Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jakou hodnotu má v očích českého soudce občan a jeho svoboda? Naprosto žádnou. Potvrdil to senát 11 Kss Tomáše Langáška, který za neoprávněné 29 dnů trvající omezení osobní svobody obviněného uložil soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2 Ivě Fialové (známé nám tím, že soudí těžší zločineckou skupinu v čarodějnickém procesu) zcela symbolickou sankci v podobě důtky. Kdyby nyní poškozený soudkyni unesl a držel ji po stejnou dobu třeba ve sklepě, nemohli bychom se mu divit, protože v podobných případech zřejmě žádný jiný prostředek obrany před soudcovskou zvůlí neexistuje. Soudci se nám opět vysmívají a téměř bych řekl, že dojde-li v této zemi revoluci – čímž arci nemyslím takovou, o níž vlhce sní Milion chvilek, nýbrž skutečnou – budou kandelábry po celé zemi spolu s exekutory ověšeny oběšenými soudci, neboť právě ti se pro mnohé stali symbolem polistopadového bezpráví.

Tomáši Langáškovi a jeho senátu udělujeme prestižní cenu našeho blogu Osel měsíce, spojenou s právem nosit k taláru oslí uši v podobě paragrafů. Blahopřejeme!

Komentáře   

+2 # K. 2019-06-12 11:33
Při čtení příspěvku mne napadlo:
"Poškozený jistě vysoudí přiměřenou částku jako odškodné. Nejméně ve výši platu soudkyně Fialové za dobu po kterou byl omezován na svobodě. A soudkyně Fialová po relutární žalobě zaplatí odškodné i náklady stran. Žijeme přece ve právním státě. "

Asi jsem byl příliš dlouho na sluníčku
-3 # Libor 2019-06-12 17:40
V tomto konkrétním případě mi důtka připadá přiměřená. Nezákonnost vazby spočívala v tom, že bylo usnesení o vzetí do vazby vyhlášeno 5 minut po konci lhůty, protože se vazebko protáhlo. Z mého pohledu je to nezákonnost zcela marginálního charakteru a žádný materiální zásah do práv obviněného to fakt není.

PV
+6 # Tomáš Pecina 2019-06-12 17:58
Tak to tedy ani náhodou. Státní moc, monopol na násilí, lze uplatňovat pouze v souladu se zákonem, a je-li uplatněna i jen minutu později, než zákon dovoluje, jde o bezpráví. Podle mého názoru nešlo vůbec o kárný delikt, nýbrž o trestný čin.
+3 # Libor 2019-06-13 08:49
TP:
jak jsem naznačoval v textu, poměřuji to intenzitou, s jakou se to projevilo zásahem do práv obviněného.

Nevím jak Vy, ale já být obviněným vzatým do vazby a po měsíci propuštěným proto, že soudkyně přetáhla lhůtu o pět minut, jsem šťastný jak blecha a na soudkyni se vůbec nezlobím. Protože jsem se právě vyvlekl z vazby kvůli minuciózní chybě soudu. Rozhodně bych takovouto nezákonnost subjektivně nevnímal jako zásah do svých práv, ale tak, že jsem měl sakra kliku.

V každém případě bych byl mnohem šťastnější, než kdybych v té vazbě hnil třeba čtvrt roku na základě zcela "zákonného" rozhodnutí vyhlášeného o pět minut dřív a naprosto standardně odůvodněného nějakými nezákonnými bláboly, které si soudkyně vycucala z prstu a následně je potvrdil stížnostní soud. Jinak řečeno tak, jak se to běžně praktikuje.

Jinak pokud chcete hodnotit rozhodnutí kárného senátu v této věci, musíte to hodnotit šířeji z pohledu toho, jak se vlastně na rozhodování soudců o vazbě kárná praxe dívá. To by totiž musela kárná žaloba na prvostupňového soudce následovat pokaždé, pokud je jeho rozhodnutí o vazbě zrušeno stížnostním soudem. To se ale jaksi neděje. Proč by tedy mělo být kárným proviněním to, že soudkyně vyhlásí (třeba i věcně správné) usnesení o pět minut později, pokud se za kárné provinění nepovažuje to, že je vydané usnesení věcně nesprávné (např. proto, že vazební důvody nejsou vůbec splněny)? Jak nás přeci kárný senát poučil v minulosti na případě Dr. Blázny, není v tomto ohledu kárným proviněním ani excesivně stupidní výklad trestního řádu...

PV
+2 # hh 2019-06-12 20:14
U nejrůznějších zkoušek (státních, justičních, advokátních ...) je velmi oblíbený rituál spočívající v tom, že při dotazu na všemožné lhůty nic netušící zkoušený začne recitovat naučená, zpravidla správná, čísla (např. zde by to bylo rozhodnutí o vazbě do 24 hodin od dodání obviněného soudu) načež je zkoušejícím přerušen a je mu omláceno o hlavu, že než začal citovat limity, opomněl odkázat na příslušné ustanovení/princip, podle kterého je třeba postupovat bez (zbytečného) odkladu atd.

Efekt to zřejmě valný nemá, pokud dotyčný danou zkoušku dostane, rychle se z toho oklepe, a budoucí zkušenější kolegové mu už vysvětlí, že základním přístupem ke lhůtám je jejich důsledné využití. Pokud si dotyčná naplánovala vazebko těsně před konec lhůty, dobře jí tak.
+5 # František Cinkl 2019-06-12 22:52
Naprosto s vámi nesouhlasím. Obráceně vůči občanovi by vám stát neprominul ani vteřinu po lhůtě, mohl byste stokrát naříkat, ale vždyť je to jen marginální promeškání ....
Zvůle nesmí býti povolena a musí být u státních úředníků trestána zejména přísně. A z mého hlediska se ze strany soudkyně jedná v podstatě o podvod a falšování, měla by tím skončit její kariéra.
Když jsem například argumentoval, že do chodníků jsou instalovány dlaždice zmizelých (což je jedna z židovských sebepropagand), které nemají - jak zákon ukládá - požadovaný certifikát, že smí být použity do veřejných cest, tak mi bylo po mnoha stížnostech, až z krajského úřadu odpovězeno, že tohle je přece něco jiného, přece holocaust... a hlavní jejich protiargument: Ale vždyť je to malé a nikdo po tom neuklouzne. ... Jak dojemné.
A mohl jsem citovat zákon o uvádění výrobků na trh - nebylo to nic platné, holt proti vyvolenému národu nelze nic namítat, i když se jedná o porušení zákona zcela evidentně.
Tak jakmile se začne tímhle stylem, že někdy se zákon dodržovat musí striktně a jindy velkoryse nikoliv - nastává čas na defenestrace. Ale jak pravil p. Pecina, nikoliv ve stylu Milionu chvilek pro degenerokracii.
+1 # Tomáš Pecina 2019-06-13 00:49
Přesně tak. Když PV jako advokát zmešká o pět minut lhůtu pro podání opravného prostředku pro svého klienta, pochybuji, že by to ČAK řešil pouhou domluvou, protože to byl jen "marginální" prohřešek.
+3 # Libor 2019-06-13 08:56
TP:
no a víte v čem je ten hlavní rozdíl? V tom, že kárné orgány ČAKu jsou v zásadě funkční a efektivní. Zatímco kárné senáty NSS se zaměřují spíše na exkulpaci obviněných. Resp. jediné, co se kárně řeší, jsou průtahy. Cokoliv jiného - pokud to tedy vůbec upoutá pozornost kárného žalobce a žalobu podá - končí zpravidla konstatováním, že se nejedná o kárné provinění, popř. nějakým naprosto marginálním trestem.

A to i v případech, které by u kohokoliv jiného vedly k okamžitému zrušení pracovního poměru. Vzpomeňte např. slavný případ z OSZ v České Lípě (?), kde byli dva SZ potrestáni důtkou za to, že se opili v pracovní době, osahávali proti její vůli nějakou svoji kolegyni, když jim utekla, tak ji pronásledovali chodbami státního zastupitelství a poté, co se před nimi zamkla v kumbálu na smetáky, se pokusili vyrazit dveře. Nakonec ji zachránila až intervence čekatele, který ty dveře zakryl vlastním tělem.

Před pár lety vyšel v BA článek, který srovnával kárná rozhodnutí ČAKu a NSS. Zajímavé čtení.

PV
+2 # Jméno 2019-06-13 11:14
Hahaha, „...kárné orgány ČAKu jsou v zásadě funkční a efektivní.“ Na advokáty i úředníky ČAK si stěžuji často a na horší věci, a - NIC, dokonce ani ta domluva. Mluvím o soustavném porušovaní správního řádu úředníky ČAK, etického kodexu advokáty, i o případech, kdy advokáti rozhodnutí vydaná ČAK zmaří. Jedné advokátce jsem nabídl volbu: finanční vyrovnání nebo stížnost na ni za zmaření opravného prostředku z její viny. Nabídla mi max. 2480 Kč. Raději si zvolila „trest“ od ČAK, než by dala víc. Taková je ve skutečnosti autorita kárných orgánů ČAK mezi advokáty - nepřesahuje ani odměnu za hodinu jejich práce.
0 # Jméno 2019-07-13 11:44
A s jinou advokátkou se mi totéž stalo znovu. Nenabídla mi tentokrát nic, že prý se z toho hravě vylže.
0 # Jméno 2019-08-06 08:33
Nejsem jediný, kdo si to myslí: seznamzpravy.cz/.../...
0 # Jméno 2019-08-28 17:22
I ministerstvo má „znepokojující informace.“
ceska-justice.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)