Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Je potřeba zlepšit efektivitu nastavení koordinace procesů, řekla designovaná ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Vlastně neřekla, ale klidně říci mohla: zmíněný výrok by naprosto zapadl do snůšky těch nejotřepanějších, nejbezobsažnějších a netrapnějších frasí a floskulí, jimiž obšťastnila tazatele v odkazovaném rozhovoru.

Nedomníváme se, jak na svém blogu s okazem na Jana Jetmara zmiňuje Miroslav Macek, že účelem nominace je vytvořit prostor pro další vyjednávání (my vám Malou, a vy nám na oplátku Pocheho): navrhnout na ministerský post někoho tak blyštivě nekompetentního a zároveň nezměrně oddaného může mít jediný cíl, vyřadit ministra z politické hry a učinit z něj figurku, jíž bude Babiš moci podle libosti tahat (nebo ji i obětovat), aniž by přitom riskoval, že zaměstnanec vypoví poslušnost a vznikne potřeba jej z vlády nechat odvolat – což by, s ohledem na to, o jak sensitivní resort se pro trestně stíhaného a mnohaletým vězením ohroženého premiera jedná, vždy znamenalo velké mediální nepříjemnosti; nezapomínejme, že ne všichni novináři jsou dosud pod kontrolou koncernu.

U Malé je navíc jistota, že jde o dámu mimořádně ambiciosní, avšak zároveň si vědomou svých intelektových a vzdělanostních omezení, takže nehrozí ani žádné partisanské akce, ani to, že by ministryně všechna svá rozhodnutí, zejména personální a kárná, neměla schválena, případně přímo navržena/nařízena, bezpečnostní divisí Agrofertu. Tím se Malá arci zase tolik neliší od svých ministerských kolegů, kteří rovněž dobře vědí, kde končí jejich reálná pravomoc a kde už je Babišovo.

Komentáře   

-4 # gogo 2018-06-25 10:02
Prvních 15 let to tam bylo Kalouskovo. Pak si nakradli ještě další partaje při nákupech, prodejích, privatizacích a tendrech. Teď jsme za poslední 3 roky dali zdarma ruční zbraně prostřednictvím USA do rukou islámistů a AČR je 20 let koncipována jako horda nájemných žoldnéřů posílaných na nejrůznější místa podle potřeb USA buď jako patroly, nebo jako fíkové listy.
Názor, že armáda ČR by měla být orientovaná na obranu ČR, je považován za extrémistický, ba přímo závadový.

Takže upřímně... po těch 30 letech ministrování esoteriků, komediantů, zpěvaček a nejrůznějších úchylů ... může Taťána Malá nějak šokovat?
A nebyla náhodou její ideovou předchůdkyní Peakeová? Ta tedy byla podřízena firmě toho pisklavého Napoleonka Bárty a patrně byla v dobrém vztahu i s klanem Morozů. Myslím, že volba Malé naopak vyjadřuje kontinuitu a patrně tam ještě bude co ukrást, nebo se přiživit na těch 2 procentech HDP, které by byla škoda neodklonit do vlastní firmy.

Opravdová revoluce na ministerstvu obrany by nastala, kdyby tam přišel člověk s odhodláním budovat efektivní systém obrany státu. Už to je z říše snů a kdyby to bylo i cílem politické strany ... ale pohádky pro dospělé až po 10. večerní.
+4 # Kibic 2018-06-25 10:15
Pěkné, ale nemá být ta paní na ministerstvu spravedlnosti?
+2 # Tomáš Pecina 2018-06-25 10:18
Děkuji, opraveno.
-3 # gogo 2018-06-25 10:27
No, možná než si dosypeme popel na hlavy, tak na té obraně bude... ta universálnost nominantů je udivující a nevyčerpatelná.
+3 # Kibic 2018-06-25 11:34
Jj, čili ono známé foldynovské "pravda to zatím sice není, ale pravdou se to stává" :))
-3 # gogo 2018-06-25 14:32
Nejen to. Takový pan Petr - meteorolog se pokouší odhadnout počasí na další den. Něco řekne a buď se trefí, nebo ne. Jiný pan Petr - ten z nebe, co řekne, to se stane.
Oba si musejí dávat pozor na to, co říkají...
0 # Tomáš Krystlík 2018-06-25 21:35
Kdyby se někdo obtěžoval hledat prapříčiny dnešního nevábného stavu cz-politické scény, může začít u Jungmanna, který vyloučit šlechtu a vzdělance z českého národa, protože nemluví posvátným českým jazykem. Proč by také měli, když vyšší vzdělání nebylo v češtině nýbrž v latině a němčině. Český národ rázem začal tvořit nevzdělaný venkovský plebs a městská spodina, jazyk nepostačoval požadavkům doby. V roce 1918 avancovaly do úřadů a vysokých politických funkcí hordy potomků českých služek a kočích se všemi charakterovými nectnostmi jen proto, že byli mocni češtiny. A od té doby nedošlo ke změně. Český národ je vlivem národoveckého výkladu dějin hluboce zakomplexován, bojí se cizinců, takže stačí zahrozit Německem, migranty nebo vyvolat jakýmkoli způsobem závist a volební hlasy jsou v kapse. Podle toho to dnes také vypadá.
-6 # Honzík 2018-06-25 23:29
Nebylo by lepší začít už u Praotce Čecha?
-4 # skodafil 2018-06-26 03:51
Mozna u Bile hory. Po ni odchodem elit nase plebsizace propukla na plne pecky.
-4 # Mirek Vorlický 2018-06-26 08:56
Hořké na celé věci je, že problém českého národa se zdá nemíti řešení. Když člověk normálně prochází školou, životem, dělá chyby. Ovšem, zase normálně, život sám umožňuje vnímavým se poučit a chyby napravovat. Zde mi připadá, že život českého národa je úplně zdeformován - jako kdyby praotec Čech (ovšem fiktivní) byl žába na prameni - ve smyslu doručení/nedoručení fikcí,- že jakékoliv poučení z chyb je a priori nemožné.
Potom, jakkoli považuji blog pana Peciny za přínosný, domnívám se, že jeho přítomnost je podmíněna existencí dnešního zoufalého stavu, a že jeho obsah nevybočuje z rámce problémů, na které poukazuje.
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-26 10:50
Pokud cz-národ se definuje jazykem, tak to začalo odchodem vzdělanců z Království po Bílé hoře. Odešli svobodní měšťané, šlechta, faráři (asi 30 000 lidí) podle jazyka z poloviny česky a z druhé poloviny německy mluvící. Poddaní opustit zemi nesměli, museli rekatolizovat. Po následné 30leté válce klesl počet obyvatelstva Království z 3 milionů na cca 800 tisíc a bylo potřeba ho doplnit. Češi v zahraničí nežili, takže se doplňovalo z řad hlavně německy mluvících. S nimi do země přicházeli i vzdělanci, jazykovým Čechům však chyběli - nikdo se nestaral o jazyk, který nakonec udrželi naživu jezuité a rakouské císařství katedrami českého jazyka v rakouských zemích, když v českých zemích ještě žádná neexistovala.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-27 06:33
A zase manipulace. Chybí tam několikrát násilná germanizace. Čeština doslova několikrát vstala z mrtvých.

Kdyby Češi byli takové ubrečené plačky a uřvaní chudáci jako jsou Němci, to by bylo věcí, co by Němcům předhodili!

Němci bulí a stěžují si i za to, že po 60 miliónech mrtvol způsobených Němci ve 2. světové válce byl odsun Němců z řady států - ačkoli namísto toho měli být po zásluze sudetští Němci pověšeni a dáni katovi. Viděno současným prizmatem se to mělo udělat - Němci si velkorysosti druhých národů neváží.

Němci byli schopní vraždit a holokaustovat i nevinné - viz Lidice, Ležáky, pražská sekyrárna v Kobylisích a tisíce jiných! Ale budou tu řvát o vině Čechů. Už mě to upřímně řečeno ze strany Němců nebaví. Čím se provinil Vladislav Vančura? Čím Alois Eliáš? Čím Evžen Rosický? Čím se provinili obyvatelé Lidic? Čím biskup Gorazd? Ale ta dojemná snaha o to, že odsun sudetských Němců je "kolektivní vina", ale obviňovat kolektivně český národ Němcům opět není cizí. Stejně jako Němcům nebylo cizí kolektivně vraždit nevinné.
-5 # gogo 2018-06-26 09:37
Kdepak asi udělali chybu soudruzi z proto-NDR, že jejich politická scéna opakovaně vyvolává genocidy v Evropě... poučíte nás, mistře?
-5 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 11:53
Protože vyloučili neárijsou rasu, a protože němčina je jediná řeč, kterou se bude mluvit. A všechno se poněmčí. Němečtí "vědci" masově dokazovali jeden čas, že jen árijská rasa je nadřazená. A zřejmě se spisů těchto "vědců" pan Krystlík načetl více, než je pro psychickou integritu osobnosti snesitelné.

Nicméně nedivte se panu Krystlíkovi. Hledání historických pravd v bulvárních časopisech, či v řečech nacistických pohlavárů, a podobných "seriózních" pramenech - složí dohromady jen naprosté bludy, chaos a nesmysly ohledně historie.

Mimochodem za současným úpadkem Evropy mimo jiné stojí to, že Němci ve 2. světové válce donutili nejlepší lidi a elitu Evropu buď emigrovat do USA nebo je vyvraždili v koncentračních táborech. Jen zásluhou Němců profitovalo USA na nejlepších lidech co kdy Evropa měla a nikoli Evropa sama.
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-26 12:11
Kdybyste byl alespoň trochu vzdělán, věděl byste, že v německém Ahnenpaßu, nacionálně socialistickém průkazu o předcích jedince, zavedeném v roce 1933, se doslova uvádí: „Árijského původu (= německé krve, poznámka v německém originálu) je člověk z hlediska německého národa nedotčený prvky cizích ras. Za cizí prvek platí především židovská a cikánská krev… krev asijských a afrických ras a původních obyvatel Austrálie a Ameriky… zatímco např. Angličan nebo Švéd, Francouz nebo Čech, Polák nebo Ital, pokud je prost takových cizích krevních prvků, musí být považován za příbuzného, tedy za árijského.“ Taktéž byste věděl, že německý nacionální socialismus považoval židy za opak rasy, za "bezrasu".
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 12:38
Stačí citovat z wikipedie, kde to máte i ozdrojováno:

Nacisté ve snaze až o vědeckou přesnost sestavili striktní rasovou hierarchii. Na jejím vrcholu stála "Herrenrasse" („panská rasa“), která byla tou nejčistší z árijské rasy a byla nacisty úzce ztotožňována s nordickou rasou, následovanou dalšími odnožemi árijské rasy.

Do spodní části rasové hierarchie umístili „parazitující“ rasy ("ne-árijského" původu) nebo "Untermenschen" („podlidé“) nebezpeční pro společnost. V nacistické literatuře byl pojem 'Untermensch' přiřazován Slovanům, převážně Rusům, Srbům a Polákům.[1] Nacistická ideologie nahlížela na Slovany jako na rasově podřadnou skupinu, která se hodila buď k zotročení, nebo měla být vyhlazena.[2]

Nacistickému Německu padlo za oběť asi 2 miliony Poláků nežidovského původu.[3][4]

Nejhorší postavení v nacistické rasové hierarchii měli Romové a Židé, kteří byli považováni za "Lebensunwertes Leben" („Život nehodný žití“) a byli určeni k vyhlazení během Holokaustu.

[1] Rosenberg, Alfred(1933). Der Mythos des 20. Jahrhunderts(in German). Hoheneichen Verlag, 234.

[2] Operation Barbarossa: Ideology and Ethics against Human Dignity, by André Mineau, (Rodopi, 2004) page 180

[3] PIOTROWSKI, Tadeusz. Project InPosterum: Poland WWII Casualties [online]. 2005 [cit. 2007-03-15]. Dostupné online. (anglicky)

[4] Łuczak, Czesław (1994). "Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939–1945". Dzieje Najnowsze (1994/2).
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-26 15:48
Odvolávat se na lži ve Wiki je perverzní. Text z Ahnenpaßu je například zde: Virtuelles Museum für den Geschichtsunterricht, www.buehler-hd.de/.../ahnenpass2.htm. Jak se tvrzení z Wiki: "Nacistická ideologie nahlížela na Slovany jako na rasově podřadnou skupinu, která se hodila buď k zotročení, nebo měla být vyhlazena" slučuje s faktem, že Češi jako jediný okupovaný národ Evropy měli být přenárodněni na Němce?
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-27 05:37
Chápu, že zdrojovat tvrzení vp Krystlíka články z pokleslých bulvárních časopisů, jako jste nedávno předvedl v "důkazech" o několik článků nazpět - je pro vás serióznější. Stejně tak chápu, že tvrzení např. Josepha Goebbelse či jiných kovaných nacistů má pro vás opět vyšší váhu.

Holt se zdá, pane Krystlíku, že nezaujatá historická fakta jsou ostře v rozporu s vašimi "historickými pravdami". Vzniklou kognitivní disonanci jste se vp Krystlíku rozhodl řešit tak, že dáváte přednost bulvárním a neseriózním zdrojům (které tvrdí co vám milo) před zdroji kvalitními.

[1] cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_disonance

Pravda je taková, že nacističtí Němci chtěli nejdříve zholokaustovat Rómy a Židy. A hned poté chtěli zholokaustovat Slovany. Vůbec je to takový milý národ ti Němci, když 16 miliónů lidí zholokaustovali ve 2. světové válce.
-4 # gogo 2018-06-26 13:13
Podle předního německého kulturního antropologa Thomase Rattlika je prý počátek problémů v německé společnosti spojen s její jazykovou izolací, započatou na přelomu starověku a středověku. Tehdy místo aby tamní potomci neolitických zemědělců přijali latinu či ještě lépe vyklidili celý životní prostor pro nadřazenou středozemní kulturu, setrvávali zarputile ve svých lesích a mýtinách a nebyli se schopni ani vzdělat, takže byli negramotní a neuměli latinsky, řecky, ba ani arabsky nebo později staroslověnsky.
Další šanci podle Rattlika dostali Němci později, kdy měli možnost se jazykově pozvednout přijetím francouzštiny. Ale opět prokázali svoji urputnou zaostalost, čímž byla cesta k podřadnosti dokonána. Rattlik poukazuje také na zajímavý fakt, že byla území, kde se s touto formou zaostalosti pokoušeli bojovat. Za příklad dává Rusko po Petru, kde šlechta užívala francouzský jazyk dokonce jako primární . Bohužel tomu učinil přítrž Napoleon. A není bez zajímavosti, že Rattlik zmiňuje např. i ČSR, která byla orientovaná na Francii a francouzština byla široce podporovaná a vyučovaná na středních i vysokých školách. Renomovaný historik a antropolog dále tuto skutečnost klade do protikladu s následným obdobím naprostého úpadku evropské kultury, který přesně koreluje s rozšířením němčiny na prakticky celém území Evropy v letech 1938-1945.
Rattlik je s ohledem do budoucna optimista a přepokládá, že populace na území dříve známém jako Německo se dílem změní a dílem konečně vždělá natolik, aby se zbavila dlouho trvajícího jazykového prokletí. Do roku 1990 předpokládal přijetí angličtiny, která ovšem nepřináší příliš znatelný pokrok pro svůj blízký původ. Rattlik je od roku 2013 poradcem Angely Merkel pro otázky etnické a vzdělávací a nyní společně pracují na velkolepém projektu odněmčování a následné arabizace zaostalých Němců. Rattlik i přes svůj pokročilý věk usilovně pracuje a věří, že se dočká výsledků své celoživotní snahy o pozvednutí tamní populace.
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 14:43
Francouzi byli jedním z mála národů, který se činy snažil vzdělat i prosté lidi. Často i proti nelibosti různých (francouzských) vrstev. Viz třeba vydání veškerého vědění [1]

[1] cs.wikipedia.org/.../...
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 11:57
Prosím vás, jaká je prapříčina stavu, že Němci vytvořili Adolfa Hitlera nebo postavila do čela Angelu Merkelovou? Neznal by někdo historický důvod?

P. S.: Je neuvěřitelné, do jakých témat Tomáš Krystlík vždy zanese svou nenávist.
+4 # Tomáš Krystlík 2018-06-26 12:25
(1) Nerealistická výše reparací po WW I, na které Francie trvala, (2) Versailleská mírová smlouva nařizovala Německu neprodleně zrušit povinnou vojenskou službu, zakazovala držbu těžkých a leteckých zbraní (vojenských letadel) a přikazovala mu snížit po etapách stav armády na 100 000 a námořnictva na 15 000 mužů. Předepsaný počet vojáků Německo počínaje lednem 1927 splnilo. Stanovy Společnosti národů v pařížských mírových smlouvách obsahovaly i článek (č. 8 ve Versailleské smlouvě): „Členové Společnosti (národů) uznávají, že udržování míru vyžaduje omezení státního zbrojení na nejmenší míru, jež stačí k bezpečnosti státu.“ Byť Německo svůj závazek z Versailleské smlouvy od roku 1927 plnilo, ostatní státy se ke snížení svých vojenských stavů na minimum neměly. Ba naopak, s výjimkou Velké Británie zbrojily. O tom čeští dějepisci zarytě mlčí. David Lloyd George v Dolní sněmovně britského parlamentu později, 29. 11. 1934, k tomu prohlásil: „Signatářské velmoci Versailleské smlouvy slíbily slavnostně Němcům, že se bude odzbrojovat, pokud tak Německo učiní první. Čtrnáct let Německo čekalo na dodržení slibu… Mezitím všechny země s výjimkou Anglie své válečné vyzbrojování zvýšily a dokonce sousedům Německa se půjčily peníze, kterými vybudovaly mocná vojenská zařízení u německých hranic. Můžeme se pak divit, že Němci byli v posledku dohnáni k revoltě a revoluci proti chronickému podvodnictví mocností?“ Německo i po uchopení moci nacionálními socialisty 30. 1. 1933, po opuštění konference o odzbrojení na podzim 1933 a po vystoupení po uspořádaném referendu (19. 10.) ze Společnosti národů k 12. 11. 1934, usilovalo i nadále o snížení stavu ozbrojených sil v Evropě, hlavně okolních států. Neúspěšně. Nejdříve Německo navrhlo totální odzbrojení. Zamítnuto. Pak zavedení maximálního počtu 200 tisíc mužů ve zbrani pro všechny evropské státy. Nesetkalo se se souhlasem. Totéž s 300 tisíci muži ve zbrani při současné mezinárodní kontrole a při smlouvách o neútočení se všemi sousedními státy Německa. Odmítnuto. Ani Hitlerův návrh na likvidaci těžkého dělostřelectva, tanků, všech tzv. útočných zbraní, bombardovacích letadel, případně na omezení počtů všech letadel bez rozdílu, neprošel. Posledním, též odmítnutým německým návrhem, byla demontáž všech zařízení k vypouštění bomb z letadel, absolutní zřeknutí se použití bojových plynů, nejtěžší artilerie, nejtěžších tanků, omezení leteckých sil. Francie prodloužila vojenskou službu od 15. 3. 1935 na dva roky, a Německo o den později zavedlo všeobecnou vojenskou povinnost. Že jste nic takového ani netušil, Ponkráci?
-11 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 12:46
Ale tušil. Německý národ, který masově vraždil, je prostě chudinka, kterému druzí ubližují. Jedno oko nezůstalo suché. Němci se cítili ukřivděně, a tak šup - 60 miliónů mrtvol. Ti Němci jsou evidentně horší naž albánská mafie...
+5 # Tomáš Krystlík 2018-06-26 13:21
Ano, německý nacionální socialismus a komunismus vraždily. Dále to chce to ale trochu přemýšlet, Ponkráci! Sudetští Němci ČSR nerozbili, byli 21. 9. 1938 rozhodnutím cs-vlády - týden před mnichovskou konferencí - postoupeni i s územím Německu. I s Čechy tam bydlícími, kteří pak, pokud nestačili optovat pro ČSR (lidé německé národnosti optovat pro ČSR nesměli), bojovali jako němečtí občané za Hitlera. Odhadem nejméně 60 000-70 000. Že o tom nic nevíte, Ponkráci?

Když se tedy podle Vás "d-menšiny v různých státech provinily ve službách AH", tak proč nebyly vyhnány z DK, B, F, I, RO, SU a prakticky též z NL (vyhnány jen cca 3 % z nich)? A Maďarsku zůstaly v zemi asi 2/3 z nich.

O výroku Merkel v souvislosti s vyhnáním se diskutuje pouze v ČR.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-26 14:33
Pane Tomáši Krystlíku, přečtěte si historii. Historie je sled událostí, které postupně spolu vytvářejí příčiny a následky. To, že sudetští Němci jsou neviňátka nepodílející se na nacistickém řádění Adolfa Hitlera - to může tvrdit jen člověk, který je dokonale netknut byť i jen základy historie 2. světové války a historie 20. století.

Kdykoli jsem se pokusil ověřit vaše tvrzení, pane Tomáši Krystlíku, nebo vaše zdroje, nestačil jsem se divit. Například vaším zdrojem byl pokleslý polský bulvární časopis, nebo tvrzení Sturmbannfuhrera o Češích. Už jednou jsem vám napsal, že jsem zvědav, kdy budete své "historické pravdy" odvozovat z nápisů na pánských záchodcích, pokud se tak již nestalo.

Vaše obludná hostilita, pane Krystlíku, vůči Čechům, a z toho vyplývající naprostá neobjektivnost v otázkách česko-německé historie je myslím již masově a všeobecně známa. Ostatně sám jsem byl již od vás nazván blbým Čechem.

Co si mám myslet o logice člověka, který napíše, že Němci nebyli vyhnáni z (výčet států), abyste dodal, že byly vyhnáni 3 % z nich. Ani z Československa nebyli odsunuti ani zdaleka všichni Němci.

To, že Německo se snaží zfalšovat historii 30. let 20. století a 2. světové války - o tom si už šušká celý svět. Nedávno jsem se vrátil z USA, a když zjistili, že jsem z Evropy, mnoho Američanů se mě ptalo, proč neřešíme nebezpečí Německa, které se evidentně snaží zfalšovat historii a vyvinit se z 2. světové války. Ani USA netěší vyhlídka, že by Němci přepsali historii něčeho, čeho se sami zúčastnili. Ti informovanější se mě ptají, proč Angela Merkelová chce zničit Evropu zaplavením imigranty.

Informace, že Německo se snaží o něco, co není morální - totiž přepis historie a vytvoření chálifátu z Evropy - už překročilo hranice evropského kontinentu.
+3 # Neocon 2018-06-26 15:03
Za temer 15 let ve Statech se me nestalo, aby se nekdo byt jen zminil o Nemecku, ve vztahu k 2 WW. Nemce a Japonce berou americane jako tezke spojence a priklad toho, jak intervecne muze fungovat. Snem kazdeho americana/military guy, je byt prevelen do Nemecka na zakladnu-Nemecko je v US brano jako raj.

Vyssi stredni trida, ci bohati lide, si kupuji Audi, prestoze jsou 2x mensi, 2x nespolehlivejsi a 2x drazsi, nez US auta. Mit v US novou Q7 znamena byt uspesny.

98% americanu vubec netusi nic o "nejake historii", natoz ze by sledovali deni v Nemecku. Merkelova je v US znama, asi jako v CR starosta El Pasa.
Budto jste byl p. Ponkrac celou svoji navstevu v Trailer Parku, coz je nepravdepodobne, protoze ti lide tam si mysli, ze Peru lezi vedle Rakouska, nebo jste si to cele vymyslel.
-2 # gogo 2018-06-26 15:26
Nedávno slavili výročí vylodění v Normandii.... tehdy snad vojáci tušili, kdo po nich střílí z československých kulometů. A co dnešní populace, udrželi tu informaci, nebo už si myslí, že za druhé světové bojovali po boku Německa proti Rusku?

Ale taky si myslím, že pro občany USA se celá evropská dvojválka musela jevit tak trochu jako patálie za mořem, že pro ně Němci rozhodně nejsou konverzačním tématem.
+1 # Neocon 2018-06-26 15:40
Jo, jenze to bylo pred 70+ lety. SPise si myslim, ze to druhe Gogo je spravne.

Jak pisete, pro bezneho a dokonce nebezneho obcana to neni tema, Nemecko se spise bere jako vzor. A jinak-80% dnesni generace si mysli, ze US valcila proti Vietnamu, takze si vazne nedelejte iluze ( a vidim, ze ani nedelate), ze maji nejake povedomi o 2 WW.

A pokud ano, tak o valce s Japonskem v Tichomori (po Pearl Harbor), ale o bojich v Evrope-ani omylem.
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-27 06:03
Pro Američany je momentálně kontroverzním tématem Donald Trump a imigranti. Jako např. mexická zeď nebo sanctuary cities v Arizoně. Dále témata EU versus USA. Nejdříve opatrně testují, co já na to. A když budu mít názory jako Neocon, tak se Američani uzavřou vůči mně a dále se o politice nemluví. Stačilo se ovšem zeptat, proč se tak útočí proti Donaldu Trumpovi, když to v zásadě nemá důvod - a to se pak Američané rozpovídají.

Američanům samozřejmě předhazují, že Evropa se chová vůči imigrantům vstřícněji než USA. To znamená Merkelovou znají více než milo. Stejně tak se EU často přetřásá v médiích jako ta mrcha, co dělá překážky americkému zboží.

Už i část Američanů si stihla dát dohromady, že Německo a Francie si plete EU s diktátem Německa a trochu Francie. A vzhledem k tomu, že v USA je poměrně vysoký podíl imigrantů - často i z evropských zemí - pak je to zajímá o to více.
-6 # . 2018-06-27 12:53
Nezaklínal se ten vekslák, že Trump neprosadí svůj dekret o zákazu vstupu do SSA pro machometány, no way, like it or not? :-)

novinky.cz/.../...
+2 # Neocon 2018-06-27 23:55
Pane Buran, zase to mate cele popletene, ostatne jako obvykle, takze posilam k Vam na Slovacko pozdrav a jen male vysvetleni:

1) Tvrdil jsem, ze jeho EO I, kdy zakazl vstup lidem z X zemi BEZ vyjimky, vcetne GC drzitelu, vc. lidi, co dostali Special Visa-tlumocnici, lidi co pracovali pro US military, dale studenti a lide co tu maji pribuzne, lide co maji stavajici visa, obchodniky atd.atd., ze je no-way, aby mu to proslo.

2) Take neproslo, tenhle jeho "Muslim Ban III" (na hony vzdaleny od toho prvniho z Ledna 2018),
NEzakazuje (prosim, neprehlednete slovo "NEZAKAZUJE) vstup lidem s GC, special visama, co tu maji pribuzne (a to i vc. prarodicu, vnoucat, nikoliv jenom potomek-rodic, rodic-potomek), netyka se lidi s jiz vydanymi visami, studentu apod.

Na tomhle so-called "Muslim Ban III" neni nic spatneho-kdyz si odectete Jemence/Afghance, co maji GC, tady pribuzne, pracovali pro US military, studuji tu, jezdim sem za businessem a tihle sem vsichni muzou, tech se Ban netyka,

tak sem zadny AFghanec ci Jemenc za krasama Narodnich parku, ci do New Yorku na shopping mall, stejne nikdy nejel a Visa jim US Amb. stejne nikdy nevydavali...

Toliko realita pane Buran, ale pekny pokus.
+1 # Neocon 2018-06-28 01:24
Melo byt "Leden 2017", nikoliv "Leden 2018."
-4 # . 2018-06-28 09:17
Díky za pozdravení. Od veksláka s narušenou morálkou vždycky potěší.
Já to zas tak přesně nepamatuju, tuším to bylo jinak, ale nestojíte mi za to, dohledávat a usvědčovat vás ze lži. A je mi to i jedno, stejně jako vaše další opakované pravděpodobné lži o nemožnosti stavět proti latino migrantům zdi, když prý, kde to šlo, je již postavená. Evidentně není, problém je v tom, že mu bažina brání v jejím financování. Vy stejně nejste schopen reflexe, takže byste si jen zase znova mlel ty svý zhovadilosti.
Pozdravujte svý military kámoše - válečné zločince.
+2 # Neocon 2018-06-28 13:40
Ja vazne nemuzu za to, ze mate jen povrchni znalosti a pletete 5te pres devate. Kdyz uz chodite diskutovat, mel by jste mozna znat celou vec, ne jen to, co pochytite U Horacku, pak tu jste za uplneho blbce.

Nepisu, ze "neni moznost stavet Zed proti latino imigrantum", to jen hloupe lzete, napsal jsem, ze Trump podvedl sve mene inteligentni volice a ze tu Zed tu uz mame a ze na "Novou" zed mu nikdo penize neda-toliko realita.

(Vystavba zacala v roce 2006 za W a dokoncena byla 2011 za BO.)

Takhle vypada p. Buran, aby jste zase nebyl priste zmateny:

www.google.com/.../
+2 # Neocon 2018-06-27 13:44
No, p. Ponkrac, koukam ze pohadky Ovci babicky vesele pokracuji, tak jen trochu reality:

"sanctuary cities v Arizoně". Ve skutecnosti tu v AZ zadne SCs NEmame-zero. Kdyby jste to nahodou chtel klasicky zpochybnit, tak tady mate list, aktualni k 05/31/2018:

cis.org/.../

O Mexicky Zdi uz se nemluvi, protoze:

a) Zed s Mexikem se zacala stavet v roce 2006 za W. Bushe a dokoncena byla za Obamy v 10/2011.
b) Uz i Trump pochopil, ze tenhle GOP House mu na "Novou" zed neda ani cent, Mexiko za ni nezaplati ani cent, takze tohle bylo tema v roce 2016, ne nyni.

"proc útočí proti Donaldu Trumpovi, když to v zásadě nemá důvod"

Neni duvod? No, od nastupu DT do WH, GOP projela 37 Voleb z 43 a to i ve Statech, kde Democrat nevyhral od LBJ (1965), jako AL, OK, PA 18t District atd. Tak, jak my dostaneme narezano v Nov. 6th, o tom se bude dlouho psat.

Trump totiz vyhral Volby se 4 vecma:

1) Postavi Zed s Mexikem za penize MX. Ve skutecnosti zadna Zed se nestavi a stavet nebude, protoze uz tam jednu mame.
2) Behem tydne zrusi ObamaCare a zavede novy druh zdr.pojisteni. Ve skutecnosti Obama Care stale bezi a Trump nema zadne zdr.pojisteni.
3) Vyzene vsechny ilegaly. Ve skutecnosti mel Obama 3.1 mil deportovanych za 8 let/390 tisic za rok.
Trump za prvni rok ve WH mel 176 000 deportovanych (ani ne polovinu, co Obama).
4) Nejenze okamzite zastavi zadluzovani zeme, ale bude se snizovat. Ve skutecnosti se zadluzujeme, bez masivnich valek a ekonomicke krize rychleji, nez tomu bylo za W a Obamy.

A jelikoz z tech 4ch zasadnich bodu nesplnil vubec nic, proto se od neho jeho podporovatele odvratili a proto ma nejnizsi podporu za poslednich 80 let a proto GOP projizdi vse, na co sahne.

Naopak, US imigracni politika je vstricnejsi nez ta Evropska. Notabene, kazdy rok k nam prichazi 0.7-1.4 milionu ilegalu, a to jiz od roku 2000, do EU to byli pouze 2 roky po sobe.

Politika me bavi a rad posloucham nazory druhych z celych US, takze o uzavreni nemuze byt rec-naopak.

O Merkelove nema nikdo ani tuseni, o FR a Nemecku ve vztahu k EU se nikdo nezajima. Udajne 70% americanu nevi, jak se jmenuje jejich Guverner, tudiz moc pekne napsane p. Ponkrac, ale je to jen Vas vysneny pribeh, ktery se nestal.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-27 14:34
Ne, sanctuary cities jsou v Kalifornii, drobný překlep.

Se zbytkem nebudu polemizovat, protože vás znám, a ostatní čtenáři také. V zásadě byste mi za chvíli vysvětlil, že Donalda Trumpa nikdo nevolil a nikdo nechce - jen je záhada, kdo jej volil vlastně USA, že vyhrál volby. Asi mimozemšťané. Podobná situace je u nás s Milošem Zemanem. Podle českých médií nikdo Zemana nechtěl a nevolil - ale nějakým zázrakem dostal většinu hlasů.

US politika rozhodně není k imigrantům vstřícnější než ta evropská. Představa, že do USA přijde několik miliónů ilegálů a USA je bude živit lépe než své občany - jak se děje v Evropě - je poněkud mimo reál. Kromě toho si dodnes pamatuji imigračního černocha, který se mnou dělal rozhovor kdysi na ESTA, jindy na vízum při vstupu. A to nemluvím o prohlídce na havajském letišti, kde se lidem zabavují i jablka, pomeranče a ovoce.

Skončeme to tak, že vás budu ignorovat, jak jsem vám ostatně už dříve slíbil. Píšete stejné kraviny, jako píšete o ČR - jste zhruba asi stejně věrohodný, jako Jiří Pehe nebo Matěj Hollan.
+3 # Neocon 2018-06-27 15:06
Nikoliv, DT Trump volilo 63 mil. lidi, (0brovske ciso), o 3 miliony mene, nez dostala HC-o tom neni spor.

Nikdy jsem netvrdil, ze ho lide nevolili, napsal jsem Vam 4 zasadni body, proc PO jeho nastupu do WH, GOP projela 37 z 43 voleb a proc DT je nejmene popularni President od 2 WW-toliko fakta a ted k tem drobnostem:

Tema neni, jak opet mylne uvadite, "California Sanctuary cities", ty tam jsou od Reagana, (vetsina od 1986-1988), nybrz CA Sanctuary State (Bill 54)-coz je novinka od 01.01/2018.

Na Hawaii se nesmi ze zakona privest nic-vubec nic, ALE kvuli flore a faune, to nema s imigraci vubec nic spolecneho, opet jak mylne pisete. (Stejne tak mate na vsech vjezdech do CA ovoce checkpoints)

US imigracni politika je nasobne vstricnejsi k imigrantum, nez EU.

V EU se Vas policista muze zeptat na Vas imigracni status, v US nikoliv. V EU chteji k zalozeni uctu v bance, zadosti o uver, leasing na auto, koupi domu, rentu bytu a tisicich dalsich veci potvrzeni, ze jste v zemi legalne.

V US nikoliv.
V EU nemate narok na bail, kdyz jste ilegal a pravo na hearing, v US automaticky mate. Ve vetsine zemi EU narozene dite ilegalum NEni automaticky EU obcan, v US je automaticky US citizen. atd.atd.atd.

Muzete si i nadale namlouvat, jak pro bezneho americana je EU, Merkel, Francie, Nemecko stredobod vesmiru a zajmu a jak americane nedelaji nic jineho, nez sledujic zpravy z Evropy-to muzete, jenom to je lez.
-2 # gogo 2018-06-27 15:52
Do USA se dostanete legálně bez dokladů? Loví US plavidla svoje imigranty u břehů Libye a vozí si je na vlastní náklady do USA?
Dostanete v USA hned ubytování a kapesné na úrovni českého platu? Dostane tam ilegál okamžitě přístup ke kompletnímu soc. zaopatření včetně zdravotního? Dostávají tam od státu imigranti dotace na svoji kulturní a náboženskou činnost?
+2 # Neocon 2018-06-27 18:58
Nikoliv a Vy moc Gogo dobre vite, ze nikoliv. Chodi pesky pres Nogales, bavime-li se o tech nelegalnich.

Ti legalni (za Trumpa tusim 50 tisic Syranu)+tu je ranec Somalcu, legalne prijatych+hispanci, kteri pozadali o azyl a splnili podminky, pak ano, maji vse, bydleni soc. a zdr., SSN, ubytovani atd.

Ale o tom se nevedla nebata-ta byla o tom, zda-li prumerny i nadprumerny american sleduje deni v Evrope a rozlisuje DE od FR, zna Merkelovou apod.
-3 # gogo 2018-06-28 07:55
Vím-nevím.. chtěl jsem to jen potvrdit, protože ten váš seznam je z perspektivy EU naprosto směšný. Snad kromě toho děsivého automatického získání občanství. Na druhé straně, v důsledku to vyjde nastejno, protože merkelčata nikdy nikam neodejdou nakonec to občanství v nějaké formě dostanou tak jako tak. U nás se o volební právo pro migranty snažila kolaborantská Sobotko-Babišova vláda a nepochybuju, že v jiných státech to bude ještě dál. V Rakousku dokonce neziskovky organizovaly poměrně veřejně akce, při kterých se nerozhodný rakouský volič zavazoval, že bude volit podle přání vybraného migranta. Samozřejmě dobrovolně.
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 09:45
Omyl, gogo! Požádat o d-občanství můžete po 10 letech pobytu v Německu (azylanti a osoby bez státní příslušnosti po sedmi). Musíte prokázat, že jste se kulturně začlenil do d-společnosti (mj. též že znáte dostatečně němčinu), že máte stabilní příjem, ze kterého uživíte sebe nebo i svou rodinu (nejsou akceptovány pracovní poměry na dobu určitou, což v dnes může představovat dost velký problém), bydlíte ve vyhovujícím a dostatečně velkém bytě pro vaši rodinu, máte povolení k pobytu, tedy nikoliv jako uprchlík pod subsidiární ochranou (jednoho státu, z humanitárních důvodů) jste jen strpěn v D do doby, než občanská válka ve vaší zemi pomine. Na občanství v D není právní nárok. Pro zajímavost: zaobčanovávací zákon platí od roku 1913 nepřetržitě dodnes - měnily se v něm jen názvy úřadů a jejich přednostů.
-2 # gogo 2018-06-28 10:10
Psal jsem v budoucím čase. Ty cca 2 miliony merkelčat nikam dobrovolně nepůjdou a spolu s dalšími miliony dříve přišedších budou tvořit poměrně silnou skupinu s potenciálem politicky podporovat nějakou islámskou stranu. Ty snahy o přiznání volebního práva jsou patrné.
Kulturně začleněni jsou snad všichni od momentu pozvání od kancléřky, od přijetí teze, že přinášení obohacení pro společnost a od té doby, co islám, slovy kancléřky, neodmyslitelně patří k Německu.
K tomu povolení po dobu občanské války ... kde že teď oficiálně probíhají občanské války? Podle Německa asi na celém území Afriky, ne?
-4 # Miloslav Ponkrác 2018-06-28 11:06
K čemu jsou Němcům zákony vůči migrantům, když je stejně Německo není schopné reálně vymáhat? Jakýkoli úředník, policista, soudce, který by chtěl zákony vymáhat se setkává se šíleným nátlakem a obviněním z rasismu, xenofobie - z různých stran včetně neziskovek.

Tak Němci raději zatloukají. Velice poučná je událost masového silvestrovského sexuálního útočení v Kolíně nad Rýnem. Reálně je takových událostí v Němcku už tisíce. To zatloukání úřadů! To zastrašování všech, kdo o tom psali!

Navíc Německo není stejně schopno dodržovat zákony už z principu. "Wir schaffen das" nebyla schopná ani respektovat mezinárodní dohody o Schengenském prostoru, stejně jako nebyla schopná respektovat mezinárodní zákony o azylovém řízení - tehdy Dublin II.
+3 # gogo 2018-06-28 11:13
On to píše pan Krystlík vlastně správně - zákon mají ten sám 100 let, ale aplikovali ho od jednoho extrému, kdy nepřicházelo v úvahu se stát říšským občanem bez správného rasového původu, a ty kteří občany byli a byli špatné rasy, vyvražďovali, až po dnešní stav, kdy de facto upravují společnost tak, aby vyhovovala islámskému právu a občanství mají i Turci, kteří za svého presidenta považují pouze Erdogana.
Reálně vzato jsou Němci blízko bodu, od kterého nepůjde obnovit německé Německo pokojnou cestou.
Je jedno, jakým formálním způsobem to budou popisovat.
-3 # Miloslav Ponkrác 2018-06-28 13:11
Německo už dávno za bodem obratu je. Obnovit původní nebo alespoň rozumný stav už nelze - žádným způsobem.

Západevropská elita, která se viděla/vidí na místě aristokracie tak moc rozumovala a viděla ostatní jako idioty, až to dovedla tam kam dovedla.

Momentálně si EU pohrává s Mnichovskou zradou II. Totiž rozhodnout o osudu celé východní poloviny Evropy bez toho, aby o tom ty země mohly nějak jednat. Stačí chvíli sledovat, co vykřikují Juncker, Merkelová, Macron, Schulz.

Představte si, jak by německou situaci řešil Tomáš Krystlík - totiž prohlášením všech kolem za Untermenschksindel, a zda by to něco vyřešilo. A přesně tento způsob zkouší západní Evropa, ale zejména Německo. Nic to nevyřeší, jen to zhorší problém Evropy, ale zejména Německa.
+5 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 15:33
Vy jste se, Ponkráci, zcela pomátl! Jaká mnichovská zrada II.? Ta neexistovala ani ve variantě I.! ČSR již 21. 09., týden před podpisem Mnichovské dohody schválila odstoupení okresů s více než 50 % německého obyvatelstva Německu!
+4 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 15:56
Jak by to řešil T. Krystlík, Ponkráci? Promítněme požadavek Seehofera do praxe. D bude odmítat na hranici všechny jinde zaregistrované uprchlíky a ti budou státy hraničícími s D vraceni do první země, kde jim již nehrozilo nebezpečí - ze států EU tedy hlavně do I a GR. Důsledek? Přestanou registrovat uprchlíky, vždyť se k nim tak jako tak vrátí od d-hranic. Po Evropě se budou toulat hordy uprchlíků, kterým mnohé státy nebudou moci poskytnout podporu nebo je začlenit do práce, protože na to ekonomicky nestačí. Co to udělá na Balkáně, je lehké předvídat: vypuknou nepokoje a války. Centra, kde se budou soustřeďovat uprchlíci a ve kterých se rozhodne o jejich azylu, se mimo Evropu nepodaří zřídit včas, tedy musejí být v Evropě, ale určitě mimo GR. Řekové jsou organizačně neschopní a výpomoc z řad EU-úředníků nepřijmou, protože by to mohl být tu a tam i Němec, což by podle jejich chorých představ znamenalo novou okupaci GR. Tedy Seehofer s CSU za vydatné pomoci států Visegrádu jen urychluje vznik trvalého přerozdělovacího systému, Dublinu IV. Státy PL, CZ, SK a H berou od EU dotace, nejsou však s EU solidární, když EU potřebuje protislužbu. Tedy nechť jsou zbaveni dotací. Podle poslední ankety ze včerejška upřednostňuje 75 % Němců celoevropské řešení, 22 % je pro národní řešení.
+4 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 12:23
Ponkráci, Německo uplatňuje zákony vždy a všude, leč neblahou péčí zemských vlád chybějí v každé spolkové zemi tisíce policistů (policie je věcí každé země federace). Tedy se musejí bagatelní trestné činy pomíjet (určeno výší škody). Na úředníky, policisty, soudce nikdo "šílený nátlak" nevykonává, o neziskových organizacích není slyšet. Že mají v D v uprchlické otázce nezanedbatelný vliv, je výmysl websites a médií financovaných z Moskvy a hloupých cz-novinářů. Silvestrovské kolínské násilnosti padají na vrub amatérismu kolínské policie, která, kdyby byla připravena, mohla jim celkem snadno zabránit. Kolínské "silvestrovské radovánky" se neopakují a už vůbec ne po tisících. V Dublinu III je kromě pasu o příslušnosti první země pro vyřízení azylu též článek, že každá země se na základě dobrovolnosti může rozhodnout, že vyřídí přidělení azylu na vlastním území. To se stalo v D v září 2015.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 11:15
Nedivím se, gogo, Vaší neinformovanosti a tomu, že opakujete české žvásty. To máte z toho, že sledujete cz-média. Poskytnutí mezinárodní ochrany (azylu) se přezkoumává po 3 letech, ochrana jednoho státu (subsidiární uprchlíci), zda je i nadále potřeba, se zkoumá průběžně a nehrozí-li druhým v jejich státě nebezpečí ztráty života, jsou transportováni domů. Viz např. iráčtí Kurdové. Podmínkou je, že mají platný (i provizorní) cestovní doklad státu, do kterého se vracejí. Se státy, které si je nepřejí vzít zpátky se to zvládne během několika let metodou cukru a biče. Když někde v nějaké vsi bydlím a mám povolení k pobytu (ne pouze strpení), tak bych měl také co mluvit do obecních volených orgánů, nemyslíte?
-4 # gogo 2018-06-28 12:09
Ne.
-4 # Miloslav Ponkrác 2018-06-28 13:16
A takto je to v reále: novinky.cz/.../...
-4 # gogo 2018-06-28 13:21
Kdyby úroveň vašich znalostí dosahovala aspoň desetiny vaší arogance, diskutovalo by se mnohem lépe. A kdybyste ráčil reflektovat realitu a zapojovat aspoň elementární logiku, bylo by to ještě lepší.
Realita je taková, že merkelčata byla vpuštěna nezákonně a masově a nikdo nic nezjišťoval. Roky poté se vyjasňuje, že samozřejmě 90 procent žádný nárok na azyl nemá a šlo pouze o německý bordel, korupci nebo fanatismus. Za návrat se slibuje odměna, někteří nabídku přijali, většina nikoliv a někteří obojí - prachy vzali, odletěli na dovolenou a pak se zase vrátili.
Z Francie odmítli ty lidi vzít, protože se prý ve Francii zradikalizovali. Z Finska nedávno vypravili letadlo do Iráku, ale bylo vráceno s tím, že ti lidé nemají irácké pasy, takže není důvod je do Iráku brát. Podle Němců jsou ostatně všichni Syřani...
Z Německa merkelčata za současné situace dobrovolně nepůjdou. Zločinci kolem Merkelové a eurobolševici se snaží o dvě věci:
1. natahat do EU co nejvíc migrantů
2. nacpat je proti vůli občanů do státu, kde je nechtějí.
Jednak chtějí dosáhnout stavu, kdy už nebude mírové cesty zpět a hlavně potřebují ten stav vyvolat všude, aby např. Němec neviděl, že v Maďarsku islámisty nemají a je jim tam fajn.

Jde o to, jak rychlé a intenzivní budou jednotlivé procesy:
- posilování EU pravomocí vs úpadek EU
- rozrušování národních států vs nástup národních stran skrze volby
- síla imigračních toků vs ochrana hranic a deportace
- úspěch proimigračního křídla OSN vs odhodlání států hájit svoje území a práv na půdě OSN
- schopnost EK a Německa vybudovat ozbrojené síly vs odhodlání ostatních států nepodřizovat svoje armády velení DE+EK
- vláda EK a nikým nevolených extrémistů vs uchování demokratických struktur

Já si myslím, že chleba se bude lámat zejména v Německu a doufám, že tam vypukne ostrý konflikt dřív, než ho eurobolševici s německými posthitlerovci přenesou k nám.
Prvním krokem by mohl být konec merkelovského režimu, ale nemyslím, že by nastal pouhým jejím odstoupením. Na to jsou Němci moc velké a tupé stádo, tohle bude trvat déle.
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 18:17
Hm, gogo, a jak to, že Němcům posílání Kurdů domů do Iráku prochází na provizorní doklady vystavené irq-vyslanectvím? Argument o radikalizaci svých občanů v Německu, používá Pákistán. Oněch téměř 900 tisíc uprchlíků vpuštěných v roce 2015 do Německa bylo pro Evropu záchranou - jinak by se rozpadla EU, na jihovýchod od Rakouska by se začalo postupně válčit. Žádná eu-armáda není v dohledu, eu-státy šetří a nechtějí řešit problémy ve společných vojenských útvarech: jak pochodovat (rychlost, paže), jak salutovat (německy, francouzsky), na kterou stranu mít stažený baret, zda se mají důstojníci stravovat mužstvem, zda se smí pít víno k jídlu nebo ne. Jediné, co bývá jasné a bez problémů jsou velicí jazyky.
-1 # gogo 2018-06-29 12:33
Myslím, že blouzníte.

Dřív nebo později se bude muset příliv migrantů zastavit tak jako tak. Kdykoliv se příliv přibrzdil, vždycky to šlo, i když pomatenci přísahali, že nelze hlídat pozemní ani mořskou hranici. Jde to úplně krásně, jak to šlo celá staletí, jen tomu brání němečtí hitlerčíci a blouznivci jako jste vy.
Vždyť stačilo, aby Itálie zastavila dvě lodě. Anebo si zkuste přejít Řecko-Tureckou hranici na Kypru. Kdyby Němci v čele s Merkelovou nepozvali všechny do Německa, nešikanovali okolní státy a nezničili Schengen, mohli jsme být poměrně v pohodě.. on úplně stačí stávající bordel ve Francii, Holandsku, Belgii a nakonec i ty problémy s Turky v Německu a Rakousku byly dostačující i bez posledních euroněmeckých osidlovacích projektů.

Stačilo chránit hranice a zavřít nebo deportovat narušitele.
-2 # Leon Kreutzfeld 2018-06-29 12:47
Vp. Krystlik, ten argument, ze nevpusteni 900k migrantu do Nemecka by zpusobilo balkanskou valku jsem od Vas slysel opakovane.

Muzete prosim nastinit mechanismus, jak k te valce melo dojit?
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-29 13:26
Skoro milion migrantů se ocitne mezi GR a A. Kromě A to by to státy jako H, SRB, MD a GR ekonomicky nezvládly, o pozdějším začlenění migrantů do pracovního procesu nemluvě. Začaly by si je přetlačovat přes hranice sem a tam tak dlouho, až by někde došlo k mezistátním konfliktům. K tomu připočtěte domácí nepokoje od vlastního obyvatelstva. Sud prachu hrozící výbuchem.
-4 # Leon Kreutzfeld 2018-06-29 21:07
Nezlobte se, ale to jsou dost divoke predpoklady a spekulace na thema strednedobych dusledku migrace.

Nechci Vam vkladat slova do ust, ale zdalo se mi, ze jste tu valku presentoval jako nejake akutni nebezpeci, kvuli kteremu musela Merkel v lete 2015 udelat unilateralni rozhodnuti doslova pres noc.
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-29 21:24
5. září 2015, rozhodnutí Merkel. Kdyby to neudělala, tak by se rozpadl schengenský systém, SRB by se zhroutilo hospodářsky - německá veřejnoprávní TV ZDF dávala interview se srb-ministrem práce a sociálních, který před hraničním přechodem do H v Rözske plakal a vysvětloval, že když zůstanou migranti v SRB, že je to konec srb-státu. Ostatně, proč myslíte, že nahloučení migrantů nepředstavuje akutní nebezpečí, když občanská válka v YU vypukla kvůli méně zavažným důvodům!
-2 # Honzík 2018-06-30 01:58
Ono nejde ani tak o to co Merkel udělala, nýbrž o to, co neudělala. Fakt nechápu, co dělají evropské armády v pr**li světa zvané Afghánistán za situace, kdy se přes evropské hranice producírují bezprizorní individua jak se jim zlíbí. Pokud je Merkel tak neschopná, že nedokáže zajistit ochranu hranic, měla by to přiznat a odstoupit. Myslím si ale, že neschopná není, ale z nějakého důvodu tu ty migranty chce a záměrně jim umožňuje illegálně lézt do Evropy. A vy pane Krystlik je tu evidetně chcete taky, že ? Můžete nám vysvětlit proč ?
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-30 10:14
Angela Merkel jim neumožnuje "lézt ilegálně do Evropy". Jste obětí ruské propagandy. Ochránit členitou mořskou hranici Evropy nelze. Potápět čluny s uprchlíky sice lze, ale brzy se dostanete před soudy v libovolném státě (mořské právo to umožňuje) a mateřský stát lodě, ze které se tak stalo, bude vyloučen ze světového mořského obchodu. Hrozba vyloučením je účinná, obsahuje též zákaz přistávání a doplňování zásob a paliva ve všech státech, které podepsaly konvenci. Použito za WW II proti GB, když Britové na začátku války odmítali brát na palubu námořníky německé Kriegsmarine, jejichž plavidla předtím potopili. Pro zajímavost: Tehdy tak rozhodla centrála pro mořský obchod v Kanadě! A. Merkel migranty nechce, její prohlášení bylo jen ukradením volebního programu konkurenčních politických stran. Dělá to pro záchranu EU a celé Evropy: představte si dnes tak 1,2 milionu uprchlíků v GR, MD, SRB, H a A!
0 # gogo 2018-07-02 09:01
Tyhle komentáře jsou cenné právě tím, že dovolují na očividných skutečnostech a nedávné historii posoudit komplexní profil osobnosti pana Krystlíka - zejména jeho práci s fakty a specifickou reflexi reality.
Potom člověk mnohem lépe chápe ty jeho texty, týkající se oblastí, které nelze spolehlivě ověřit.
+2 # Neocon 2018-06-30 13:32
Ano, tohle je klasicka ruska propaganda. Moc dobre vite, ze "zadne evropske armady" v zadne prdeli jako je AFG, v letech 2015, 16 a 17, nebyly.

Notabene v Putinove Moskve zije legalne 1.7 milionu Muslimu (oficialne)+dalsich 400 tisic neoficialne. RF ma na svem uzemi vice zavrazdenych muslimskymi teroristy, nez vsechny zeme EU dohromady.

A to, ze si je Nemci vzali, sati a zivi je, je jejich business a ne Vas. Mel by jste byt Merkel vdecny, ze ta koule na noze zustalo Nemecum a ne vam.
+2 # gogo 2018-07-02 13:45
mise :
www.mise.army.cz/aktualni-mise/default.htm

Ten zbytek jsme probírali asi 20x a divím se, že ty nesmysly pořád dokola opakujete.

Putinova Moskva má na nás z hlediska populačního a sociálního vliv prakticky nulový - s Ruskem máme vizový styk a on nám do ČR žádné migranty skrze kvoty nevnucuje, na rozdíl od Merkelové, Macrona a dalších eurobolševiků.
+2 # . 2018-07-02 17:00
Moje babička, blahé paměti, říkávala - musí bét blbé nebo navedené.
Podle mého pozorování za á je správně. Plus hroší kůže.
-3 # Neocon 2018-07-02 17:24
Ano, na Slovacku tohle burani a lide s nizkym IQ, rikavali dost casto.
-2 # Neocon 2018-07-02 17:28
Cca 300 vojaku v AFGH? To maji byt "ty armady"? Nebudte smesny Gogo.

A druha vec- v CR mate 12 uprchliku, tak nemelte nesmysly o vlivu Merkelove na CR.
+2 # gogo 2018-07-04 11:21
Kolik myslíte, že má ČR reálných vojáků? A kolik z nich může nasadit na ochranu hranic?
12 ks .. tohle už je na Chocholouška

K tématu si přečtěte co píše pan Kotrba:
parlamentnilisty.cz/.../...
-1 # Tomáš Krystlík 2018-07-04 12:29
Pan Kotrba jako obvykle blábolí.
-1 # Neocon 2018-07-04 13:09
Ja myslim Gogo (nevim toho o ACR mnoho) okolo 30 tisic, z toho bude cast civ.zamestnancu a cast kancelarskych krys+kuchari, lide v pradelnach atd.atd.
Rekl bych tak 18-20 tisic skutecnych vojaku-z cc 20ti taliru necelych 300 ks na misi v Afgh., tedy zhruba 1.5%-wow-znovu-to jsou ty "Vase armady"?

Prominte, PL a Stredoevropan jako zdroj neberu, to muzu zacit brat zdroj, jak psal nedavno tady p. Ponkrac-vzkazy na Mestskych hajzlech.
0 # gogo 2018-07-09 15:40
Skutečných vojáků má ČR tak 3-4000. Když to vezmete podle specializací a nutných záloh, tak zjistíte, že co do použitelných kapacit jsou to spíš větší stovky než tisíce.
-2 # Neocon 2018-07-09 17:42
Nikoliv, aktivnich vojaku, do toho nejsou zapocitani kuchari, civilni a pomocny personal, ucetni a lide v pradelnach atd.atd, ma CR k dnesnimu dni: ACR 23 136.

Takze 256 vojaku na misi v AFGH je nejakych 1+%.

Klasicky Gogo-moc pekny pokus.
0 # gogo 2018-07-09 18:48
Asi 24 tisíc profesionálů - tj. placených lidí. Z toho ale asi jen 3-4000 bojeschopných. Tj. k boji určených a aspoň nějak minimálně vybavených.

To je prostě realita.
-1 # Neocon 2018-07-09 18:55
A z ceho takovy Gogo cerpa tyhle informace? Mysleno, ze z 23 000+ ks, je bojeschopnych sotva 15%? PL? Stredoevropan? Sputnik?

Jiste sem date s radosti link, ze ano?
0 # gogo 2018-07-09 18:59
youtu.be/Anmg7qBLB3s?t=209

já se vám fakt divím....
-2 # Neocon 2018-07-09 19:11
Takze jste opet nezklamal-tlachani soudruhu u piva.
0 # Gogo 2018-07-09 20:33
Jste na rade... Kde slouzi tech 24 000 bojovniku?
-1 # Neocon 2018-07-09 21:29
Oni soudruzi u toho piva vazne zapomneli na dost veci-ignoranti:

4. brigáda rychlého nasazení (Žatec)
41. mechanizovaný prapor (Žatec)
42. mechanizovaný prapor (Tábor)
43. výsadkový prapor (Chrudim)
44. lehký motorizovaný prapor (Jindřichův Hradec)
7. mechanizovaná brigáda (Hranice)
71. mechanizovaný prapor (Hranice)
72. mechanizovaný prapor (Přáslavice)
73. tankový prapor (Přáslavice)
74. lehký motorizovaný prapor (Bučovice)
Síly bojové podpory[editovat | editovat zdroj]
13. dělostřelecký pluk (Jince)
131. dělostřelecký oddíl (Jince)
132. dělostřelecký oddíl (Jince)
15. ženijní pluk (Bechyně)
151. ženijní prapor (Bechyně)
153. ženijní prapor (Olomouc)
31. pluk radiační, chemické, biologické ochrany (Liberec)
311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany (Liberec)
312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany (Liberec)
314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení (Hostivice)
53. pluk průzkumu a elektronického boje (Opava)
532. prapor elektronického boje (Opava)
102. průzkumný prapor (Prostějov)
103. centrum CIMIC/PSYOPS (Olomouc)
Síly bojového zabezpečení[editovat | editovat zdroj]
14. pluk logistické podpory (Pardubice)
141. zásobovací prapor (Pardubice)
142. prapor oprav (Klatovy)
143. zásobovací prapor (Lipník nad Bečvou)
-1 # gogo 2018-07-10 10:10
A vychází vám to dohromady na 24 000?

Ty max. 4000 totiž udávají i sami vojáci, když se o tom baví.
0 # Tomáš Pecina 2018-07-10 10:21
Mám pro vás dvě zprávy, gogo a Neocone, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že zužování sloupce v threadu mám nastaveno jako proporcionální, takže se nikdy nedostanete na nulovou šířku (i když nevylučuji, že šířka jeden pixel se dosáhnout dá, a kdo chce, může si spočítat, kolik příspěvků to bude vyžadovat). [Zřejmě tam arci přidám min-width, aby z toho nebyly takovéto nudle.]

Špatná zpráva je, že diskutujete naprosto, ale naprosto off-topic. Pokud nevíte, co to je, strýček Google nebo tetička Wiki rádi prozradí.
+1 # gogo 2018-07-10 10:25
Musím přiznat, že jsem se opravdu na chvilku zamyslel, kolik znaků nám systém časem dovolí na jeden řádek a popadla mne i jistá zvědavost.
-2 # Neocon 2018-07-10 13:22
Tak jen ve strucnosti Gogo, kdyz je to mimo tema: 4000 je soucet vysadkaru, chcete-li elity ACR (Chrudim, Tabor, Zatec a SF Prostejov).
O tom se "vojaci mezi sebou bavi" a to zminovali soudruzi u piva.

Aby byl vojak "bojeschopny", na zaklade US military, je povazovan kdokoliv, muz, ci zena, ktery/ktera prodelala 4 tydenni zakladni vycvik (Vietnam era bylo 3 tydny zakladni vycvik+2 tydny ve Fort Polk, LA a dalsi zastavka byl Da Nang, RoV).

Takze bojeschopny ja v ACR kazdy, kdo prodelal zakladni vycvik a to tam prodelal z tech 24 tisic uplne kazdy.
Takova je realita-ACR ani zadna armada na svete se nepocita, kolik ma vysadkaru a SF, ale kolik ma bojeschopnych lidi a to cislo je: kazdy z tech 24 000.
-1 # gogo 2018-07-10 13:32
Do těch 4000 patří i veškeré mechanizované jednotky atd.. prostě všichni, kdo drželi pušku v ruce a občas s ní trénují. Zdaleka se nejedná jen o 601 a spol.

Z těch zbývajících 20 000 možná někdo někdy pochodoval a střílel, ale nejsou to lidi, kteří by přímo bojovali.
Těch 24 000 je komplet počet lidí zaměstnaných AČR - lidí cvičených k boji je právě jen pár tisíc.
-1 # Neocon 2018-07-10 17:43
Nikoliv, tihle vsichni, co "kdy drzeli v ruce pusku", jak pisete a maji zakladni vycvik v ACR , coz maji vsichni z tech 24K (33 tisic, minus 9tisic, tedy 24 000) jsou povazovani za "bojeschopne". A o "bojeschopnych" se tu vedla rec.

Je mi lito, ze soudruzi/pivni skauti, Vas ponekd zmatnuli.
-1 # Kolemjdoucí 2018-07-10 21:06
Bože, to jsou zase veksl bláboly... Ano, 12letí členové Hitlerjugend, co bránili v dubnu 1945 Berlín, byli taky považováni za "bojeschopné". Jestli je mermomocí chcete poslat chcípnout do ciziny a přitom se smířit s tím, že vinou jejich "bojeschopnosti" zařvou i další spojenečtí vojáci, tak to bude asi ta US tradice ve stylu Vietnamu a Koreje. U nás tuhle tradici moc nemáme, tak nabízíme pouze to, co je reálně použitelné. Což jsou ty řády stovek elitních vojáků, nikoliv desetitisíce, co umějí možná oškrábat brambory.
-1 # Neocon 2018-07-10 22:06
Srovnavat zoufale deti pri obrane Berlina, ktere videly vycvik z rychliku, s profesionalni ACR, kde ti lide museli projit tezkym sitem a slouzi tam roky, muze jenom Buran za Slovacka.

Opet jste p. Boucek nezklamal.
-5 # Leon Kreutzfeld 2018-06-30 15:03
Pisete o rozpadu schengenskeho systemu vp. Krystlik, ale ja jsem se ptal na valku. Asi to tvrzeni o valce tedy stavite na tom rozhovoru srbskeho ministra pro nemecka, na vladni moci nezavisla media.

Me osobne to stale pripada neverohodne, podobne jako jina tvrzeni, ktera se v nich v te dobe objevovala.
-1 # Neocon 2018-06-28 13:30
Ted moc Gogo nerozumim-co je desiveho na automatickem obcanstvi?
-3 # gogo 2018-06-28 13:40
Ve spojení s masivní imigrací to povede k rychlé změně společnosti. Děsivé z hlediska domorodce, který o změny nestojí. Samozřejmě jde o úhel pohledu.
Dokud máte lidi s cizím občanstvím a povolením k pobytu, tak v případě, že se jejich představy o legislativě a správném života začnou rozcházet s těmi, co mají domorodci, tak je to poměrně jasně řešitelné - mohou odejít odkud přišli.
Když jsou z nich automaticky občané, mají právo věci měnit podle svých představ.
Do důsledku dovedeno, obyvatelstvo jednoho afrického města by tak v podstatě mohlo přehlasovat všechny Slovince v jejich vlastní zemi.
Je to samozřejmě otázka rozhodnutí stávajících občanů, zda chtějí občanství dávat jen těm, kteří jsou s nimi dostatečně kompatibilní, nebo prostě všem, kdo tam bydlí nebo se bydlícím narodí.
-1 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 18:19
Vy jste opravdu komik, gogo! Jak by "obyvatelstvo jednoho afrického města mohlo přehlasovat všechny Slovince ve vlastní zemi", když se jedná o volby komunální?
+7 # Neocon 2018-06-28 21:19
Gogo myslel, ze kdyby se presunuli do maleho Slovinska, dostali pravo volit, ze by pomerne snadne mohli prehlasovali mistni a treba si vsude dosadit sve Poslance, Senatory, Radni, Zastupitele atd., takze by se vychylil tradicni kurz zeme.
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-29 08:57
Právo volit by měli podle pravidel EU jen do komunálních voleb a to jen lidé s povolením k pobytu = azylanté a ne v zemi strpění = pod subsidiární ochranou (z humanitárních důvodů strpení). Takže by dosáhli jen na starostu a radní, nikoliv na poslance, senátory atd.
-3 # gogo 2018-06-29 12:26
Pro takovou eurohloupost ovšem není jediný logický důvod.
-3 # gogo 2018-06-29 08:19
Já?
To přece německá poslankyně zcela vážně navrhovala opatření k přinucení Lotyšska přijmout na své území celou velkou sociální skupinu Afričanů. Chtěla přesídlovat celé komunity .. neuvedla, zda města, okresy, nebo regiony, ale měly to být homogenní komunity, aby se jim v nové zemi lépe žilo tak, jak žili dosud. Musíme je přinutit, říkají Němci. Lotyšů jsou asi 2 miliony jako Slovinců. Jedno velké africké město je srovnatelně zalidněné a jestli němečtí extrémisti v poslaneckých lavicích uvažují takto hitlerovsky, neplyne z toho pro okolní státy nic dobrého, leda se připravit na válku.
No a kdyby to Němci dokázali a nacpali do Lotyšska 3 miliony Afričanů, tak samozřejmě by Lotyšsko přestalo patřit Lotyšům bez ohledu na formální stránku. A kdyby dostali "jen" přístup ke komunální politice? Jaké právo mají Afričani rozhodovat o obecním majetku budovaném staletí? A jaké právo mají Němci rozhodovat o Lotyšsku a ostatních státech?
+3 # Neocon 2018-06-28 18:26
A co by jste chtel? Aby se dite, narozene treba/napr. v Denver, chodici do skolky a skoly v CO, studujici pozdeji Universitu treba na FL, nebylo US citizen, jenom proto, ze rodice jsou v zemi nelegalne?

Dite, ktere zna jenom US spoluzaky, US ucitele, ma pouze US kamarady, chodi do US krouzku, mluvi jenom anglicky a nikdy nevidelo (do dospelosti pochopitelne) zadnou jinou zemi nez US?

Tohle Gogo fakt nedava smysl...

Jeste bych doplnil, ze nemelo byt "rodice jsou v zemi nelegalne", nybrz melo byt "rodice jsou v zemi DOCASNE nelegalne"
-3 # Honzík 2018-06-28 18:40
Opravdu se musíte ptát bysme my v Evropě chtěli? V první řadě to, aby skončila nikým neřízená masová imigrace. Nejlépe včera. Ona tedy řízená je, ovšem ne tím, kdo by ji řídit měl, čili stát. Aparátčíci v Bruseli se spolu s Merkelovou a Macronem postarají, aby k tomu nedošlo. Logická reakce na to je omezení práv migrantů. Vám se na tom snad něco nelíbí?
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-28 18:49
Nejlépe temné zítřky ČR vystihl autor článku blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=31941
+1 # Honzík 2018-06-29 06:19
Ano, čekají nás opravdu temné zítřky, Herr Krystlyk. Ovšem ze zcela jiných důvodů. než které zmiňuje pan Pehe v odkazovaném článku, který je mimochodem pěkná demagogie. Západoevropské země jsou po krk v průseru a místo toho, aby podnikly kroky, které povedou k řešení, se snaží to své ho*no rozmáznout po zbytku Evropy.

Pokud máte silný žadulek a chcete názorně vidět, jak to dopadá, když se někdo snaží pomoci druhému, přestože na to jeho schopnosti a zkušenosti nestačí, podívejte se na bit.ly/2KhUSHE . Na odkazu se zobrazuje spousta reklam, proto je vhodné mít instalovaný blokátor, např. pro chrome uBlock Origin .
+4 # Neocon 2018-06-28 19:07
A ja myslim, ze ten priliv imigrantu si nepral vubec nikdo, byly tam jen spatna a horsi reseni, takze to, ze to musi skoncit-s tim nema nikdo problem, notabene krize jako takova uz skoncila. (mrknete na cisla prichozich v letech 2015 a 2016 a nyni).

Ale o tom jsme se preci nebavili, rec byla o tom, zda-li je US imigracni system v globalu privetivejsi nez Evropsky (nerikam nemecky, to je extrem, EU neni jenom DE), nebo nikoliv.
-2 # gogo 2018-06-29 07:51
Co bych chtěl? To vaše řešení mi nedává smysl, to naše mi přijde rozumnější.
Přijdou dvě osoby do země, mají občanství např. čínské, požádají o povolení k dlouhodobému pobytu a splní podmínky. OK.. žijí zde. Když by dělali bordel, vyhostíme je do Číny. Narodí se jim dítě. To patří rodičům a ČR si na ně nedělá nárok. Kdyby rodiče dělali bordel, ČR je vyhostí do Číny a dítě si vezmou s sebou. V USA vyhostíte rodiče a děcko je váš občan, takže půjde do klece... je to tak?
Když u nás děcko projde českou školou (a ne např. čínským vzděláním uvnitř své komunity) a bude se chtít stát občanem, tak o to prostě požádá a jelikož tady prošlo kompletním vzdělávacím procesem, tak by s tím neměl být z kulturního a jazykového hlediska problém. Samozřejmě pokud nemá záznamy v rejstříku.
U nás nemá smysl přivážet těhotné ženy do země jen proto, aby se jim narodil američánek/čecháček. Nedostanou u nás automaticky občanství ... už tomu rozumíte?
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-29 12:16
Gogo, nebyl byste tak laskav a nepřidal byste ve svém vzdělání? Takto jen potvrzujete, jak Češi nic nevědí, nebo to mají vše pomotané. V britském commonwealthu a v USA platí ius soli - narodíte-li se na výsostné půdě státu, stáváte se automaticky občanem a rodiče, s výjimkou USA, dostanou na základě toho povolení k pobytu. V Evropě je zvykem ius sanguinis u novorozených = podle státní příslušnosti rodičů: Výjimkou je Německo, kde dostává novorozenec automaticky německé občanství, pokud jeden z rodičů má povolení k pobytu (ne strpění!) s tím, že v 18 letech se musí rozhodnout, zda si ho nechá a zbaví se občanství po rodičích nebo naopak. Nárok na německé občanství bez rodičů má též dítě mezi 16.-21. rokem, pokud chodilo v Německu alespoň 5 let do školy.
-2 # gogo 2018-06-29 12:35
Vždyť potvrzujete jen to, co jsem psal neoconovi já (o USA a ČR), tak se proberte, člověče.
+1 # Neocon 2018-06-29 13:34
Ne tak uplne-az do Trumpa a i to je stale velmi omezene, se rodice US obcanu vcelku logicky nevyhostovali, takze US dite neslo do klece.
Za Clinton ano, W Bush a Obama to zastavili.

(zrejme si to pletete s tim, ze dorazi rodina s detmi do US ilegalne a do 100 mil. od hranice je CBP sbali, ti lide jsou uplne v jinem rezimu, ale to neni tenhle pripad).

Druha vec-vyhostovani ilegalu, co maji US deti nedava smysl, protoze jakmile je US obcan plnolety, behem 6 tydnu s lawyer, 3 mesicu bez, rodice dostanou Green cards a 5 let na to jsou rodice US obcane.

3) Mate ponekud zkreslene predstavy, ze by nekdo letal do US rodit deti-bezny porod, jak jsem tady psal, stoji v US $27K, +si spocitejte veci okolo, jste na $50K a jako ilegal, alespon na zacatku, nemate narok na zdr.pojisteni, tudiz predstava, jak "lide letaji do US a rodi male americany...", je zcestna.
-4 # Miloslav Ponkrác 2018-06-29 18:35
Samozřejmě, že do USA řada lidí chodila rodit právě kvůli USA občanství. Třeba Arizona s tím měla obrovské problémy. Nehledě na to, že Barrack Obama silou mocí potlačoval Arizonu v boji proti ilegálům.

Možná to není úplně zřejmé, ale příroda dala ženě možnost odrodit i sama bez pomoci nemocnice. Když nemá na porod v nemocnici ani ve státě původu ani v USA, tak jí to vyjde nastejno - jen podruhé rodí na USA půdě a dítě je tím pádem USA občan.
-1 # Neocon 2018-06-29 18:55
Samozrejme ze "rada lidi nechodila rodit do USA", proto ani Trump nikdy nesliboval a ani neprosazuje, ze se tohle zrusi.

Jednou jedinkrat za dekadu nekde prosakla zprava, ze nejaka Cinska agentura se tim zivi a vozi Cinany (bohate Cinany), rodit do Bay area, jinak je to samozrejme BS.

Opet lzete/mylite se-Obama nepotlacoval nas Stat "....v boji proti ilegálům....",

ale o nelegalnosti proti-imigracnich zakonu: AZ SB 1070, rozhodnul a s okamzitou platnosti zrusil, konservativci a Scaliou ovadanych SCOTUS.

Divim se, ze mate tolik neznalosti ohledne US.

A posledni, kdyby nekdo chtel ziskat US obcanstvi, tak to udela rychleji a predevsim levneji-snatky se tu prodavaji v bohatych statech za $8-10K, (CA, CO, FL, NY) v tech chudsich a na Jihu to poridite pod $5K.
(Za 3 mesice mate GC v ruce, 3 roky od te chvile jste US obcan a muzete dat GC dalsim pribuznym, 6 tydnu az 2 mesice).

Vyjde to X krat levneji, nez platit za porod a veci s tim spojene a cekat, 20+ let, nez Vam dite vyroste.
-5 # Kolemjdoucí 2018-06-27 17:13
Vidím, že tady už zase profláklý ex-veksl a zaměstnavatel ilegálů jede na plné pecky... Za chvíli se ještě dozvíme, že Hillary je v životní formě a trénuje na letní olympiádu.
+2 # Neocon 2018-06-27 18:59
Pane Buran, uz jste si zjistil rozdil mezi Statni Policii a Federalni agenturou? Hillary me nezajima a netusim, jak se ji dari.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)