Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Znovu se vracíme k případu kuší zastřeleného Roma v Chotěbuzi, o němž jsme se zmínili zde. Zopakujme, že soud I. stupně neshledal naplněnými podmínky nutné obrany a střelci uložil desetiletý trest, který i my pokládáme za adekvátní.

Jako čertík z krabičky vystoupil na obranu Romů František Kostlán a obvinil media, že oběť nekorektně označila za zloděje kovů, ačkoli v trestním řízení se nic takového neprokázalo. Romové se prý jen šli zeptat, jestli v domě nemají nějaký přebytečný šrot, tak jacípak zloději.

Jak ovšem informovali na iDnes, Romové měli v autě náčiní na vykopávání šrotu. To je řečeno snad až příliš jemně: šrot se totiž normálně pod zemí nenachází, tam se arci vyskytují jiné kovové a kovy obsahující, snadno zpeněžitelné předměty, např. potrubí, měděné kabely atp., jejichž společnou vlastností je, že mají vlastníka, který bývá představou jejich exhumace a následného zpeněžení ve sběrně nadšen pozorovatelně menší měrou než sběrači šrotu. Nebo jinak, dopadnu-li ve své vile osobu vybavenou sadou kasařského náčiní, neuvěřím jí, že se na tom místě nacházela toliko proto, že si, využívajíc klidné noční hodiny, toužila prohlédnout mou sbírku středověkých erbů.

Dalším pochybnosti vzbuzujícím faktorem je skutečnost, že podle tvrzení Romů vypadala stavba jako neobydlená: tím menší důvod očekávat, že by tam nalezli ochotného kovodárce.

Ergo, odsuzující rozsudek nad kušištníkem ještě nevyviňuje oběť z podezření, že její úmysly na místě činu nebyly čisté, a media o ní oprávněně hovoří jako o zloději kovů.

Komentáře   

0 # FORTUNA 2013-06-19 09:35
Právní podvědomí v česku je velmi slabé. Nesouhlasím s panem Pecinou.

Právo vyžaduje, aby žhářem, zlodějem nebo vrahem směl být označen jen ten, o kterém tak rozhodne soud.
To, že mám v autě sirky ze mne nedělá žháře, jako moje pistole ze mne nedělá vraha. Co je arci pod zemí nebo na ní, není směrodatné k ničemu. Směrodatný je čin, například krádež podzemního měděného kabele. Pokud vím Romové za nic takového odsouzeni nebyli a jsou-li někde popisováni jako zloději, je to hrubé porušení jejich práv a jako takové v právním státě nepřípustné a určitě trestné.

Kdyby někdo přišel do vily pana Peciny a tvrdil, že si přišel prohlédnout jeho sbírku erbů a nezpůsobil žádnou škodu z čeho by ho pan Pecina chtěl obvinit a co by mu chtěl dokázat ?(není důležité co kdo čemu věří, Paroubek věří na Marťany).

mv
0 # Tomáš Pecina 2013-06-19 09:42
Podle tohoto (přirozeně chybného) názoru je pojmově vyloučeno zastřelit zloděje, protože v důsledku jeho smrti nebude trestní stíhání nikdy ani zahájeno, natož aby byl pravomocně odsouzen.
0 # gogo 2013-06-19 09:46
Aha, takže abych mohl někoho označit např. za lháře, musím mít na to rozhodnutí soudu.
Zloděj je ten, co krade. Buď právě teď nebo je to jeho běžná činnost. Zloděj se zlodějem nestává v soudní síni (spíš naopak), nýbrž aktem krádeže.
S čím se dá souhlasit, tak s faktem, že ti zloději nekradli, neb k tomu nedostali příležitost. Dále bych připustil, že není vhodné titulovat tyto lidi jako zloděje mimo daný kontext jejich aktivit. Tedy např. je nevhodné představovat nového člena zahrádkářů slovy "představuji vám zloděje Kalouska".
0 # FORTUNA 2013-06-19 10:07
Pan Pecina může zastřelit člověka, kterého PODEZÍRÁ, že ho, pana Pecinu, okrádá. Pan Pecina obrací košili naruby, aby mohl tvrdit, že není špinavá, ale čistá. Bude-li nalezeno tělo s podezřením na nezákonné zabití, začne se zjišťovat proč a jak ten člověk zemřel. Tomu, že můj názor je přirozeně správný jako důkaz poslouží případ zastřeleného Roma v Chotěbuzi.
mv
0 # gogo 2013-06-19 10:17
Anebo ... Slečna Sličná podezírala pana Vocáska, že ji znásilňuje.
0 # Pefi 2013-06-19 10:55
Takže ta trojice, kteoru jsem zadržel na svém pozemku, když kývali jedním z posledních dosud neukradených kovových sloupků také nebyli zloději, ale pouze kývači ?

1) Pokus je posuzován stejně jako dokonaný čin.

2) Zloději mají naučené fráze, kterými zkouší svůj pobyt na místech, kde nemají co dělat, legitimizovat. To však z nich nedělá "nezloděje".

On nekrade auto, pouze si v něm chtěl posedět, on nekrade autorádio, pouze si chtěl prohlédnout jak je namontované, on nekrade rádio, pouze ho našel na sedadle a jen ho položil vedle auta, a ten další šmejd taky nekrade rádio, on pouze našel rádio ležet na ulici a teď ho nese na policii. Kradou jako straky a nikdo z nich není zloděj.

Zlodějem se člověk stává v okamžiku, kdy se rozhodne jít krást. Obezlička se soudním verdiktem je tu jen proto, že neumíme číst myšlenky. Ale to by nám v rámci pokrytecké politické korektornosti nemělo bránit nazývat věci pravými jmény a bát se za to nějakého postihu.

3) Nemají co vstupovat do cizího domu a pokud už do cizího domu nezvaní hosté bez přiměřeného důvodu vlezou, tak je legitimní doměnka, že tam jdou krást a označení zloději je přiměřené. Pokud měli v autě příslušné nářadí, tak je to další indicie potvrzující, že to byli zloději.
0 # FORTUNA 2013-06-19 11:18
ad gogo, 19.6.13, 9:46
Zloděj se zlodějem nestává v soudní síni, souhlasím, tam je mu to jen dokázáno, proto soudní síně jsou. Není třeba mít rozhodnutí soudu, abych někoho nazval zlodějem (ať již je zloděj, nebo není). V krajním případě ale budu muset u soudu dokázat, že on zloděj je, a když to nedokážu, mám problém. Zlodějem je ten, kdo krade, právně ale, když mu to je dokázáno. V případě, že zmínění Romové byli soudem již dříve odsouzeni jako zloději, pak to jsou zloději i právně.
I v případě dalšího obvinění z krádeže a soudního řízení je však média nesmí titulovat jako zloděje, neboť pak hrozí nebezpečí, že budou odsouzeni ne proto, že teď kradli, ale proto, že jsou to zloději, protože kradli i dříve. To by bylo porušení jejich práv. Vždyť musíte vědět, že to takto funguje. Když jsou bílí poslanci, senátoři, ministři, bílí podnikatelé atd., obviněni z krádeží a z korupce jak křičí, že máme právní stát a že je bez důkazů nemůžete tak titulovat!!

10:17
Ne, ne, ne slečna Sličná ví, když je znásilňována. Když se ale pan Vocásek nepřizná a ona to bude musit soudu dokázat, pan Vocásek může tvrdit, že svázaná to slečna Sličná má nejraději, co potom?

mv
0 # Pefi 2013-06-19 13:28
Z jiného úhlu pohledu: Újma, která nezvaným hostům vznikne z toho, že jsou následně mediálně nazýváni "zloději" je přiměřená újmě, kterou vlastníkovi způsobili svým nelegitimním nevyžádaným vstupem na cizí pozemek. Formálně v pořádku není samozřejmě ani jedno. Já se o liedech, co mi lezou na pozemek, vyjadřuji ještě o něco hruběji, protože co mi neukradnou, tak to mi aspoň zničí.
0 # FORTUNA 2013-06-19 14:41
Trvám na tom, že v česku lidé chápají právo zkrouceně, a to bez rozdílu třídy, vzdělání či inteligence.

ad Pefi, 19.6.13, 10:55
Trojice - kývači? Přece prostě lidi, kteří Vám způsobili škodu krádeží a ničením Vašeho majetku.

1
V česku pokus o trestný čin stejně jako čin dokonaný??? Takže, když se zajíc pokusí zardousit lišku, zajíc je vrah?

2
Lidé, kteří se živí krádežemi, musejí být fikaní. Od čeho jsou ale právníci poškozené strany?

3
Do cizího domu se člověk může dostat omylem. Také zloděj?

ad 13:28
Mediálně o někom tvrdit, že je zloděj si v kulturní společnosti dovolí jen ten, kdo je schopen to veřejně dokázat před soudem. Se vstupem na cizí pozemek to nemá (snad logicky, ne?) nic společného. Vy víte, že formálně to není správné. Jistě víte, že správné to není vůbec. Kterým Romům patří asi těch 150 mil a kila zlata, hmmm? A jak se policie vůbec k tomu dostala, když neví, komu to patří??? A komu ty prachy a zlato budou scházet?

mv
0 # gogo 2013-06-19 14:46
To asi ano, lidé většinově mají cit spíše pro spravedlnost a jakousi rovnost. To s právě aktuálním právem nemívá moc společného, takže jinými slovy, česká společnost je v jádru zdravá.
0 # FORTUNA 2013-06-19 15:16
ad gogo, 14:46
To snad néééé! Já jsem sice napsal PRÁVO, měl jsem však na mysli právo, tak jak má být, tedy spravedlnost a rovnost ne jakousi ale před zákonem. Netřásla se Vám ruka, když jste deklaroval, že česká společnost je v jádru zdravá?
mv
0 # Pefi 2013-06-19 15:28
Fortuna: Ona Trojice kývačů mi žádnou škodu nezpůsobila, protože jsem přijel dříve, než ten sloupek definitivně vyvrátili. Pouze se o krádež snažili, ale prokázat to defacto nelze. Možná si přišli jen zakývat, kdo ví. Škoda nevznikla (vznikla by tak o 10 minut později), takže dle vaší interpretace to zloději nebyli. Nedopusili se krádeže, ale pouze kývání se sloupkem, zhoršili jeho stabilitu, ale to jako škoda vyčíslit téměř ani nelze, protože jeho stabilita byla už dost narušená předchozími útoky zlodějů. Takže se vlastn2 nic nestalo a policii jsem volal zbytečně. Stejně mi ten sloupek ukradli o 14 dní později, možná ta samá parta ...

Ad 1: "Pokus trestného činu je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin."

Ad 2: Poškozená strana musí být v první řadě tak bohatá, aby si mohla právníka dovolit. A dost hloupá, aby nevěděla, že z osoby živící se sběrem kovového šrotu nikdy úhradu nákladů ani úhradu způsobené šmody nedostane.

PČR mi v jiném případě škodu odhladla na 200 Kč a klasifikovala to i přes moje věcné a zcela konkrétní námitky jako přestupek - krádež. PČR mi dále tvrdila, že práce se do škody nepočítají, pouze materiál! Cenová nabídka na uvedení do původního stavu byla 11 000 Kč - museli to překvalifikovat na TČ poškozování cizí věci, protože opravdu ukradli jen materiál za 200 Kč, ale škoda byla těch 11 00 Kč vyšší. Pachatel neznámý,. A ikdyby byl známý, tak z pachatele nevyrazím ani korunu!

Ad 3: Záleží na tom, jak se tam ten člověk chová a na širším situačním kontextu. Když na vysoké škole v prostorách, kam ani studenti nechodí, ale kde je drahé vybavení potkáte zjevně pologramotnou osobu, která vám začne tvrdit, že se tam přišla podívat kde bude studovat, tak jí to asi taky neuvěříte.

Víte, těch 150 milionů Kč nezpůsobuje, že bych musel na svoji zahradu chodit ozbrojený, nebo že bych se bál nechat tam svou partnerku osamotě. Drobní zloději kovů mě svým agresivním chováním už dohnali k tomu, že tam sám, bez psa a beze zbraně nejezdím a svou partnerku tam nenechám ani se psem.
těch 150 mega rozpočtených na 10 milionů obyvatel jsou drobné. Já na své zahradě škody po drobných zlodějích napravuji nákladem 100 000 Kč, nemůžu tam nechat nic, co není z betonu, zloději ovoce tam otci otrávily včely, zloději ovoce olámali větve na stromech. Všichni mí sousedi jsoun a tom podobně. těch vašich 150 mega a miliardové zlodějiny bílých límečků nejsou nic jiného než demagogická snaha odejít od podstaty problému, kterým je dlouhodbá neschopnost státu řešit kriminalitu ze strany zlodějů kovů. Vlastníky šikanují jak zloději, kteří se nebojí ničeho, tak tento stát, který nechává zloděje být a trestá zoufalé slušné lidi.

Slovy Karla Maye "Mrtvý zloděj, dobrý zloděj". Jako prevence kriminality totiž Castle Doctrine funguje docela dobře, ikdyž v tomto případě by ani Texaské zákony střelce neosvobodily.
0 # gogo 2013-06-19 15:32
To víte, že to byla z mé strany nadsázka, ale děsí mne, že z Vaší strany patrně nikoliv.

Jinak ale trvám na tom, že většinová společnost v případě občanských sporů mívá mnohem vyvinutější smysl pro spravedlnost než zaměstnaní právníci.
0 # gogo 2013-06-19 15:34
zaměstnaní právníci - míněno ti, kteří se v těch případech angažují
0 # Pefi 2013-06-19 15:38
Aby bylo jasno - v tomto případě to střelec přehnal. Ale střelab po zlodějích je jen důsledkem bezmoci a zoufalství vlastníků, kterým se ze strany stát a veřejné správy dostává takových papežských rad, jako že si mají najmout bezpečnosní službu.

Já jsem podobné rady od PČR taky dostal:
1) Že si mám pozemek oploti, protže plot 180 cm už je překážka. (Plot tam byl, jenomže ho ukradli.)
2) Že si mám na zahradu naistalovat kamerový systém (To jako mám přidělat na stromy kamery a každý měsíc měnit akumulátory )? A když tam zloděje natočím a PČR stejně nezmůže nic, tak k čemu mi ten kamerový systém bude ?
3) Že si mám najmout hládací službu. (Finanční absurdita je zjevná, ež ej hanba nefackuje)
4) Že mám na zahradě bydlet. (Dle stavebního zákona si tam mohu postavit tak leda stan)

Podobné "dobré" rady od PČR dostal údajně i soused, na což prý odpověděl, že už PČR nikdy volat nebude. A až tam zase někoho chytne, tak ho jednoduše na místě zakope pod zem.
0 # FORTUNA 2013-06-19 18:56
ad gogo a Pefi

Pan Pecina, navrhuje, že média smí mluvit o podezřelém z krádeže jako o zloději. Já tvrdím, že ne a mám pocit, že v tomto se mnou souhlasíte

Mezi námi, lidé, o kterých zde mluvíme, jsou zloději, ničemové a škůdci. To je myslím nabíledni. Dokázat jim to a domoci se zadostiučinění je věc úplně jiná. Právní úprava, kterou máme to lidem jako jsme my jen ztěžuje. Domáhat se práva ve věcech plotu a stromů nemá prakticky cenu i kdyby člověk měl peníze na právníka. Soused, který to ani nehlásí, to pochopil. I já jsem měl oplocený pozemek (bohužel plechový). Teď již nemám. Lidé pak začnou brát právo do vlastních rukou a ti, kteří se neodváží, budou žít s křivdou, což je myslím ještě horší.

Co se týče 150 mil a zlata: chtěl jsem říci, nelze-li řešit věc takto velkou, co jsou nějaké otrávené včely?

mv
0 # Pefi 2013-06-19 19:13
Kdyby byla vůle, řešit by to šlo. Každá země má takovou vládu, jakou si její lid zaslouží.

Kdyby mi stát nebránil na pozemku bydlet a střílet nezvané hosty v době mezi setměním a rozedněním (Texas), a ve dne je buď zadržet, nebo zastřelit ne útěku, tak by se tam krást přestalo.

Kdyby se finanční úřady začaly ptát "kde jsi k majetku přišel, když jsi v posledních 20 letech neplatil odpovídající daně", namísto současného "můžete prokázat, že tu prázdnou viodekazetu v ceně 50 Kč, kterou jste si dal do nákladů, potřebujete k dosažení zisku ?" tak by šlo řešit i ty rozkradené miliardy.

Ale především peníze, které stát od lidí nevybere, nelze ve velkém rozkrást. Opravdu nechápu, proč se všechno zdaňuje a následně se činnost vybraných subjektů dotuje. Zrušte dotace a korupce spadne na polovinu. Zaveďte zpětnou vazbu a hodnocení kvality rozsudků do justice a bude fungovat i justice.

0 # Filip Šudák 2013-06-19 23:43
Vážený pane Vorlický,

já mám za to, že pan Pecina neoznačil nikoho za zloděje, pouze vyjádřil svůj názor, že z informací, které jsou o případu veřejně dostupné, má za to, že jednání jmenovaných vykazuje znaky přečinu krádeže ve stadiu přípravy, a že by proto měla být tato skutečnost prošetřena orgány činnými v tr.řízení.

Příprava přečinu krádeže je trestným činem podle ustanovení § 205 odst. 6 tr.zákoníku.

Je, samozřejmě, pravda, že nikdo nemůže o druhém tvrdit, že je zloděj, nebyl-li za zlodějnu (ať již trestnou "velkým" trestním právem, tj. soudním, nebo "malým" tr.právem, tj. správním) uznán vinným soudem, avšak, každý má právo vyjádřit názor, že se domnívá, že uvedená osoba je zlodějem. V tom je propastný rozdíl - první je neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti, druhé je zcela legitimním výkonem práva na svobodu projevu, a na svobodu vyjadřovat své názory, konstitučně chráněným, mimo jiné, ustanovením čl.17 odst.1 a odst.2 Listiny základních práv a svobod.

Jak se pak dočtete v ustanovení čl.17 odst.4 Listiny, toto právo lze omezit, ale pouze v krajních případech, což tento není prima facie, navíc, když vychází z pevné a logické argumentace.

To, že tento rozdíl nevidíte nebo nechápete, na věci nic nemění. Na věci pak nic nemění ani to, že s názorem pana Peciny nesouhlasíte, to je zase Vaše právo na svobodu projevu a právo na vyjadřování Vašich názorů, a konečně, i právo na svobodu myšlení, zaručené každému, mimo jiné, ustanovením čl.15 odst.1 věty prvé Listiny.
0 # FORTUNA 2013-06-20 09:44
Dobrý den, pane Šudák,
19.6.13, 23:43

Váš odst 1
Jedna věc je býti podezírán z krádeže, druhá věc je, býti usvědčen z krádeže, z podvodu, z vraždy, atd. Jsem-li podezírán, je na té straně, která podezírá, podezření u soudu dokázat. Já nedokazuji, já se jen bráním. Za těchto okolností by bylo "travesty of justice" aby mne média během řízení označovala za zloděje, z důvodů, které jsem již popsal. Pan Pecina nikoho jako zloděje neoznačil, ale tvrdí - poslední věta jeho článku - že média oprávněně hovoří o zloději. S tím tedy nesouhlasím a tvrdím, že v takovém případě jak pan Pecina tak média chápou právo křivě. Nemám na mysli české právo, ale právo obecně.

Váš odst 2
Chápu. Problém bude asi s dokazováním a proto se orgány asi do ničeho nehrnou.

Váš odst 3 a 4
Češi obecně postrádají schopnost rozlišit osočení od svobody projevu. Svoboda projevu je (odst.1 a 2), ale nemusí být (odst.4) - to tak vystihuje problém svobody projevu.

(NB: kdo a kdy zavedl do českého práva malé a velké trestní právo? To je nějaké další české specifikum, nebo to mají i naši sousedé? Mimochodem, teď mne napadá, smí být člověk za spáchání krádeže v rámci přestupku označen jako zloděj? Není to náhodou výsada práva trestního?)

Nemyslím, že se zde jedná o pevnou a logickou argumentaci, je to spíše kombinace morálky, citu, vyzrálosti soudce, zvyku, kultury. V zemi, kde každý krade (nebo krást chce!!!), nemá cenu řešit, že si lidé navzájem nadávají do zlodějů.

Váš odst 5
Naopak. Doufám, že tím, že zde tato debata probíhá, se na věci změní. Některá média již začínají chápat, že nemohou teď třeba o Petru Nečasovi psát, že někoho korumpoval, pouze, že situace se pro něj nevyvíjí příznivě, ale soud rozhodne, pak se uvidí. Jiná, ta bulvární, jedou dále bulvárním způsobem. Je to otázka kultury. I pan Pecina přiznal, že titulkem: Konečně je lidi vyvraždí to přehnal.

NB. s tou Listinou (tedy českou Listinou) bych to moc nepřeháněl, je tam spousta nesmyslů, ale o něco se opřít musíme.

mv
0 # Tomáš Pecina 2013-06-20 09:49
"Zlodějem kovů" může být i člověk, který na daném místě nekradl, ale jinde a jindy tak činil běžně. Kapsář taky zůstává kapsářem, i když jde do divadla jinak než "za pracovními povinnostmi", jen pro potěšení, a je jím i v base, kde už krást nemůže.

Kdyby došlo ke sporu o ochranu osobnosti mezi pozůstalými a medii, resp. jejich vydavateli, postačilo by, jestliže by žalovaný soud přesvědčil, že ta partička měla v autě lopaty a motyky (nebo co) a je tedy patrné, že "šrot" získávala nejen z darů, ale i takříkajíc vlastní výkopovou činností.
0 # Anonymní 2013-06-20 10:15
"...postačilo by, jestliže by žalovaný soud přesvědčil, že ta partička měla v autě lopaty a motyky (nebo co) a je tedy patrné, že "šrot" získávala nejen z darů, ale i takříkajíc vlastní výkopovou činností."

To jste trochu přehnal, ne? Patrně by z toho mohlo být patrné, že se neštítí manuální práce (pokud třeba to auto neukradli i s nářadím) :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-06-20 10:20
Nepřehnal, spíš zjednodušil.
0 # FORTUNA 2013-06-20 10:43
pan Pecina, 206.13, 9:49

Váš odst. 1
Máte zcela pravdu, ale o to přece vůbec nejde. Jde o toto:

Váš odst.2
Je-li před veřejností řešena otázka zda člověk XY kradl, nebo chtěl krást v místě AB, v době CD, nesmí se na veřejnost dostat, že XY již kradl (z rozhodnutí soudu), nebo zvát XY zlodějem (z čehož vyplývá to samé).

Důvod je tento: Hrozí nebezpečí, že nebude zkoumáno, co XY v místě AB a v dobu CD dělal, ale rozhodne se: XY kradl v místě AB a v době CD, protože je to prostě zloděj! Takové soudy by byly jen forma soudce LYNCH.Tady jsou velmi základní problémy (z hlediska práva):


Jeden ze skupiny, která zřejmě přišla krást, byl zabit na odchodu, snad i mimo pozemek člověka, který ho zabil.

Nic nebylo ukradeno a ani člověk, který zemřel, nic v dobu CD neukradl.

I kdyby se podařilo soud právně přesvědčit, že krást skupina přišla, byť se tedy nic neztratilo, jak a kdo by dokázal, že přišel krást i ten, kdo byl zabit?

Řeší se jen AB v době CD. (Určitě nemůže být přípustné argumentovat, že měli v autě krumpáče a lopaty, jsou to tedy zloději. Protože hodně Romů si přivydělává výkopovými pracemi, stačilo by potom hledat Romy, kteří mají takové náčiní v autě a prohlásit: Hle! Zloděj! Překvapujete mne, pane Pecino.)

Souzen byl myslím jen ten, kdo zabil a bylo na něm, aby dokázal, že zabil oprávněně. On to nedokázal. Proto byl potrestán (myslím 10 let vězení). Ta věc je docela prostá.

mv
0 # Tomáš Pecina 2013-06-20 10:54
Tvrzení "J. Šebesta zastřelil kuší romského zloděje" sice evokuje představu, že se tak stalo v obraně majetku, ale vyloučit nelze ani variantu, že zabil zloděje "obvyklého", který nekradl ani se k tomu prokazatelně nechystal, ale jindy a jinde tak činil. Budou-li se Romové bránit tím, že nářadí v kufru auta bylo určeno k výkopovým pracím, stačí je vyzvat, aby doložili, kde a kdy jím kopali. Kromě toho nelze zapomínat, že neseděla ani jejich výpověď, že dům zjevně působil dojmem neobydlenosti, a oni se tam přesto šli zeptat, jestli pro ně nemají nějaký levný šrot. Záleželo by na soudci, čemu uvěří a čemu ne.
0 # FORTUNA 2013-06-20 11:35
TP, 20.6.2013, 10:54

Vaše 1.věta: Ano, to mne nenapadlo. Šebesta myslím tvrdil, že střelil víceméně naslepo a to že zabil, byla náhoda. Kdyby to bylo ale tak, že si pan Šebesta vytipoval zloděje k zabití, pak by šlo o vraždu, ne?

Dokazování o nářadí:
Myslím, že jste mimo realitu, pane Pecino. Já mám také někdy v autě nářadí. Nevím co bych dělal v situaci, kdy musím doložit, kde a kdy jsem jej naposled použil. Kromě toho, je třeba dokládat, že lopaty a motyky jsou pro výkopové práce? To je přece zřejmé, ne? Nebo byste si nechal udělat analýzu znalcem? Nemalou část práce, jako spousta jiných lidí, dělají Romové načerno - tedy bez důkazu. Vzal byste na sebe jejich odsouzení, kdyby nebyli schopni doložit, kdy a kde naposled kopali za peníze? A vůbec proč by měl obviněný něco dokazovat? Dokazuje přece ten, kdo obviňuje (nebo je to v českém právu zase jinak?)

mv
0 # Anonymní 2013-06-20 12:32
Fortuna: Myslim, ze mimo realitu v tomto pripade neni TP ale vy. Budto bydlite na Marsu, nebo v nejake lokalite, kdo romske "sberace kovu" znate jen z televize. Z tech nesmyslu ktere pisete je jasne, ze zijete v exkluzivnejsich destinacich nez jsou oblasti severu Moravy, Cech a sever vychodnich Cech. Je podivuhodne, jaky zapal maji kavarensti teoretici vaseho druhu v tom diskutovat o probelmech a situacich, o jejichz realiich a praxi zjevne vi naproste kulove a rozdavat kolem sebe knizeci moudra.
0 # FORTUNA 2013-06-20 13:55
ad Anon 20.6.2013, 12:32
Dobrý den,
Váš úsudek je typicky český a stejně tak nesprávný. Netajím se s tím kde bydlím, netřeba tedy dělat věděcko-fantastické závěry. Sběrač kovů nebude kovy sbírat, když je neudá. Tento problém myslím poroste, protože z jeho zisků žijí i ti, kteří mají jiné páky než Romové, viz OTTO, 20.6.13, 2:20. Máte-li na mysli moje některé konkrétní moudro, dejte vědět, pokusím se vysvětlit.
mv
0 # Anonymní 2013-06-20 14:20
Vase idealisiticke spekulace o tom "coby kdyby" a ze "za vsechno muze system" je presne ten dusledek toho kavarenskeho teoretizovani.
Realita je jaka je. Ilegalni obchod s kradenymi kovy se v pripade nejakych legislativnich novinek proste hold bude dit pod rouskou noci - "na papiry" se bude ukradeny srot a kovy stavet v uzavrenych objektech. To je tak cele.
Stejne tak realnym faktem je, ze bohuzel zejmena v kritickych regionechnjsou nejcastejsmimi zlodeji kovu prave romove. Bohuzel.
Kradez cehokoliv (co vynasi) je socialni patologie a kdyz nebudou vynaset kovy, najdou se jine podobne "zdroje"prijmu. Jednotlivec ci doknce cela skupina, v jejichz meritcich hodnot je kradez, ci jine kriminalni cinnosti, povazovana za bezny zdroj obzivy si v zadnem pripade nepijde vydelavat legalni cetsou (k pasu do fabriky) jelikoz bezna prace je ten casove nejnarocnejsi anejmene vydelecny zpusob obzivy.
Tohle sou realna fakta, e kterymi ty vase kavarenske reci nepohnou, i kdybyste tady napsal roman.

Jo a jeste: netusim kdo jste a kde bydlite a nemam nejmensi duvod se po tom nekde pidit. To dulezite pro nasi debatu (tedy vase uplne odtrzeni od reality a praxe) za vas uplne rika to co tady pisete. Ale dekuji ze jste mi potvrdil, ze muj odhad vsaich realii (na zaklade toho co pisete) byl zrejme zcela spravny..
0 # Anonymní 2013-06-20 14:27
Když jsme zahlédl větu "Dobrý den, Váš úsudek je typicky český a stejně tak nesprávný." tak jsme si myslel, že do debaty zavítal pan Krystlik, jelikož tohle je takřka již typicky začátek jeho statě :-):-)
Tak tentokrát převzal štafetu sebemrskačského (byť neříkam že často ne neoprávněného) zatracovaní česko-moravských hlav někdo jiný. Je otázka, zda-li to není začátek oikofobické infekce ve zdejším fóru! .-):-)
0 # gogo 2013-06-20 14:31
No to prrrr... Moravu do toho prosím nezatahujte, to byste mi narušil osvědčenou obrannou pozici.
0 # FORTUNA 2013-06-20 15:15
ad Anonymové 20.6.13, 14:20 a 14:27

No, dobře. Pro pořádek, nejsem Rom, ani cikán. Byl jsem Xx okraden, nebo moje firma a tam, kde se podařilo zjistit, kdo to udělal, to nikdy nebyli cikáni (asi jsou chytřejší, když kradou). A asi nežiji v kritickém regionu. Romové kradou a ti poctiví to pak od nich vykupují. Pamatuji se na jednu docela pikantní krádež, kdy jsem si z hlouposti na pergolu vystavil starý měděnný kotlík, který byl bohužel vidět přes plot. Jednou přišel takový slušný pán, jestli bych mu jářku kotlík neprodal. Hlopupě jsem odmítl a ještě hloupěji jsem ho nechal tam, kde byl. Do týdne byl pryč a ještě mi zloděj olámal tašky na zídce, na kterou se postavil, aby na kotlík dosáhl. Policii jsem to nehlásil. Ti, co okrádají mne, nejsou z větší části Romové a tak si nemohu ulevit, jako většina populace.

Nejde o sebemrskání, jako snad spíše o snahu se dopídit, co se zde vlastně děje a proč.

mv
0 # Anonymní 2013-06-19 11:40
Pan pecina zejmena nemuze zastrelit zlodeje u nej doma, nebot soudni praxe ktera se toci okolo krajni nouze a/nebo nutne obrany je v teto zemi naklonena utocnikum:(
0 # Otto 2013-06-20 02:20
Divné je, že např. v Rakousku či Německu nemají s cikány sebemenší problémy.

Sběrači kovů tam také nejsou, protože neexistují sběrny, které by kov vykupovaly, od soukromých osob. Pouze firma či organizace může prodat kovový odpad.

Rakušané i Němci nemají ani takový šílený počet zastaváren a bazarů jako ČR. Když už se něco takového v nějakém velikém městě najde, tak je stanovena otevírací doba. Rozhodně není otevřeno přes noc a o víkendu.
0 # Anonymní 2013-06-20 12:49
Zastavarny a bazary (v povazlivem procentu provozovane i byvalymi policisty, stejne jako lidmi z galerky) jsou soucasti retezce organizovaneho zlocinu, ktery mj funguje po lince: Drogy - kradeze - obchod s kradenym zbozim a tak dal...
Jak Nemecko tak Rakousko ma svych problemu dost, ale organizovany zlocin tohoto druhu a cetnosti to zatim (nastesti pro ne) neni.
A obecne -oteviraci doby pres noc a o vikendu v obchodech je take v jejich zemich reseno zcela jinak nez u nas, takze tamni zastavarnici nemuzou mit otevreno takrka ve svem vlastnim zajmu.
0 # Otto 2013-06-20 15:29
Tady v Rakousku jsem žádnou zastavárnu ani sběrnu ještě neviděl. Takže v Česku, kde jsou tyto podniky pomalu v každé vesnici, si za problémy s tím spojené mohou Češi sami.

Před několika lety ukradl v památníku Terezín cikán bronzové jmenovky na náhrobcích a odevzdal je do sběrny, kterou provozoval jakýsi "gádžo". Ten vlastnil i nálevnu a hernu, kde mu cikán ubohou fin. odměnu následně zase odevzdal, tedy prochlastal a prohrál na automatech.

Čecháčkové by tehdy nejraději tohoto (asi navedeného) cikánského ubožáka lynčovali, aniž si uvědomili, že za vším stojí "podnikatelské záměry" bílých, resp. necikánů.

První se napakoval majitel sběrny, nálevny a herny. Další šikula dostal milionovou zakázku, aby vyrobil a nainstaloval jmenovky z epoxid. pryskyřice, vypadající jako bronzové. Jiný soudruh dal k dospozici svoji bezpečnostní agenturu, aby památník hlídala a spřátelený elektrikář si také přišel na své, když nainstaloval nové osvětlení a snad i bezp. kamery. Celý tenhle spolek také dosáhl výměny ředitele památníku (těmto hochům totiž vůbec nešel na ruku) za svého člověka.
0 # Otto 2013-06-20 15:41
Čecháčci nadávají na cikány, které si po vyhnaných Němcích do pohraničí a celé země sami natáhli. Také rádi svádí vše na komunisty, které si ale r. 1946 jako jediní na světě dobrovolně a o své vlastní vůli zvolili. A tak je to v té podivné zemi úplně se vším.
0 # Anonymní 2013-06-20 16:46
Milý pane Otto. Jaksi se dopouštíte stejného hříchu, jaký dáváte ku tíží "Čechům". A tedy zevšeobecňujete.
Ano, v roce 1946 zvolilo něco přes většinu Čechu komunisty. Ale taky bylo dost Čechu, kteří byli věrni demokratickým ideálům (a také to náležitě odskákali), přičemž protikomunistická rezistence nebyli jen Mašínové (jak se nenápadně zkouší prezentovat), ale byly to stovky a tisíce (často mladých) skautů, sokolů, katolíků či prostě demokraticky smýšlejících lidí, kteří to pak odskákali na drátech či na uranu.
Jinak, pokud mohu mluvit za sebe a neříkám, že můj postřeh je nutně platný, ale za svůj život jsme mluvil a dělal rozhovory s desítkami vězňů z 50 let, od jiných četl knihy atd, ale upřimně řečeno, alespoň pokud jde o uranové doly a nejtvrdší tábory (Bytíz, Jáchomovsko), tak tam snad pokud si vzpomínám nepadlo slovo, že by tam potkal Roma (tehdy Cikána).
Takže v těch zevšeobecňujících závěrech o pracovitosti Romů v čs. vězeňství bych byl přece jen možná opatrný.

Tím méně bych při vašem zevšeobecňování tvrdil, že "Čecháčci" si je sami natáhali. To že tyto všase slova znějí sice úderně, ale realita byla trochu jinde, to asi už cítíte i sám, že?
Zdraví DS
0 # Otto 2013-06-20 17:22
Poválečným vyhnáním sud. Němců vznikl nedostatek pracovních sil, které bylo třeba nějak nahradit. Místo vyhnaných - podnikavých, pracovitých a zručných lidí - se do ČSR natáhli vesměs lidé nekvalitní, mimo jiné i velký počet cikánů.

Komunisté získali r. 1946 nejvíce hlasů právě v pohraničních okresech, kde se velkoryse rozdával majetek ukradený Němcům. Tito dosídlenci v pohraničí spolu s ČSLA postupně zdevastovali celé Sudety - viz VVP Boletice.

Nevím jak v 50. letech, ale v 1985-6 bylo např. v plzeňské věznici Bory velmi mnoho cikánů. To není zevšeobecňování.
0 # Pefi 2013-06-21 12:17
Problém není v tom, že existují zastavárny a výkupny sběrných surovin. Problém je v tom, že zástavárny a sběrné suroviny ve velkém vykupují kradené zboží, dlouhodobě ignorují povinnost evidovat totožnost prodávajících a živnostenský úřad jim nesebere licenci k podnikání.

Když taxikáři v ČR 20 let okrádali zákazníky, ptal jsem se čecha taxikařícího v USA jak je to řešeno u nich. Vysvětlil mi, že stížnost na taxikáře podaná zákazníkem znamená přímé ohrožení taxikářské licence, takže se taxikáři snaží, aby stížností bylo minimum. když to jde v USA s taxikáři, šlo by to i u nás nejen s taxikáři, ale i se sběrnými surovinami a zastavárnami a rozhodn ěnení potřeba omezovat ani výkupní dobu, ani možnost odkupu pouze od firem.

Vzhledem k tomu, že sběrač kovů organizoval snědý mladík v zánovním BMW, tak by si na prodej kradeného "šrotu" klidně firmu založili a nevyřešilo by se zase nic.
0 # gogo 2013-06-21 12:50
Problém je v idiotském systému. Kdyby zloděj musel bezpodmínečně uvést věc do původního stavu (zaplatit to), případně bylo legální jej při krádeži seřezat jako psa, docela by to převrátilo poměry výnosů a rizika. U nás člověka maximálně obviní z rasismu, když zloděje popíše v reálných barvách a policie se vám rovnou vysměje.
Oni už Cikány ani nezastavují, když ti jedou po chodníku polorozpadlým žigulem bez STK. Proč taky, leda by na sebe nechali řvát a nevybrali by žádné peníze.
0 # Otto 2013-06-22 12:53
Problém není tedy pouze v cikánech, ale v zastavárnách a sběrnách, které přece provozují čeští "gádžové", což tvrdím od samého počátku. Kdyby se do výkupu kovů vnesl pořádek jako je tomu v A, D a jinde, krádeže barevných kovů (el. vedení, měděné okapy ...) by se zredukovaly na minimum. Něm. či rak. živnostník musí obchodníkovi s kovem řádně doložit, odkud šrot pochází.

Idiotský systém, vesměs nevyhovující, ne-li úplně špatné zákony ... atd. jste si v Česku zavedli sami - milý 'gogo'. Vaše myšlení má takový "stepní charakter". V civilizované zemi totiž nelze seřezat ani toho psa. Hrozí citelná pokuta i vězení.
0 # jonáš 2013-06-22 15:25
V tomhle oboru se v rámci svýho populismu angažuje Řápková .. i slepá slípka občas zrnko najde ;-)
www.blisty.cz/art/69043.html
0 # Anonymní 2013-06-22 17:37
... množství povolených sběren a výkupen v naší zemi je tak obrovské, že není v silách státu ani obcí provádět kontrolu dodržování těchto zákonů.

Dotyčná říká jen pravdu. S populismem to nemá co do činění.
0 # gogo 2013-06-24 15:21
Otto, když např. koupím nemovitost a najdu tam plnou stodolu haraburdí, jak asi prokážu jeho původ ve sběrně?
Jedna věc je evidovat kdo co přivezl a druhá je přenášet na výkup málem detektivní činnost.

"jste si v Česku zavedli sami"
Jak to myslíte?

Seřezat jako psa - to je takové rčení jako jsou ježkovy oči nebo z prdele klika. Jistě mi namítnete, že obyvatelé civilizovaných zemí ve svých prdelích kliky nemají.
0 # gogo 2013-06-24 16:09
"Rakousku či Německu nemají s cikány sebemenší problémy"
To má patrně příčinu v sociální a populační politice 30. let. Mám ale obavy, že byste neuspěl při pokusu o její aplikaci v dnešní době.
0 # FORTUNA 2013-06-24 17:17
ad gogo, 24.6.13, 15:21, 16:09

Zklamal jste mne, gogo. Otto určitě vysvětlí, co myslel tím "zavedli sami".

Sociální politika
Některé kroky jsou nevratné. Jako malý kluk se pamatuji, jak jsme my Češi sebrali cikánům maringotky a nahnali je, cikány, do paneláků. Nelíbil se nám jejich způsob života. Oni se přizpůsobili a zase se nám to nelíbí. Před tím jsme s rudými šátky a páskami sebrali sedlákům jejich grunty, dobytek a jejich životy. Tak jak se jejich vnuci již na grunty nevrátí, nevrátí se cikáni do maringotek. I v Británii mají cikány. Ti dnes mají své koně většinou pod kapotou, ale nejsou s nimi problémy. Hříchy našich otců, gogo.
0 # Otto 2013-06-24 18:38
Zákony ČR zavedl snad někdo jiný než-li Češi sami? Zaujímavé ...

Vykládáte blbosti, protože (někoho) "seřezat jako psa" = opravdu hodně seřezat, zmlátit.
0 # Otto 2013-06-24 18:43
S příkladem stodoly plné haraburdí si snad děláte legraci ...
0 # gogo 2013-06-25 08:16
ad Fortuna
Někdy se seznamte s politikou Anglie vůči Cikánům před vypuknutím politické korektnosti. A vůbec není pravda, že nemají s travellers problémy. Mají, jen zanikají v pozadí jiných. A máte pravdu, že travellers si vytvořili kočovnickou praxi, která se stabilizovala a nedochází např. k tomu, že by se jim na jedno místo nastěhovala jedna celá cikánská osada z východního Slovenska nebo Maďarska.
Já nemám chuť jim diktovat způsob života, ale také jim jej odmítám financovat. To je ale na delší povídání.

Ad Otto
"Zákony ČR zavedl snad někdo jiný než-li Češi sami? Zaujímavé ..."
Když pominu předpisy vynucení Moskvou nebo Bruselí, tak jde pochopitelně o tvorbu z Prahy. Znamená to snad, že nesmím pitomosti kritizovat, když pocházejí z Prahy od poslanců s českou státní příslušností?

"seřezat jako psa" = opravdu hodně seřezat, zmlátit.
Ano, tak jsem to myslel. Když majitel nemovitosti přistihne zloděje, má ho seřezat velmi bolestivě, ale nezpůsobit pokud možno trvalé následky a pracovní neschopnost.
Nebo myslíte, že recidivista bude vnímavý k 500Kč pořádkové pokuty s domluvou?
0 # gogo 2013-06-25 08:18
"S příkladem stodoly plné haraburdí si snad děláte legraci ..."
Proč? Já jsem takhle například do sběrny kovy vezl. Všichni lidé totiž nežijí v paneláku nebo nově postavené řadovce.
0 # FORTUNA 2013-06-25 10:10
ad gogo, 25.6.13, 08:16
Nepoučujte, gogo (tady mne furt někdo poučuje). Od 1968 Anglii jsem začal poznávat a od 1973 jsem v Anglii dlouho žil obklopen anglickou kulturou. To bylo myslím před politickou korektnostní. Zamyslete se trochu více nad tím, co píšete. Ano, v Anglii jsou problémy i s cikány (with travellers as well as gypsies), ovšem, jak jste správně postřehl, zanikají v ostatních problémech. Tudíž nejsou větší než jiné.
Je dobře, že nemáte chuť cikánům diktovat způsob jejich života a jestli jej nechcete financovat, obraťte se český parlament. Nikdy jsem v rádiu, nebo v televizi neslyšel, že při volbách volí Moraváci, cikáni, Vietnamci nebo zde usazení Ukrajinci, Rusové, Poláci, Slováci atd. Vždy jen slyším: Češi volí prezidenta, Češi volí parlament. Tam choďte plakat, když musíte, tam leží klíč ke křivdám na Vámi páchaných.
Moskva a Brusel? Není snad česko již 20 let suveréní parlamentní demokracie, nebo jen další simulakrum, kterým se Češi navzájem oblbují? (Doporučuji kritické studium českých pohádek, hlavně B.Němcovou, i kritickou studii Palackého dějin, je tam hodně skryto, i TGM vlastně, a konečně Jaroslava Haška. Je zajímavé jak jsou dnešními elitami přehlíženi.)
mv
0 # gogo 2013-06-25 10:25
V Anglii nežiji, ale měl jsem možnost poměrně často diskutovat s člověkem co pochází od Birminghamu. Dále se dá dočíst, jak drakonické byly např. tresty pro Cikány co připluli do Anglie.
Jenže Británie byla velmoc co okupovala řadu zemí a je tedy logické, že se do Anglie dostala spousta lidí z kolonií, kteří mnohdy překryjí problémy s Cikány. I ti, kteří se na britské ostrovy stěhovali z ČR patřili k těm schopnějším. Zkuste jim tam nastěhovat typickou cikánskou osadu z východního Slovenska a uvidíte...

K tomu zbytku nevím co dodat. Tvrdil jsem, že máme v republice bordel. To se nesmí?
Suverénní demokracie... no asi toho nechme :-)
0 # FORTUNA 2013-06-25 11:16
ad gogo, 25.6.13, 10:25

Víte, to, co se zde předkládá lidem jako fakta o životě v zahraničí, je z větší části vždy blbost. (Krásný příklad se vyskytl na blogu JINÉ PRÁVO, když se "diskutovalo" o nejmocnější ženě v Británii.) Můj usudek v této věci je založen na zprávách o Velké Británii. Nikdy, nikdy jsem já nezaznamenal případ, že by člověk byl trestán za to, že připlul do Anglie, tedy ne jako nepřítel. Nepíšete ale, kterou dobu máte na mysli.

Každá evropská námořní velmoc v jednu nebo v jinou dobu měla své kolonie, Holanďané, Portugalci, Španělé, Angličani, atd., a každá z nich se musela naučit a učí se jak zvládnout své tuzemské problémy, které z toho všeho vyplynuly. Obecně, lidé, kteří se stěhují jsou schopnější. Proto se stěhují. Nevím, jak Vaše úvaha o nastěhování typické cikánské osady z vých Slovenska do tohoto zapadá a kdo by ji měl stěhovat, když se nepřestěhuje sama....

Jistě, dnes smíte říkat, že v republice je bordel. Říkáte to, protože smíte. Do roku 1989 se to takto neříkalo, protože se to nesmělo. Smělo se říkat MÍR CELÉMU SVĚTU, SE SOVĚTSKÉM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK, atd. Také se říkalo, co se smělo. Je to tu vlastně jako za "komunistů", ne?

mv
0 # Ema 2013-06-25 12:09
Ad Otto, 22.6., 12.53:

"Problém není tedy pouze v cikánech, ale v zastavárnách a sběrnách, které přece provozují čeští "gádžové", což tvrdím od samého počátku."

Škoda, že ste sa nezamysleli aj nad tým, že prečo do zberní chodí ďaleko viac Rómov než gadžov. Dnes totiž existuje dosť chudobných rodín i medzi tými gadžmi.
0 # gogo 2013-06-25 12:40
Ono se jednalo o Angličana, co se přestěhoval do ČR. Takže čerpal z vlastního cca 30 let dlouhého života tam stráveného.

Vy jste poukazoval na to, že v Anglii a Německu s Cikány problém nemají, respektive nikoliv zásadní. Reaguji tím, že jejich Cikáni jsou tam dlouhodobě žijící a předtím Anglie nebyla vystavena masové imigraci. (před pár stoletími Cikány mrzačili nebo rovnou popravili při pokusu o vniknutí do země). Abyste mohl srovnávat, musel byste vzít odpovídající populační vzorek - tu třicetihlavou rodinu z východoslovenské osady, které se nám od rozpadu Československa stěhují do ČR. Podotýkám, že jde o myšlenkový experiment, abyste mne zase nepodezíral s násilností.
Abych to napsal ve zkratce - Že Britové nemají s Cikány problém je hezké, my zase nemáme problém s Pákistánci.

Poslední odstavec má být soudružské politické školení?
0 # gogo 2013-06-25 12:54
Emo, přece není absolutně problém v tom, že lidé nosí šrot do sběrny, naopak je to záslužná činnost. Problém je v tom, CO a ODKUD tam nosí.
Když potkám Cikány s vozíkem opravdového šrotu, co sbírají po domech tak, že se na ulici zeptají, jestli něco nemám, tak jim přispěju a považuju je za podstatně efektivnější formu recyklace než jsou všemožné tunely typu ekokom apod. Problém nastane, když vytrhávají elektrické instalace, kradou dekly od kanalizace nebo se k někomu vloupají.
Takže já bych hrozně nerad ztrpčoval život pracujícím lidem kvůli zlodějům.
0 # FORTUNA 2013-06-25 13:45
ad gogo, 25.4.13, 12:40

Žádné politické školení. Jen jsem chtěl nějak naznačit, má-li se situace zlepšit, je třeba udělat více, než co se obecně smí.

Nemáme problémy s Pakistánci:
Ale Britové (zřejmě i Němci a Rakušani) mají lidi, kteří vykazují znaky Romů a cikánů, ale působením britské společnosti se z nich nestal pro britskou společnost takový problém jako pro společnost v české kotlině. Lidé, kteří ovládají řízení naší společnosti buď nechtějí problém rozumně řešit, nebo dokonce jej udržují, nebo jsou to prostě jen amatéři.
mv
0 # gogo 2013-06-25 14:19
"Jen jsem chtěl nějak naznačit, má-li se situace zlepšit, je třeba udělat více, než co se obecně smí."
Tak tento význam jsem ve zmiňovaném odstavci věnovaném roku 1989 a Sovětskému svazu skutečně nenašel.

"Lidé, kteří ovládají řízení naší společnosti buď nechtějí problém rozumně řešit, nebo dokonce jej udržují, nebo jsou to prostě jen amatéři."
No jistě, tím jsme se dostali zpět na počátek, protože tohle jsem tvrdil už 21. června 2013 12:50.
Systém není postaven tak, aby hájil pracovitého občana, naopak je postaven ve prospěch kriminálníků a parazitů. Pokud snad ne účelově, tak praktickou realizací zcela jistě.
0 # FORTUNA 2013-06-25 14:57
ad gogo, 25.6.13, 14:19

Nenašel. A proto jsem to podal více polopaticky.

Takže, spolu souhlasíme. Já bych jen dodal:
Nemám rád, když se používá trpný rod: systém postaven, majetky byly odebrány, byli odsouzeni. To z toho prostého důvodu, že takto formulované věty umožňují jak řečníkovi, tak posluchači zdůvodnit svoji polohu mimo problém, tedy že za nic nemohou. Ve skutečnosti je to tak, že někdo z nás, nebo někdo z našich předků systém postavil, někomu něco ukradl, někoho odsoudil. Některé z těch, které jsme zločinně odsoudili, někdo z nás potom i zabil.
Že to zní úplně jinak než postaven, okraden, odsouzen, popraven?
Jinými slovy dokud nebude aspoň hodně z nás brát své povinnosti takto, nehneme se z místa.

mv
0 # gogo 2013-06-25 15:16
Použitím činného rodu bych musel uvést původce a tam si nejsem jistý. Jistě, svoje vykonal Havel, Uhl, spousta aktivistů, ale ještě větší armáda úředníků, strážníků a policajtů, kteří olupují slušného občana, ale na Cikána si netroufnou, protože jen je seřve a nic si na něm nevezmou. Tady se rozešla povinná rétorika s praxí asi jako za bolševika u tématu Sovětský svaz - náš vzor.

Já zase moc nemusím generalizace "my Češi, my jsme ukradli, Češi neumějí grilovat atd."
Jestli někdo z vašich předků byl zloděj, tak maximálně vraťte tu stříbrnou vidličku, pokud je komu, a dál to neřešte, protože za svoje předky nemůžete. Myslím, že každý má dost práce sám se sebou a není potřeba řešit virtuální dědičné hříchy do 3. kolena.

Já osobně se necítím odpovědný za ten bordel, protože osobně k němu pokud možno nepřispívám a snažím se ve svém kontextu i občas něco udělat.
Na analýzu většiny věcí postačí chladná racionalita, ona to zase není kvantová fyzika :-)
0 # FORTUNA 2013-06-25 16:09
ad gogo, 25.6.13, 15:16
"...bych musel uvést původce..." a o tom to je. Tak se stalo, že jsem měli 40 let zločinný režim, ale žádné zločince. Ty hříchy nebyly virtuální, nýbrž skutečné. A že nejsou dědičné? Kdyby nebyly, proč Zeman hrál i na Benešovy housle ze Sudet? Kolik mu jeho melodie přinesla hlasů a o kolik Schw. přišel, hmmmm? nejde o pár stříbrných lžiček. mv
0 # gogo 2013-06-26 07:42
Tak schválně ... znáte předkladatele návrhů zákonů a jmenovitě poslance co zvedli pazoury? Znáte jmenovitě státní zástupce, soudce , úředníky, policajty a strážníky? Víte, kdo tu bandu pase?
Jestli ano, tak se podělte o svoje vědomosti.
0 # FORTUNA 2013-06-26 08:25
ad gogo, 26.6.13, 7:42
Neznám předkladatele, byť to by šlo zjistit. Ani nevím, kdo tu bandu pase. Vím ale, kam se chodí pást. Já to sem napíši, a pan Pecina mne zase vymaže. mv
0 # gogo 2013-06-26 08:38
Tak pak nechápu, co mi vytýkáte.
0 # Otto 2013-06-26 13:06
... pak nechápu, co mi vytýkáte.

Odmítáte si přiznat, že za veškeré problémy si Češi mohou jen sami.
0 # gogo 2013-06-26 13:17
Tady pomůže asi jen omezit dávky nebo přejít na slabší roztoky.
0 # Otto 2013-06-26 13:28
To je taková až mile česká (= blbá) odpověď.
0 # gogo 2013-06-26 13:45
To byl spíš bezmocný povzdech.
0 # Ema 2013-06-27 07:13
Ad Gogo,25.6./12.54

Sorry - mea culpa. Keď som poukázala na fakt, že do zberní chodí podstatne viac Rómov než gadžov, bola som príliš stručná.

Keď cca pred rokom zmizla kamarátovi časť kovového plotu, obiehal blízke zberne. Našiel (a mobilom odfotil) rozbité kanálové kryty, medené káble a iné maličkosti.To bolo na západnom Slovensku. Východ - škoda slov.

Keď si takýto "kovový odpad" dáte do súvisu so štatistikou pôvodu "zberačov", bude Vám jasné, že som nenarážala na ľudí, ktorí chodia po domoch a slušne sa opýtajú, či nemáte niečo "kovové na vyhodenie".
0 # gogo 2013-06-27 07:33
Je to přesně jak píšete. Já jen nechtěl házet všechny do jednoho pytle a chtěl jsem zdůraznit, že sběrny a sběrači mají svůj význam v recyklačním koloběhu. Aby totiž nějakého paneláčníka nenapadla myšlenka, že problém vyřeší zákazem výkupu šrotu.
0 # Anonymní 2013-06-27 15:18
Na Slovensku jsou tedy stejné problémy jako v Česku. Ohromné množství sběren, které není možno kontrolovat, nevyhovující zákony a zlodějská mentalita určitých lidí. V těchto zemích, kde lze do sběru prodat třeba i ukradenou lokomotivu, se pak určití prosťáčci jen diví, že se jim ztrácí kovové ploty, okapy apod. a že ve sběrně jsou k vidění i měděné kabely a kanálové dekly.

Zredukování počtu sběren a zákaz výkupu šrotu je samozřejmě řešení. Krádež kovů by přestala být fin. zajímavá a na idiotské cz/sk-zákony i podnikání by nedopláceli lidé v sousedním Rakousku a Německu, kam totiž zloději stále častěji podnikají tzv. "spanilé jízdy".
0 # Ema 2013-06-30 08:12
Ad Anon 27.6./15.18.

Na Slovensku tie problémy nie sú rovnaké - sú podstatne väčšie. Rovnako ako Vy máme sídliská s "neprispôsobivými" (u nás napr. povestný Luník 9 v Košiciach a mnohé iné miesta). Sem-tam je potrebné "vybývaný" panelák (mladší od toho, v ktorom žijem napr. ja) demolovať - za peniaze mesta. Avšak okrem toho máme i osady. Netrampské. Sú súčasťou mesta/dediny. A v niektorých dedinách už majú starostu z uvedenej komunity - napr. ten v Žehre skladal starostovský sľub tak, že mu ho musela predčítať jeho predchodkyňa.

Zákaz výkupu šrotu na území nášho štátu? Budíček! Už nejaký čas sa na južnom Slovensku objavujú dodávky s maďarskými ŠPZ-kami - a tie ochotne odvážajú napr. i tie kanálové kryty, koľajnice..., mnohými zberňami u nás nevykupované.

Neprekonateľná špecialita SR: Oskar Dobrovodský (mladší i st.), bývajúci vo vlastnom rodinnom dome v Malackách, Družstevná ulica (na jeho blogu nájdete i výrečné videozáznamy - pozor, len pre silné povahy!) sa už roky bezvýsledne súdia. S klanom cca 40 osôb. Uvedený pán sa už prepracoval do starostlivosti psychiatrov, a žiada mesto o pridelenie bytu, pretože už nevládze. Podobný prípad poznám i v Brezne - aj tam pani utiekla z vlastného domu.

Vzhľadom na natalitu v osadách, aktivity NGOs a ochranného postoja, ktorý EÚ zaujala voči veľkej časti daného etnika, východisko z tohto marastu už nevidím.
0 # Ema 2013-06-30 08:18
Oprava: má byť "ochranný postoj".
0 # Otto 2013-06-30 15:30
dodávky s maďarskými ŠPZ-kami - a tie ochotne odvážajú napr. i tie kanálové kryty, koľajnice...

Proč je nekontroluje a nezadrží sk. policie? Kdyby tito maďarští "podnikavci" byli obviněni za překupnictví, byla jim zabavována auta a cenné věci, aktivity by je přešly. Nejprve je ale třeba zakázat výkup šrotu od soukromých osob, jako je tomu v Rakousku, Německu i jinde.
0 # Ema 2013-07-01 11:25
Ad Otto 30.6./15.30:

Nie že by som sa chcela slov. polície zastávať - tá v súvislosti s Vašou poznámkou v prvom rade stráži Schengen hranicu, občas odhaľuje podzemné tunely, prípadne sa dohaduje s posádkami z východu idúcich vlakov/kamiónov o ne/bepečnosti roentgenového žiarenia. A tak isto ako v Austrii a Nemecku, nemá žiaden dosah na dianie v susednej krajine...

Mimoriadne rada si budem s Vami vymieňať názory o situácii Oskara Dobrovodského, o vybývaných (železa zbavených) panelákoch, o detičkách s veľkým počtom neospravedlnených hodín v škole, pričom ich rodičia poberajú všetky možné príspevky.

Vážený p. Otto, my tu na Slovensku nepotrebujeme nové zákony (a mám tichý vodojem, že ich ani v ČR nepotrebujú). Nám by stačilo, aby sa dodržiavanie tých zákonov vyžadovalo od všetkých obyvateľov krajiny (áno, viem - wishful thinking).
0 # Anonymní 2013-07-01 13:35
Naprosty souhlas s pani Emou
0 # Otto 2013-07-01 14:33
Milá p. Emo, buď nečtete co jsem napsal, nebo nechápete česky psaný text. Rakušané ani Němci s cikány problémy nemají, stejně tak je nemají např. v Č. Krumlově, Soběslavi a jinde. Když se domníváte, že sk. a cz. zákony jsou správné a dostačující, pak Vám ovšem není pomoci.
Nějaké řeči okolo - "o situácii Oskara Dobrovodského, o vybývaných (železa zbavených) panelákoch, o detičkách s veľkým počtom neospravedlnených hodín v škole, pričom ich rodičia poberajú všetky možné príspevky" - jsou opravdu zbytečné.
0 # jonáš 2013-07-01 15:47
Voni v Českých Budějicích je neměli taky, dokud se tam nepoprali tři děti na pískovišti o kyblíček, z nichž jedno bylo cikáně .. a když to pak Nova pořádně rozmázla, byl pogrom hotovej.
0 # gogo 2013-07-01 16:36
Já myslím, že Ema chápe jak text, tak především realitu. Což není dáno každému.
0 # Otto 2013-06-20 16:01
V čs. kriminálech zpravidla cikáni dřeli jako mezci a stávali se vzornými pracovníky s řadou výhod.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)