Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Je báječné žít v zemi, kde je úcta k lidskému životu a zdraví tak samozřejmá jako v České republice. Posuďte sami: podle zprávy ČTK musí českobudějovická nemocnice zaplatit matce dítěte, které sestra upustila na zem, relutární satisfakci ve výši 100 000 Kč. Dítě bohužel přežilo a utrpělo pouze frakturu temenní kosti; škoda, jinak by matka měla nárok až na 240 tisíc [nežertuji, viz § 444 odst. 3 písm. c) ObčZ]!

Komentáře   

0 # Anonymní 2012-02-20 20:34
Pane Pecino, neurážejte Balkán!
0 # Tomáš Marný 2012-02-21 08:58
Vskutku, urážíte Balkán!
Srovnejte tuto kauzu:
zpravy.idnes.cz/.../...
s Vámi zmiňovaným případem dítěte zamčeného omylem ve škole. Očividně je poškozené zdraví dítěte pro soudruhy z Vrchního soudu v Praze méně závažné než poukázat na něčí komunistickou minulost. Čest práci, soudruzi!
0 # J. Janát 2012-02-21 11:37
Promiňte, vy všichni spravedlivě rozhořčení, ale nepřehlédli jste údaj "ale podle dostupných informací přežilo bez vážných následků"? Znám muže, který jako nemluvně spadl babičce ze stolu a je naprosto OK, ony ty malé kostřičky jsou docela pružné.
0 # Tomáš Pecina 2012-02-21 11:43
Já zase četl cosi o fraktuře. Vážné následky to možná nebyly, ale určitě větší než od Mackovy facky Rathovi.
0 # Anonymní 2012-02-22 12:28
I když stejně jako Tomáš Pecina vycházím jen z mediálních informací, myslím, že zde z jeho strany došlo k zásadnímu nepochopení podstaty věci. Z titulu ochrany osobnosti totiž pravděpodobně vůbec nebyla odškodňována újma na zdraví dítěte (primární oběti), ale psychická újma matky (sekundární oběti) s touto událostí spojená. Pokud dítě skutečně utrpělo újmu na zdraví, může se jako primární oběť domáhat vlastních nároků, ale o ty zde patrně vůbec nešlo.

MR
0 # Tomáš Pecina 2012-02-22 12:42
Tomáš Pecina to samozřejmě velmi dobře chápe, jen se s nadsázkou vyjádřil o výši přiznávaných satisfakcí. Dokonce si myslí, že kdyby skutečně došlo k usmrcení kojence, matka mohla dostat částku v řádu jednotek milionů korun.

Proč nežalovalo dítě, ale matka, je mu ovšem záhadou; normálně by se měla podat žaloba na bolestné (za zlomeninu lebeční klenby je to podle vyhlášky královských 1 200 Kč), na NM dítěte, NM matky, NM otce a NM případných sourozenců.
0 # Anonymní 2012-02-22 13:52
Pokud Tomáš Pecina dle posledního komentáře vše velmi dobře chápe, pak zase já příliš nechápu obsah jeho komentovaného postu :) Těch 100.000,- Kč mě totiž do očí příliš nebije, znám celou řadu horších (ale samozřejmě i lepších) případů. Obecně však v posledních letech v ČR dochází ke zřetelnému nárůstu výše přiznávaných satisfakcí - to je nepřehlédnutelným faktem a je nefér vyvolávat dojem opaku.

Žaloba na náhradu nemajetkové újmy dítěte by se z titulu ochrany osobnosti v případě újmy na zdraví vedle náhrady škody na zdraví správně podat neměla, resp. duplicitní úspěch takové žaloby by byl pochybením soudu (Rc 56/2011). U otce by záleželo, inter alia, na tom, zda se o pádu dítěte vůbec dozvěděl (a zda byl tedy v obavách o jeho zdraví). U případných sourozenců by kromě toho bylo nutno zohlednit, zda ve svém věku vůbec mohli celou situaci traumatizujícím způsobem chápat.

MR
0 # Tomáš Pecina 2012-02-22 16:11
To je celkem složitá otázka a judikatura připomíná "tekuté písky".

Praktický příklad: klientka-lyžařka byla na sjezdovce sražena neopatrným lyžařem a bylo jí způsobeno těžké zranění kolene s trvalými následky, což se řeší u trestního soudu, včetně kompletní náhrady (bolestné, léčba, zásah do života…). Jestliže s celým nárokem neuspěje – což je velmi pravděpodobné – bude třeba se rozhodnout, jakou žalobu na kterou část nároku podat, s výhledem na stav judikatury za tři až čtyři roky. Asi budu muset zajít do Opletalky do Linde, zda nemají v sortimentu věštecké koule pro právníky…

Částky náhrad pomalu rostou, ale excesy se vyskytují spíš pravidelně než výjimečně.
0 # Tomáš Marný 2012-02-22 17:01
V Opletalce jsem byl před týdnem. V regálech koule nejsou, snad leda že by se u nich udržel bohulibý komunistický zvyk mít to lepší pod pultem.
0 # Anonymní 2012-02-22 18:50
No tak vzhledem k tomu, že Rc 56/2011 bylo kolegiem NS (myslím) jednomyslně prosazeno do zelené sbírky a velký senát se na ně odvolává i v judikatuře dle 82/98 (31 Cdo 3916/2008 ze dne 11. 5. 2011), ani nikam chodit nemusíte...

MR

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)