Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pod titulkem Ministerstvo spravedlnosti to před volbami myslí upřímně jsme na tomto blogu před nedávnem spekulovali, zda sliby ministryně spravedlnosti Kovářové (ODS) ohledně větší velkorysosti ministerstva při odškodňování osob poškozených soudy jsou či nejsou pouhou předvolební vábničkou na voliče.

Protože se nám shromáždil slušný statistický materiál, bude užitečné uvést přehledně, jak ministerstvo na – vesměs oprávněné – žádosti o odškodnění za průtahy v řízení reagovalo a zda a jak se jeho přístup změnil po vystoupení paní ministryně. Pro zjednodušení nebudeme vypisovat, ani kdo je žalobcem, ani o co se v řízení jedná a jaká částka odškodnění je požadována, a soustředíme se na to, jak se k pochybení soudů postavil odbor odškodňování ministerstva spravedlnosti.

Pro úplnost je dlužno podotknout, že v několika dalších případech se ministerstvo v zákonné šestiměsíční lhůtě vůbec nevyjádřilo: přece se nebude bavit s nějakým ňoumou-občanem!


Věc: 1953/2006-ODSK-ODSK/9
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v listopadu 2003, řízení o ní skončilo v říjnu 2009.
Stanovisko ministerstva: K žádným průtahům v řízení nedošlo.
Podepsala: Magdalena Bartošová


Věc: 738/2009-ODSK-ZC/3
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v srpnu 2004, řízení o ní není dosud skončeno, a to ani v prvním stupni.
Stanovisko ministerstva: K žádným průtahům v řízení nedošlo.
Podepsala: Eva Čapková


Věc: 1513/2009-ODSK-ODSK/7
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v říjnu 2005, řízení skončilo v květnu 2009.
Stanovisko ministerstva: K průtahům v řízení došlo, jako satisfakce ovšem postačí pouhé konstatování porušení práva.
Podepsala: Barbora Kvášová


Věc: 2169/2009-ODSK-ODSK/9
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v lednu 2006, řízení o ní není dosud skončeno.
Stanovisko ministerstva: K průtahům v řízení došlo, jako satisfakce ovšem postačí pouhé konstatování porušení práva.
Podepsala: Barbora Kvášová


Věc: 2250/2009-ODSK-ODSK/10
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v prosinci 2005, řízení o ní není dosud skončeno.
Stanovisko ministerstva: K průtahům v řízení došlo, jako satisfakce ovšem postačí pouhé konstatování porušení práva.
Podepsala: Barbora Kvášová


Věc: 515/2010-ODSK-ODSK/13
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v listopadu 2005, řízení o ní není dosud skončeno.
Stanovisko ministerstva: K žádným průtahům v řízení nedošlo.
Podepsala: Petra Mochanová


Věc: 527/2010-ODSK-ODSK/7
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v červenci 2005, řízení o ní skončilo v listopadu 2009.
Stanovisko ministerstva: K žádným průtahům v řízení nedošlo.
Podepsala: Petra Mochanová


Věc: 539/2010-ODSK-ODSK/8
Shrnutí průběhu řízení: Žalobce podal žalobu v červnu 2005, řízení o ní není dosud skončeno.
Stanovisko ministerstva: K žádným průtahům v řízení nedošlo.
Podepsala: Žofia BenickáShrnuto: Ministerstvo chybu téměř nikdy nepřiznává, a když už, odmítne za ni vyplatit sebemenší zadostiučinění; kdybychom měli soudit podle ministerských stanovisek, museli bychom si gratulovat, jak rychlou a efektivní justici v České republice máme. A sliby paní ministryně? Cha-cha-cha…!

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-05-20 11:50
I ve 4-letém řízení nemusí k průtahům dojít. Sám jsem byl zainteresován ve sporu, kde žalobce podal neprojednatelnou žalobu, okresní soud ji odmíntnul, "lidský a chápavý" Krajský soud usnesení o odmítnutí zrušil: Následně se několik let řešila situace, kdy žalobu objektivně nešlo projednat a ze žalobce nebylo možno vypáčit potřebná tvrzení tak, aby bylo možno alespoň určit okruh žalovaných.
0 # Tomáš Pecina 2010-05-20 12:21
Samozřejmě, ale o žádný takový případ se zde nejednalo. Mám např. žalobu podanou v říjnu 2003 a dosud neprojednanou v prvním stupni, ale vzhledem ke složitosti věci tam průtahy nenamítám, anebo další z dubna 2004, která čekala na skončení jiné věci (to jsou ovšem výjimky, normálně musí být řízení do tří a půl let skončeno, to je limit uznávaný i ESLP, právě až na výjimečné případy).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)