Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vzduch v soudní síni by se dal krájet, blíží se rozsudek. Strany dostávají prostor k závěrečným návrhům. Nejprve povstane žalobce, významně si odkašle a praví: Pane předsedo, prosím, aby během mého návrhu pan žalovaný počkal na chodbě: mám pro vás závažné informace, které vaše rozhodnutí jistě ovlivní, ale které by se neměl žalovaný dozvědět.

Komické? Ano, v civilním řízení bezesporu. V řízení trestním, bohužel, běžná praxe, zejména rozhoduje-li se o vazbě. Obviněnému bývá během přípravného řízení běžně upíráno nahlížet do spisu – přestože Ústavní soud proti tomu občas cosi zamrmlá – a o tom, co bylo soudci jako podklady k jeho rozhodnutí vlastně předloženo, se obvykle dozví až po skončení vyšetřování.

Ve Zlíně tuto praxi povýšili takříkajíc na nový level: policie tam dodává soudu případové analysy, které nejsou při vazebním zasedání ani předneseny, ani se s nimi obviněný nesmí seznámit, pouze soud na jejich základě o vzetí do vazby, případně o jejím pokračování, rozhodne:

Dobře to tam mají zařízeno: obviněný přece sám nejlíp ví, za co je ve vazbě!

Komentáře   

+3 # E. P. 2019-08-23 01:38
To je přece navazování na nejlepší tradice vyšetřování StB - tehdy také vznikaly operativní přílohy vyšetřovacího spisu. Ty se ale nesměly soudu předkládat. Bude tedy zajímavé sledovat dnes dílčí metodické rozdíly.
+6 # Petr Jarolímek 2019-08-23 09:58
Já si myslím, že se o žádné navazování na nejlepší tradice nejedná. Tyto "tradice" totiž nebyly nikdy opuštěny ani zapomenuty, dosti často ani vyjmuty ze zákona, natož pak z uvažování orgánů. Takže se jedná o pokračování v tradičních postupech či optimalizaci těchto postupů v důsledku vývoje společnosti, komunikačních technologií, mobility atd.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)