Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Někdo má rád vdolky, jiný zase holky, vysvětluje Ústavní soud v jednom ze svých nejhůř odůvodněných nálezů za poslední dobu, a proto není nic špatného na tom, jestliže ostravský hotel Brioni odmítl ubytovat občany Ruské federace, kteří nepodepsali prohlášení o souhlasu s dočasným pobytem spojeneckých vojsk v zemi – chci říct: o nesouhlasu s ruskou anexí Krymu. Prý jde jen o jednu z forem výkonu svobody projevu, argumentují v majoritním votu Vojtěch Šimíček s Kateřinou Šimáčkovou, proti čemuž daleko přesvědčivěji disentuje Ludvík David.

Máme za to, že prakticky všechny argumenty majoritního odůvodnění jsou vadné, a chybná je už základní premisa, že rozhodnutí kádrovat hotelové hosty je legitimním způsobem, jak může podnikatel projevit svůj názor. Ve hře jsou totiž, jak správně upozorňuje disent, nejen základní práva podnikatele, ale proti nim stojící práva potenciálně odmítnutého hosta. Důležité je přitom nejen právo na svobodu politického názoru, nýbrž i právo na ochranu osobnosti, ve formě ochrany osobních údajů. Být právně vzdělaným Rusem, jemuž by v hotelu Brioni předložili k podepsání prohlášení o nesouhlasu s krymskou anexí, pravím k recepčnímu: Milý pane, velmi si vážím zájmu pana hoteliera o politické dění v mé zemi. Ale povězte mi, mladý muži, jakým právem chce ten angažovaný muž znát můj politický názor? Není mu snad známo, že podle § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jde o citlivý údaj, který lze zpracovávat pouze k účelům taxativně vypočteným v § 9 onoho zákona?

To, že jde o jednání platným právem zakázané, je však jen koloraturní detail. Důležitější je, že Ústavní soud posvětil politickou diskriminaci, výslovně připustiv, že ne všechny politické názory jsou si v tomto případě rovny. Citujeme z § 35 nálezu:

V tomto ohledu Nejvyšší správní soud nedostatečně zohlednil okolnost, že anexe Krymu byla učiněna v jednoznačném rozporu s mezinárodním právem (viz např. rezoluce Valného shromáždění OSN s názvem Územní celistvost Ukrajiny ze dne 27. 3. 2014) a oficiální zahraniční politika České republiky stejně jako Evropské unie se k ní vymezila negativně a pro Českou republiku má tento akt navíc zřejmou historickou paralelu ve vztahu k okupaci Československa v srpnu 1968, učiněné právním předchůdcem nynější Ruské federace…

Což nelze interpretovat jinak, než že kdyby hotelier postupoval opačně a neubytoval toho občana Ruské federace, který nepodepíše souhlas s připojením Krymu, ochranu by takové opovrženíhodné diskriminační jednání nezasloužilo: každý podnikatel je tak oprávněn diskriminovat své zákazníky na základě politického názoru, avšak pouze v případě, že jim odepře službu na základě názoru, který se neslučuje s oficiálním postojem české vlády.

V hotelu Brioni nedělali nic jiného, než dělá Facebook, Google a další podnikatelé, na něž stát přenesl to, co si sám činit zapověděl, tedy šikanovat ty osoby, které se projevují protistátním způsobem.

Pro to nenacházíme ospravedlnění a máme za smutné, že se pod takovou hanebnost podepsali jinak liberální soudci Šimíček se Šimáčkovou.

Komentáře   

+10 # Filip Šudák 2019-05-01 21:03
Já třeba absolutně nechápu jednu věc: kdyby, theoreticky, Česká republika anektovala Kietrz, jako dědičnou exklávu Markrabství Moravského, a já došel do Cieszynu a nedostal jsem čaj, dokud nepodepíšu prohlášení, že s anexí nesouhlasím?

Proč? Jak to mohu ovlivnit? Když se prasečí hlavy, se soudruhem presidentem v čele, na něčem domluví, co já s tím zmohu? A co když mi to bude úplně jedno? Mám ústavní právo na to, aby mi bylo úplně jedno, jestli Krym okupovala Ruská federace, nebo třeba marťani. Jistě, mohu na to mít názor, ale stejně tak je mé právo se o to vůbec nezajímat. A sdílet svůj názor je mým právem, nikoli povinností.

A pojďme dál. Nedostanu oběd v Ciesznu, dokud nepodepíšu prohlášení, že celé Ksiestwo Cieszynskie má být součástí Polské republiky, a že nesouhlasím s tím, že jeho velká část je součástí České republiky? To nemá se svobodou podnikání vůbec co dělat.

Helmuta neubytují v hotelu v Egeru, dokud Helmut nepodepíše, že souhlasí s "odsunem" tzv. sudetských Němců. A zase v Království Bavorském neubytují mě, dokud nepodepíšu prohlášení, že na tzv. sudetských Němcích bylo spácháno genocidium?

RF začíná v Königsbergu a končí u hranic s KLDR a 29 mi u Alaska State. Tam jsou nejen Rusové, zejména Rusové z Evropské části, které politika nějak interesuje a řekněme je jim otázka Ukrajiny a Krymu, více či méně, blízká, ale Číňani, Yakuti, Mongolové, Turci, hromada dalších a dalších národností, pro které je Krym stejně aktuální otázka, jako pro průměrného Pepu z jihu Čech úroveň footballové ligy na Madagaskaru. Přijede, dejme tomu, do Moravské Ostravy (Brioni leží vedle Stodolní) a bude muset podepsat prohlášení k něčemu, o čem ví absolutní prd, vůbec ho to nezajímá, Ruskou vládu má rád asi podobně, jako hemeroidy, a určitě ještě v jazyce, kterému rozumí, v lepším případě, asi jako my, protože ruštinu jinak vůbec nepoužívá?
+10 # Libor 2019-05-02 10:10
Šimíček s Šimáčkovou nejsou "liberální" soudci. Jsou to ve skutečnosti moderní bolševici oblečení do taláru.

Liberalismus je přeci o svobodě a minimalizaci vnějších omezení jednání člověka. Lidé jako Š + Š ale na nic takového nevěří - oni ve skutečnosti chtějí jiným lidem vnucovat svoje vidění světa a svoje názory. Tedy dělat pravý opak liberalismu. Liberalismus je pro ně jenom slovo, kterého se zmocnili a které užívají (nejen oni, ale moderní levice všude na světě) bez ohledu na jeho skutečný obsah jako heslo, jímž označují svoje vidění světa. Zní to totiž hezky, bohulibě a moderně - na rozdíl od mnohem přiléhavějšího označení totalitáři/bolševici/fašisti.

Meritum věci je jen v bleděmodrém důsledkem takového totalitního vidění světa. Pokud si otevřu hotel a rozhodnu se, že tam nechci ubytovávat např. Rusy, je (měla by být) to moje věc a nikomu - tím méně státním orgánům - do toho nic není. Item pokud si otevřu hospodu a chci ji mít kuřáckou. Aktuální diskurs je nicméně opačný a staví na absurdně zbytnělém pojetí "diskriminace".

Takovéto pojetí diskriminace nastolili totalitáři typu Š + Š jako nástroj k prosazování svého světonázoru, resp. perzekuce těch, kteří mají jiný názor. To je pak klíčem k pochopení toho, proč je ten nález takový, jaký je. Totiž: zákaz diskriminace ano soudruzi, to je správné a liberální. Ale jenom potud, dokud nám to umožňuje avancovat naše názory a perzekuovat názory opačné. V okamžiku, kdy by chtěl ze zákazu diskriminace těžit někdo, koho nemáme rádi - např. nějaký okupant Krymu - je potřeba říct, že to vlastně žádná diskriminace není.

PV
+5 # Dr.Proton 2019-05-02 10:37
Naprosto souhlasím. Od té bandy pseudoliberálních hňupů, ve stejném složení, se stejným soudcem zpravodajem, hrajících si na ochranu Ústavy, mám vlastní odmítavé usnesení, kde moje exemplárně pošlapaná práva odmítli ochránit. Šimíček se ostatně dostatečně předvedl už na NSS ohledně Okamury.
A tento případ jen dokumentuje rozklad celého právního systému v tomto státě. Když už jednou náhodou NSS rozhodne jakž-takž kvalifikovaně a správně, najdou se zase vyšší pomazaní hňupi, kteří to znehodnotí a uvedou do nejhlubšího marasmu. Možná by bylo nejjednodušší, kdyby naši posranci doplnili např. do článku 4 Ústavy nějaký jednoduchý dovětek ve smyslu, že ochrana soudní moci se neposkytne, pokud si to nepřeje P&L, aktuální protektor nebo úřadující raketýr. Lidi by aspoň věděli voč gou a zbytečně by nepropadali nějakým naivním představám o právním státu, nedej Bože o spravedlnosti na zemi.
Člověk se celkem diví, že aspoň ten Ludvík David má zřejmě zbytky rozumu a slušnosti.
(Až na to, že NSS měl zrušit ten rozsudek krajského soudu, který čertvíproč snížil pokutu ČOI s odůvodněním, že prý měl diskriminující "legitimní cíl". Nasrat a ne legitimní cíl. Nenávist a ponižování lidské důstojnosti pur.)

Jinak mě celkem potěšil pan domácí, který tentokrát nedal přednost svému politickému přesvědčení před spravedlností, jak se v minulosti párkrát stalo.
+8 # František Cinkl 2019-05-04 17:48
Ale stejně - čekal jsem slavnostní přidělení oslích uší!
Mimochodem Šimáčková v roce 2017 rozhodla, že dítě může mít v rodném listu jako rodiče napsané dva chlapy, prý je to v zájmu dítěte. Hnus. Takže to je myslím ta správná osoba pro takový nález.
+8 # Pepek Vyskoč 2019-05-04 19:39
To je tedy správná progresivně-postmoderní neomarxistická soudružka, přesně v duchu foucaultovsko - derridovské tradice. Tohle mi uniklo! Je zajímavé, že celkem nedávno stejný Ústavní soud například potvrdil neplatnost zápisu do RL otce u dítěte , který žil v kohabitaci s jedním vlastním a jedním nevlastním dítětem a jejich společnou matkou - přičemž:

a) dítěti bylo 13 let a bylo to jeho přání, na jeho přání se vedlo řízení
b) biologický otec dítěte souhlasil
c) matka i partner souhlasili.

Základní myšlenkový vzorec Šimáčkové je: voni jsou chudáci homosexuálové utlačovaní a tak si zaslouží trochu té podpory, klidně z jednoho z nich uděláme maminku. Ptám se, kdy paní soudkyně bude obhajovat například pedofilní pohlavní styk v případě oboustranného souhlasu anebo incest. To přesně totiž obhajovaly její franzouzské filozofické vzory. Protože pedofilové jsou přece taky utlačovaní...:-))

Ze stejného důvodu nelze očekávat, že přirozená práva otců (protože to jsou v očích Šimáčkové předobrazem buržuazních utlačovatelů) budou hájena. Lidi jako Šimáčková nebo Šimíček je nemohou hájit ani kdyby čert na koze jezdil. Zájem dítěte a či další práva jsou v očích Šimáčkové či Šimíčka hodna hájení pouze v případě, kdy to slouží Šimáčkové a Šimíčkově patologicky zvrácenému ideologickému vidění světa (což je jen tak mimochodem v rozporu s Ústavou, ale to je jedno, protože v pozici Šimáčkové a Šimíčka je to tak, že právo má ten, kdo má v ruce klacek).

Zdá se, že pokud budou mít v rukou kormidlo práva lidé jako je paní Šimáčková a pan Šimíček, máme rozhodovací trajektorii namalovanou. Proto tahle neomarxistická chamraď nejvíce nesnáší kanadského psychologa Jordana Petersona, protože ten do nich vidí jako do prázdného sudu, co příslovečně nejvíc duní.

Teď už je jasné, proč v jiných kauzách rozhodovala, jak rozhodovala. Holt ani vyšší inteligence není překážkou patologické nabubřelosti a bohorovnosti, pterým novodobý kulturní marxismus velmi vyhovuje. Každá moc korumpuje a velká moc korumpuje absolutně. Systém práva se rozpadá a soudy evidentně neplní svoji základní společenskou funkci a občanský aktivismus to nezmění. Salámová metoda funguje.

God save Czechia...
0 # Tomáš Pecina 2019-05-05 05:57
Citace:
Ale stejně - čekal jsem slavnostní přidělení oslích uší!
To nebylo možné, dubnová jsem již vyčerpal.
0 # b.o.y 2019-05-06 00:44
Cituji Tomáš Pecina:
Citace:
Ale stejně - čekal jsem slavnostní přidělení oslích uší!
To nebylo možné, dubnová jsem již vyčerpal.
Mohl jste udělit květnová z předpeku. :-)
+1 # Dr.Proton 2019-05-06 07:39
Myslím, že tento zprasek je takové úrovně a tak flagrantně vyčnívající, že by si zasloužil speciální, například výroční, cenu. Jak by k tomu přišel ten ubožák dubnový Hipšr, že by měl stejně hodnotný řád jako tito orlové práva.
+3 # Filip Šudák 2019-05-04 04:06
Pokud si otevřete (řekněme, že to platné právo neřeší) kuřáckou hospodu, a mě, lhostejno, zda jsem kuřák, či ne, ve chvíli, kdy budu chtít Vaši hospodu "použít", bude vadit, že se v ní kouří, mohu buďto využít svého práva Vašich služeb nevyužít, anebo přijmout za fakt, že mi to sice vadí, ale potřeba nabízených služeb, případně nedostupnost alternativních služeb, převáží fakt, že mi vadí kouření, a já se svobodně rozhodnu, že Vašich služeb přesto využiju, a pak je jen a pouze na mě, abych skutečnost, že se ve Vaši hospodě kouří, přijal za faktum, se kterým se smířím.

Ale ať už se rozhodnu tak, či tak, nikdo mne nutit kouřit nebude, a přes skutečnost, že se ve Vaši hospodě kouří, mohu si v ní dát čaj, ať jsem zelený, Negr, Cikán, státní občan Somalilandu, nebo Ugandy, zda-li souložím s osobami stejného pohlaví, s dikobrazem, či žiju v celibátu, a nebo se považuju za osobu bez pohlaví, zda věřím v ozubené kolo, v nic nebo třeba v nesmrtelnost chrousta, a zda volím royalisty, kommunisty nebo na volby hážu bobek a volit vůbec nechodím.

A v tom je ten malý, leč velmi podstatný rozdíl. Pevně věřím tomu, že by měla velký úspěch hospoda se zákazem vstupu Cikánům, ale práva většiny, i jednotlivce, končí tam, kde začíná oprávněný zájem celku, či přirozená práva menšiny. Stejně by se totiž v Cikánské vesnici (třeba v Rumunsku) mohlo stát, že by tam měli zákaz vstupu gadžů do všech obchodů a hospod ve vesnici.

P. S. Osobně si myslím, že Šimíček má na ÚS trafiku. Je to inteligentní a vzdělaný pán, ovšem nepamatuji si, že by kdy býval byl rozhodnul proti vůli "mocných"; vzdělání a schopnost brillantní argumentace přeci neznamená, že dotyčná(ý) nemůže být bezpáteřní svině.
+6 # František Cinkl 2019-05-05 10:47
Poznámka Vašemu k P.S.:
Tohle pořád plete hlavu hodně lidem. Totiž neznalost základního faktu, že vzdělání, nadání, píle, chytrost, úspěšnost atd. - NEJSOU PŘEDPOKLADEM KVALITY MORÁLNÍ. V podstatě u nikoho - platí to i o nadaných umělcích, skvělých lékařích atd. Zatímco prostý občan si láme hlavu a říká si: ale když to či ono tvrdí i TAKOVÝ člověk, tak asi třeba je to možná správně a já tomu nerozumím .... To je vlastně naivita nezáludných lidí, se kterou se v tomto ohledu přímo počítá; proto jsou výrazně nadaní či chytří lidé - dříve či později - pobídnuti k nějakému projevu sviňárny (samozřejmě za excelentní bonus), protože tím rozloží "jistotu zdravého rozumu" u běžných občanů. Vzpomeňme například na Svěráka st., na jeho socialistickou éru, jak byl oblíbený, jak "do toho" v narážkách "řezal". Jak exceloval se svým Cimrmanem (tento nápad ve skutečnosti ukladl svému jinému kolegovi) - ačkoliv to osobně nepovažuji za zábavné. A porovnejme jeho novou životní etapu, kdy dostal ocenění za naprosto mizerný film Kolja, kdy pak agitoval do NATO a vůbec se celkově odkopal. Dnes je už jeho potenciál ovlivňování lidí dávno a zcela vyčerpán, pro zmíněné účely je již nepoužitelný, ale - svůj účel splnil a své bonusy obdržel. V každém případě nadaným člověkem je a podle mého názoru je to z hlediska morálky pěkná svině. Stejně tak soudce Š a soudkyně Š. Vlastně se ocitli už ve sféře, kdy je jim naše opovržení naprosto ukradené. Je to takový fenomén, někam to dotáhnout, získat jisté renomé, pak se nechat využít pro účely mocných a pak si hezky a spokojeně s celou svou rodinou žít. Problém je, že každý je nějakým způsobem úplatný - jen se liší cenou.
-2 # Filip Šudák 2019-05-06 02:16
Není každý úplatný.

My si za to můžeme sami. Nejprve jsme jazykovým zákonem dostali z veřejné služby německy hovořící Čechy a Moravany, pak, když nás osvobodil Vůdce a Říšský kancléř a Wehrmacht, jsme z veřejné služby odstranily všechny, kteří byli i jen podezřelí, že mají "židovský" původ (dávám to do uvozovek, anžto vnímání židovství Zákony na ochranu německé cti a krve a samotnými židy se diametrálně liší, spousta "židů" v lágrech neměla s židovstvím nic společného), vlastně už dřív, než nás Wehrmacht osvobodil, ale to je jenom nepodstatný detail, pak nás zachvátil bolševismus, a tak jsme raději všechny německy hovořící občany zavraždili, nebo vyhnali do pryč, no a bolševici rasisty nebyli - ti likvidovali (zavřaždili, nebo donutili odejít) všecky, co byli i jenom podezřelí, že "budou začínat" (pusťte si Bitwa Warszawska 1920 roku, okamžitě se mi vybavilo, jak jeden krasnoyarmieyec znásilnil holku, co obdělávala krávy, politruk mu dal na výběr, jestli si jí vezme, či chce být zastřelen, on si jí vzít odmítl, tak ho zastřelil, a pak vysvětloval tomu Polákovi, co ho považoval rovněž za bolševika, že, volně přeloženo, soudruh Dzerzhinsky je v ČEKA učí, že každého, kdo začíná, je nutno odstranit, neboť kdo začíná, může být nebezpečný revoluci), či jen vlastnit názor.

Ono soudce, který pochází z rodu, který má spoustu mrtvého majetku a je se zemí spjatý čtyři sta let, bude mnohem méně ochotný přijmout úplatek, než soudce dělnický synek, který se k úřadu dostal za své nekvality a za správnou rudou knížku. Jistě, dneska už těch dělnických synků a dcerek, s "právnickou" pětiletkou, ubývá, ovšem dělničtí synkové a dcerky mají synky a dcerky, mají postavení, styky a peníze, aby jejich synkové a dcerky táhli káru dál.

A bove maiori discit arare minor. Tak to prostě je.

Další věcí je to, že máme republiku a drtivá většina našich občanů jsou bezvěrci. Nikoli atheisté, atheism je filosofický postulát, ke kterému musí osoba jej zastávající nějakým způsobem dospět, a anžto jde o filosofický postulát dosti náročný, odhaduje se, že atheistů je v každé společnosti maximálně 5 - 10%. Atheista může, ale nemusí, být nositelem nějakého morálního základu, ze samé podstaty náročnosti takového filosofického postulátu jím pravděpodobně bude. Ale bezvěrci je to jedno.

To o něčem vypovídá. Historicky každý stát, nejenom monarchie, stojí na nějakém mravním kriterionu, jež vyvěrá z nějakého náboženského přesvědčení většiny; Rakousko byla monarchie z Boží vůle papeženecká, většina německých monarchií protestantská, ale všichni křesťané mají určitý morální základ shodný, ať už jde o papežence, orthodoxní či protestanty.

My asi pořád stojíme na "kdo neskáče není čech", tj. na jazykovém základu a nějaký společný morální základ nás dávno nejednotí. A je vlastně téměř jedno jaký, podstatné je, že by byl nějaký.

A tohle je důsledek. Mimo jiné...
+6 # František Cinkl 2019-05-06 06:15
Tím "bonusem" jsem ani tak nemyslel "úplatek", ačkoliv úplatkem to v podstatě je. Spíše jsem měl na mysli "bonus" ve smyslu nemajetkovém, tedy umožnění "vstoupit" do mocnější skupiny, stát se členem vlivnější vrstvy, zajistit i svým dětem tento vstup, mít posvěcený další nějaký kariérní růst nebo vliv. Pokud bych měl na mysli úplatek finanční - většího objemu, tak tam je to problematičnější ho předat a hlavně prokazatelnější, což ho ve vyšších vrstvách znesnadňuje. Jasně, že takový soudce nevezeme úplatek 20000 Kč, to je tak úplatek pro úředníka na městě, aby něco postrčil dál.
Ale trvám na tom, že úplatní jsou v podstatě všichni, protože pokud je někdo připuštěn do vyšších společenských sfér, tak jedině za podmínky, že vládnoucí klika něho něco ví, něco na něho má, a když by se chtěl vymknout kontrole a hrát si na čestného, tak za ním přijdou a jemně mu tu nepěknou věc připomenou a přivedou ho k rozumu nebo k odstoupení. A to je vlastně také takový bonus - že to nechají dále pod pokličkou. Podle mě skutečně čestný člověk, s morálními zásadami, který nemá v historii svého života žádnou špinavost, a existují tací, nemá šanci kamkoliv výše postoupit, takový prostě není připuštěn. Případndě - pokud se odmítne účastnit na špinavostech - je zase odejit.
Ještě bych chtěl vyjádřit nesouhlas s předpokladem, že kdo má už hromadu majetku a je rodově dávno ve vatě, že už nekrade a není tolik ovlivnitelný. Mám právě opačný názor - protože právě tak se k těmto rodovým obrovským majetkům přichází. Miliardář už ale nekrade známým způsobem, ale má na to lidi, využívá zavedených "kradařských" mechanizmů, které v dané společnosti sám pomáhá spoluutvářet tak, aby vypadaly jako legální. Laik tedy jeho "kradení" vlastně není moc schopen rozklíčit.
Ačkoliv to už je trochu mimo téma, za což se omlouvám.
0 # Filip Šudák 2019-05-06 17:05
Ano, úplatek je to taky, vzpomeňte na "Jáchyme, hoď ho do stroje!".

Ano, za současného stavu společnosti máte pravdu, je tomu tak, je to znak oligarchistické společnosti. A mafie.

Legálně krást šlo vždycky, jenom to nebylo tak snadné a těch zlodějů nebylo tolik (žádná společnost není ideální). Systém práva státu reaguje na "něco", tzn. "něco" musí se stát, aha!, stalo se, moment!, my nemáme co s tím udělat, tedy přijmeme opatření (nový zákon, trestní paragraf...), soudy s tím začnou pracovat, vytvoří se precedentní právo. Aha!, už nemůžu..., moment, a co to zkusit "takhle"...?

Jistě, občas jim to "zkusit takhle" nevyjde, prostě si myslí, leč realita je jinde, občas vyjde, pak je otázka, jestli se na to přijde, až se na to přijde, tak buďto to musí být "moc", anebo to musí být opakovaně, anžto politici jsou od povahy (většinou) líní, tak pak to teda začnou nějak řešit.

Asi se dá říci, že je to určitý paradox, nebo bych řekl nežádoucí účinek, positivního práva. Čím více je toho kodifikováno, čím je právní stát na vyšší úrovni a čím vyšší je právní jistota, tím snáze se chodí "mezi tím". V takovém Saúdoarabském Království, kde psané právo, teda krom Koránu, neexistuje, se "mezi tím" chodit nedá. Ale, samozřejmě, to neplatí pro všechny, tedy tohle platí, ale někteří, ti rovnější, mohou jít "přes". Ale vlastně platí, protože islámské právo má 1440 let (takový mají letopočet), a od té doby se nevyvíjí, alespoň v jejich chápání, takže jsou věci, které jsou "mezi". Prorok zakázal pít zkvašeniny, tj. pivo, víno, medovinu atp., ale skříň plná whisky, whiskey, bourbonů a vodky je ok, teda až do okamžiku, než je to na někom na veřejnosti vidět, že má takovou skříň. Potom je otázka, jestli ten dotyčný má postavení, aby jej zbožní soudcové nechali jít "přes", protože existuje jistá súra v Koránu, která vykládá proč zakázal prorok pít ty zkvašeniny.

Je to mimo thema i není to mimo thema. Já se u pana Šimíčka, když vzpomenu třeba i odůvodnění rozsudku o rozpuštění DS, nemohu zbavit dojmu, že se ostentativně drží toho, co je "správné", nebo "správné", drží se nálepek, zařazení, škatulek, což je typické pro naší dobu. Ale být extrémistou, nacistou, fašistou, komunistou, nebo něčím podobným, není trestné, dokonce to není ani protiprávní, a stejně tak není nikde řečeno, že když něco řekne OSN, že to je dogma. Nic takového naše právo neříká. A nemyslím si, že by zrovna on byl tak slaboduchý, aby škatulkoval a papuškoval nevědomě, a bez zjevného úmyslu.
0 # Dr.Proton 2019-05-06 08:14
/OFF Topic.
Z Vašich slov čiší (dle mého názoru poněkud nabubřele neopodstatněný) pocit nadřazenosti nad obyčejným plebsem. Mám za to, že každý není povinen býti filosofem a není povinen se zařazovat podle nějakých mravních kriterionů, natož náboženského přesvědčení. Každý má právo na to, aby mu "bylo jedno", zda je nějaký zmetek, který má z nějakých historických důvodů moc ovlivňovat jeho život, atheistou, papežencem, orthodoxním, či protestantem. Od dob vynalezení osvícenství imho existuje jenom jedno relevantní měřítko všeho lidského konání - člověk. Humanismus, svoboda, kooperace, respekt. Pokud elita nemá respekt k plebsu, nezaslouží si ho vést. Jsme jen krátce v tomto slzavém údolí na to, abychom ztráceli čas na přemítání, zda je nějaká svině nad ním z důvodu, že je "dělnickým synkem", nebo jenom že se dobře narodila. Myslím, že společný morální základ obyvatel této země je velmi kvalitní. Proto se jej ostatně cizí elity za pomocí zkorumpovaných elit domácích snaží rozvrátit.

Souhlasím s kolegou, že každý se dá koupit. Každý ne lacino. A tím nezaslouženým profitem mohou klidně být i akumulovaná "čtyři století mrtvého majetku". Hádám, že soudce, který teďko úslužně odsoudil Assange na rok do báně, nebyl "dělnickým synkem".
0 # Dr.Proton 2019-05-06 08:17
Humanismus, svoboda, spravedlnost, kooperace, respekt.
0 # Filip Šudák 2019-05-06 17:23
"Od dob vynalezení osvícenství ... existuje jenom jedno relevantní měřítko ... konání - člověk." Tak takhle jsem se dlouho nenasmál!

Proboha, po prvním Nikejském koncilu v Římské říši hromadně propouštěli otroky. V "temném středověku" žila většina poddaných jako svobodníci (tj. nebyli svobodníci, nepodléháli přímo zeměpánu, ale neměli žádné robotní povinnosti a neplatili žádné daně, až na desátek) z jednoduchého důvodu, byly to úlevy za zúrodnění a lesa v rámci kolonisace. Téměř 1/3 roku zabíraly církevní svátky, takže žádná robota, žádná práce. Dnes je to stěží 1/6 roku. Protestantské, a humanistické, Spojené státy Americké ještě de facto 5. prosince 1865, de iure 20. února 2013 (21. února 2013 State of Mississippi dokončil ratifikaci 13. dodatku Ústavy), přiznávala plná práva jenom mužům bílé rasy. Tuhé člověčenství, anóbrž nevolnictví, je taky dílem humanismu, čarodějnické processy rovněž. Jak se chovali papeženečtí Hispánci, či Portugalci, v koloniích, nebo Britové, o tom ani nemluvě. A život takových dětských dělníků ve Viktoriánské Anglii, kteří vytírali boky lodí zevnitř, protože se tam dospělý nedostal, šestnáct hodin denně, šest dní v týdnů, za pár šilinků týdně, a prakticky v každé lodi bylo nejméně jedno dítě omylem pohřbeno zaživa, byl horší, než život některých otroků.

Že by byl člověk měřítkem veškerého lidského konání dnes, tak to mi opravdu nepřijde, myslím, že je zjevně zřejmé, že veškerým měřítkem lidského konání dnes je generování zisku, tedy, že člověk je obchodovatelnou komoditou. V opačném případě by se, s takovou pompou a automatickou jistotou, nehovořilo o lidských zdrojích, neprodávaly by se lidem věci, které jim škodí, nebo alespoň ne v té míře, v jaké se to děje. Nebyla by legální tak agresivní, psychologická, podprahová reklama, která v podstatě vždy míří buďto na děti (nemají soudnost), nízké pudy, nevědomí.
+1 # Dr.Proton 2019-05-07 08:25
Tak to mě těší, že jsem Vás pobavil. Smích prodlužuje život a to Vám rozhodně přeju.

Jinak nevím, co vlastně chcete říct. Já se nepovažuji za filosofa, ani snad renesančního vzdělance, ale pochybuji, že hesla typu Liberté, Égalité, Fraternité frčela za doby nikajského koncilu či v temném středověku.
A samozřejmě si absolutně protiřečíte, když na jedné straně plantáte cosi o nepodplatitelnosti nějakých hypotetických šlechetných zřejmě lepšolidí a na straně druhé hlásáte absolutní nadvládu zisku, potažmo peněz. Možná ten svůj poslední odstavec vztahujete jen na plebs, kterého se ušlechtile necítíte být součástí (na rozdíl ode mne). Ale to stále není konzistentní, když zjevně opovrhujete především naším domácím plebsem ("My si za to můžeme sami. ..."), jehož vliv na všeobecnou morálku dnešní rozvinuté kapitalistické společnosti je zjevně marginální. Kde jsou ty morální nezkorumpovatelné pilíře společnosti, když svět nechali dojít tam, kde je? Nesmrdí snad ryba od hlavy? Nemáte v tom někde chybičku? Nebo ty se zemí spjaté a staletí akumulující elity snad někde udělaly chybičku?
+7 # Jan Vučka 2019-05-02 14:23
Souhlasím a odst. 35 nálezu se mi též nelíbí.
Celý nález je ostatně vyvolávání džina z lahve a může svobodě uškodit.

Samochvála nesmrdí: komentář k nálezu na Echo24 echo24.cz/.../...
+4 # Filip Šudák 2019-05-06 17:35
Ten článek je opravdu "dobrý".

Odmítnout upéci dort s nějakým "thematickým" obrázkem na homosexuální svatbu, nebo vůbec odmítnout upéci jakýkoli dort s "thematickým" obrázkem, nebo vyrobit jakýkoli výrobek na objednávku s výhradou svědomí samozřejmě lze, vždyť jde o individuální objednávku něčeho, co není běžně nabízeno, takže logicky jde o oboustranně dobrovolný právní akt, ke kterému se obě strany dobrovolně zavážou.

Ale, v projednávaném případě, po něm Rusové nechtěli vyzdobit hospodu a recepci hotelu pro soukromou akci ruskou vlajkoslávou, bustami a ikonami Putina a fotografiemi hrdinné ruské armády, jak "osvobozuje" Krym. To by bylo asi zjevně legitimní, když by to odmítl. V projednávaném případě jde o situaci, že mám cukrárnu, tam mám katalog dortů, dort si přijde - z katalogu, bez úprav - objednat homosexuál, a já jej odmítnu obsloužit, protože nesouhlasím se sňatky homosexuálů a dort mu vyrobím a prodám pouze pod podmínkou, že podepíše místopřísežné prohlášení, že jako homosexuál nesouhlasí s legalisací sňatků homosexuálů.

To je tento případ!
+5 # Pepek Vyskoč 2019-05-06 19:08
Teď jsem ještě četl článek pana Koudelky. Pan (či spíše soudruh) Šimíček přirovnává odmítnutí ubytování k právu podnikatele, který nechce pronajmout sál politické straně, s jejímiž názory nesouhlasí. Toto přirovnání samozřejmě kulhá na obě nohy, neboť při pronájmu sálu se předpokládá propagace a organizace činnosti té politické strany, čili účel pronájmu je v přímé kolizi s politickými skrupulemi podnikatele.
V případě přespání v hotelovém pokoji takovýto konflikt neexistuje. Krym bude ruský, ať už v hotelu Brioni budou přespávat Rusové nebo nebudou a jejich přespání není v žádné příčinné souvislosti s politickou situací na Krymu a ani nenapomůže udržování ruského Krymu a neubytování ani nezmění Krym zpět na ukrajinský.

Osobně si ani nejsem jist tím mezinárodním právem. Krym byl tradičně ruský, za jeho svobodu umírali předci nynějších občanů Ruska, předání Krymu do správy Ukrajině bylo provedeno za určitých podmínek Chruščovem jako formální akt v rámci vnitřních záležitostí Sovětského svazu. Pokud podmínky pominuly, pominul i důvod darování a jak patrno, 99% obyvatel Krymu zcela nadšeně a spontánně hlasovalo v referendu pro návrat zpět do ruské správy. Takže jak se soudruzi vypořádají s jindy oslavovaným právem na sebeurčení? Stejným způsobem proběhlo odtržení Kosova od Srbska (za podstatně nepřehlednější situace, kdy předcházely etnické čistky a násilí převážně na straně kosovských albánců). Tam ovšem "mezinárodní instituce", poplatné zejména USA, tak outlocitné nebyly, dokonce si myslím, že kvůli tomu padlo pár bomb na Srbsko a všichni nadšeně horovali pro odtržení Kosova. Od té doby existuje kosovská mafie, která u nás ovládá podstatný kus trhu s tvrdými drogami, především opioidy a také přechodně existoval i nelegální obchod s orgány potají zavražděných srbských občanů Kosova. Vše kvůli základně Camp Bondsteel.

Něco jiného by bylo, kdyby pan podnikatel nepovolil přespání invazních vojsk, které by měly za úkol kupříkladu obsadit Českou republiku. V takovém případě by politické skrupule podnikatele byly relevantní. Ale také silně pochybuji, že by v takovém případě pan podnikatel skrupule vyjevil. A myslím, že i pan Šimíček by ochotně mával práporkem invazní mocnosti, což ostatně jeho nález nade vší pochybnost vyjevil, neboť zde evidentně jde nikoli o ochranu práv majitele, ale o lezení do zadku pana Šimíčka a paní Šimáčkové politickému establishmentu. A kdo má v ruce klacek, pro toho budou tito soudci soudit. Holt doba se mění a to co bylo včera, dnes už není.

Nechce někdo náhodou obeslat ve vhodnou dobu senátory, aby tyhle 2 justiční klauny v příštím kole nezvolili? Myslím, že oba mají repete v roce 2023. Já sám bych minimálně v případě pana Šimíčka přidal i pár dalších křivých nálezů.
+3 # František Cinkl 2019-05-07 19:05
Nevím, zda je povoleno umístit zde odkaz, souvisí to však přímo s tématem:
narodnidemokracie.cz/.../

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)