Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Zdá se, že každý vrcholný soud musí mít právě jednoho nejhoršího soudce, který svou kvalitou, resp. jejím nedostatkem, výrazně vyčnívá nad ostatními. Po odchodu Jana Musila od Ústavního soudu jeho místo zaujal Radovan Suchánek, a u Nejvyššího správního soudu se zřejmě již definitivně etabloval jako nejhloupější a nejhorší soudce Jakub Camrda.

Prosincovým Oslem měsíce se tento soudce stává za výtvor, jímž jeho senát potvrdil pořádkovou pokutu uloženou žalobci, jistému Petru Müllerovi z Chotěboře, za to, že zpráva pro příjemce při úhradě soudního poplatku obsahovala hanlivý text tohoto znění: SOP Petr Müller. Pokud žalobu dostane k projednání ta podjatá svině X. Y., tak jedu na soud a dostane kotel. Za což prvně jmenovaný obdržel pořádkovou pokutu ve výši 30 tisíc korun a Camrdův senát toto usnesení Krajského soudu v Praze potvrdil, veden zásadou, že na prostý lid je třeba maximální přísnosti a každou urážku vrchnosti je nutno potrestat.

Jde tu o podobný případ jako na našem blogu často traktované kausy, ve kterých si Česká advokátní komora osobuje pravomoc trestat advokáty za vše, co tito učiní od rozbřesku do setmění, případně i později, aniž by to mělo jakoukoli souvislost s výkonem advokacie, a postupuje tedy, se souhlasem soudů, při výkladu zákona o advokacii svévolně extensivně; vzpomeňme na causu Velbloud nebo na neméně slavné trojné prokletí Jeho Excelence mimořádného a zplnomocněného velvyslance Turecké republiky. Zde je řešení podobně jednoduché: zpráva provázející úhradu poplatku je podáním stejně málo jako billboard, který by si žalobce pronajal naproti soudu a vystavoval na něm výsledky svých úvah o vlastnostech soudců. Shodneme-li se, že ani tou, ani onou formou není možné platně učinit podání soudu (§ 37 SŘS), nemůže být urážlivý charakter takového sdělení trestán pořádkovou pokutou, nýbrž toliko, pokud by ono jednání překročilo jisté tolerovatelné meze, jinými nástroji, ať veřejného či soukromého práva.

J. Camrdovi blahopřejeme, není to, neklame-li nás paměť, jeho první Osel, a proto svůj post ani neuzavíráme poučením, že s oceněním je spojeno právo nosit oslí uši ve tvaru paragrafů.

Komentáře   

0 # Jméno 2019-12-09 16:02
Neučinil jste označením „nejhloupější a nejhorší soudce“ a „Osel měsíce“ urážlivé podání v postavení veřejnosti, prostřednictvím těchto stránek, které se zobrazují i na NSS?
+4 # hh 2019-12-09 20:04
Je to IMHO hozená rukavice k činění nejrůznějších procesních úkonů formou avíza na pozadí bezhotovostní platby na účet soudu. Pak se uvidí - všechny varianty, jak se k tomu může soud postavit, od popření Camrdova nesmyslu, přes sofistiku typu „není podání jako podání“ až po akceptaci takových podání, jsou zajímavé.
-3 # Behemot 2019-12-09 22:03
A proč se omezovat jen na soudy, pokud tento judikuje, že to je vlastně podání, tak nějakej sprostej ouřadník v postavení správního orgána to už musí brát tuplem, ne?
+3 # ... 2019-12-10 20:06
Onehdy jsem takhle poslal státu nějaké peníze s přípisem "státe, udav se tím". Bylo by nesporně zajímavé sledovat řízení, v němž by se řešily biologické možnosti udávení se právnické osoby penězi v elektronické formě.
0 # Pepek Vyskoč 2019-12-14 23:03
Jojo, Péťa Kocourek není na NSS populární. Ani jeho advokát. Těm se z principu vyhovět nesmí...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)