Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Die Heimatvertriebenen waren Opfer, die bitteres Unrecht erlitten haben. Aber wir verkennen auch nicht Ursache und Wirkung. Vertreibung und Flucht der Deutschen waren eine unmittelbare Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur. Doch das ändert nichts daran, dass es für Vertreibung weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung gab.

Tak pravila německá kancléřka Angela Merkel a hned je v České republice oheň na střeše.

Přitom ovšem pravdu nemá. Vyhnání nebylo bezprostředním důsledkem nacistických zločinů, nýbrž ty byly pro ně záminkou: není zde tedy vztah příčiny a následku, tak často opakovaný českou stranou, nýbrž dávno formulovaného záměru a záminky k jeho (brutální) realisaci.

Plán na odněmčení českých zemí nevznikl až ve 20. století a už vůbec ne až po Mnichovu, jak oficiální česká historiografie ad nauseam proklamuje: myšlenka ethnického vyčištění území obývaného Čechoslovany od Čechoněmců – a často i těch jeho oblastí, které nikdy významné slovanské osídlení neměly, optimálně celého území historického českého státu – jako politického cíle doprovázejícího emancipační úsilí národních buditelů je dokládána opakovaně a nikoli jako jednotlivé excesy, nýbrž spíše jako jeho průvodní znak; kdo se chce dozvědět víc, může si o tom přečíst text zpracovaný v r. 2011 badatelskou sekcí našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Komentáře   

-2 # gogo 2018-06-21 08:47
Především - Merkelová je hloupá husa a poslední měsíce mele z posledního a je ve strachu z důsledků toho bordelu, který přímo způsobila. Její režim se asi ještě bude pokoušet terorem zastrašovat odpůrce, ale nejspíš to do příštích švestek zabalí. Dávám bolševici max. rok.

Možná kdyby ta vaše badatelská sekce pracovala nestranně, našla by analogické nápady i na německé straně a obecně vzato asi všude tam, kde žijí pospolu dvě skupiny, které se velmi dobře identifikují (a je jedno, zda nábožensky, etnicky, nebo jazykově). Podstatné je ale to, kdo genocidu začal - byli to Němci. Češi po válce měli morální právo s nimi učinit přesně to, co Němci plánovali pro Čechy.. tedy třetinu vybít jak dobytek, třetinu zotročit a třetinu převychovat a odněmčit. Neudělali to.. samozřejmě to bylo nereálné a nikoho nic takového ani nenapadlo. Ovšem poslat je do Reichu, kam celou dobu tolik chtěli, to je racionální řešení a vzhledem k tomu co jsem uvedl prve, i velmi humánní. Odejít museli všichni kromě těch, kteří prokazatelně nebyli konformní s hitlerovským velkoněmectvím.. což byly v celé německé populaci setiny promile populace.. oni byli Němci velmi progresivní a věřili zcela upřímně ve svoje nadlidsvtí a naše podlidství.
zmínka o tom na konci tohoto eseje
institut2080.cz/.../...

Je také možné, že Němci dostanou historickou příležitost si to vyzkoušet v opačném gardu. Až jim povstanou Turci s podporou muslimů, v Mnichově se Německu přikáže odstoupit část území a do roka je obsadí turecká armáda, možná si vzpomenou. Jako podřadní káfiři budou lidmi druhé kategorie - část na vybití, část na práci a samozřejmě dostanou možnost přijmout islám.
Bude na nich, jestli pojedou v kolejích dnešní propagandy a spořádaně spáchají sebevraždu, aby uvolnili Lebensraum pro silnější národ. Jestli to ale neudělají, budou bojovat a vyhrají, tak pak si povíme, co udělají po konfliktu. Jestli ponechají islámistům odstoupená území a po okamžiku podpisu příměří půjdou pracovat, aby uživili ty, kteří je chtěli vyhladit.

Já si myslím, že ten, kdo na daném území prováděl genocidu a prohrál, tam většinou zůstat nemůže. Nedělá to dobrotu.
k tématu jeden článek:
motls.blogspot.com/.../...

A copak asi říkají Poláci? Tam žádné sudetoněmecké spolky nemají, a to Polsko zabralo část skutečně německého území.
-2 # Heim in der DDR! 2018-06-21 10:06
V roce 1945 měli připojit Sudetenland, Schlesien, Preusssen atd. k NDR (sovětské okupační zóně).
-4 # gogo 2018-06-21 10:28
Z jakého důvodu?
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 11:26
Aby se rozhořela občanská válka. A aby válečná vřava pokračovala ještě minimálně dalších 5-10 let po roce 1945. To je jediný možný důsledek, kdyby se to realizovalo.
+5 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 12:27
Gogo, nežvaňťe nesmysly! 87,54 % Čechů mělo být poněmčeno, 12,45 % nevhodných k přenárodnění mělo být pracovně nasazeno ve staré Říši k „pozvolné převýchově“. Tzv. zcela rasově neúnosným, zastoupeným v české populaci jen 0,015 % (třem lidem z dvaceti tisíc), hrozilo vystěhování na východ, do Generalgouvernement. Takže jaká třetinová distribuce? Kde máte ono vybíjení?
-2 # Xxx 2018-06-21 20:29
A kolik Němců by bylo vhodných k počeštění?Stačí na celá procenta.
-1 # MM 2018-06-24 19:28
To se blbě počítá. Ti, kteří byli vhodní k počeštění, se během staletí počeštili sami od sebe. A ti ostatní... inu, co dělat s někým, kdo se ani za 300-500 let není schopen asimilovat aspoň do té míry, aby plynně zvládal jazyk domorodé populace?
0 # Tomáš Krystlík 2018-06-24 21:04
Proč by se měli počešťovat, když v Království českém se zřejmě od poloviny 16. století vlivem rozšiřování řemesel a obchodu mluvilo převážně německy? Indicií je převaha výskytu německých příjmení v Království nad českými.
-8 # gogo 2018-06-22 08:27
Máte částečně pravdu, pamatoval jsem si slova filantropa Heydricha špatně - jeho plány byly složitější, než nějaké třetiny:

"
...musí vám být jasné, že se českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že to je jejich prostor.
Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva.
Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídli je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám."

Takže nějak tak se mělo asi postupovat i po roce 1945, plus individuální tresty pro jedince, kteří se provinili násilím nebo jinými zločiny. Jak tak sledují smýšlení řady Němců a jejich soukmenovců, asi bychom měli při aplikaci jejich vlastní metody řešení docela problém s logistikou.
+7 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 12:07
Skoro jsem čekal, gogo, že vybalíte toto oblíbené klišé. Heydrich to prohlásil 2. 10. 1941. Jeho nadřízený Himmler již po jeho smrti nařídil 12. 9. 1942 dálnopisem RSHA a RuSHA poté, kdy ze 120 protektorátních příslušníků z Prahy ucházejících se o německou národnost a státní příslušnost bylo uznáno coby vhodných pouze šest, aby byla pro poněmčování Čechů používána tatáž měřítka jako při výběru do SS s tím, že Čechy ze „skupiny I až III je v případě politických zásluh třeba poněmčovat bez prodlení“ [NA, sg. 109-4/60; Brandes 2012]. To byla podstatná novinka, protože kromě změny metodiky učinil všechny osoby z rasové kategorie III, klasifikované dosud jako rasově nežádoucí přírůstek němectví, schopné poněmčení. Mohl tak učinit, byl nadřízeným obou úřadů. Tím se přenárodnění začalo týkat ještě větší části české populace, než bylo původně zamýšleno. Výsledkem bylo pak distribuce 87,54 % Čechů poněmčit, 0,015 % vystěhovat do Generalgouvernementu a zbytek nechat být. Zcela vypadlo střílení.
-7 # gogo 2018-06-22 12:20
A kolik procent Němců bylo tedy po válce vhodných k odněmčení a následnému počeštění těch, kteří žili na území předválečné ČSR?
Jen abychom měli představu o proporcích.
+5 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 13:06
Proč by se měli počešťovat? Nicméně českým přáním bylo všechny nečeské menšiny s výjimkou Slováků 100% počeštit. I násilím, bude-li třeba.
-4 # gogo 2018-06-22 13:46
Já neříkám, že měli, jen společně na popud současné kancléřky hledáme meze morálního ospravedlnění. Jednou mezí morálky je oko za oko, druhou je nastavení druhé tváře.
Tedy buď aplikovat na Němce to, co oni aplikovali nebo bezprostředně plánovali na ostatní, anebo jim umožnit druhé kolo jejich projektu.

Kromě toho nezapomínejte, že českoslovenští občané byli také ze skupin, které Němci plošně vyhlazovali. A byli to lidé, za Čechy všeobecně považovaní.
Já si myslím, že důsledná aplikace prvního pravidla by vedla k faktickému vyhlazení Němců jak fyzicky, tak kulturně. Druhá zase k brzkému vyhlazení Neněmců. Separace a odsun s faktickým odpuštěním reparací si myslím, že byly nakonec správně zvolené metody, které umožnily poměrně rychle zahladit válečné rány a zachovat kulturní a civilizační dědictví Němců.
-5 # gogo 2018-06-22 13:55
Jinak na otázku "Proč by se měli počešťovat?" lze odpovědět i v duchu němectví - aby si zachránili život. Němci sami definovali skupiny obyvatel a určili, kdo je určen k vyhlazení, kdo ke sterilizaci a otroctví, kdo k životu druhé kategorie a kdo k životu plnoprávnému.
Otočením jejich vlastních metod proti nim by znamenalo jejich plošné vyhlazení. Proto by jim měla být dána možnost spásy prostřednictvím odněmčení a přijetí identity některého z kulturních sousedních národů - v našem případě národa českého. Proto by bylo dobré vědět, jak plánovat logistiku - kolik Němců by bylo odněmčení schopno a kolik by to stálo.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 12:29
Nežvaňte nesmysly, gogo! 87,54 % Čechů mělo být poněmčeno, 12,45 % nevhodných k přenárodnění mělo být pracovně nasazeno ve staré Říši k „pozvolné převýchově“. Tzv. zcela rasově neúnosným, zastoupeným v české populaci jen 0,015 % (třem lidem z dvaceti tisíc), hrozilo vystěhování na východ, do Generalgouvernement. Kde máte onu třetinovou distribuci? Kde ono vybíjení?
-4 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:37
Patří vyhlazení Lidic, Ležáků nebo třeba poprava Vladislava Vančury a další mezi "poněmčení"?
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 14:11
Cituji gogo:
A copak asi říkají Poláci? Tam žádné sudetoněmecké spolky nemají, a to Polsko zabralo část skutečně německého území.


Já si hlavně myslím, že Němci a Angela Merkelová by měli postupovat podle Postupimské konference, která spískala ten odsun sudetských Němců.

Angela Merkelová by si měla pozvat na kobereček Vladimíra Putina, Donalda Trumpa a ¨Theresu Mayovou, případně britskou královnu. Všem jim vyčinit, obvinit je z odsunu sudetských Němců, a jasně jim říci, že budou solit money a platit landmanschaftu, až se z nich bude kouřit. A také by je měla nazvat nemorálními.

Mohlo by to být velice humorné.
-3 # To jsou zase žvásty 2018-06-21 09:01
Přečetl jsem jen první kapitolu toho "badatelského" skvostu a stačilo. Takový typický krystlíkovský žvásty. Ahistorické, hrubě tendenční a nesmyslné vývody založené na z kontextu vytržených dílčích jevů či událostí.
Pokud bychom se za svou minulost měli stydět my, Češi, pak by některé jiné evropské národy asi musely chodit jen kanálama v noci.

Já se těm skopčáckým kolonizátorům a vlastizrádcům divím. Když jsou ti Češi takovej póvl, proč s ním pořád zbytečně marní svůj hodnotný a kvalitní čas? Proč nás, podřadné podlidi, prostě nenechají napospas svému osudu? Proč se raději nevěnují dalšímu pozvednutí germánských polobohů k ještě světlejším zítřkům? Třá až do té jejich jistě pravdivé Valhally.
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 11:19
Protože historie Němců ve 20. století je hodně nemorální a posetá vraždami a válkami. Německo má na triku více krve a mrtvol než dokonce i ty nejhorší diktátorské režimy světa včetně komunistických - a to je co říci!

Německo se potřebuje vyvinit, protože Němci zkrátka nedokázali udělat čáru za historií, nechat to tak jak to je. Celý svět nabízel a nabízí Německu, že necháme 2. světovou válku jak je - a nebude se to znovu otevírat. Německo se ale chová jako idiot.

Neustálé pokusy Němců, které ukazují jejich nedospělost. Pokusy vymyslet termín "český koncentrační tábor" a "polský koncentrační tábor". Zde se Poláci zachovali skvěle a zakázali to trestním zákonem. Tak je Němci alespoň alespoň obvinili z udávání Židů, ačkoli snad jiný národ neobětoval tolik pro záchranu Židů před nacistickými Němci jako Poláci.

Teď Angela Merkelová vytáhla své sudetské Němce.
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 12:34
V Jedwabnem 10. 7. 1941 Poláci upálili 340 židů, podle jiných údajů jich tam Poláky bylo zabito až 1600. Polská státní policie (policja granatowa, Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa, Polnische Polizei im Generalgouvernement, modrá policie, Blaue Polizei) a polští civilisté ubíjeli židy sami. Zatímco do února 1943 měla polská policie rozkaz všechny nalezené židy odevzdat nebo zabít, od tohoto data „bez varování střílet“ [Snyder 2015]. Polští civilisté však střelné zbraně neměli a tak židy zabíjeli, čím se dalo, klacky, kameny, usekávali a rozpolcovali jim hlavy sekerami, pohřbívali je nebo upalovali je zaživa, kojence do plamenů házeli vidlemi. Je popsán případ polského úředníka z magistrátu jednoho města, který nemaje pušky ani revolveru, rubal sekerou hlavy židů vytahovaných ze skrýší. Podrobněji například v [Pellar].
Nově dokládá dvoudílný sborník Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (Dále je noc. Osudy židů ve vybraných okresech okupovaného Polska) z varšavského Centra pro studium vyhlazování židů vydaný v roce 2018, že podíl polského obyvatelstva na zabíjení židovských sousedů během druhé světové války byl větší, než je polská veřejnost vůbec ochotná připustit [Engelking, Barbara – Grabowski, Jan]. Případy ve sborníku uvedené se týkají jen období od roku 1943, když se židé z Generalgouvernement začali od poloviny roku 1942 přemisťovat z ghett do vyhlazovacích KZs a do okupovaných území SSSR. Naprostá většina židů, kteří unikli a pokusili se schovat, zahynula buď rukou Poláků, nebo jejich přičiněním. Dokazují to konkrétní případy uvedené ve sborníku. „Poměr mezi smrtí žida, hledajícího pomoc, a poskytnutou pomocí byl dvě ku jedné," píše editorka a spoluautorka Barbara Engelking. Tedy obrátili-li se tři uprchlí židé na Poláky s prosbou o pomoc, obdržel ji statisticky jen jeden z nich, další dva židy Poláci buď vlastnoručně zabili, případně udali úřadům nebo německým jednotkám. Jako příklad uvádí svou studii z regionu Bielsk Podlaski poblíž dnešních hranic s Běloruskem. V něm bylo za války celkem 15 židovských ghett se zhruba 40 000 osobami. Odhaduje se, že holocaust z nich přežilo zhruba 1300–2000 lidí. Zmapovat konkrétní svědectví o osudech uprchlíků z těchto ghett se podařilo u 974 osob. Z nich se konce války se dočkaly 322 osoby, ostatní zahynuly buď přímo rukou Poláků, nebo jejich přičiněním [Engelking, Barbara – Grabowski, Jan]. U nasbíraných svědectví o uprchlých a zahynuvších se musí navíc počítat s tím, že mohou a budou přikrášlena ve prospěch Poláků – většina z Poláků nechce vypovědět pravdu v celé její krutosti.
Další z autorů a editor sborníku Jan Grabowski uvádí příklad likvidace židovského ghetta v městečku Węgrów na podzim roku 1942, nedaleko od nově zřízeného nacistického vyhlazovacího KZ Treblinka. Jen malá část polských obyvatel městečka se s nasazením vlastního života pokoušela své bývalé židovské sousedy zachránit, většina se dala nacisty strhnout ke spolupráci. Když esesáci začali ghetto likvidovat, „všichni okolní obyvatelé věděli, kam židy vyvážejí a co se tam s nimi stane. Celý den ale esesmani s ochotnou pomocí polských obyvatel nakládali na otevřené nákladní automobily židy." Na 8000 jich přeložili na nádraží do vagónů a odvezli. Na ulicích Węgrówa zůstalo ležet kolem tisíce mrtvých židů. Poláci z nich strhávali oblečení a vylamovali jim zlaté zuby. „Zuby se získávaly různými předměty. Lidé, kteří se tím zabývali, dostali přezdívku ,dentisté'. Svůj lup pak prodávali skrze prostředníky.“ Do akcí k vyhledávání ukrývajících se židů se hlásili členové polských dobrovolnických organizací, např. dobrovolných hasičů a podobně a s nimi i neorganizovaní polští civilisté. „Jako motivace sloužilo čtvrt kila cukru, které Němci slibovali za každého objeveného žida. Svědectví od hasiče Janiszewského: „Sundal jsem mrtvole náušnice a prstýnek a dal jsem je veliteli policje granatowe. Za to jsem dostal povolení k tomu, abych si ponechal boty sejmuté z nohou mrtvé židovky. Později v těch botách chodila má žena." O jiném případě svědek Janiszewski vypověděl: „Vedle mrtvoly ležel gumový můstek se zlatou korunkou. Špičkou rýče jsem ji odloupl a ukryl do kapsy."
Chycení židé byli ze svých skrýší odváděni na místní židovský hřbitov, kde je Němci popravovali. Při této poslední cestě se Poláci pokoušeli ženě Fiszmana uříznout uši, pokud urychleně neodepne náušnice. Na židovskou přítelkyni, která ji doprovázela Poláci volali: „Dej nám svoje boty!" Ona na to, zda nechtějí počkat, až ji zabijí. Němec ji ale nařídil boty vyzout a řekl Polákům, že si je již mohou vzít [Engelking, Barbara – Grabowski, Jan; Jak Polaci mordovali Żydów].
-5 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:02
Takže zdrojem, ze kterého čerpáte je článek v bulvárním polském časopise Newsweek, který vyšel v roce 2018. Mimochodem, majitelem Newsweeku je Ringier Axel Springer.

Netušil jsem, že Tomáš Krystlík hledá své "historické pravdy" v pokleslých bulvárech. To vysvětluje velice mnoho z vašich textů a vašich historických závěrů.
+5 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 16:53
Typicky blbá česká reakce, Ponkráci! Žádný Sturmbannführer, nýbrž:
Engelking, Barbara; Grabowski, Jan (eds.): Dalej jest noc. Losy Żydów w
wybranych powiatach okupowanej Polski. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018
Jak Polacy dobijali Żydów, Polska Newsweek, Warszawa 16/2018
newsweek.pl/.../...
Pellar, Štěpán: Hrdí orli ve smrtelném obklíčení. Polské stereotypizované vidění moderního světa. Dokořán, Praha 2009
Odkazy k tomu máte už v předchozím mém textu.

Zkusil jste o něco opřít cifru 6 milionů, když v Yad Vashem je uvedeno, všichni jmenovitě, jen 4,2 mil. obětí? Navíc důsledně nezkontrolovaných na vícenásobný zápis způsobený transkripcí mezi latinkou, hebrejským písmem (jména v jidiš), azbukou a to tam a zpět. Jen u azbuky existuje několik korektních způsobů transkripce do latinky, nicméně dávají rozdílné výsledky.
-4 # Guy Peters 2018-06-22 15:42
Pane Krystlíku, když už se vydáváte za historika, tak se laskavě naučte citační ethice. Pokud citujete nějaký text, tak se neuvádí jen jméno autora, ale rovněž dílo a strana. Pokud citujete nějaký text z druhé ruky, tak se neuvádí primární pramen, nýbrž odkud citujete přímo. Děkuji.
-3 # Cernysip 2018-06-22 19:47
Můj pradědeček okolo roku 1870 coby malé robě a sirota se svým otcem (a tedy mým prapradědem) se usídlil v mestě Luck, Volyň. Jedna z jeho dvou dcer - má babička - mne houpala na kolenou.
A když už jsem trochu rozum bral, tak mi vyprávěla. Míval jsem v tom zmatek, neboť bolševici a nacisté se mi poněkud pletli, ale časem jsem se orientoval.
Takže v Lucku /dnes Ukrajina/ Němci (kéž je Bůh zatratí), vraždili Židy (a nejen je), jen to "hvízdalo".
Babička tím do své smrti (1983) dost trpěla, často vzpomínala na paní, asi i kamarádku, byť dámy si vykaly, která ji na kolenou prosila o pomoc při německém zátahu. Šlo o židovku a babička jí pomoc odmítla s poukazem na trest, která hrozil tomu, kdo to učiní (totéž co židům). Paní i s rodinou byla zavražděna a babička trpěla výčitkami svědomí do konce života.
Nejsem si zcela jist, co to vlastně píše pan Krystlík - nejsem prostě schopen z důvodů svého fyzického utrpení z jeho textů je dočíst do konce - ale mám za to, z toho, co jsem dokázal přečíst, že ten pán louská prameny podle subjektivního výběru.
Tož já taky.
Kromě babičky i od svého otce, (nar. 1931 a doposud žijící), který mi v 1000 a jednom příběhu popisuje, kterak Germáni v Lucku a okolí vraždili Židy, Ukrajince, Poláky, Čechy i Němce (ano, i Němce, byť jen ty slušnější z původního obyvatelstva).
Pane Krystlíku, po těch stovkách vzpomínek na vraždy prováděné v Lucku bolševiky /1939 - 1941/ a Němci /1941 - 1944/, nelze je srovnávat, šlo o jednu strašlivou svoloč vedle druhé.
Vy však, jako by jste se té jedné svoloče /"dobytka"/, té německé, zastával. Možná se mýlím a těch německých prasat se nezastáváte, Ale pokud ano, styďte se.
Libor Petříček
+6 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 22:39
Vážený pane Petříčku, zde pár informací k situaci na Volyni a v okupovaných územích SSSR Německem po 22. 06. 1941, které Vám - doufám - pomůhou zvládnout emoční bolest při čtení mých přípisů.

Po přepadení SSSR se v Pobaltí, na Ukrajině a v Bělorusku ještě před příchodem Wehrmachtu a po určitou dobu i po příchodu německých policejních zásahových skupin a oddílů Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby patřících pod Himmlera a SS (Einsatzgruppen und -kommandos der Sipo und des SD) převelených z přechozích působišť v Generalgouvernement, odehrávaly četné, velmi krvavé pogromy na židy péčí výhradně místního sovětského obyvatelstva a místních sovětských úřadů a organizací (!) – příslušníky sovětských pomocných služeb, policie, dobrovolnických oddílů a civilním obyvatelstvem, vesměs sovětskými občany. Když na místo přibyly ony německé policejní zásahové oddíly z Generalgouvernement, přibraly si stávající sovětské formace jako pomocníky a kromě nich i velké množství nových dobrovolníků z řad dalších sovětských státních příslušníků včetně mnoha komunistů i členů NKVD (!). Všechny je oblékly do uniforem neněmeckých policejních sil a ony v zabíjení pokračovaly podle německých instrukcí. Sovětští občané též hlídali koncentrační tábory a obsluhovali i plynové komory. To po válce do povědomí světové veřejnosti proniklo málo a v nástupnických státech SSSR je toto téma dodnes tabu. [Snyder 2015, Ternon]. Ve vybíjení civilního obyvatelstva a židů dále v územích bývalého SSSR vypomáhaly jednotky německé uniformované Pořádkové policie (Ordnungspolizei, Orpo). Wehrmacht včetně Waffen-SS se zabíjení židů většinou neúčastnil, měl bojové úkoly, k tzv. ochraně rasy byly Himmlerem od roku 1935 vyčleněny policie a Allgemeine SS [Snyder 2015], nicméně na jeho vrub připadají trestné exekuce proti partyzánům a místnímu obyvatelstvu, mezi nimiž byli i židé.

Počet takto zastřelených židovských obětí v okupovaných částech Sovětského svazu, kde Einsatzkommanda operovala i s pomocnými sbory ze sovětských občanů, byl podle amerického historika Timothyho Snydera srovnatelný s počtem obětí v ghettech a koncentračních táborech [Snyder 2010]. Podle téhož historika se většina židovských obětí nikdy neocitla v německých koncentračních táborech, natož aby v nich zahynula [Snyder 2015]. Židé přitom tvořili jen jednu z kategorií osob, které měly být zastřeleny, žádné z Einsatzkommand neobdrželo výhradní úkol střílet pouze židy, v Generalgouvernement například střílely především nežidy-polské civilisty. Celkem tam zabily asi 60 tisíc lidí, z toho sedm tisíc židů [Snyder 2015]. V Generalgouvernement byli židé v létech 1940–1941 soustřeďováni do ghett s cílem je později deportovat. Desetitisíce v nich zemřely na podvýživu a nemoci, ale stále v nich žily asi dva miliony, které posléze byly přepraveny do dobytých sovětských území.

Bez pomoci sovětských dobrovolníků v řadách zformovaných policejních oddílů i coby dozorců v koncentračních táborech by se nikdy nepodařilo v okupovaných územích Sovětského svazu tolik židů pobít a uvěznit v koncentračních táborech na východ od Německé říše [Snyder 2010]. Pomocná policie složená z cca 100 000 Ukrajinců, přibližně 50 000 běloruských milicionářů a další útvary sestavené z jiných státních příslušníků SSSR zabíjely židy i nežidy mimo tábory, přičemž stav všech Einsatzgruppen a -kommandos der Sipo und des SD nedosahoval ani 3000 a Ordnungspolizei měla k dispozici asi 33 000 osob. Jenže výpomoc Orpo skončila v listopadu 1941, kdy byla povolána na frontu k dobývání Moskvy po boku armády [Burleigh, Pohl, Snyder 2010, 2015]. Východně za linií Ribentropp-Molotov byly do střílení židů zapleteny statisíce (!) sovětských občanů, na západ od ní vykonávali většinu prací v tzv. továrnách smrti v okupovaném Polsku taktéž sovětští občané [Snyder 2010]. To se nehodilo do poválečného výkladu sovětské historie, takže se o tom mlčí. Podle historika Michaela Burleigha „celkem 2,9 milionů židů zahynulo zastřelením tak, že vrazi stáli jen krok dva za svými oběťmi, protože hromadné, ,tovární´ zabíjení nebylo k dispozici“. [Burleigh] V německých koncentračních táborech na východě od Německé říše převládali dozorci-Ukrajinci nad dozorci-příslušníky SS v poměru patnáct až dvacet ku jednomu [Burleigh, Pohl]. Další velkou národnostní skupinou mezi dozorci v německých KZs byli Litevci.
+4 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 22:40
Dokončení.

V souvislosti s vysokým zapojením sovětských občanů do vyhlazování židů jsou pozoruhodné i další počty. Počet zajatých sovětských vojáků, které Němci ve svých zajateckých táborech nízkým přídělem jídla v podstatě vyhladověli, byl vysoký (úmrtnost 57,5 % [Snyder 2010]) a do zimy 1941/42 jich asi dva miliony zemřelo. Hrozba smrti vyhladověním proměnila zajatecké tábory se sovětskými vojáky v líheň kolaborantů. Asi 1,2 až 1,24 milionu mladých mužů (odhady kolísají mezi těmito hodnotami) ze sovětských ozbrojených sil – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové a příslušníci dalších etnik SSSR, bez ohledu na svou komunistickou minulost, byl vybrán k boji proti státu, jehož byli státními příslušníky, a jeho spojencům nebo k hlídání koncentračních táborů a k vybíjení židů a místního obyvatelstva. Není znám ani jeden případ, že by zajatec nabídku k odchodu z „hladového tábora“ odmítl. Prošli výcvikem například v táboře Trawniki a pak pomáhali budovat a hlídat německé koncentrační tábory na Východě poté, co se ukázalo, že během roku 1942 Německo Sovětský svaz neporazí a nebude moci využít stávající tábory GULAGu dále ve vnitrozemí. Též byli nasazeni k uprázdnění některých větších ghett [Snyder 2015]. Další byli vycvičeni a zařazeni do bojových jednotek po boku Wehrmachtu s důsledkem, že každý 17. voják Wehrmachtu byl státní příslušník SSSR.

Máte-li další dotazy, dopište mi, prosím, na
0 # Otto 2018-06-23 16:26
"Der Tod sprach polnisch" - Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919-1945 .... tinyurl.com/y7tvexv3
-4 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 09:13
Mnohé německé problémy způsobeny tím, že se Němci a Německo nikdy nezbavili nacistů, nacismu a nacistického myšlení.

Je od Němců a Německa strategické, a chladným kalkulem, že si počkali s těmi nestoudnými řečmi na dobu, kdy prakticky vymřeli přímí pamětníci a očití svědci Protektorátu Čechy a Morava, sekerárny v Praze na Pankráci, Lidic, Ležáků, Terezína, chování Němců po Mnichovské zradě 1938, apod.

Němci a Německo se rozhodlo přepsat celou historii, ať to stojí co to stojí, ať je to pravda či nikoli.

***

P. S.: Vím, že jsou to neznámá fakta, zejména pro badatelskou sekci Sudetoněmeckého sdružení, tak připomínám historická fakta:

1) Odsouvali se sudetští Němci nejen z Československa, ale i z jiných států.

2) O odsunu sudetských Němců nerozhodli Češi ani v Československu, ale vítězné mocnosti v Postupimi.

3) Odsun Němců po 2. světové válce nebyl vyčištěním českého prostoru od Němců. O to se nikdo nesnažil, řada Němců odsunuta nebyla a zůstala zde.

Důsledek ad 1)+2)+3): Teze o pomstě Čechů jsou buď nedostakem logického myšlení a neschopnosti dávat fakta do souvislosti. A nebo spíše znakem propagandy ála Joseph Goebbels a politické manipulace.

4) Nejen v Československu byli radostí bez sebe za statisíce a milióny obětí řádění nacistických Němců. Za to je asi podle všeho měli Češi, Poláci a desítky dalších národů ty nacistické Němce milovat do morku kostí - jak zde slyším.

5) Němci a německý národ jen ve 20. století způsobili dvě světové války s minimálně 120 milióny mrtvými. Za to už dávno Němci měli být rozprášeni a neměl jim být po válce vůbec dovolen vlastní stát. To, že se tak nestalo je důsledkem obrovské velkorysosti vítězných mocností a států na protinacistické straně barikády, mimo jiné i Čechů, na druhé straně barikády.
-7 # gogo 2018-06-21 09:39
Ono totiž kdyby vítězné mocnosti vyčistily území bývalého Německa a tu populaci buď odvezli do těch jejich táborů, co postavili pro ostatní Evropany, nebo vyřešili německou otázku nějak analogicky, tak se to území mohlo použít pro židovský stát. Což by mělo i logiku, oproti tomu, co se provedlo doopravdy - tedy kolonizace Palestiny lidmi, kteří svoje předky na tom území nikdy neměli.
Byla by v tom i jistá historická spravedlnost - Němci vymysleli konečné řešení formou vyhlazení jednoho etnika, no tak by se jim to splnilo, akorát v opačném gardu. A byl by klid jak v Evropě, tak na Blízkém východě.
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 10:00
Pokud vím, Němci nechtěli genocidovat jen Židy, ale v zásadě úplně všechny. Židé, Slované, Rómové a pár dalších etnik měl být jen start. Cílem byla čistá árijská rasa.

Židé chtěli Jeruzalém, ne Německo. Kromě toho si území Blízkého Východu zařizovali už trochu dříve politicky.

Ale řešení, kdy by Polsko dostalo třeba území Berlína spolu s Braniborkem. Švýcarsko by si mohlo polepšit o Bádensko. Rakousko by mohlo dostat půlku Bavorska, Československo druhou půl Bavorska. Lucembursko kus Porýní. Franci Sársko a většinu Porýní. Holandsko by jistě nepohrdlo kusem Saska. Atd.

Nechat Němce na ploše cca 1/4 dnešního Německa a odsunout je tam, by zcela způsobilo, že mnohé dnešní problémy v Evropě by vůbec neexistovaly.

Například ten problém, že Němci se pokoušejí změnit výsledky 2. světové války a přepsat historii podle Orwella.

Nebo by stále fungoval Schengen a nemusel by se revidovat, protože se Němci rozhodli zásadně nedodržovat žádné mezinárodní smlovy, a to ani když je o své vůli dobrovolně podepsali a zavázali se k nim.

Nebo by fungovala rozumná azylová politika ála Dublin ve funkční podobě.
0 # gogo 2018-06-21 10:12
Rozhodně by ve vašem scénáři dnes v Bundestagu zcela vážně nezněly nápady typu: "Musíme zorganizovat přesídlení velkých sociálních skupin Afričanů do Lotyšska i přes odpor Lotyšů."
Hitlerismus je pořád v nich, je to marné... bohužel dnešní EU kombinuje německý hitlerismus s bolševismem, a to už je koktejl poněkud smrtící.

Že chtěli judaisté z Evropy do Palestiny je jiná věc. Dnešní Afghánci taky třeba chtějí do Čech, a přesto si nemyslím, že na to mají právo, a to ani kdyby se považovali za náboženské aktivisty nějakých dávných keltských náboženství.
Já to beru tak, že na kolonizaci cizího území nemá nikdo právo, zejména je-li to proti vůli domorodců.
-6 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 10:38
Němci versus Evropa a EU mi hodně připomínají dávnou historii státu Utah v USA.

Taky s Utahem byly pořád problémy, zejména proto, že tam byli fanatici - jen namísto nacistů byli mormoné (a jsou tam dosud). Mormoné také všelijak persekuovali nemormony, ba i k masovým vraždám a masakrům mormoné sáhli. Postupně mormoné ovládli všechny důležité funkce a společensky významná místa od šerifa až bůhvíkam.

Nakonec federální vláda dokonce musela osekat Utah, zmenšit jim území a velké kusy předat sousedním státům. A dokonce federální vláda USA musela mormonům v Utahu vyhlásit válku! A na jejím vítězném konci vyměnit mormonského šerifa za nemormonského, aby to trochu fachalo.
-3 # MM 2018-06-24 19:49
To není hitlerismus, to je zkrátka němectví. Bylo to v nich už za Viléma a je to v nich furt. Hitler zafungoval jako akcelerátor něčeho, co by přišlo tak jako tak.
+4 # Q 2018-06-21 10:11
Pánové, neblázněte! To jsme jako, analogicky, měli po '89 "čistit Čechy od komunistů"?
Představte si na místech těch "odsunutých" svoje příbuzné. Trošku pokory by nezaškodilo…
-5 # gogo 2018-06-21 10:27
Já přece neříkám, že se to mělo dělat, ono to (jak jsem psal) Čechy na rozdíl od Němců vůbec nenapadlo. Tady jde jen o to vymezení se vůči tomu, co kdo zavinil, způsobil a co mohl očekávat aplikací pravidla oko za oko.
A není náhodou příbuznost vztahem komutativním? Představili si oni to svoje konečné řešení na svých příbuzných? No tak do přesně této míry jsou ti příbuzní morálně vázáni v ohledech. A že byly případy, kdy se nadčlověk rozvedl se svojí podčlověčí manželkou....


Čistit od komunistů - ale vždyť přece byl zaveden lustrační zákon, takže odveta za "ve vedení jen komunisty" byla formálně uskutečněna formou "žádný komunista na klíčové funkce". Jiná věc je, že Havlovi kamarádi StBáci si mohli svoje papíry nerušeně spálit a byli to oni, kdo z převratu profitovali.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 10:44
Představte si, že i v současné České republice, stejně jako ve většíně demokratických států celého vyspělého světa mají rodiny a rody také dnes "odsunuté" své vraždící příbuzné třeba ve vězeních. A je to tak zcela správné. Potrestání vrahů, najmě masových a organizovaných, má přednost před sentimentem jejich příbuzných.
+5 # Neocon 2018-06-21 13:25
Presne tak. Vyhnat 2.8 mil. lidi, jen a pouze za jejich narodnost, kteri tam po vetsinou zili desitky/stovky let+jim vsechno ukrats+ 250 tisic lidi nemeli to stesti, a byli zavrazdeni/umuceni, je tezka bolsevicka prasarna.
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 13:54
To je fakt. Daleko lepší a méně bolševické je vyvolat 2. světovou válku a nechat za sebou 60 miliónů mrtvol. A nebo se na tom spolupodílet. Plus samozřejmě dvakrát vojensky zaútočit proti Československu ještě před Mnichovskou zradou.

Myslím, že těch 60 miliónů mrtvých by raději dostalo šanci žít, třeba někde jinde. Ale holt Němci a německý národ jim tu šanci nedal. A sudetští Němci v mnoha státech jsou za to spoluvinni.

Jinak se můžete rozepsat třeba na téma USA a Indiáni, nebo USA a otroci z Afriky - to jsou teprve ty pravé bolševické prasárny! Ani tam nedostali lidé možnost svobodně žít jinde jako sudetští Němci! A to na rozdíl od sudetských Němců, kteří byli a jsou spoluvinni masovými vraždami, ti Indiáni nebo černoši nebyli zločinci. Jen prostě - tak nějak - Američanům vlezli blbě do cesty...
+5 # Neocon 2018-06-21 14:05
Pane Ponkrac-michate jablka a hrusky. O US tady ted rec neni a take se tu nebavime o vrazdach v letech 1939-05/07/1945, pokud jste si nevsimnul. Az budeme, rad se pridam, ale to neni tento pripad.

Jen by me zajimalo, jak treba nemecka rodina z Marsova, (coz je konkretni priklad, sousede a pratele me babicky), tatinek lekar, mistni velmi oblibeny, vzdy napomocny i mimo ordinacni hodiny, v pripade emergency i v noci, manzelka v domacnosti, 3 deti ve veku (v roce 45) 3, 5 a 9 let, deti nikdy volit nemohli, koho volili rodice nevim, nikdy nebyli cleny NSDAP ani niceho podpobneho, jak se ta rodina KONKRETNE provinila proti CSR, ze byli odsunuti a vse jim bylo ukradeno?

Nejake vysvetleni?
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 14:16
Mě by konkrétně zajímalo, pane Neocone, jak se konkrétně provinili třeba občané Lidic a Ležáků proti Německu, že museli být zavraždění.

Dále bych, Neocone, čekal vysvětlení, jak se konkrétně provinilo proti Němcům těch cca 300 000 Čechů, co Němci zavraždili jen za Protektorátu Čechy a Morava.

Čekám na to vaše vysvětlení. Děkuji vám.

A až to vysvětlíte, můžete pokračovat, jak se konkrétně provinilo zbylých 60 miliónů lidí proti Němcům, že museli umřít násilnou smrtí. Češi, Poláci, Francouzi, Rusové, Číňané, Židé a mnoho dalších.
+5 # Neocon 2018-06-21 14:26
O zlocinnech nacistu neni pochyb, i kdyz ve valecnem stavu se zabijeni, vrazdeni, znasilnovani a muceni tak nejak deje. Je to smutne, ale je to tak, like it or not.

Ale, pisi po 2he, zlociny nacistu tu dneska nejsou tema, az bude, opakuji opet, po 2he pro Vas-rad se zapojim.
Tedy, v dobe Miru, cim se provinili lide, zijici v CSR desitky/stovky let, ze museli byt vyhnani, znasilneni, okradeni a 200 taliru+ i zavrazdeni?
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 14:36
V době míru se ti lidé neprovinili ničím. Ale v době války se provinili sudetští Němci masovými vraždami, holokausty, genocidami, a vůbec samými morálními věcmi.

Mimochodem, čím konkrítně se provinili Češi, že v době míru (ještě stále nezačala 2. světová válka) byli vyhnáni a okradeni Němci? V roce 1938, když přišla Mnichovská zrada, se museli Češi z pohraničí vystěhovat do 10 dní. A to bez jakékoliv náhrady majetku a většinou byli sudeťáckou gerilou ještě okradeni i o šperky a osobní věci!

Zase vidíte, že stačí vedle sebe položit historická fakta, klidně z té doby míru. Češi se zachovali poměrně velkoryseji i v tomto případě, než sudetští Němci. A to dokonce i kdybychom odhlédli od toho, že odsun Němců byl udělán až po vraždách a hrůzách 2. světové války způsobených Němci včetně sudetských. Zatímco Němci okrádali Čechy i když k tomu neměli žádný důvod prostě jen ze špatnosti své osobnosti a svého zkaženého charakteru.

Němci se opět projevili jako nemorální národ i v tomto srovnání.

Já se velice těším na vaše další příspěvky. Ať napíšete cokoli, stačí prostě jen položit základní historická fakta. Každým vaším dalším příspěvkem jen položíme další důkaz o nemorálnosti Němců a německého národa a o větší velkorysosti Čechů. Tak Neocone, do toho!
+4 # Neocon 2018-06-21 15:03
To se Vam p. Ponkrac stava casto, ze se Vas pritelkyne zepta, napr.: "....jestli pujdete vecer na veceri...." a Vy ji odpovite, ze "...Sparticce se letos fakt nedari..."?

Vubec sem netahejte, pisi pro Vas po 3ti, veci pred tim, o nich tu a pisi znovu pro Vas po 3ti, neni a nebyla rec. Az bude, rad s Vami budu diskutovat na tohle tema, velmi rad.

Vyhnat z domovu 2.82 milionu lidi, cca 10% z nich zavrazdit, dalsi statisice mucit, znasilnit a vsechny do jednoho okrast, je zlocin, uplne stejny zlocin, jako vyhlazeni Lidic a Lezaku s tim rozdilem, ze Nemci za to zaplatili a stydi se za to, proti tomu Cesi se tvari, ze se "vlastne vubec nic nestalo" a jsou na to pysny.

Zavrazdit zeny a deti+je okrast za to, ze meli nejakou narodnost, kterou si tak nejak samy nevybrali, (hadam, ze ani Vy jste si dobrovolne nevybrali, jake budete mit rodice , v jake zemi a kde se narodite)
je stalinsky/Mao ce tung/Ho Ci Min/Kim Ir Sen mores.

Na tohle byli komousi vzdycky jednicky.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 15:15
Angela Merkelová určitě ve svém projevu, který je v originále uvedl na počátku článku sám Tomáš Pecina, vyjadřuje svůj stud za řádění nacistických Němců až do nebe. (konec sarkasmu)

Jak Němci zaplatili za Lidice a Ležáky? Neslyšel jsem od Němců zatím ani náznak omluvy. Tak, že řeční Posselt na sudetoněmeckých srazech o vině Čechů v době uctívání obětí Terezína?

A nejlepší je ten majstrštyk na konci, kdy k řádění nacistických Němců dodáte, že na to byli komouši vždycky jedničky.

Já myslel, že se chcete bavit o faktech. Ale pokud chcete psát pohádky a sci-fi, a vůbec si bohapustě vymýšlet a lhát - tak to si asi nerozumíme.

Pokud vás zajímá fantastická literatura a sci-fi, mohu doporučit třeba libovolnou knihu od Tomáše Krystlíka, nebo studium badatelské sekce (odkaz v článku) - tam je víc fantazie, než v Harry Potterovi.
+3 # Neocon 2018-06-21 15:21
Ano, komousi v historii zavrazdili vice lidi, nez kdokoliv v dejinach Planety, takze ano-byli na muceni, vrazdeni a okradani absolutni jednicky.
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 15:32
Je to strašné, ale Němci dokázali být ve výrobě mrtvol výkonnější než ti komouši.

Nemluvě o tom, že moderní komunismus je dílem Němců. Marx a Engels byli Němci. Knihy "Das Kapital" a "Manifest der Kommunistischen Partei" byla také němčina.

A v neposlední řadě, vznik socialistické soustavy států a komunistického režimu v Československu a dalších státech je přímým důsledkem 2. světové války a Adolfa Hitlera - tedy opět Němců.

A u VŘSR a Ruska by bylo zase zajímavé sledovat, kdo financoval Lenina 20 milióny markami, což jak uznáte je německá měna. Plus další pikantérie.
+4 # Neocon 2018-06-21 15:42
Nazi rezim-vcetne padlych v boji, ve Valce-az 60 milionu mrtvych (nikoliv nezbytne zavrazdenych, mrtvych)
Komunisticky rezim: az 120 milionu mrtvych, vetsina zavrazdenych.

Jak jiste uznate, protoze vim, ze jste dobry na matematiku-120 milionu je 2x tolik, nez milionu 60.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 15:47
Němci vyvolali dvě světové války - a v nich Němci těch 120 miliónů obětí udělali na tuty.

Drobně zanedbáváme, že Němci vraždili i mezi válkami. A politické způsoby boje - viz třeba Křišťálová noc, dokazují, že rozhodně bojovali proti přelidnění planety co se dalo.

Navíc uznejte tu výkonnost Němců - Němci dokázali prokazatelně způsobit smrt 120 miliónů lidí ve dvou světových válkách jen jako jediný národ.

U komunistických režimů musíte sečíst celou řadu národů a komunistických diktátorů, abyste se dostal k nevěrohodnému "až 120 miliónů". Docela chabé, ne?

Sakra, Neocone, hledejte v té wikipedii pečlivěji! Když už chcete dokázat lidumilnost nacistů, měl byste se snažit! Je vám jasné, Neocone, že je to přetěžký úkol! Tak hledejte v té wikipedie aspoň pořádně, když už neznáte fakta a souvislosti!
+5 # Neocon 2018-06-21 16:00
Nemusim hledat ve Wikipedii.

Bohuzel, bavime se tu o Nazi rezimu, NE o nemecku v dobe 1 WW, ani o Napoleonske Francii.

Nemirnejsi oficialni odhad ztrat za 2WW-zpusobenou Nazi rezimem:
50 milionu lidi.
Nejvyssi oficialni odhad ztrat za 2 WW-zpusobenou Nazi rezimem-
70 milionu lidi.

Minus 7.5 milionu Nemcu, ktere jako utocnika/agresora nepocitam. Takze prumer, 60 milionu mrtvych, minus 7.5 milionu nemcu/utocniku/agresoru:

cca 53 milionu mrtvych/zabitych a take zavrazdenych lidi Nazi rezim.
(v tom mate zahrnute i ty drobne za Kristalovou noc apod.)

No, stale se AH a jeho Nazi rezim, nedostal ani na pulku zavrazdenych komunisty-bridil jeden, lempl...
I kdyz, komousi nasadili latku hodne vysoko, to uz se nikomu asi nikdy nepodari.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:44
Vaše metodika je zajímavá. Mrtvé Němce následkem německé agrese mezi útočníky nepočítáte.

Když stejnou metodiku použijete na komunistické režimy, tak vám vyjdou jako mírumilovné. Většinou komunistické režimy vraždily vlastní lidi - což vy odečítáte.

Při vaší metodice vyjdou Němci ve vraždění ještě mnohem hůře.
+5 # Neocon 2018-06-21 17:27
Naprosto v poradku ( u 9/11 se take pocty obeti neuvadeji vc. 19ti teroristu, ale budiz).

Tedy ok, konecne cislo, bez odecteni agresoru, je 60 milionu mrtvych, nikoliv 53 milionu mrtvych.

Tedy omlouvam se-veta nemela znit: "....to neni ani polovina zavrazdenych komunisty",
nybrz korektne:
"AH a jeho nazi rezim zabil presne polovinu lidi, co komunisti".

AH- bridil a lempl, ve srovnani s komancema.
-7 # gogo 2018-06-21 15:16
Ono by asi fakt bylo lepší s nimi naložit jak s obyvateli Lidic a pak se chvilku formálně postydět. Asi to měli vítězové opravdu udělat. Pozdržet podepsání kapitulace, aby byla ještě formálně válka, při které se může všechno, provést to konečné řešení německé otázky a pak mít klid. Tak příště...
+4 # Neocon 2018-06-21 17:17
Ale Gogo, vzdyt Cesi s nima "nalozili stejne jako s obyvateli Lidic", uplne stejne Gogo.

(I kdyz v zajmu objektivity uznavam, ze v Lidicich Nemci zavrazdili radove stovky lidi (ks), pri vyhnani cesi zavrazdili radove statisice lidi/ks).
-4 # zarni 2018-06-23 21:11
Když už porovnáváte obyvatele Lidic a vyhnané Němce, jak to vychází procentuálně? Tedy, kolik procent obyvatel Lidic bylo zavražděno a kolik procent vyháněných bylo zavražděno?
+2 # Neocon 2018-06-24 03:08
Aha, takhle-takze si vykousnete jednu tragedii (obec o 500 obyvatelich) a chtel by jste porovnavat procenta zavrazdenych na pocet obyvatel, protoze bez procent by to neznamenalo nic.

Jako, musim uznat, ze to nemate spatne vymyslene, protoze vite, ze budu muset napsat, ze pres 60% bylo zavrazdeno, kdezto pri odsunu jenom procent cca 10.

Akorat ze nemuzete tak trochu srovnavat 360 zavrazdenych vs. 220-273 000 zavrazdenych.

Notabene Lidice se stali ve Valecnem Stavu, kdezto zavrazdeni pri/behem tzv. odsunu, byli lide v dobe Miroveho stavu.

Ale uznavam, ze jste to mel vymyslene libove.
-3 # zarni 2018-06-24 07:16
Na tom není co vymýšlet. Já si Lidice na porovnání s národem nevykousnul, to jste udělal vy. A v absolutních číslech je to decentně řečeno hloupost.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 17:11
Vidím, že jste úplný hlupák, Ponkráci! Nikdo z Čechů nebyl z území odstoupených Německu vyhnán, během války to bylo asi 300-400 osob, některé německé státní příslušnosti. Češi okradeni nebyli - movitý majetek si mohli vzít s sebou, výnosy z nemovitého jim po celou dobu války byly zasílány do protektorátu.
-3 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 17:31
Vy jste, Tomáši Krystlíku, hlupák - protože Češi sice byli vyháněni ze Sudet po Mnichovské zradě ve velkém. A byli přitom Němci zbavováni majetku. Píši o tom v jiném příspěvku a nechci to znovu opisovat.

Zřejmě to bude stejné, jako s vašim vysvětlením, jak to Němci dobře mysleli s Čechy. Škoda, že jich jen cca 300 000 vyvraždili na území Protektorátu.

Zřejmě vůbec nacističtí Němci byli empatičtí lidumilové a humanisté podle vás. Jen zholokaustovali milióny Židů, zavraždili statisíce a milióny příslušníků různých národů - od Čechů počínaje až v daleké Číně konče.

Možná byste neměl přehánět až tak moc.
0 # Pavel Kamas 2018-06-24 11:21
Cituji Miloslav Ponkrác:
Zřejmě to bude stejné, jako s vašim vysvětlením, jak to Němci dobře mysleli s Čechy. Škoda, že jich jen cca 300 000 vyvraždili na území Protektorátu.
Zřejmě vůbec nacističtí Němci byli empatičtí lidumilové a humanisté podle vás. Jen zholokaustovali milióny Židů, zavraždili statisíce a milióny příslušníků různých národů - od Čechů počínaje


Četl jste tuto knihu? www.hitlerovicesi.cz
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 17:07
Kde jste sebral 300 000 zavražděných Čechů z protektorátu? Jste při smyslech?
+3 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 17:04
Kdy Německo zaútočilo před koncem září 38 dvakrát na ČSR?
-1 # MM 2018-06-24 19:59
No tak ono to nebylo "jen za národnost", ale například za to, že dvě třetiny německých voličů v Československu daly ve třicátém pátém hlas henleinovcům. Jeden a půl milionu jich dostalo po obsazení pohraničí zvláštní vyznamenání za aktivní podíl na likvidaci Československa. To jsme je tu měli nechat dál bydlet a předstírat, že se jako vůbec nic nestalo?

To akorát Bůh si může dovolit ušetřit plné město gaunerů kvůli hrstce spravedlivých - a to ještě jen díky tomu, že ty gaunery nemá za sousedy.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 12:42
Ponkráci, Vy jste ale nevzdělán! Proč jste si nezjistil relevantní informace. Číslování zachovávám.
1) Jen z PL, CS, H (jen 1/3), YU a čtyři tisíce z NL z celkových 120 000. Z DK, B, F, I, RO, SSSR nikoliv.
2) Nerozhodli, jen "uznali" že má být proveden a dokončen.
3) Jen potřební pro chod ekonomiky - byli vyhnáni i židé a antinacisté.
5) WW I nevyvolali Němci, WW II vyvolali, ale společně s SSSR, GB, F, SK a PL.
-5 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:10
ad 1) Tedy se mnou souhlasíte, děkuji.

ad 2) Rozumím, Postupimskou konferenci loutkově řídili Češi. Netušil jsem, že jsme jako národ takoví pašáci!

ad 3) Nikoli, zůstali ti Němci, u kterých bylo svědectví, že se nepodíleli na nacistických zvěrstvech.

ad 5)

WW I: 1. srpna 1914 vyhlásilo Německo válku Rusku. Nikdo přitom Německo nenapadl.

WW II: Tušil jsem, že Tomáš Krystlík všem vysvětlí, že vlastně SSSR napadlo neebohé Němce a tím vznikla WW II.
-1 # Tomáš Krystlík 2018-06-21 17:03
Vtipy signifikantní blbým českým jedincům, nekomentuji. Vyhnána z ČSR byla i většina antinacistů, protože jim národní výbory nepřiznaly legitimace antifašistů. Zůstalo v ČSR asi 180 000 Němců, ale proti Henleinovi, SdP bylo aktivně přes 600 000 Němců českých zemí.

Ale Rusko vyhlásilo předtím mobilizaci, která směřovala hlavně proti Německu a ne pouze proti Rakousku-Uhersku jako kontrahentu Srbska a na žádost Německa ji nedovedlo zastavit. Takže Rusko vyvolalo WW I.

WW II vyvolalo dvěma mobilizacemi proti Německu Polsko. Mobilizace se od rusko-francouzské vojenské konvence z roku 1892 považuje za agresivní akt, za nevypovězené vyhlášení války.
0 # Who started WW II? 2018-06-21 17:31
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 17:38
Vy sázíte blbé vtipy už řadu let.

Jako zdroje běžně doporučujete poklesné a nevěrohodné bulvární časopisy, viz ten článek o tom, jak údajně Poláci mordovali Židy. Soudu jste při žalobě na Štecha dokonce dokazoval citací Sturmbannfuhrera jak to Němci dobře a humánně mysleli s Čechy.

Těším se, až budete čerpat své pravdy třeba z nápisů na záchodkách.

Při takové nesoudnosti s hodnocením pramenů a zdrojů vtipkujete s lidmi léta! Označujete se za historika, bohužel nejen na Apríla. Vy to snad myslíte dokonce naprosto vážně!
-2 # Ste Sta 2018-06-21 10:17
Nebyla ona dlouhodobá "myšlenka ethnického vyčištění území" takhle náhodou vzájemná?
-5 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 10:46
Ne, nebyla. Jako důkaz máte to, že řada Němců zůstala v Československu i po válce a nebyla odsunuta. Kdyby Češi tak strašně Němce nenáviděli, tak by to nebylo možné.

Za zločiny, které většina sudetských Němců prováděla, se tehdy běžně dával v mnoha zemích provaz. Namísto toho byli jen odsunuti. Dokonce Češi nedostali od Němců ani reparace za válečné škody, ty šly odsunutým sudetským Němcům!

Češi se zachovali po válce k Němcům velkoryse. Dnešní Němci spolu s Angelou Merkelovou se snaží co nejvíce ukázat, že jsou nemorální národ.

Němci totiž tyto vylomeniny nedělají jen k Čechům, ale i Polákům a dalším státům. To samo osobě říká, že příčina a problém není v Češích, příčina je v Němcích.
-3 # gogo 2018-06-21 11:05
Pro objektivitu bych dodal ještě toto:
- byli odsunuti i ti, co nebyli žádnými velkými fanoušky nacismu. Šli všichni, kteří nemohli prokázat nějaký odpor nebo se za ně nezaručila obec. Kdyby byla stejná metodika použita na všechny, tak by byla odsunuta i většina Čechů... jakkoliv je to absurdní konstrukt. Chci ale jen ozřejmit, že požadavek na vynětí z odsunu byl pro velkou většinu těžko splnitelný. Další problém byl, že jezdili po zemi aktivisti, kteří se mstili. Byly obce, které se za svoje Němce byly ochotny zaručit a zmařila to až návštěva aktivních soudruhů z Prahy.
- Myslím si, že ti Němci, kteří měli na svědomí životy sousedů, ten provaz dostali v rámci místní odvety. V situaci těsně po válce tomu většinou nelze zabránit a v takových případech bývá nejlepší řešení výměna zajatců všichni za všechny, separace (odsun) a potrestání jen těch nejkřiklavějších případů, protože babrání se v jednotlivých kauzách by mohlo zabrat celé století a živilo by nenávist po celou dobu. Oddělením nenávist vyhasne po pár generacích.
-8 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:22
Pro objektivitu je nutné dodat, že cca 90 % sudetských Němců se dobrovolně přihlásila do strany Konráda Henleina - a to v době, kdy bylo jasné, že jde o vraždění. Plus další, kteří podporovali nacisty jinak.

Za koho se zaručila obec nebo soused, ten mohl zůstat. Kdo prokázal, že byl proti nacistům jinak, mohl také zůstat. Jsou to těžko splnitelné podmínky, ale velký počet Němců je splnil.

Já sám jsem prožil děství u německého pohraničí kousek od německých hranic. Němců tam nebylo málo a znalost němčiny byla velice rozšířená.

Můžeme se tu bavit jak chceme, největší dnešní problém jsou Němci a jejich snaha neustále přepsat 2. světovou válku a mezinárodní dohody o řešení po válce. Z toho mohou být ještě velké trable pro celou Evropu. Ostatní národy, i ty které se pokoušeli Němci zgenocidovat, už to chtějí zavřít a nechat být. Ale Němci prostě chtějí tu Pandořinu skříňku pořád otevírat. Záměrně urážejí národy aktivitami tu Merkelové tu Posselta a jiných sudetoněmeckých spolků.

Několik států poslalo nedávno Německu žádost o reparace za 2. světovou válku. Proč? Protože Němci nejsou normální - mluvím o roce 2018. Nejsou sto zaklapnout víko a nechat už to plavat.
-6 # Volkswagendeutsche 2018-06-21 14:28
I Němci, kteří u nás po válce mohli zůstat, po letech sami dobrovolně odcházeli ke „svým“ do SRN

Ještě před rokem 1968 sokolovským okresem projížděly naleštěné mercedesy z NSR, jejichž osádky s vědomím našich úřadů verbovaly zde žijící německé občany k trvalému vysídlení do Německa za slib zaměstnání i bydlení a poskytnutí finanční úplaty. Ti, na něž se obraceli byli vesměs antifašisté a Němci ze smíšených manželství, kteří nebyli kompromitováni nacistickou minulostí, pročež nebyli po válce zahrnuti do odsunu.

Stovky rodin tehdy podlehly slibům verbířů a připravovaly se k vystěhování. Českým dolovým podnikům tím vznikaly nemalé potíže. V důsledku odchodu německých pracovníků bylo nutno některá pracoviště dočasně zrušit, protože se pro ně nedala v krátké době zajistit kvalifikovaná náhrada. Docházelo i ke kuriozním případům. V roce 1968 se rozpadla i velká dechová hudba Domu horníků, v níž byla značná část Němců, kteří se rozhodli odejít i kapelníkem. Přitom je nikdo nevyháněl! Byl to úplný paradox proti poválečnému odsunu. Vždyť mezi odcházejícími byli i vyznamenaní vzorní pracovníci a členové kolektivů brigád socialistické práce.
S mnohými z nich jsem se osobně znal. Nedalo mi to, abych se jich nezeptal:
- „Lidi, co vás tam najednou tak žene? Vždyť tady máte stálou a dobrou práci i sociální jistoty, které na druhé straně mít nebudete!“ Většinou odpovídali, že životní úroveň v NSR je přece jen vyšší než u nás, jdou tedy za vidinami většího blahobytu i když tady mají stabilní zaměstnání a většinou i vlastní domky.
- „A co vy, pane Krausi?“ - obrátil jsem se na muže středních let. - „Nebude se vám tam stýskat po lidech, kteří vám tu důvěřují a mají vás rádi? Vždyť k narozeninám jste od svých spoluzaměstnanců dostal zbrusu nový moped JAWA, po němž jste tolik toužil. A tam vás s ním ani nepustí na německé silnice. Nebo vám snad slíbili mercedes?“
Kraus se chvíli díval do země a mlčel. I to byla odpověď.
+2 # Neocon 2018-06-21 16:40
Co je to? Oficialni Proganda? Clanek z Rudeho Prava? Dlouho jsem se takhle nepovabil-diky.
-5 # Volkswagendeutsche 2018-06-21 17:19
-5 # Volkswagendeutsche 2018-06-21 17:22
Jiří Vítek: Několik vzpomínek novináře kdysi působícího na Sokolovsku: I Němci, kteří u nás po válce mohli zůstat, po letech sami dobrovolně odcházeli ke „svým“ do SRN
...
Jiří Vítek, Turnov
(člen Klubu novinářů Pražského jara 1968)
Hraničář - zpravodaj Klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska,
r. 13, č. 9-10 (89), září-říjen 2004, str. 2.
www.klub-pohranici.cz
+5 # Neocon 2018-06-22 00:49
Uzasna kretenska propaganda, hlavne to s tou Jawou :lol:
-6 # gogo 2018-06-21 13:22
A už se ozval i Posselt, podle kterého nám prý hrozí komunismus.

V tom bych s ním souhlasil, ale nehrozí nám od KSČM, nýbrž od bolševického vedení EU, které nedávno odhalilo Karlu Marxovi sochu, dar Čínské lidové republiky eurobolševickým komunistům.
Kombinace hitlerismu a německého bolševismu, která charakterizuje jak současnou EU, tak i Německo samotné, to je skutečně smrtelná kombinace, které je potřeba se bránit všemi prostředky. Je také dobře vidět, jak si ty dvě totalitní větve pěkně notují.
-7 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:25
Západ nepoznal hrůzy komunismu, tak k tomu komunismu míří. Bohužel tam chtějí strhnout i státy střední, východní a jižní Evropy, které ho zažily a už komunismus nechtějí.
-4 # ... 2018-06-21 13:25
Češi míří zpět ke komunismu
zpravy.idnes.cz/.../...
-5 # Miloslav Ponkrác 2018-06-21 16:23
A Němci míří zpět k nacismu a fašismu - vidí celá Evropa.
-5 # gogo 2018-06-21 14:37
Včera na letišti v Letňanech byly také zmíněny události ze 40. let minulého století.
youtu.be/8-MJErOWbKA?t=80

Překvapivě se nenašel nikdo, kdo by frontmanovi vysvětlil, jaká to byla prasárna bombardovat nebohé Němce a sestřelovat jim letadla. Asi na koncertu nebyl nikdo z historické sekce českého Sudetoněmeckého spolku.
0 # Dan 2018-06-21 16:43
Soudružka DDR svazačka měla na mysli poválečné odsuny Němců obecně, ne jmenovitě z českých zemí, Němci byli po válce vyhnáni například i z Polska a Slovinska.
-1 # Mr. No 2018-06-21 22:00
Mein Gott, was fuer einen Malheur!

Takový shitstorm na Vašem blogu nepamatuji. Děs běs. :)
-3 # Honzík 2018-06-22 05:30
Divné je, že se pan Pecina vůbec nezapojuje do této diskuse. Čekal bych, že si za svým názorem vyjádřeným v článku bude stát, když mu ho tady prakticky všichni kritizují.
-5 # To jsou zase žvásty 2018-06-22 10:12
Co by si pálil prstíčky, když to za něj rád učiní "badatelská" sekce, aka Krystlík?
A bez nároku na odměnu přicmrnduje hloupý vekslák z SSA :-)

cs.wikipedia.org/wiki/Kauzalita
-4 # To jsou zase žvásty 2018-06-22 10:50
Odkazem na wikipedii jsem se snažil doložit, že logickou podmínkou "Vyhnání", současně nutnou a dostačující, byly nacistické zločiny, ergo je zde tedy vztah příčiny a následku, jde o bezprostřední důsledek.
Pravda, v přírodovědeckém pojetí by to nedostačovalo. Ovšem tady jsme na diskusním blogu, předmětem zájmu jsou společenské jevy, nejsme v přírodovědeckém prostoru.
+1 # Neocon 2018-06-22 13:14
Presne p. Buran, presne! Jinak, jak je u Vas na Slovacku? Tlacenka a klobasky stale smakuji? A kam se letos chystate na dovolenou s rodinkou? Brandys? Mnichovo Hradiste, nebo zustanete zase jako loni ve Slapanicich?

Pry tam maji pekny autokemp, tocena zmrzlina, pivo do kelimku-tak, jak to mate cely zivot rad.
+10 # Tomáš Pecina 2018-06-22 10:18
Dospěl jsem k závěru, že takovému přívalu moudrosti bych nebyl s to čelit, a tak jen zpovzdálí tiše přihlížím.
-3 # gogo 2018-06-22 10:44
My taky v tichém úžasu hledíme na výsledky bádání historické sekce českého sudetoněmeckého sdružení.
Číst objektivní články pana Krystlíka je opravdu přínosé:
parlamentnilisty.cz/.../...

parlamentnilisty.cz/.../...

parlamentnilisty.cz/.../...
-4 # gogo 2018-06-22 10:57
anebo takové skvosty:
parlamentnilisty.cz/.../...

parlamentnilisty.cz/.../...

a co toto hledání viníka za Kolínské události (že by jim to poradil sám Putin?)
parlamentnilisty.cz/.../...

anebo můj oblíbený článek:
parlamentnilisty.cz/.../...

který jsem komentoval i zde:
paragraphos.pecina.cz/.../

Myslím, že historická sekce českého sudetoněmeckého spolku je v těch nejfundovanějších rukách. Je to zdroj, který s vyplatí pozorně číst a najít si i chvilku na zamyšlení. A tady to nemíním nijak ironicky.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 13:23
Děkuji za skrytou reklamu, gogo! Že byste si vybral z oněch článků v Parlamentních listech pár výroků a vyvrátil je zde svými protiargumenty? Hned uvidíme, kdo s koho.
-2 # gogo 2018-06-22 14:08
Začněme třeba tím, který jsem již dříve komentoval.
paragraphos.pecina.cz/.../

A ta reklama není vůbec skrytá, já vaše články většinou nejen čtu, ale tu a tam přeposílám odkazy na ně.
+1 # Neocon 2018-06-22 14:24
Co Vy by jste Gogo delal, kdyby jste nemel Merkel a Nemce?
-3 # gogo 2018-06-22 14:30
To nevím, ale pamatuji si na dobu, kdy jsem za největší problém považoval Brežněva a Rusáky (tak jsme říkali Sovětům).
Kdyby byla ČR suverénní a po všech stránkách soběstačná, asi bych přirozeně věnoval svoji pozornost především politikům českým.
Takový luxus, aby se občan mohl věnovat jen domácím papalášům, nemá myslím vůbec nikdo, snad jen obyvatelé oblastí zcela mimo zájem kohokoliv.
+1 # Neocon 2018-06-22 14:41
No, evidentne mate kratkou pamet, ale diky za uprimnost.
-2 # gogo 2018-06-22 14:47
Tomu nerozumím.

Ale já ostatně s Němci problém nemám, měl byste se spíš zeptat pana Krystlíka, o čem by psal on, kdyby se splnil druhoválečný německý sen a Češi byli vyhubeni. Jeho tvorba je prakticky monotematická - ten by měl problém!
+2 # Neocon 2018-06-22 15:00
Az na to, ze Nemci nikdy nemeli v planu "cechy vyhubit", ale to je jedno, komunismus se na Vas libove podepsal.

Ja myslel, ze kdy pamatujete tu dobu, dele a lepe nez ja, ze jste zapomnel, jak se tenkrat zilo a jaky pokrok se od te doby udal.
-2 # gogo 2018-06-22 16:48
Vy se podivujete, že jsem tehdy považoval Rusáky s Brežněvem za problém?

Pro Čechy bylo podle Němců dost prostoru na východě.. ve střední Evropě podle nich neměli už jako skupina co pohledávat.
+1 # Neocon 2018-06-22 21:00
"Vy se podivujete, že jsem tehdy považoval Rusáky s Brežněvem za problém?"

Ja? Vubec ne-protoze Rusaci/Komousi a Breznev byli kurv. problem. Podivuji se pouze nad tim, jak jsem Vam jiz psal, ze jste na to tak rychle zapomel-nic vic.
0 # Mirek Vorlický 2018-06-22 13:29
Já vidím zásadní problém v chápání sebe sama ve skutečnosti a problémy z ní vyplývající, že knížectví, království a konečně i stát, který zde jistě existoval již od cca 8. nebo 9.století, je do češtiny překládán jako český, český král, Čechy a podobně. Karel IV. nebyl český král, ale král, který tu vládl; i proto byl IV. a ne I. Lidé, kteří z jednoho nebo druhého důvodu, vnímají svět pouze v rámci češtiny a česky, považují pak - i možná logicky! - ,,český" prostor pouze za český. Toto je obrovská chyba, která pak dala vznik českému komplexu (pořád nám někdo ubližuje) - protože to byla lež - a která konečně již v letech 38 a 39 vedla k prvnímu rozpadu státu. Státu, vzniklého na další lži o československém národu.
Představme si, že do češtiny jsou námi občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska překládáni jako Angličané, nebo občané Německa jako Prusové, Bavoři nebo Sasové, nebo že když Skotové mají na mysli stejné Spojené království, říkají Skotsko, atd., atd.
-3 # gogo 2018-06-22 14:10
Ono pomůže, když se člověk seznámí s dějinami ostatních národů. I Němci měli svoje obrození a hledání identity ....
-2 # Mirek Vorlický 2018-06-22 16:13
Jistě, to pomůže.
Domnívám se ale, že problém, který popisuji nemá řešení, a tak nemohu nabídnout nic konstruktivního. Obávám se tedy, že budeme do nekonečna opakovat, že Karel IV byl český král, do nekonečna opakovat že Bohemia je česko, do nekonečna tak česky učit svoje děti - a možná, že si pomůže odpovídajícím zákonem - a zatížit je stejným mindrákem, kterým teď sami trpíme, jak konečně TGM sám již dávno psal . . .
-4 # Kolemjdoucí 2018-06-22 16:41
Cituji Guy Peters:
Pane Krystlíku, když už se vydáváte za historika, tak se laskavě naučte citační ethice.


Nebuďte na něj tak přísný, na Parlamentních listech se to holt nenaučí... :lol:
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-22 22:21
Až si budu přát doktorský titul z historie, budou v mé disertační práci odkazy až na stránku zdroje. V hranatých závorkách jsou odkazy k dotyčnému prameni v seznamu za textem knihy Co v českém dějepisu chybí, který jsem v této slovní potyčce neuvedl, protože to není zvykem, a straně druhé jsem byl líný odkazy v hranatých závorkách z textu odstranit.
-5 # Báša 2018-06-22 22:56
Prostě, Ti, co byli venku, měli sedět doma na prdeli a ti, co vevnitř si měli rozmyslet co chtěj. Takže se nakonec dostali heim ins reich, což vlastně od počátku vyřvávali.
Furt tleskali fýrerovi, že jako total krieg, no tak když teda totální válka, tak holt se týká všech. Bylo málo mrtvejch skopčáků (Ž/židy nepočítám jako Němce), což se dnes jeví jako základní chyba.
+2 # Tomáš Krystlík 2018-06-23 09:27
Heim ins Reich poprvé zaznělo 15. 09. 1938 - tedy ho mohli vyřvávat jen do 21. 09., kdy ČSR se nótami zavázala odstoupit okresy s více než 50 % německého obyvatelstva Říši. Tedy jen týden!
0 # Stan 2018-06-23 10:39
Je rozdíl neco rikat a neco delat. Viz vyhlazování Cechu během protektorátu... ( myslim cechu, zide se většinou za Čechy nepovažovali )
-1 # KH 2018-06-23 22:56
Diskuzi jsem zdaleka necetl celou, ale je zcela patrne, ze na lajky vyhralo duo Krystlik, Neocon, ktere jasne prevalcovalo protivniky Gogo s p. Ponkracem :-)). Premyslim, nac pan Pecina implementoval lajk/dislajk do fora tohoto typu.
+5 # Tomáš Pecina 2018-06-23 23:00
Neimplementoval, jen jsem mechanicky vyrobil ikony a pak už mi bylo líto je nevyužít. Zřejmě to byla chyba.
-3 # Neocon 2018-06-24 03:10
Proc to byla chyba? Verim, ze nikdo pod 13 let veku/female, sem neprispiva, tudiz to, zda-li "ma nekdo vice, ci mene lajku", nikoho nezajima.
0 # KH 2018-06-24 09:34
Cituji Tomáš Pecina:
Neimplementoval, jen jsem mechanicky vyrobil ikony a pak už mi bylo líto je nevyužít. Zřejmě to byla chyba.


Byt Vami, popremyslel bych o tom. Za Vas komentar jsem Vam dal behem chvile 5 lajku, stacil mobil, ani PC nebylo treba startovat. Kdyz si vezmu, co za frustraty sem prispiva, tak potes koste. P.S. Neberte to osobne p. Neocone.
+2 # Tomáš Pecina 2018-06-24 09:36
Za lajky děkuji: vidíte, jak je to užitečná featura! :-)
0 # Neocon 2018-06-24 13:20
Osobne? Jako ze na (Anonymnim) foru bych si mel brat neco osobne?

Jen jsem napsal, ze na "lajky" se.re pes, ale Vas to evidentne zajima.
+1 # Cernysip 2018-06-27 15:40
Tak jsme si přečetl několik úvodních komentářů a hned šel na konec přidat vlastní. DĚKUJI TI BOŽE, za odsun sudetských Němců, ať už je nazýván odsunem, vyhnáním či jakkoli jinak. Konečně bylo s tou neměckou svoločí (= svoloč je ruské slovo a překládá se také jako "dobytek", náhradní clovo je třeba "verbež") naloženo, jak náleží. Jak by asi dnes vypadala naše politika a náš stát, kdyby tu tihle naši kámoši zůstali? Myslím, že Edvard Beneš nebyl nejlepší prezident ČR, ale tohle s mu povedlo, využil historický okamžik a napravil chybu svých středověkých předchůdců. Podívejte se, jak trojčí tzv. Sudetští Němci a to tu, zaplaťpánbůh, nejsou. Co by předváděli, kdyby tu byli...
Války se vedou ultima ratio. A jejich důsledky jsou tomu odpovídající. My jsem "prohráli" válku 30-letou a následkem byl téměř zánik českého národa. Ač z díla pana Krystlíka mám dojem, že vše, co Češi od roku 1648 udělali, bylo špatně, případně to neudělali Češi, ale Němci za Čechy jen převlečené, výsledkem je, že na teritoriu Českého Království je Čechů a česky mluvících osob více, než Němců a německy mluvících. Já jsem s tímto stavem spokojen. A dovolím si jednu historickou poznámku. Pocházím z rodiny tzv. Volyňských Čechů. Z rodinných vzpomínek je mi známo, že ze války do Lucka (dnes Ukrajina, za války Polsko), když v roce 1941 přišli Němci, relativně slušně se chovali Němci říšští (z 3. říše), než ti sudetští (kteří přitom často ovládali češtinu, čehož zneužívali hlavně k loupežení, vydírání a čistému škůdcovství). V hlavě mi utkvěl třeba jeden ze Žatce, jakýsi hauptman (kapitán), na kterého je v rodině dosti vzpomínek, jak se například domáhal pradědečkovy exemplární popravy (praděd byl předsedou Matice české na Volyni) spolu s popravou představitelů dalších národností (polské, židovské, ukrajinské, ruské). K popravě nedošlo díky zásahu velitele posádky ("říšský Němec"), který změnil rozkaz českého sudetského soudruha hauptmana. Mimochodem, hauptmanovi se, zaplaťpánbůh, podařilo za 3. říši hrdinně padnout, jak se můj otec dozvěděl od jeho manželky, zubní lékařky původně ze Žatce, později odsunuté (vyhnané), se kterou se v 60. letech potkal náhodně v Karlových Varech a dali se do řeči. Vy byte se s těmi sviněmi po návratu do "staré" vlasti (většina české armády v SSSR byla tvořena právě volyňskými Čechy) mazlili? Já tedy s podobnými zkušenostmi a s "dukelskými jatkami" za sebou asi ne. Není na místě to hodnotit racionálně, taková konkrétní situace není. Když máte za sebou třeba 6 x útok "na bodák" a 3 x "boj muže proti muži" a přežijete to, změní vás to (každého jinak, někdo se zatvrdí, jiný naopak) a nejednáte pak jako "hodnotitel od computeru po 70 letech".
Tento post je národovecký, nacionalistický a schvaluje odsun a způsob jeho provedení, snad s tou výhradou, že německých sviní bylo popraveno málo.
Čímž neupírám právo panu Pecinovi a jeho melody boys zakládat si Sudetenlandy spolky po libosti. Díky odsunu (vyhnání) nebezpečí nehrozí a jak jsem tu již psal, já mám spolu se Švějkem rád, když "lidi blbnou na kvadrát".

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)