Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Já čekám dál, já čekám dál,
až se k nám právo vrátí.
—Spirituál Kvintet: Chci Sluncem být

Tuvalu je malý ostrovní stát v Tichém oceánu, s necelými jedenácti tisíci obyvatel. Jeho armáda má 0 stíhaček, 0 bojových vrtulníků, 0 tanků, 0 obrněných transportérů, 0 křižníků a 3 oštěpy (to přeháníme: možná čtyři). Jestliže by tento státeček vyhlásil České republice válku, byl by podle čl. 43 odst. 1 Ústavy vyhlášen válečný stav a následně by se suspendovala téměř všechna základní práva obyvatel země, přesně v souladu s platným právem. Zní to divně? Snad, ale tak je právní řád postaven: ochrana před vnějším ohrožením má přednost téměř před vším ostatním, notabilně pak před ochranou všech dalších práv obyvatel.

V zákonech chybějí účinné mechanismy, jak zabránit zneužití výjimečných instrumentů k řešení situací, které jejich aktivaci nevyžadují: není příkladmo předepsáno, aby o tom, zda je napadení nepřítelem nebo epidemické risiko dostatečně intensivní, rozhodli sami občané v referendu. Vše je ponecháno v rukou vlády, kterou korigovat může pouze parlament; arci jen tehdy, není-li sám paralysován vládou a jejími medii vyvolanou panikou.

Proto, zeptá-li se nás někdo v těchto dnech a měsících, co se vlastně děje a co tomu všemu říkáme, a proč nepíšeme tak často jako dřív o právu, pokrčivše rameny odpovídáme, že právo v této zemi už není: onemocnělo. Nakazilo se covidem, má těžký průběh a není jisto, zda a kdy se opět uzdraví.

Že veřejné právo, pokud jde o ochranu základních práv lidí, prakticky přestalo existovat, dokládá osud vládního opatření o povinnosti nošení roušek: když ho Městský soud v Praze – loyalně a alibisticky s odloženou účinností – zrušil, bylo přijato v identickém znění, a až dodatečně, poté, co se odborná veřejnost nad takovou insolencí zděsila, přičinili mu úředníci nové odůvodnění. Tolik k autoritě a faktické moci soudů v České republice v roce 2020.

Nemá tak smyslu, aspoň prozatím, cokoli o právu psát. Od občana se vyžaduje, že se bude státotvorně bát, a až se, někdy zkraje následujícího jara, neméně státotvorně dobojí, nejspíš se nestačí divit, jak se jeho země v mezidobí změnila: kolik nových covidových miliardářů přibylo a přiřadilo se k privatisační galerce (jak tento segment místní elity pertinentně nazývá jeden kamarád) a k solárním baronům, kolik drobných, leckomu příznivých novel a přílepků bylo v epidemické panice přijato, a jak si zakrátko polepší ti, jejichž oborem je obchod s chudobou.

Tato země nebude už nikdy stejná jako předtím: život v ní po covidu bude drsnější, zpupnost vítězů předcházejících bitev neomalenější, kohese slabší a pocit, že líp už bylo, běžnější a všudypřítomnější.

Komentáře   

0 # Behemot 2020-11-26 23:03
Hlavně jaksi - bolševické svině (měkčí označení opravdu není na místě) v čele s upoceným vepřem rychetským tady daly návod, jak za tejden udělat stádní převrat, pokud jsem ty jeho plky pochytil správně.

ÚS totiž oficiálně posvětil to, co už všichni ví, teda že tady není ani smykem k ochraně ústavních práv, ale aby hledal výmluvy, jak kdejakou ústavní sviňárnu odůvodnit. Takže si příště může vláda vyhlásit nouzi třeba protože málo prší, to je takový oblíbený z posledních let, a pokud budou mít dostatečnou většinu ovcí v partaji, bude stačit následně většinou přítomných dosadit do ústavy třeba starou dobrou vedoucí úlohu Strany a je to dobrý. Je přece úlohou opozice (!) aby to pohlídala. Jak, dyž bude v menšině, už vepř nevysvětlil. Ale voni to určitě revidovat nebudou, od toho tu nejsou. Protože pokud už tolikrát ovčanům nadefekovali na hlavu , když měli chránit jejich práva, proč by to měli dělat zrovna u stádního převratu? Šak vláda je zvolená kdemohkradicky, všechno dobrý.
0 # b.o.y 2020-12-01 09:03
0 # Filip_ 2020-12-09 00:09
Já se obávám, že u "vražedné" rýmy by nám referendum nepomohlo.

Morální i odbornou authoritou jsou u nás herci a herečky. Herci, v Goebbelsově skříňce, učí národ vařit, teďka mají neutuchající potřebu se vyjadřovat ke koronaviru bez ohledu na skutečnost, jestli vůbec tuší, o co že zhruba jde, nebo ne. Officiální propaganda jejich vyjádření chrlí, jak na běžícím pásu, jako by bylo nějak přínosné, co si zrovna oni o tom myslí.

Národ se polarisuje na skupiny: jedna skupina si udělala modlu z náhubků (podobně jako určitá individua mají modlu z iZařízení, např.), vzniklo náhubkové náboženství. Většinou jsou to lidé, co nejsou ochotni investovat do respirátorů ani nejnižší třídy, ba ani do chirurgických oustenek, takže nosí na Gesichtu hadr z teplákoviny, trička, či utěřáku, který potom doma vyvařují a pevně věří tomu, že tím zachraňují celý svět a každého, kdo tak nečiní, nebo činí nedbale, by nejlépe měl na místě zastřelit policista služební zbraní. Další skupinou jsou lidé, kteří se rovněž bojí, ovšem oproti prvé skupině jsou i ochotni, a schopni, najít si nějaké informace a do ochranných pomůcek (nejen respirátorů a oustenek, ale např. i do desinfekce či jednorázových rukavic) investovat i často nemalé peníze. Pak je, minimálně stejně velká, ale spíše větší, skupina lidí, kteří se i dívají kolem sebe a mají něco, co by bylo lze nazvat selský rozum, a tak jim došlo, že ano, že koronavirus je, poněvadž prakticky každý známe někoho, kdo se tím nakazil, včetně středně těžkého či těžkého průběhu, že to je nějaký problém, ale že tepláky na rypáku proti tomu chrání asi podobně, jako noviny před projektilem, a že jít se sukovicí na vosu se nevyplácí, takže "dodržují", co musí, sere je to, protože je asi jasné, k čemu je mít celý den na Gesichtu tepláku v práci, když se potom všickni sejdou v jídelně na oběd a konsumovat guláš s hadrou přes ústa poněkud nelze. Nebo k čemu je, že si bába, po odchodu z obchodu, vydesinfikuje hnáty erární desinfekcí, když pak, těma hnátama, chytne ten vozík, upatlaný, který je teďka povinný a myje jej externí firma 1x za měsíc. No a tak by šlo jít dál a dál, až dojdeme ke skupině, která nebude dodržovat nic, a to z principu, bez ohledu na to, má-li to nějaký sensus, či nemá, vlastně je to taky takové náboženství, jako ty teplákové náhubky. A do toho vystoupí, v Goebbelsově skříňce, vysoce vážený soudruh Miloš Virosa Narkosa, státní president, který vypadá, s orthesou, jako v posledním tažení, a urazí všecky a všecko.

My nemáme "vládnoucí třídu", šlechtu, lidi s ohromným mrtvým majetkem, a relativně malou hotovostí, vychovávanou k odpovědnosti, poněvadž jsou závislí na půdě předků. Prvni jsme si vyhnali těsně po vzniku ČSR pozemkovou reformou a jazykovým zákonem. Druhé za tzv. druhé republiky diskriminací židů. Třetí za protektorátu genocidou židů. Čtvrtou po válce genocidou českých, moravských a slezských němců. A dorazili to bolševici. Ty "sociální experimenty", navíc, způsobily poměrně značný ekonomický růst nejnižší třídy, která je navíc gramotná a cítí se být povolána vyjadřovat se ke všemu a do všeho, bez ohledu na to, jestli o tom i něco ví. Tehdy stačila správná rudá knížka, nebo rasový původ, nebo vlastenectví a dobré místo bylo doma.

Pak se můžeme divit, že máme dysfunkční soudy, když tam je právě docela velká kumulace podobných lidí, když se o justici žádná vláda, za posledních třicet let, jakkoli nestarala. Ani vlastně nemá proč, většinu voličů to nezajímá. A v krisi se výsledek dostaví.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)