Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Tento příběh ještě nedospěl k závěru, přesto je tak poučný, že stojí za to zmínit se o něm už nyní. Tomáš Tožička, senátorský kandidát Pirátů, byl vyzván k resignaci poté, co se našel jeho více než deset let starý post na sociální síti, používající při kritice israelské politiky symbol Davidovy hvězdy spojené se svastikou. Samotný kandidát stojí z hlediska kádrového profilu na samotném vrcholu toho, co lze v této zemi dosáhnout: je zetěm disidentů Petra Uhla a Anny Šabatové a jako takový si může dovolit leccos, co by řadovému občanu neprošlo. Přesto se symbolem narazil a málem byl, přes všechna svá privilegia a výsadní postavení ve společenské hierarchii, kandidatury zbaven.

Co se tu odehrálo? Domníváme se, že ve hře je dvojí chápání antisemitismu. Jedno, oficiální, je založeno na principu Tří D Anatolije (Natana) Šcaranského: antisemitský je takový projev, který buď delegitimisuje stát Israel, demonisuje Židy anebo vůči nim uplatňuje dvojí metr. To je racionální, byť nikoli jednoznačně přijímané vymezení, a podle něj se Tožička antisemitismu nedopustil. Je zde ovšem druhý pohled, který racionální debatu čas od času zastíní, a tím je to, co se obvykle nazývá náboženstvím holokaustu. Jako každé náboženství se holokaustimus brání znevažování předmětů své víry a jejích symbolů. Tožička spojil symbol Israele v nepřípustné kombinaci se symbolem holokaustu a spáchal tím zločin urážky náboženství – rouhání. Kdyby pouze kritisoval, prošlo by to bez povšimnutí, avšak své rouhače každé náboženství trestá.

Komentáře   

+4 # b.o.y 2020-03-05 07:41
Už jsem mě dojem, že tady na blogu trochu zdechl pes, ale poslední týden je celkem veselo.
+1 # Ertepla 2020-03-05 21:25
Sice nechápu, co má ten klikyhák znázorňovat, nicméně spojení Davidovy hvězdy a svastiky není jevem jedinečným. Před válkou, když byli vystěhováváni z Německa židé, tak vývozní firma, spolu se společností dovozní, vydaly i pamětní medajli :
www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=699&lot=2670
Jinak kromě těch 3D, raději napíšu Tři D, 3D je již obsazeno v jiném odvětví, je podle další definice antisemitou ten, koho židi nenávidí.
-1 # K. 2020-03-09 10:34
Smutné. Mohu mít řadu výhrad k p. Tožičkovi, stejně jako třeba k p. Válkové nebo ke kanadskému premiérovi J. Trudeau-ovi, ale společnost, kdy je možno člověka denunciovat a vyřadit onálepkováním za nějaká marginální a často domnělá minulá provinění stylu článku na sociálních síti, spoluautorstvím odborného článku, nebo načerněním tváře ve mne vyvolává hlubokou melancholii.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)