice a dobře ví proč. Příliš je v sázce a ani fyzická likvidace premiéra není nereálnou představou. Majetek není cílem AB, ale následkem jeho pracovitosti a schopností. Bohužel česká rovnostářská společnost vidí jen miliardy, ne práci. Nyní se AB pokouší změnit zemi. Rumuni Caušesca zlikvidovali, my necháváme komunistické zločince dožít s vysokým důchodem. Na Štrougala bylo v Německu podáno trestní oznámení za jeho podíl na zavraždění německého občana. Žádné demonstrace proti Štrougalovi, Vašovi, Máchovi, zato šibenice pro AB a Havla. Obraz českého charakteru. Po přečtení Genese Českolsovenska od prof. Josefa Kalvody to nepřekvapuje. Není to o ideologiích. Proč jsme si dobrovolně zvolili komunisty a jako poslední se jich "zbavili"? Místopředsedou Sněmovny je už druhé volební období usvědčený agent StB Vojtěch Filip alias Falmer, v prvním zvolen 75% anonymních hlasů poslanců za mlčení médií. Lid nemá mozek, jen city a emoce, které lze využít, nebo zneužít. Dějiny určují vždy jednotlivci, pozitivně či negativně. Pro stále větší množství obyvatelstva je AB tou první variantou.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)